Page 7 - KobiEfor Kasım 2021
P. 7

;-2 )96%7-%






      ,=&6-(






          /EWôQ



      8¿]ET *YEV ZI /SRKVI 1IVOI^M

      óWXERFYP


      )RH¿WXVM]IP (¹R¿Ģ¿Q                              *M^MOM ZI


                                             (MNMXEP *YEV

                                              &MVPMOXI












































                                         Resmi
      Organizatör       Destekleyenler
                                         Havayolu
      ,ERRSZIV *EMVW 8YVOI]
      *YEVGôPôO % ġ
      Tel. 0212 334 69 00
      info@hf-turkey.com
      www.hmist.com.tr     Destekleyen Dernekler             Resmi Seyahat
                                         Acentesi
                     AKDER   Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği
                     AKIŞKAN GÜCÜ  ‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’
                     DERNEĞİ
        %8 )8$5/$5   6$<,/, .$181 *(5(öø1&( 72%% 7h5.ø<( 2'$/$5 9( %256$/$5 %ø5/øöø '(1(7ø0ø1'( 'h=(1/(10(.7('ø5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12