banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

22 Mart Uluslararası Dünya Su Günü; Suyun sürdürülebilir yönetimi, hayati önemde

Birleşmiş Milletler tarafından her yıl farklı bir temayla kutlanan 22 Mart Uluslararası Dünya Su Günü’nün bu yılki teması ‘Ortaklıklar ve işbirlikleri yoluyla değişimi hızlandırmak.’ SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, su kaynaklarının korunması için bilinçli tarım ve sanayi yönetiminin şart olduğunu vurguladı.

DOSYA 01.04.2023, 00:00 26.04.2023, 09:17
22281
22 Mart Uluslararası Dünya Su Günü; Suyun sürdürülebilir yönetimi, hayati önemde

Dünya, iklim değişikliğiyle gelen iklim kriziyle sarsılırken; Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 Küresel Hedef’in ve Avrupa Yeşil Mutabakat’ının önemi ve ülkelerin yol haritalarını ve stratejilerini bunlar doğrultusunda belirlemeleri gerektiği öne çıkıyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 6’ıncısı ‘Temiz Su ve Sıhhi Koşullar’, 14’üncüsü ise Sudaki Yaşam. Temiz ve Sıhhi Koşullar hedefinde, 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınması, su kalitesi, atık su yönetimi ve güvenli tekrar kullanımın iyileştirmesi, tatlı su arzının güvence altına alınması, su ekosisteminin korunması ve eski haline getirilmesi gibi alt hedefler öne çıkıyor. Yeşil Mutabakat Eylem Planı’ndaki hedeflerle uyumlu olarak suyun verimli kullanımı, geri kazanımı ve yeniden kullanımı uygulamalarını yaygınlaştırmak da önemli.
Tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından her yıl farklı bir temayla kutlanan 22 Mart Uluslararası Dünya Su Günü’nün bu yılki teması ‘Ortaklıklar ve işbirlikleri yoluyla değişimi hızlandırmak’ olarak belirlendi. 1993’ten bu yana düzenli olarak kutlanan Dünya Su Günü’nde bu yıl, yeraltı sularının yaşamsal önemini vurgulamak adına ‘su etrafında birleşmenin ve birlikte ilerlemenin dünya için bir fırsat olduğu’ mesajı ön plana çıkıyor.
“Ambalajlı su sektörü afet durumlarında önemli bir görev üstleniyor”: Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, doğal afetler, salgın hastalıklar, savaşlar ve diğer olağanüstü durumlarda sağlıklı ve güvenli suya erişimin imkansız hale gelebildiğini, bu tür durumlarda, ambalajlı suyun, insanların acil, sağlıklı ve güvenli su ihtiyacını karşılamada önemli bir role sahip olduğunu söyledi: “Ambalajlı su, hijyenik ve güvenli koşullarda üretilir, saklanır ve taşınır, böylece sağlıklı ve güvenli su kaynağı olarak toplumumuza hizmet eder. Sektörümüz bu yönüyle değerlendirildiğinde, toplum sağlığımız açısından çok önemli bir görev üstleniyor.”
Karamehmetoğlu, yaşanabilecek kuraklıklarda adeta bir yaşamsal sigorta niteliği taşıyan yeraltı su kaynaklarının korunması için atık su miktarının azaltılması gerektiğine değindi. Karamehmetoğlu, su kaynaklarının korunmasında bilinçli tarım ve sanayi yönetiminin önemine de dikkat çekti. Dünya genelinde suyun yüzde 69’unun tarım, yüzde 19’unun sanayi ve yüzde 12’sinin evsel olarak kullanıldığını paylaşan Karamehmetoğlu, tarımda uygulanan vahşi sulama yöntemlerinin bırakılıp modern sulama yöntemlerine geçilmesi ve sanayide su tüketiminde verimliliğin esas alınması gerektiğini ifade etti.
“Su hayattır”: “Kuraklık en önemli gündem maddelerimizden biri ve bir süre daha gündemimizden düşmeyecek” diyen Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı İ. Kaan Sidar ise ‘Su Hayattır’ sözleriyle suyun ve tarımsal üretimin doğrudan gıda üretimini etkilediğini de hatırlattı. Sidar; kısıtlı su kaynaklarının israfına yol açan geleneksel ve verimsiz sulama yöntemleri başta olmak üzere, tarımsal üretimde birçok sürdürülebilir değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Yorumlar (0)