banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

31.07.2017, 09:00 9029

Fuarlar Fırsattır!

Ülke olarak 2023 yılına yönelik 500 milyar dolar gibi çok iddialı bir ihracat hedefimiz var. Yıllık ortalama yüzde yirminin üzerinde bir artış oranı gerektiren bu hedefe ulaşmanın zorluklarının farkında olarak yapılması gereken de birçok yeni ve ‘Stratejik’ hamle olduğu söylenebilir.

İhracatı arttırmaya yönelik olarak kullanılan önemli araçlardan birisi de fuarlardır. Ülkemizde veya yurtdışında yapılan fuarlara hem ihracatçı şirketler, hem de sektörlerin üst konumu durumundaki dernek ve birlikler tarafından yoğun bir ilgi gösterildiğini biliyoruz. Bu kapsamda ilgili devlet kurumları da büyük gayret ve fuar katılımlarına destek içindedir.

Dikkatli bir gözlem yapıldığında fuarlar ile ilgili ‘tipik’ bir davranış biçimimiz olduğunu görebiliriz: Fuar konseptine ve sergilemek istediğimiz ürünlere göre iyi bir fuar standı hazırlar ve daha sonra alıcıların ilgisini çekerek standa gelmesini sağlamaya, geleneksel misafirperverliğimiz doğrultusunda onları misafir etmeye ve ürünlerimizi tanıtmaya çalışırız.

Oysa fuarlardan gerçek faydayı sağlayabilmek için hem öncesinde, hem fuar esnasında, hem de sonrasında yapılması gereken birçok ilave aktivite olduğunu söyleyebilirim. Fuar ortamlarından elde edilebilecek faydaları aşağıdaki başlıklar altında gruplandırmak mümkündür:

- Yeni ürünleri mevcut müşterilere tanıtmak
- Potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek
- Küresel pazarın durumunu anlamak
- Rakiplerin durumunu anlamak

Fuar katılımlarında genelde bu faydalardan sadece ilk ikisine yoğunlaştığımızı gözlemlediğimi söyleyebilirim. Oysa iyi bir stant hazırlamaya ilave olarak fuar öncesinde yapılması gerekenler uzun bir liste oluşturur. Bu listede; fuara stant açarak katılacakların listesini ayrıntılı bir şekilde incelemek, fuar süresince incelenecek veya mutlaka temas kurulması gerekenleri belirlemek, önem sırasına dizmek, incelenecek veya ziyaret edilecekler ile ilgili olarak program ve iş bölümü yapmak, mümkün olursa onlardan önceden randevu almak vardır.

Fuar esnasında ekibin bir kısmı fuar standında yeni ürünlerini müşterilerine tanıtırken bir kısım ekip üyesi de daha önce yapılan program dahilinde bütün fuardan sektörün ve rakiplerin durumu ile ilgili olarak ‘Sistematik bir şekilde’ ve bir ekip çalışması anlayışı içinde bilgi toplamalıdır. Sektörün mevcut durumu, gelecek trendler ve rakipler ile ilgili bilgi alabilecek bundan daha iyi ve ‘ucuz’ bir ortam yoktur.

Fuar sonrasında kendi standımıza katılan mevcut ve potansiyel müşterilerimizle iletişimi devam ettirmeye ve derinleştirilmeye yönelik faaliyetlerde bulunurken fuar genelinde küresel sektörün ve rakiplerin durumu ile ilgili toplanan bilgi masaya yatırılmalı, analiz edilmeli, yorumlanmalı ve raporlanmalıdır. Hazırlanacak olan bu rapor, sektörün mevcut ve yakın geleceğine ışık tutması bakımından güncel bir doküman olacağından sektör ile ilgili karar vericiler için önemli bir kaynak oluşturacaktır.

Kısacası; fuara katılmak, yeni ürünlerimizi mevcut ve potansiyel müşterilerimize tanıtmaktan çok daha büyük fırsatlar sunar. Laf aramızda; bu imkanları Uzak Doğulu ‘Dostlarımız’ çok iyi kullanırlar!

Yorumlar (0)
banner366