Çalışan Bağlılığı Nasıl Sağlanır?

Çalışanlar zamanlarını en fazla işyerlerinde geçirmektedirler. Bu sebepten çalışanlar ne kadar çok motive olarak çalışır iseler, işin verimliliğinin o derece artacağı görülmektedir. Yüksek motivasyona sahip çalışanların firmanın başarısına daha fazla katkıda bulundukları bir gerçektir.
Birey hem kendine hem de yaptığı işe değer verildiğini gördüğünde kendini farklı hissedeceklerdir. Bu olumlu yaklaşım kişinin önce kendisine sonrasında etrafındakilere yansıyacaktır.
Şirkete bağlılığı arttırmak için yapılacak çalışmalar maliyet oluşturmaktadır. Buna rağmen çalışan bağlılığının düşük olduğu şirketlerde yüksek eleman sirkülasyonu, verimsizlik, kalite gibi sorunlarla birlikte direkt veya dolaylı daha yüksek maliyetler yaratmaktadır.
Çalışan bağlılığında X ve Y Kuşak farklılıkların beraber çalışması hem işverenler hem de çalışanlar için insan kaynakları süreçlerini zorlayacak konular arasında yer almaktadır.
Her bir bireylerin kişilik yapısı farklı olduğu için motive edici unsurlarda değişiklik gösterecektir. Çalışanlar için yüksek motivasyon gösterebilecekleri bir çalışma ortamı nitelikli çalışanların firmada tutulabilmesi için önemli bir faktör olacaktır.
Çalışan bağlılığını arttırmak için yapılabilecek uygulamalar aşağıda sıralanmaktadır:

- Çalışanın yaptığı işe göre rahat kıyafet giyebilmesine izin verilmesi. Bazı şirketlerde haftanın belli günleri, örneğin; Cuma günü serbest kıyafet günü olarak uygulanması,
- Özellikle Y kuşağı için işini aksatmayacak şekilde Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının kullanımına imkan verilmesi,
- İşini yapabilmesini sağlayacak teknolojik cihazların (cep telefonu, tablet bilgisayar, laptop vb.) şirket imkanlarına göre en iyisinin sağlanması,
- Çalışanların kişisel yeteneklerini ortaya çıkararak bunları kullanabilecekleri uygun projelerde yer almalarına imkan verilmesi,
- Kişisel gelişimlerini sağlayarak yaptıkları işlerde fayda sağlayacak eğitimlere katılmalarına teşvik edilmesi,
- Çalışanların doğum günleri veya özel günlerinin (5 yılını, 10 yılını vb. dolduranlar) hatırlanması önemlidir. Bunun kutlama mesajı olarak kendisine gönderilmesi veya tüm çalışanların katıldığı bir ortamda kutlanması şeklinde yerine getirilmesi,
- Çalışma ortamı ve uygun atmosferin oluşturulması. Ofis dekorasyonun renkli ve sıcak bir atmosferde olması, yaz ve kışa göre ofis ortamında ideal sıcaklığın sağlanması, ergonomik çalışma ortamının yaratılması,
- Çalışanların birbirleri ile kaynaşmalarını sağlayacak futbol, basketbol, bowling gibi spor turnuvaları, happy hour, piknik, tiyatro, sinema, şirket yemeği, günü birlik veya hafta sonu konaklamalı doğa ve kültür gezileri gibi etkinlikler düzenlenmesi.

Çalışan memnuniyeti faktörlerinden biri de kişilerin katılımını sağlamaktır. Katılım sağlamak için önce kişileri dinlemeli, fikir ve düşüncelerine değer verilmelidir. Çalışanların karar alım sürecine katılmaları, saygınlıklarını arttırma ve kendilerini kabul ettirdikleri duygusunu hissetmeleri açısından oldukça önemlidir. Çalışanlara kendilerini rahatça ifade edecekleri uygun denetim süreçlerinin kurulduğu çalışma ortamının yaratılması daha yaratıcı ve daha verimli işlerin yapılmasını sağlayacaktır. Bireylere, onları motive ederek gelişmelerini sağlayacak yapıcı eleştiriler yöneltilmelidir.
Bunları yerine getirmek için de şirketlerde çalışan bağlılığını ve memnuniyeti ölçecek sistemler kurulmalıdır. En çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi çalışan bağlılığını ölçen “çalışan memnuniyeti anketi” uygulamalıdır. Bu anketler isimsiz olarak, anketi dolduranın kim olduğu bilinmeden internet ortamında yapılmaktadır. Anketi dolduracak kişiye bir tane link gönderilmekte ve bu link üzerinden anketi doldurması istenmektedir.
Günümüz koşullarında çalışanlar iş hayatına profesyonel bakış açısı ile bakmaktadırlar. Bir işyerinde uzun yıllar çalışmak yerine artık en iyi fırsatı sunan yere gitmeyi profesyonellik olarak görmektedirler.

YORUM EKLE

banner340

banner269

index