banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

TBD Kamu BİB’25 BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği’nde, 17-20 Kasım’da, Antalya’da; ‘Dijital Gelecek ve Ötesi’ tartışılacak

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından, dergimiz KobiEfor’un basın / medya sponsorluğunda; Kamu BİB’25 BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği, ‘Dijital Gelecek ve Ötesi’ temasıyla, 17-20 Kasım 2022’de, Antalya’da gerçekleştirilecek. Etkinliğin detaylarına ilişkin KobiEfor’a özel açıklamalarda bulunan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ile konuştuk.

HABER 01.11.2022, 00:00 21.11.2022, 09:18
21572
TBD Kamu BİB’25 BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği’nde, 17-20 Kasım’da, Antalya’da; ‘Dijital Gelecek ve Ötesi’ tartışılacak

chat line number, Geneva,sans-serif;">Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 1971’den bu yana 51 yıldır kamuoyunun verdiği destek ve güçle Türkiye’nin ve bilişim sektörünün gelişmesi için Türkiye’nin kamu ve özel sektör bilişimi konusundaki en kapsamlı etkinlikleri olma özelliğini taşıyan KAMU-BİB ve BİMY toplantı ve seminerleriyle yıllardır kamu, özel sektör, üniversiteler ve ilgili tüm kesimleri buluşturarak, ortak bir sinerji oluşturulmasına, üretime ve istihdama katkı sağlıyor. Dergimiz KobiEfor da yıllardır bu etkinliklere basın/medya sponsorluğu ile katkı sunuyor.
TBD tarafından, dergimiz KobiEfor’un basın/medya sponsorluğunda; Kamu BİB’25 BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği, ‘Dijital Gelecek ve Ötesi’ temasıyla, 17-20 Kasım 2022’de, Xanadu Resort Hotel’de, Antalya’da gerçekleştirilecek. Etkinliğin detaylarına ilişkin KobiEfor’a özel açıklamalarda bulunan TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ile konuştuk.
Başkan Rahmi Aktepe, TBD çatısı altında, bilişim politikalarının oluşmasına ve toplumun e-dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 1995’te kurulan Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği’nin (Kamu-BİB) temel amacının çözüm üretmek ve yol göstermek suretiyle kamunun bilişim alanındaki etkinliğinin ve farkındalığının artırılması olduğunu belirtiyor.
Kamu-BİB’in gönüllü üye ve uzmanlarının katkılarıyla dönemsel olarak belirlenen konularda raporlar hazırladığını ve kamuoyuyla paylaştığını aktaran Rahmi Aktepe, bir ‘Kamu Bilişim Markası’ olan TBD Kamu-BİB’in, 1999’dan bugüne gerçekleştirdiği etkinliklerde kamu, üniversite ve özel sektör bilişim yöneticilerinin, kamuda yer alan politika belirleyici ve karar alıcıların ortak buluşma noktası olduğunu kaydediyor.
Rahmi Aktepe, Kamu-BİB tarafından gerçekleştirilen çalışmaların her yıl özellikle kamu bilişim faaliyetlerinde ortaya çıkan sorunlara ortak çözüm arayışları başta olmak üzere kamu bilişim projelerinde kazanılan tecrübelerin paylaşımı, Dünya’da ve Türkiye’de bilişim teknolojilerindeki yenilikler ve bu yeniliklerden yararlanarak kamu hizmetlerinin daha etkili, verimli hale getirilmesine yönelik proje fikirlerinin oluşturulduğu, kamu bilişim yatırımlarına yön verici fikir ve önerilerin tartışıldığı toplantılar olduğunu söylüyor.
Bu yıl ki toplantının bu kapsamda başarılı bir toplantı olmasını beklediklerini paylaşan Aktepe, Kamu-BİB toplantılarının sorunların tespiti, sorunları bizzat yaşayanların ortak akılla ortaya koydukları çözüm önerileriyle farklı bakış açılarının geliştirilmesiyle kamuda verimliliğe doğrudan katkı sağlaması yönüyle ‘Kamuda Verimlilik Toplantıları’ olarak da bilindiğini ifade ediyor.
Rahmi Aktepe, Kamu-BİB toplantılarının temel amacını şöyle özetliyor:
“Türkiye’nin bilişim toplumuna geçiş çalışmalarında ve Dijital Türkiye yolculuğunda;
Kamu Bilgi İşlem Birimleri ve sektörel katılımla bilişim teknolojilerinin etkili ve yaygın kullanımı,
Kamu kurumlarının hizmetlerini etkin ve verimli sunabilmesi için ulusal bilişim politikalarının oluşturulmasına katkı sağlanması,
Bilgi İşlem Birimleri arasında bilgi paylaşımının artırılması,
Mesleki dayanışmanın geliştirilmesi,
• Sorunlara ortak çözümler oluşturulması
konularında farkındalık yaratılması ve sinerji oluşturulması.”

Rahmi Aktepe, “Bilişim sektörünün 29 senelik temel buluşma toplantısı olarak bilinen Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri (BİMY) Seminerlerimiz, kamu ve özel sektörde çalışan üst, orta düzey yöneticilerin mesleki gelişimi ve dayanışmalarını artırmayı amaçlayan; sektördeki küresel gelişmelerin, yeni eğilimlerin, teknolojik yeniliklerin değerlendirildiği bir etkinliğimizdir. 2018’den itibaren KamuBİB ve BİBY etkinlikleri bütünleşik olarak birlikte gerçekleştirilmektedir” diye konuşuyor.
Rahmi Aktepe, yürüttüğü faaliyetler, çalışma grupları vasıtasıyla ürettiği raporlarla ulusal bilişim politikalarının oluşmasına ve bilişim toplumuna dönüşüme katkı sağlamaya devam eden TBD’nin marka örgütlenmelerinden olan Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği’nin (Kamu-BİB) 2022 yılı içerisinde ‘Kamu BT Bulut Tedarik Yönetimi’ ve ‘Kamu Veri Alanı’ konularında pek çok faaliyeti yürüttüğünü belirtiyor: “Bu faaliyetlere ilişkin çıktılar ilgili tüm kesimlerin katılımıyla Xanadu Resort Belek Antalya’da, 17-20 Kasım 2022 tarihleri arasında TBD tarafından düzenlenecek olan ‘TBD Kamu-BİB’25 ve BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği’nde mercek altına alınacaktır. Basın/medya sponsorumuz KobiEfor dahil 66 sponsor firmanın destek verdiği etkinliğe kamu, özel sektör, üniversite ve STK’lardan toplam 600 kişi katılım sağlayacaktır.”
”Rahmi Aktepe, şu bilgileri veriyor: “’Dijital Dönüşüm Politika ve Stratejileri’, ‘Evren Ötesi ve Siber Güvenlik’, ‘Dijital Dönüşüm Teknolojileri’, ‘BT Sektöründe Küresel Rekabetçilik ve Dijital Ekonomi’, ‘Savunma Sektöründe Dijital Dönüşüm ve Güvenlik’ konulu 5 panelin ve ‘Kamu BT Bulut Tedarik Yönetimi’ ve ‘Kamu Veri Alanı’ Çalıştayları’nın düzenleneceği ‘Dijital Gelecek ve Ötesi’ ana temalı TBD Kamu-BİB’25 ve BİMY’29 Bütünleşik Etkinliği’ne, K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T.C. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Tayyip Sabri Erdil, T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Petek Aşkar, T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve KVKK Başkan Yardımcısı Dr. Cihan Kanlıgöz başta olmak üzere kamuda görev yapan 100’den fazla üst düzey yönetici katılım sağlayacaktır. Söz konusu etkinlikte bilişim teknolojileri, yenilikçi çözümler, süreç yönetimi gibi önemli alanlardaki çalışmalar, uzmanlar ve karar vericiler tarafından ele alınacak, bilgi alışverişi ve paylaşım ortamı oluşturulacaktır.”
Rahmi Aktepe, ayrıca 2019’dan itibaren kamu ve özel sektörün önemli isimlerinin katılımıyla hayata geçirdikleri ‘Vizyon 2023; Kamu ve Sektör Buluşması’ kapalı oturumunun 4.’sünün gerçekleştirileceğini anlatıyor: “Dijital Türkiye Yolculuğu’nda, ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, dijital ekonomisinin geliştirilmesi, yerli ve milli teknolojilerin kamuda kullanımının arttırılması ve ihracatının gerçekleştirilmesine yönelik olarak yeni dünya düzeni de göz önünde bulundurularak Vizyon 2023 kapsamında yapılacak eylem planlarının, işbirliklerinin ve stratejilerin kamu üst yöneticileri tarafından paydaşlarla paylaşılacağı, sektör beklentilerinin dile getirileceği ve ortak akıl oluşturulmasına yönelik görüşmelerin yapılacağı kapalı bir oturumdur.”
TBD tarafından BTK, KVKK, T.C. Aile  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı işbirliğiyle, dergimiz KobiEfor’un basın / medya sponsoru olduğu, TBD Kamu-BİB’24 ve BİMY’28 Bütünleşik Etkinliği, ‘Küresel Salgın ve Dijital Gelecek’ ana temasıyla, 2021’de, Antalya’da fiziksel olarak gerçekleştirilmişti.

Yorumlar (0)