banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

31.12.2016, 08:00 6180

CEO!


Şirket üst kademe yöneticilerine son zamanlarda CEO veya Türkçe tabiri ile ‘siyo’ demek alışkanlık haline gelmeye başladı. Sadece 5 veya 6 kişiden oluşan şirketlerin ‘Genel Müdür’ pozisyonlarında çalışanlarına bile böyle hitap edildiğini veya kendilerini böyle lanse ettiklerini görüyoruz. O halde soru; CEO kimdir, ne iş yapar?
Şirketlerin en üst karar organının yönetim kurulu olduğunu, görevlerinin ise şirketin vizyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek, genel stratejileri oluşturmak, ‘gidişatı’ değerlendirmek ve önleyici tedbirleri almak şeklinde tanımlanabileceğini ve kurula başkanlık eden kişinin ‘Yönetim Kurulu Başkanı’ sıfatı taşıdığını biliyoruz.
Müdürlerden oluşan icra kuruluna liderlik eden genel müdür ise günlük operasyonların sağlıklı ve yönetim kurulu tarafından belirlenen şirket hedefleri doğrultusunda yürütülmesinden yönetim kuruluna karşı sorumludur.
Bir yönetim kurulunun yönettiği tek bir şirket var ise yapı içinde bir tek ‘Genel Müdür’ vardır ve kendisi şirket hedeflerine ulaşmada yönetim kuruluna karşı sorumlu en üst kademedeki yöneticidir ve genelde profesyoneldir.
Sorun, bir yönetim kuruluna bağlı birden fazla şirket var ise veya diğer bir ifade ile bir ‘Holding’ veya ‘Şirketler Grubu’ yapılanması olduğunda ortaya çıkar. Her bir şirket genel müdürü tabii ki şirketinin hedeflerine ulaşması konusunda yönetim kuruluna karşı sorumludur ama soru; şirketler arasındaki koordinasyon nasıl gerçekleştirilecek, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bu şirketler arasında bilgi paylaşımı, koordinasyon ve kaynakların etkin kullanımı nasıl sağlanacaktır?
Birden fazla şirket yapılanması olan ‘şirketler grubunda’ grup şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayan ve bütün şirketlerin hedeflerine ulaşmasında öncelikli olarak yönetim kuruluna karşı sorumlu olan kişi, CEO olarak tanımlanır. İngilizce ‘Chief Executive Officer’ veya Türkçe ‘Kıdemli İcra Yöneticisi’ olarak tercüme edebileceğimiz bu pozisyonu kısaca ‘Genel Müdürlerin Müdürü’ şeklinde tanımlayabiliriz.
Bir büyük ve birçok küçük şirketten oluşan şirketler gruplarında genel eğilim, en büyük şirket genel müdürünün aynı zamanda şirketler arasında genel koordinasyonu da üstlendiği ve CEO sıfatını da taşıması gerektiği şeklindedir.
Kısaca ifade etmek gerekirse CEO veya Türkçe olarak ifade ettiğimiz şekli ile ‘siyo’, sadece şirketler grubu şeklindeki yapılanmalar için anlamlı olup, tek şirketten oluşan yapılarda CEO sıfatı taşımak kavram karışıklığıdır ve CEO tanımının bilinmediği anlamına gelir.

Yorumlar (0)
banner366