Page 8 - KobiEfor Nisan 2024
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$
     Teknosa performansını        Pluxee’den bayram hediyesi
    2023’te de devam ettirdi       seçme özgürlüğü
                       Pluxee Türkiye birbirinden farklı markalardan oluşan paket yapı-
                                   sıyla bayram hediyesi vermek isteyen
                                   işverenlere yüzde 45 vergi avantajı ve
                                   operasyonel kolaylık sağlarken, çalı-
                                   şanlara hediye seçiminde özgürlük ve
                                   esneklik sağlayarak kişiselleştirilmiş
              Sitare
              Sezgin                   bir alışveriş deneyimi sunuyor.
                           Sinem       Pluxee Türkiye Pazarlamadan So-
     Teknosa, 2023’te enflasyon muha-      Hekimoğlu    rumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem
    sebesine göre düzenlenmiş sonuçları- Hekimoğlu; “Pluxee Hediye ürünümüz, işverenlere çalışanın ihtiya-
    na göre yüzde 45 oranında (enflasyon  cına yönelik paket oluşturma imkânı vererek tüm bu operasyonel sü-
    düzeltmesi öncesi yüzde 122) büyüme  reçten ve zaman kaybından kurtarıyor” diye konuştu.
    ile 47.3 milyar TL ciroya ulaştı.
     Teknosa, brüt işlem hacmini geçen
    yıla göre yüzde 68 (enflasyon düzelt- Turkcell, 2023’te        Bulutistan,
    mesi öncesi yüzde 154) büyüme ile 10
    milyar TL’nin üzerine çıkardı.   büyümesini sürdürdü yurt dışı yatırımlarını
     Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, diji-               artıracak
                       Turkcell Grup gelirleri yıl-
    talleşme ve teknoloji odaklı planlanan
                      lık bazda %14.6 reel büyüye-   Bulutistan, Turcorn adı verilen
    stratejik yatırımların hayata geçiril-
                      rek 107.1 milyar TL, FAVÖK ise  ve toplam değerlemesi 1 milyar do-
    mesiyle 2023’te yüzde 69 reel büyü-
                      %19.9 oranında artarak 43.9  ları aşan yerli girişimlerin sayısını
    me ile 582 milyon TL’lik rekor yatırıma
                      milyar TL oldu. Net kâr, geçen  artırmak amacıyla başlatılan Tur-
    imza attıklarını kaydetti.
                      yılın aynı dönemine göre %82.5  corn 100 Programı’na kabul edildi.
                      artışla 12.6 milyar TL olarak
                                       Bulutistan, Sanayi ve Teknoloji
                      gerçekleşti.          Bakanlığı tarafından açıklanan ve
     Kyocera’ya 12 BLI         Turkcell yatı-         72 firmanın başvurduğu Turcorn
    2024 Ödülü             rımlarının ge-         100 Programı’na
                      lire oranı ise
                                     kabul edilen ilk
                      %21 seviyesin-
                                     15 aday arasın-
                      de sonuçlandı.         da yer aldı.
                       Turkcell Ge-
                                       Bulutistan’ın
                      nel Müdürü Dr.
                                     CEO’su Begim
                      Ali Taha Koç,
                      iş alanlarının  Ali      Başlıgil, prog-     Begim
                              Taha      ramın sağladığı
                      t amamında   Koç                  Başlıgil
                      enflasy ona          desteklerle yurt
                      rağmen güçlü bir performans  dışı pazarlarda büyüme hızını ar-
     Kyocera Document Solutions, Key-                tıracaklarını ifade etti.
                      sergilediklerini söyledi.
    point Intelligence tarafından BLI 2024
    Yılın A3 Serisi ödülü ve BLI 2024-26
    En İstikrarlı Renkli A3 Marka Ödülü de  Vodafone Pay’e TR Karekod özelliği geldi
    dahil olmak üzere 12 adet Buyers Lab
    (BLI) 2024 ödülünün sahibi oldu.   Vodafone Türkiye, yeni nesil mobil cüzdan
     Bu ödüller, Kyocera’nın müşterile- uygulaması Vodafone Pay’e TR Karekod (QR)
    rin başarılı olmasını sağlayan güveni- ile ödeme özelliği ekledi.
    lir, yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünler  Buna göre, desteklenen POS cihazlarından
    sunmaya olan bağlılığını gösteriyor. TR Karekod ile gerçekleşen fiziksel alışveriş-
                      lerde POS cihazındaki karekod Vodafone Pay      Meltem
     Kyocera Türkiye Pazarlama İnovas-
                      uygulamasından okutularak ödeme saniyeler       Bakiler
    yon Direktörü Türkay Terzigil; “Gerçek                          Şahin
                      içinde tamamlanabiliyor.
    yenilikçiler olarak gurur duyuyoruz,
                       Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şa-
    Kyocera olarak yenilikçi teknolojimizi
                      hin, şunu aktardı: “Türkiye’deki tüm ATM’lerden para çekerken temassız
    müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarına
                      işlem kolaylığı sağlayan TR Karekod ile hızlı ve güvenli şekilde nakit çek-
    hizmet etmek için kullanıyoruz” dedi.
                      me işleminizi tamamlayabilirsiniz.”
     8 KobiEfor Nisan 2024
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13