Page 10 - KobiEfor Kasım 2021
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$                   CLPA otomasyonun geleceğine rehberlik ediyor
    Orta yaş üstüne
    girişimciliğin         CLPA (CC-Link Partner Association), başta Asya
                   kıtası olmak üzere dünya çapında 11 farklı bölgede
    kapısı açılıyor
                   bulunan faaliyet merkezleriyle otomasyon sistem-
     Workcube Türkiye Yöneticisi  lerindeki siber değişime öncülük ediyor.
    Olgar Ataseven, hızla dijitalle- İmza attığı teknolojilerle fabrikaları ve üretim
    şen dünyada, kendi işlerinin sa- hatlarını 21. yüzyılın dijital dinamiklerine entegre
          hibi olmak iste- eden CLPA, küresel üyelik ağıyla da şirketlere danışmanlık sağlayarak otomasyon
          yen 40 yaş üstü,  yolculuklarına rehberlik ediyor.
          profesyonelleri  CLPA (CC-Link Partner Association), endüstriyel CC-Link ağ teknolojisini dün-
          Workcube Eko-  yanın her noktasına ulaştırmayı hedefliyor.
          sisteminde yer
       Olgar
      Ataseven alarak kendi gi- Zyxel, Nebula güvenlik En önemli güvenlik
          rişimlerini baş-
    latmaya davet ediyor.    kapsamını genişletiyor tehdidi hedefli saldırılar
     Ataseven, “İşletmelerde iş
    yazılımlarının uygulamaya alın-                  SabancıDx’in katkılarıyla IDC ta-
    masında, dijital dönüşümde,                   rafından hazırlanan ‘Türkiye’de Siber
    en temel rolü pazarlamadan                    Güvenliğin Mevcut Durumu’ araştır-
    üretime, muhasebeden, satışa                   masına göre Türkiye’deki üst düzey
    farklı disiplinlerdeki uzmanlar                 BT yöneticilerinin yüzde 83’ü son kul-
    oynuyor. Workcube olarak pro-                  lanıcı tabanlı, hedefli saldırıların en
    fesyonel dijital devrimini hızla                 önemli tehdit olduğunu düşünüyor.
    gerçekleştirmelerine, kendi gi-                  IDC Ülke Direktörü Nevin Çiz-
                    Zyxel, bulut tabanlı ağ yönetimi çö-
    rişimlerini başlatmalarına, yep-                 mecioğulları, şirketlerin, pandemi
                   zümü Nebula aracılığıyla küçük işlet-
    yeni bir iş hayatına merhaba                   döneminde yeni güvenlik uzmanının
                   melerin ve MSP’lerin (Yönetilen Hizmet
    demelerine katkı sağlıyoruz”                   yetiştirilmesinin daha da zorlaşması
                   Sağlayıcıları) daha fazla yanında olmak
    diye konuştu.                          nedeniyle güvenlik hizmetlerine git-
                   için üst düzey güvenlik duvarı ATP se-
                                     tikçe daha fazla yatırım yaptıklarını
                   risinin artık merkezi bulut yönetimini
                                     belirtti.
                   destekleyeceğini duyurdu.       SabancıDx Dijital Dönüşüm Genel
    Acer, iş verimliliğini     Güncelleme ile gelen korumalı alan  Müdür Yardımcısı Tev-
    artıracak          ve reputation filtreleri, orta ölçekli işlet- fik Kor, iş dünyasına
                   melerin merkez ofislerini güvence altı- uçtan uca çözüm ve
     Acer, harici ekranlara, çev- na almalarını kolaylaştırıyor.
    re birimlerine veya ağa bağ- ATP, ayrıca ağları ve verileri gele- danışmanlık hizmet-
                                     leriyle siber güvenlik
    lanmayı kolaylaştıran yeni  neksel güvenlik çözümlerini tehdit eden  ekosistemine değer
    Chromebook sertifikalı bağ-  sıfır gün saldırıları gibi gelişmiş siber  katmayı sürdürecek- Tevfik
    lantı istasyonunu duyurdu.  tehditlerden korumaya yardımcı oluyor.             Kor
                                     lerini söyledi.
                   ‘Müşteri Hareketi Programı’na uluslararası ödül

                    Turkcell, ‘Müşteri Hareketi Programı’ ile European Customer Centricity
                   Awards’da ‘Müşteri Odaklı Kültür’ kategorisinde birinciliğin sahibi oldu.
                    Turkcell Pazarlamadan Sorum-
     Acer USB Type-C Dock D501,  lu Genel Müdür Yardımcısı Alper
    3 adet harici ekranı destekliyor  Ergenekon, “Önümüzdeki günler-
    ve 6 adet USB bağlantı noktası  de de müşterilerimizi dinlemeye
    aracılığıyla kusursuz bir bağ- devam ederek ihtiyaçlarına uygun
    lantı deneyimi sunuyor.   özel çözümler sunmayı sürdüre-
     Çok sayıda testten başa-  ceğiz” dedi.
    rıyla geçen USB Type-C Dock  ‘Müşteri Hareketi Programı’nda      Alper
    D501, Chromebook’un uyum-  her kademeden çalışanın gönüllü      Ergenekon
    luluk standartlarını tam ola- olarak yer aldığı programda bugüne kadar 500’ün üzerinde Turkcell çalışanı
    rak karşılıyor.
                   çeşitli müşteri deneyimi projelerinde görev aldı.
      10 KobiEfor .DVÜP
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15