banner472

banner458

banner457

01.10.2021, 00:01 16424

Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği örnek bir sosyal proje olan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Ağustos ayında temeli atılan “Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı” projesini anlattı.

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına uygun şekilde Ajansımız faaliyete başladığı 2009 yılından bu yana Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 Doğu Marmara Bölgesi’nde sadece ekonomi yönlü değil aynı zamanda sosyal boyutları da olan çalışmalar yapmaktadır. Bu çabaların bir neticesi olarak Altınova Belediyesi ve Altınova Kaymakamlığı ile beraber geliştirilen “Altınova Doğal Ürünler Üretim Çarşısı” projesi ortaya çıkmıştır.

Projenin uygulanacağı Altınova çok farklı özellikleri olan bir ilçemizdir. 2000’li yılların ortalarına kadar ilçe ekonomisi tarıma dayanmaktayken, tersanelerin kurulmasıyla ve faaliyete geçmesiyle ilçede ana geçim kaynağı sanayi sektörü olmuştur. Bu dönüşüm, ilçenin nüfus yapısında ciddi bir değişimi de beraberinde getirmiştir. İlçedeki erkek nüfusunun ilçe nüfusuna oranı 2015 yılında %51.5 iken, 2019 yılına gelindiğinde bu oran %52.9’a çıkmıştır.

Altınova, erkeklere yönelik kadınlara kıyasla daha fazla istihdam imkânının sunulduğu bir yöredir. Son 5 yıllık nüfus verileri incelendiğinde, Altınova’da (%21.1) Yalova geneline (%16.3) göre daha hızlı bir nüfus artışı yaşandığı görülmektedir. Aynı dönemde ilçede yaşayan erkek sayısı %24.2 artarken, kadın nüfusu %17.8 artış kaydetmiştir. Bu iki durumun başlıca sebebi, gemi inşa sektöründe çalışmak amacıyla ilçeye göç eden kişilerdir. İlçenin bu temel sektör (basic employment) yapısı kadınların işgücüne katılımda geride kalmasına neden olmaktadır.

Proje kapsamında kurulacak yöresel ürünler merkezi sayesinde kadının güçlendirilmesi, kadın istihdamı ve girişimciliği, cinsiyetler arası fırsat eşitliği, kırsal kalkınma, tarımsal ürünlerin geliştirilmesi ve katmadeğerlerinin artırılması, yöresel ürünlerin markalaşması kapsamında kooperatifleşmenin gerçekleştirilmesi suretiyle ilgili paydaşlarla işbirliklerinin kurulması amaçlanmaktadır.

Bütçesi yaklaşık 4 milyon Türk Lirası olan proje kapsamında kurulacak tesisin 2022 yılı yazında faaliyete geçmesi hedeflenmekte olup proje ilerleyen yıllarda da Altınova’da kadınlar için önemli bir istihdam kaynağı olmaya devam edecektir. İlk etapta 50 kadına gelir kaynağı oluşturmasını beklediğimiz projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla, yaklaşık 100 kadınımızın bu merkezden faydalanacağı öngörülmektedir.

Projeyle kurulan kadın üretici kooperatifi merkezin işletmesinde rol alacaktır. Bir dönümlük alana sahip olacak ve engellilerin erişimine de uygun olarak inşa edilecek merkezde, yöresel ürünlerin üretim alanları, satış reyonları, hediyelik eşya dükkânları bulunacaktır. Projeyle bir taraftan Yalova’nın yöresel ürünlerdeki katmadeğeri arttırılırken, diğer taraftan Yalova’da coğrafi işarete sahip kivinin de alternatif ve yenilikçi kullanımları söz konusu olacaktır. Üretecekleri reçel, salça, erişte ve tarhana gibi doğal ürünleri satacak kadınların hem istihdam olanaklarının artırılması hem de kendi girişimlerini kurmaları noktasında destek olunması projeyle sağlanacaktır.

Yorumlar (0)