EY Türkiye’den KADIN’a

Girişimci Kadın Liderler Programı, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY Türkiye’nin yürüttüğü, işini büyütmek isteyen kadınlara yönelik bir destektir ve artık Türkiye’de de konumlandı.

EY Türkiye’den KADIN’a

Yüksek potansiyelli kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine destek olmak amacıyla dünyada yaklaşık 30 ülkede uyguladığı EY Entrepreneurial Winning Women / Girişimci Kadın Liderler Programı’nı Türkiye’ye getirdi. Bu bir yıllık etkili program ile kadın girişimciler, işletmelerinin operasyonlarını, elde edecekleri kazanımlarla büyüterek uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazır hale geliyor. Türkiye kayıtları 26 Ekim’de başlayan  Program’da  2016 Dönemi’nde yeralacak en fazla 12 kadın girişimci belirlenecek. EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurmak isteyen kadın girişimciler, 11 Ocak 2016 tarihine kadar başvuru yapabilecek.
Katkılar: EY Girişimci Kadın Liderler Programı, katılımcılarına işlerini büyütmelerine destek olacak şu katkıları sağlıyor:

- Güncel sektör haberleri, araştırmalar, işletme stratejileri ve uygulamaları hakkında bilgi alışverişi ile bilgi birikimlerini artırmak

- Potansiyel ortaklıkları, stratejik işbirliklerini, yeni müşteri ve tedarikçileri ve muhtemel sermaye kaynaklarını tespit etmek

- Birebir mentörlük ve koçluk desteği almak

- Üst düzey danışmanlar ve tanınmış girişimcilerle diyaloglar kurarak liderlik, yöneticilik ve işletme becerilerini geliştirmek

- Kendileri ve şirketlerinin kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya karşısındaki görünürlüğünü artırmak.


Katılımcı Kriterleri: Şirketlerinin Türkiye merkezli olması, son iki yılda yıllık en az 1 milyon TL cirosu olması ve en az 3 yıldır faaliyet göstermesi. Kadın girişimcinin şirkette en az yüzde 25 hissedar ve yönetimsel olarak ana karar vericilerden biri olması.

Bilgi İçin: www.ey.com/TR/tr/Home

https://twitter.com/ey_turkiye

https://tr-tr.facebook.com/EYTurkiyeKariyer


BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR İŞBİRLİĞİ

Son Başvuru Tarihi:
16 Mart 2016
Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Türkiye Programı kapsamında birinci teklif verme çağrısı açılmıştır. Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) tarafından eş-finanse edilmektedir. Programın genel amacı, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır.
İletişim:

Ortak Teknik Sekreterya (JTS)- Haskovo
Patriarh Evtimiy Cad. No: 2, 3.Kat, Ofis
No (88,89,90,91), 6300 Haskovo- BULGARİSTAN

Tel: +359 38 663 888  Faks: +359 38 663 888

E-mail: i_n_delchev@yahoo.com


JTS Yerel Ofis- Edirne
Sabuni Mah. Saraçlar Caddesi Eser Yavaş İş
Merkezi Kat: 3 Ofis No:4 22100, Edirne Türkiye

Tel/Fax: 0090 284 214 9909

E-mail: jtsedirne@ab.gov.tr

TEKNOGP GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

Amaç: ‘Sağlık, Bilişim, Turizm, Hayvancılık, Tarım, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri’ gibi teknoloji alanları başta olmak üzere, Erzurum’da öne çıkan sektörlerde girişimciliğin artması, girişimcilik kültürünün gelişmesi, girişimlerin katmadeğer üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan kuruluşlara dönüşerek Erzurum başta olmak üzere bölgenin ve Türkiye’nin geleceğine yön vermesi hedeflenmektedir.


Girişimci Destekleme Programı olarak tanımlanan bu program üç etaptan oluşmaktadır:


1. Etap: “Önkuluçka Programı” diye adlandırdığımız etaptır ve girişimci ruhuna sahip, iş fikrini hayata geçirmek isteyen, ticari hayata girerek kendini ispatlamayı düşünen, akademik çalışmalarını ticarileştirmek isteyen ve mevcut işletmesini yeni projelerle güçlendirmek isteyen girişimcilerin başvurduğu etaptır.


2. Etap: “Proje Pazarı” etkinliğini içermektedir ve bu etapta ön kuluçka programından gelen girişimci adayları projelerini Proje Pazarı’nda sergilerler. Ayrıca Proje Pazarı’nın açılış günü yapılacak ödül töreninde önkuluçkadan gelen girişimcilerden jüri sunumu sonucunda yapılacak değerlendirme ile toplam 6 proje ödüllendirilecektir ve 3.Etab’a geçmeye hak kazanacaklardır.


3. Etap: İşletme kurmak için hazır hale gelmiş girişimcilerin “Kuluçka Programı” ile desteklendiği ücretsiz ofis ve eğitimlerle desteklenmeye devam ettiği etaptır. Bu etaba proje pazarında ödül alan girişimciler alınacaktır.


TeknoGP ile;

- Doğu Anadolu’da üretilen inovatif fikirler hayat bulacak, hazırlanan iş planları yatırımcılar tarafından desteklenebilecek.

- Oluşacak işbirlikleri ile inovatif ürünler veya hizmetler toplumun faydasına sunulabilecek.

- Proje sahipleri; kendilerini, iş fikirlerini yatırımcılara tanıtma imkanı bulabilecek.

- Yatırımcılar yeni alanlara yönelerek katmadeğer üretecek yeni girişimlerde bulunabilecek.

- Türkiye’yi uluslararası pazarlarda temsil edecek markaların oluşması sağlanacak.


Bilgi İçin: teknogp.atateknokent.com.tr/proje


KONNECT EUREKA Çağrısı açıldı

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2016

Güney Kore ile işbirliğini artırmak ve araştırmacılar arasındaki diyaloğu güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş Avrupa Birliği 7. Çerçeve Program Projesi KONNECT kapsamında EUREKA Çağrısı açılmıştır.

Öncelikli Alanlar: Çağrı bütün teknoloji alanlarından Ar-Ge Projeleri ile başvuruya açıktır.

Çağrıya Katılan Ülkeler: Güney Kore-KIAT, Almanya-DLR, Hollanda-RVO, Türkiye-TÜBİTAK

Başvuru Kriterleri: Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçleri kapsayan Ar-Ge Projeleri. Proje konsorsiyumu bir araştırmacı Güney Kore’den ve bir araştırmacı Avrupa’dan olacak şekilde, en az 2 ortaktan oluşacaktır.

Not-1: Üniversite ve Araştırma Merkezleri, EUREKA projelerinde yalnızca büyük firmaların veya KOBİ’lerin alt yüklenicisi olarak yeralabilirler.

Not-2: Türkiye’den başvuruda bulunacak ekip, TEYDEB 1509 Programı üzerinden desteklenecek.

Destek: Bu kapsamda büyük ölçekli firmalara yüzde 60, KOBİ’lere ise yüzde 75 oranında hibe desteği sağlanır. EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilirler.

Başvuru Süreci: Proje konsorsiyumu;

//www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form adresinde yeralan EUREKA Başvuru Formu’nu doldurduktan sonra her ekip ulusal fonlama kuruluşuna başvuruda bulunacaktır.

Bilgi İçin: www.eurekanetwork.org

İletişim: asli.akcayoz@tubitak.gov.tr

konnect@tubitak.gov.tr

Hollanda-Matra-İnsan Hakları

Son Başvuru Tarihi:
18 Ocak 2016

Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Matra ve İnsan Hakları programları 2016 birinci dönem proje başvuruları için teklif çağrısı yayınlanmıştır. Matra programı hukukun üstünlüğü konularıyla ilgili projelere, İnsan Hakları programı ise Türkiye’de insan hakları konularındaki projelere destek vererek Türkiye’nin AB sürecine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Programlara sivil toplum kuruluşlarının yanısıra kamu kurumları, özel sektörde faaliyet gösteren şirketler ve diğer paydaşlar başvuruda bulunabilir.
Bilgi İçin: turkey-tr.nlembassy.org

CHIST-ERA II PROJESİ


Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2016

Amaç: CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi’nin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Özel: Çağrıya başvurular elektronik ortamda alınacaktır. CHIST-ERA 2015 çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yeralabilecek, bu grupların en az 3 farklı katılımcı ülkeden olması beklenecektir.

Destek Miktarı: 2015 yılı için, araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.

Proje Süresi:  En fazla 36 aydır.

Bilgi İçin: //www.chistera.eu/call-2015-announcement


Konular:
Topic 1: User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT)

Topic 2:  Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems (TMCS)

Konu başlıklarının teknik detaylarına ulaşmak için: //www.chistera.eu/sites/chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202015%20-%20Call%20Announcement.pdf

Ortak Arama: Çağrı sayfasında yeralan Ortak Arama Aracı (Partner Search Tool) vasıtasıyla ortak arama duyurusu oluşturabilir.

Projelerde yeralabilen araştırmacılar ve görev alma limitleri hakkında detaylı bilgi için: //www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-kimler-basvurabilir

Başvuru: Elektronik olarak; www.chistera.eu

İletişim:

Tel: +90 312 468 5300 - 9413

Faks: +90 312 427 4024

Web: www.tubitak.gov.tr

E-mail: serkan.ucer@tubitak.gov.tr


TEB: Teknoloji tabanlı girişimciler yarışması

Son Başvuru Tarihi:
15 Ocak 2016
Türk Ekonomi Bankası (TEB), “İcat Çıkar” adlı bir girişimcilik yarışması düzenlemektedir. Yarışmanın 2 ana konu kategorisi bulunuyor. Birinci kategori; ‘Bankacılık Hizmetleri ve Ürünleri’ ile ilgili fikirlerin başvurusuna açık olup ikinci kategori; ‘Teknolojik Fikirler’e yöneliktir.
Konu Kategorileri:
-
Bankacılık Ürün ve Hizmetleri ile İlgili Fikirler: TEB tarafından sunulan ürün ve hizmetleri incelemek suretiyle katılımcılar kendi yaratıcılıklarını da katarak yeni ürün ve hizmetler üretebilirler. Veya yapılmamış olanı bulmanın yanısıra daha önce farklı sektörlerde uygulanan yaratıcı ürün ve hizmetlerin finans sektörüne uyarlanması da olabilir.
- T
eknolojik Fikirler: ‘Big Data, Dijital Uygulamalar, Elektrik-Elektronik Donanım, Enerji, Endüstri Teknolojileri, E-Ticaret, E-Ticaret Alt Yapısı, Mobil Uygulamalar, Oyun, Pazaryeri, Sağlık, Sanayi Teknolojileri, Sosyal Girişim, Sosyal Ağ, Telekomünikasyon, Yazılım’ vb. konularda hazırlanan teknolojik iş fikirleri.
Ödüller:
Bankacılık Ürün ve Hizmetleri ile İlgili Fikirler
Kategorisi Üniversite Öğrencileri/Yeni Mezunlar:

Tüm üniversite öğrencileri, mezuniyeti üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş genç profesyoneller
Birinci: 20.000 TL
İkinci:
10.000 TL
Üçüncü: 5.000 TL

İlk üçe giren başvuru sahipleri için;
Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA bursu TEB müşterileri ve müşteri adayları:
Birinci: 20.000 TL / Roland Garros
seyahati
İkinci: 10.000 TL
Üçüncü: 5.000 TL

Teknolojik İş Fikrileri Teknolojik Girişimciler:
Birinci: 20.000 TL
İkinci: 10.000 TL
Üçüncü: 5.000 TL

İlk 5 giren tüm katılımcılara TEB Girişim Evi’ne katılım önceliği.
Bilgi İçin: icatcikar@teb.com.tr
İletişim: Hüseyin Özgür Ünsal
Kocaeli Yatırım Destek Ofisi
Tel: (262) 332 01 44
Faks: (262) 332 01 45
Web: www.marka.org.tr

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2016, 16:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner235

banner229

banner216