banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Katılım bankası’ ismi ‘Katılım finans kurumu’ şeklinde değiştirilebilir

Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkı olmadığına ilişkin genel bir algının toplumda yer ettiğini ifade ederek, “Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı, ‘Katılım bankası’ isminin ‘Katılım finans kurumu’ şeklinde değiştirilmesi olabilir” dedi.

HABER 01.11.2022, 00:01 21.11.2022, 09:25
20765
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Katılım bankası’ ismi ‘Katılım finans kurumu’ şeklinde değiştirilebilir

gaziantep es cor t, Geneva,sans-serif;">Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Katılım Finans Sistemi’nin önümüzdeki dönemde ekonomide hedeflerimize ulaşmamıza çok daha etkin katkıda bulunacağına inanıyorum. Buna rağmen üzüntüyle belirtmek isterim ki katılım finans, finansal sistem içerisinde hak ettiği yerin ve potansiyelin hâlâ çok gerisindedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kalkınma planlarımız ve orta vadeli programlarımız başta olmak üzere tüm kamu strateji belgelerimizde, katılım finansı öncelikli alanlardan biri olarak belirledik. Bu kapsamda da birçok eylemi uygulamaya geçirmeye başladık” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkı olmadığına ilişkin genel bir algının toplumda yer ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı, hâlen kullanılan, bunun altını çiziyorum, ‘Katılım bankası’ isminin ‘Katılım finans kurumu’ şeklinde değiştirilmesi olabilir. Sadece bu isim değişikliği bile, katılım finans kurumlarıyla bankaları toplum nezdinde ayrıştırmaya başlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Her strateji belgesi gibi bu çalışmayı da ayrıntılı bir hazırlık süreci ve geniş bir paydaş kitlesinin katkısıyla oluşturduklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Belgede katılım finansın gelişmesine yönelik beş temel amaç, 18 hedef ve 84 eylem maddesi bulunuyor. Eylem maddelerinin hayata geçirilmesinde 27 sorumlu kurum ve kuruluş ile diğer tüm paydaşlara önemli görevler düşüyor. Katılım finans sisteminin ülkemizin kalkınmasında kendisinden beklediğimiz rolü tam olarak oynayabilmesi için, belgede yer alan eylemlerin uygulamaya dikkatle ve kararlılıkla geçirilmesi şarttır. Aksi takdirde sadece ülkemiz bu önemli aracın potansiyelinin sağlayacağı faydaları kaçırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyada alternatif bir finans aracından mahrum olacaktır. Bu anlayışla biz katılım finansın gelişmesi için üzerimize düşen görevleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Katılım finans kurumları başta olmak üzere, katılım finans sisteminin tüm taraflarından da bize bu mücadelede gerekli desteği vermesini bekliyoruz.”

KFSB ile 5 temel amaç ve 18 hedef belirlendi
Dünyada öncü rol oynayacak ve Türkiye Ekonomi Modeli’ni etkin biçimde destekleyecek bir finansal model oluşturmak vizyonu ile hazırlanan KFSB’de, katılım finans esaslarına göre faaliyet gösteren, gaye odaklı ilkeleri göz önünde bulunduran, kapsayıcı, sürdürülebilir ve yenilikçi bir katılım finans sistemini hayata geçirmek misyonu kapsamında çalışmalar yapıldı.
KFSB ile 2022-2025 yıllarında ülkemizde yürütülen katılım finans alanındaki çalışmaları ortak bir zemine oturtacak eylem maddeleri ve bu maddelerin uygulama, takip ve değerlendirme süreçlerini yönetmek üzere koordinasyon kurulu ve grupların mekanizmasının ortaya konulması hedefleniyor. Strateji belgesi, beş temel amaç ve somut nitelikte toplam 18 hedef etrafında tasarlandı.
Söz konusu stratejik amaçlar şu şekilde belirlendi: “Kurumsal dönüşümü gerçekleştirmek, Destekleyici mekanizmaları tesis etmek, Bütüncül fıkhî yönetişim yapısını oluşturmak, Beşerî sermayenin gelişmesini sağlamak, Algı, farkındalık ve katılım finans okuryazarlığını iyileştirmek.”
KFSB’de yer alan eylem maddelerinin uygulanmasında kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak ve Eylem Planı Uygulama ve İzleme Grupları’ndan gelen dönütleri üst düzeyde değerlendirmek üzere, Katılım Finans Strateji Belgesi Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kurul üyeleri, KFSB ile doğrudan ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşacak ve en az dört ayda bir toplanacak. Ayrıca, KFSB’de yer alan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik, sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan Eylem Planı Uygulama ve İzleme Grupları oluşturulacak. Söz konusu gruplar ise üç ayda bir toplanacak.

Yorumlar (0)