banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

İhracat desteklerinin hem kapsamı genişletildi hem de tutarları artırıldı

Şirketlerin yurt dışı rekabetini artırmak amacıyla ihracat desteklerine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

DESTEK-TEŞVİK 01.09.2022, 00:02 23.09.2022, 09:52
18866
İhracat desteklerinin hem kapsamı genişletildi hem de tutarları artırıldı

İhracat desteklerine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Hedef ülke destekleri ve yurt dışı fuarlar: Tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar artırıldı. Yurt dışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150 bin lirayı, sektörel nitelikli olması halinde 250 bin lirayı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yurt dışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750 bin lirayı geçemeyecek.
Yurt içi fuar desteği: Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri yüzde 50 oranında, 80 bin liraya kadar desteklenecek. Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri yüzde 50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1 milyon 500 bin liraya kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500 bin liraya kadar desteklenecek. Yurt içi fuar organizatörleri aynı yurt içi fuar için azami 10 defa bu destekten yararlanabilecek. İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar destek kapsamına alınmayacak.
Yurt dışı şirket ve marka alım desteği: Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık 3 milyon liraya kadar desteklenecek. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7 milyon 500 bin liraya kadar çıkabilecek.
Küresel tedarik zinciri desteği: Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifakasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince yüzde 50 oranında ve şirket başına 15 milyon liraya kadar desteklenecek. Bir şirketin 1 küresel tedarik zinciri yetkinlik projesine destek verilecek.
Tanıtım ve birim kira desteği: Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2 milyon liraya kadar yüzde 50 oranında desteklenecek. Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacak. Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden faydalanabilecek.
Eximbank destekleri: Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dahil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile referans ticari faiz oranları arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenecek.
Tasarım ve ürün geliştirme projeleri: Şirketlerin tasarımcı, modelist, mühendis istihdamı, makine, ekipman, alet, teçhizat, malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri 3 yıl süresince yüzde 50 oranında ve toplamda 5 milyon liraya kadar desteklenecek. Şirketin 1 projesi desteklenecek, proje süresi projenin performansına göre 2 yıl daha uzatılabilecek.
Marka ve TURQUALITY desteği: Şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil, yenileme, koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira, temel kurulum, konsept mimari çalışma ve franchise giderleri 4 yıl süresince yüzde 50 oranında desteklenecek.
TURQUALITY Programı kapsamına alınan şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alınan markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil, yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira, temel kurulum, konsept mimari çalışma ve franchise giderleri yüzde 50 oranında karşılanacak.
Çok kanallı zincir mağaza desteği: Bu kapsamda, perakende sektöründe faaliyet gösteren ve mal ticareti yapan çok kanallı zincir mağaza markası sahibi firmaların yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeleri ve ihracatlarını artırabilmeleri için yurt dışı marka tescil, yenileme, koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, tanıtım, birim kira, kurulum, konsept mimari çalışma, dekorasyon, franchise giderleri karşılanacak.
UR-GE desteği: İşbirliği kuruluşlarının UR-GE projelerine ilişkin ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerine yönelik giderleri yüzde 75 oranında ve proje bazında 6 milyon liraya kadar karşılanacak.
Mevzuata eklenen yeni desteklerden biri de ‘ihracat konsorsiyumu desteği’ oldu. Bu kapsamda KOBİ’lerin ürünlerini küresel pazarlara ihraç etmesine aracılık etmek, ihracatçıların ortak hareket ederek yeni pazarlara açılmalarını ve uzmanlaşma temelinde ölçek ekonomisi oluşturmalarını sağlamak üzere geliştirilen bu yeni destek mekanizması ile konsorsiyuma konu ürünlerin yurt dışı tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenecek.
Sanal fuara katılım desteği: Bakanlık tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşunca düzenlenen sanal fuara katılım organizasyonuna ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 750 bin liraya kadar karşılanacak.
Tasarım organizasyonu desteği: Türk tasarımcılarının ve ürünlerinin yurt içi ve dışı pazarlarda tanıtılması, pazarlanması ve markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri sergi, bienal, tasarım fuarı, tasarım yarışması organizasyonları ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri yüzde 50 ve proje başına 3 milyon liraya kadar desteklenecek.

Destek tutarı 125 bin liraya çıkartıldı
KOSGEB, genç istihdamını kolaylaştıran ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın dördüncü başvuru döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarttı. Covid-19’dan etkilenen işletmelere yönelik destekte şartları taşıyan işletmeler, 10 Ekim’e kadar online olarak www.kosgeb.gov.tr adresindeki ‘E-Hizmetler’ menüsünden başvurularını yapabilecek. Başvurusu onaylanan işletmeler, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Kasım’a kadar KOSGEB’den ödeme talebinde bulunacak. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme talep sırasına göre verilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, destek programı ile bugüne kadar 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdiklerini belirtti.
Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefleyen programda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebiliyor. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra meslek lisesi, teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabiliyor.
Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için geri ödemeli bu destekten yararlanacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 135 bin liraya çıkacak.
İlk 24 ay bir ödeme yapılmayacak. Sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle KOSGEB’e geri ödemede bulunulacak. Geri ödemede, herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak.

6. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı başvuruları başladı
Kale Grubu Kurucusu merhum İbrahim Bodur’un değerlerini yaşatmak ve sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla 2017’de hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı’nın altıncısı için başvurular 14 Eylül’e kadar ibrahimbodurodulleri.com internet sitesi üzerinden kabul edilecek.
Bu yıl ‘Değer Kat Hayata, İyi Bak Dünyana’ sloganıyla hayata geçirilecek Program için ödül başvuruları Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul ekiplerinden oluşan bir ön değerlendirme kurulu tarafından ele alınacak.

Ödül Programı kategorileri:
Erken Aşama: Pilot uygulaması ve yarattığı sosyal etkinin yaygınlaşma potansiyeli bulunan, sosyal ödül miktarı 120.000 TL. İleri Aşama: Faaliyet gösterdiği alanda sosyal sorunun çözümü için geniş çaplı bir değer önerisi ödül miktarı 120.000 TL. İş Birliği Kategorisi: Bir sosyal girişimin; sosyal veya çevresel faydayı/etkiyi çoğaltmak amacıyla ödül miktarı 120.000 TL. Gençlik Kategorisi: Erken ve İleri Aşama için başvuru yapan 18-25 yaş aralığındaki kurucu veya ödül miktarı 120.000 TL.

Yorumlar (0)