banner565

banner472

banner458

banner457

Deprem bölgesinde yeni sanayi alanları kriterleri

Deprem felaketinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Afet Bölgelerinde Sanayi Alanları ile Sanayi İşyerlerine İlişkin Yönetmelik’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Deprem bölgesinde uygun alanlar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) veya Endüstri Bölgesi’ne dönüştürülebilecek.

DEPREM GÜNDEMİ 01.02.2024, 00:01 16.02.2024, 10:09
12658
Deprem bölgesinde yeni sanayi alanları kriterleri

Söz konusu yerlerde, orman sayılan alanlar hariç, afet bölgesi ilan tarihinden itibaren bir yıl, sanayi alanı olabilecek yerler, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, taşkın durumu ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek Bakanlıkça tespit edilecek.

OSB’ler de alanlar önerebilecek
İlgili Valilik, Belediye, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Endüstri Bölgeleri (EB) veya Sanayi Sitesi (SS) Yapı Kooperatifi tarafından da alanlar önerilebilecek. Söz konusu alana ait sayısal haritalar, uydu görüntüsü ve alan özellikleri Bakanlığa iletilecek ve uygun görülen alanlar için etüt çalışmalarına başlanacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen kesinleştirilmiş hasar tespit raporuna göre mevcut haliyle faaliyete devam edemeyeceğine karar verilen veya teknik olarak projenin bütünselliği açısından yıkılması gereken, imalat ve/veya tamiratla uğraşan işyerlerinin ve OSB, EB ile SS içinde yer alan işyerlerinin malikleri veya kiracıları, belirlenen sanayi alanlarında yapılacak işyerleri için talepte bulunabilecek.
Bakanlıkça ihalesi yapılarak tamamlanan işyerlerinin başvuruları uygun bulunan talep sahiplerine teslimi, yapı kullanma izni alınması sonrası noter huzurunda gerçekleştirilecek kurayla yapılacak.
Depremler dolayısıyla verilen kesinleştirilmiş hasar tespit raporuna göre mevcut haliyle faaliyete devam edemeyeceğine karar verilen veya teknik olarak projenin bütünselliği açısından yıkılması gereken, imalat ve/veya tamirat ile uğraşan işyerlerinin ve OSB, EB ile SS içinde yer alan işyerlerinin malikleri tarafından bölgenin afet bölgesi ilan edilmesine dair kararın yayımından itibaren bir yıl içinde talep edilmesi ve yapım işleri için Bakanlığa muvafakatname verilmesi halinde, borçlandırılmak suretiyle işyerlerinin yerinde yeniden inşası veya güçlendirilmesi mülkiyet devri aranmaksızın Bakanlıkça yapılabilecek veya yaptırılabilecek.

Yorumlar (0)
banner557