banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

Destek ve Teşvikler

Farklı kurumların sağlamış olduğu destek ve teşvikler:

DESTEK-TEŞVİK 01.06.2014, 08:41 01.06.2014, 08:41
8419
Destek ve Teşvikler
EPALE : Yeni Avrupa Yetişkin Eğitimi Platformu

Avrupa’da Yetişkin Öğrenimi için Elektronik Platformu EPALE, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen yeni bir adım. Platform AB’nin, Avrupa’da yüksek nitelikli yetişkin eğitimini desteklemek için yaptığı uzun süreli taahhütünün en son gelişmesi. Platform, yetişkin eğitimi ile ilgili öğretmenler, eğitimciler ve gönüllülerle birlikte politika yapıcılar, araştırmacılar ve akademisyenlere açık olacak.
EPALE onu, Avrupa’da öncelikli bir alan yapacak olan bir dizi farklı unsur taşıyacak. Platform, interaktif ağlar, kullanıcılara Avrupa’daki diğer kişilerle iletişim kurma, tartışmalara katılma ve iyi uygulamaların değişimi gibi imkanlar sunacak.
Avrupa ve ulusal düzeydeki etkinlikleri içeren takvim, kullanıcılara profesyonel gelişim fırsatları konusunda güncel bilgiler verecek. Haberler ve yetişkin eğitimi alanının önde gelen uzmanlarınca yazılan önemli makalelerin yayınlanması, yetişkin eğitimindeki en son politikaların ve tartışmaların EPALE kullanıcıları için ulaşılabilir olmasını sağlayacak.
EPALE çok dilli olacak. Böylece, herhangi bir program ülkesindeki kullanıcılar sitenin tamamından ve çeşitli kaynaklarından yararlanabilir. Site, açık üyelik şeklinde yapılandırılacağından kullanıcılar, Avrupa düzeyindeki başka yetişkin eğitimi profesyonelleri, uygulayacıları ve gönüllüleri ile iletişim kurma imkanına sahip olacak.
Her katılımcı ülke bilgi, etkinlik, kaynak oluşturma gibi alanlarda katkı sağlayacak.
Platform, yetişkin eğitimi alanı için kalıcı bir ortam olmak üzere tasarlandı.
Potansiyel kullanıcılar şimdiden, EPALE sitesinde bulunan anketi doldurarak katılabilirler ve sitenin içeriğinin şekillenmesine katkıda bulunabilir:
http://ec.europa.eu/epale/en/

Değişen Dünyada Avrupa 2014-15
Değişen Dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi, Yansıtıcı Toplumlar Alanı 2014-2015 çağrıları kapsamında; sosyo-ekonomik ve siyasal bütünleşme; kültürlerarası dinamikler; bölgeler arası sosyal farklılıkların azaltılması; teknoloji ve yenilikçilik konusunda daha sıkı işbirliği; Avrupa’nın küresel rolü (insan hakları ve yargı konuları); katılımcı, açık ve yaratıcı toplumlar; araştırma ve yenilikçilik konularında toplumsal aktörlerin aktif katılımı; Avrupa’nın 3. ülkelerle ilişkileri; Avrupa kültür mirası, Avrupalılık kimliği, kültürel çalışmalar vb. konularında faaliyetler desteklenecek. 
Çağrı Sayfası: CORDIS sitesi,
Bilgi için: Selda U. Aydoğan; TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi.
e-posta: ncpregional@tubitak.gov.tr

ERA-MIN Projesi
Son Başvuru Tarihi: 17 Haziran 2014
ERA-MIN (ERA-NET on Industrial Handling of Raw Materials for European Industries) Avrupa Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve enerji kaynağı olmayan madenlerin çıkarılmasından, cevher hazırlamaya, metalurjiden, metallerin geri dönüşümüne ve maden kaynaklarının ikame edilmesine kadar çok geniş bir alanda yürütülen faaliyetlere yönelik bir projedir.
ERA-MIN; madencilik, metalurji ve mineral hammadde kaynakları konusunda Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin de başvurabileceği Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir programdır.
Başvuru için: http://www.era-min-eu.org/

Horizon 2020
1- KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı
Son Başvuru Tarihi:
Faz 1 için 18 Haziran 2014
Faz 2 için  Ekim 2014
Avrupa Komisyonu tarafından, Horizon 2020 - KOBİ’lerde Yenilikçilik 2014 Çağrısı yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında KOBİ’lerin ve ilgili paydaşların proje başvurusunda bulunabileceği alanlar çalışma programında belirtilmiştir.

KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı kapsamında KOBİ’lerin bireysel olarak proje başvurusu yapabilecekleri Yeni KOBİ Aracı (New SME Instrument) bulunmaktadır.
Programın Bütçesi: 251.020.000 Avro
Açıklama: Yeni KOBİ Aracı kapsamında desteklenecek genel konu başlıklarına sadece KOBİ’ler konsorsiyum kurmadan bireyesel olarak başvuru yapabilmektedir.
Faz 1’de 50.000 Avro’luk net destek verilmektedir.
Faz 2’de ise destek oranı yüzde 70 + yüzde 25 dolaylı masrafların desteklenmesi şeklindedir.

2- Mükemmeliyetin
Yayılımı Alanı 2014-2015
Kapanış Tarihi: 2015 sonuna kadar açık
Amaç: Avrupa’nın kullanılamayan araştırma ve yenilik potansiyelini ortaya çıkarmak, Ar-Ge ve yenilik potansiyeli düşük üye ülkeler ve bölgelerin performansını artırmak, araştırma ve yenilik alanında ülkeler ve bölgeler arası açığı azaltmak adına faaliyetlerin desteklenmesidir.
Hedef: Söz konusu çağrılar kapsamında “Teaming” altında Araştırma ve Yenilikte düşük performans gösteren ülke ve bölgelerde yeni Mükemmeliyet Merkezi kurulması ya da var olan Mükemmeliyet Merkezlerinin uluslararası çapta lider kurumlar ile işbirliği kurarak geliştirilmesi; “Twinning” kapsamında açılan çağrılarda araştırma kuruluşları ve lider kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yolu ile mükemmeliyet ağlarının potansiyelinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. 
“ERA Chairs” kapsamında ise lider araştırmacıların üniversiteler ve diğer araştırma organizasyonlarına getirilmesi yolu ile bu kuruluşların mükemmeliyet potansiyellerinin açığa çıkarılması hedeflenmektedir.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3501&pid=&cid=27503

3- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Alanı 2014
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı 2014 yılı çağrıları açılmıştır.
Amaç: Yeni Nesil Bileşen ve Sistemler, Geleceğin İnterneti, İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi, Robotbilim, Fotonik, Siber Güvenlik konuları desteklenecektir.
Çağrı Bütçesi: 125.000.000 Avro
Çağrı Kodu: H2020-ICT-2014-2
Kapanış Tarihi: 25 Kasım 2014
Açıklama: Çağrıda ileri 5G ağ altyapıları konu başlığı desteklenecektir.
Çağrı Sayfası: Participant Portal
Bilgi İçin: Ezgi Bener 7. ÇP ICT Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi
Tel:  0 312 468 53 00 / 2580
Faks: 0 312 427 40 24
e-posta: ncpict@tubitak.gov.tr
URL: www.fp7.org.tr/ict

SGK: Dezavantajlı kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi
Son Başvuru Tarihi:
10 Haziran 2014
Bu hibe programı Türkiye’de dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması amaçlarına odaklanmaktadır.
Hibe Programının Hedefleri:
Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ile bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması,
Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasının durumu hakkında bilgilerinin arttırılması,
işgücü piyasasında dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması.

Hibe Programının Hedef Grupları:

Engelli bireyler,
Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar,
Yoksullar ve yoksulluk riski altında bulunanlar,

Çalışan çocukların ebeveynleri,

Şiddet mağduru kadınlar,

Eski mahkum/tutuklular, mahkum ve tutuklular,

Yerlerinden olmuş kişiler (IDP), göçebeler.

Madde bağımlıları,

Diğer dezavantajlı gruplar (işgücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalan ve yaygın önyargılarla karşılaşan diğer gruplar, vb).


Şiddet mağduru kadınlara ek olarak, yukarıdaki diğer hedef grupların tümünde alt kategori olarak “kadınlar” özellikle hassasiyet gerektiren bir grup olarak düşünülmelidir.

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuru sahibi olabilir.

Program kapsamında tahsis edilecek toplam hibe tutarı 30 milyon Avro’dur.

Lot 1: kapsamında Roman ve Romanlar gibi yaşayan vatandaşlar için 9 milyon Avro.

Lot 2: Diğerleri için 21 milyon Avro.

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde 80’i, en fazla yüzde 95’i hibe olarak talep edilmelidir.

Web: www.ikg.gov.tr

Hibe çağrısı tüm Türkiye’yi kapsar.

Süre: 10 aydan az, 12 aydan fazla olamaz.

Posta Adresi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. Adres: Yıldız Evler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı 713.Sokak No: 4, 06550, Çankaya, Ankara.

E-posta: isegrant@ikg.gov.tr

Faks: 00 90 312 442 90 15

Web: www.ikg.gov.tr

https://www.facebook.com/ikg.pro.5?fref=ts

https://www.twitter.com/IKG_PRO

TÜBİTAK - CNRST (Fas) İkili İşbirliği Programı
TÜBİTAK ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CNRST) arasında imzalanan anlaşma kapsamında iki ülke araştırmacılarının ortak projelerine destek verilecektir.

Temel ve Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji ile Sosyal Bilimler alanlarında hazırlanacak ortak proje ile Türkiye’deki araştırmacılar TÜBİTAK’a, Fas’taki araştırmacılar ise CNRST’ye başvurmaları beklenmektedir.

Başvuruları iki kuruluş bağımsız olarak değerlendirilerek her iki kuruluşun da onay verdiği projeler desteklenmeye hak kazanacaktır.

Türk ve Faslı araştırmacılar, ortak hazırlayacakları projelere destek almak için 27 Haziran 2014 tarihine kadar başvuruda bulunabilir.

Program kapsamında, Türkiye’deki araştırmacılara talep etmeleri durumunda TÜBİTAK tarafından yıllık 120 bin TL’ye kadar araştırma desteği verilecektir. Araştırmacıların karşılıklı yapacakları ziyaretlerin masraflarını ise TÜBİTAK ve CNRST karşılayacaktır.

İşbirliği kapsamında TÜBİTAK’a proje önermek isteyen araştırmacılar, başvurularını 2543 kodlu programın proje öneri formunu doldurarak gerekli diğer evraklarla birlikte TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne yapmaları gerekmektedir. Hazırlanacak projelerin süresi ise 2 yılı aşmayacak şekilde. bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanacaktır.

Yorumlar (0)