banner565

banner472

banner458

banner457

Horizon 2020 CoBioTech

Amaç: CoBioTech, Avrupa ülkeleri “biyoteknoloji” alanında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.

DESTEK-TEŞVİK 01.12.2018, 08:44 29.12.2018, 11:44
6406
Horizon 2020 CoBioTech

Katılım: Proje çağrısına en az 3 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkelerden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.
Kapanış: CoBioTech 2018 Proje Çağrısı 16 Ekim 2018 tarihi itibari ile açılmıştır. Uluslararası proje başvurularının www.cobiotech.eu adresi üzerinden 14 Aralık 2018 Brüksel saati ile 13.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Ayrıca Türkiye’den katılan firmaların Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi PRODİS eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusu yapması ve ve ön kayıt başvurusuna ilişkin tüm evrakları ve personel özgeçmişlerini basılı olarak posta veya kurye ile TÜBİTAK-TEYDEB’e ulaştırmaları gerekmektedir. Ön kayıt başvuru evraklarının en geç 24 Aralık 2018 saat 17.30’a kadar TÜBİTAK’a teslim edilmesi (evrak girişinin yapılması) gerekmektedir. Bu tarihten sonra iletilecek evraklar işleme alınmayacaktır.
Kimler Başvurabilir: Programa başvuracak Türk ortaklar sadece sermaye şirketi statüsündeki özel sektör firmaları olabilmektedir.
Üniversiteler ve araştırma kuruluşları, TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na yürütücü olarak başvuruda bulunamazlar. Ancak 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen firmaların projelerinde, danışmanlık/hizmet alımı yapılan kurum/kuruluş olarak yer alabilirler. Ayrıca üniversiteler ve araştırma kuruluşları projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla da programa başvuruda bulunabilirler.
Çağrı hakkında önemli notlar: Çağrıya başvurular tek aşamalıdır.
Uluslararası projenin koordinatörü tarafından CoBioTech uluslararası proje başvurusu yapıldıktan sonra Türk ortaklar PRODİS üzerinden 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na ön kayıt yaptırmalıdır. Bu aşamada asıl proje başvurusu alınmayacaktır. Uluslararası değerlendirme sonucuna sadece kabul olan projeler için 1509 programına proje başvuruları alınacaktır.
Aynı proje kapsamında Türkiye’den birden fazla ortağın yer alacağı projeler için 1509 programına ortaklı başvuru yapılmalıdır.
Çağrı için önemli tarihler:
14 Aralık 2018 Brüksel saati ile 13.00
Uluslararası proje başvurularının (full-proposal) son teslim tarihi (Proje koordinatörü tarafından www.cobiotech.eu adresinde yer alan online başvurusu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olan uluslararası proje başvurusu).

24 Aralık 2018 Türkiye saati ile 17.30
Ulusal (1509 Programı) başvurusu için ön kayıt son tarihi (Türkiye’den katılan firmalar tarafından PRODİS üzerinden (eteydeb.tubitak.gov.tr) TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusunun yapılması ve ön kayıt evraklarının ıslak imzalı olarak TÜBİTAK’a ulaştırılması (kargo teslim tarihi değildir, evrakların TÜBİTAK evrak kayıt sistemine girişinin yapılması gereken tarihtir).
Ön kayıt için gerekli evraklar:
- Proje Ön Kayıt Formu ve taahhütname (PRODİS üzerinden ulaşılabilmektedir).
- Başvuru yapan kuruluşa ait imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ve Vergi Levhası
- Kuruluş KOBİ ise KOBİ Beyannamesi
- CoBioTech Ek Bilgi Formu (ekte)
- CoBioTech Uluslararası Proje Başvurusu (Proje Koordinatöründen temin edilmelidir).
Ön kayıt sürecine ilişkin sorularınız için teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.
TEYDEB Yazışma Adresi:
TÜBİTAK-TEYDEB Atatürk Bulvarı No:221
06100 Kavaklıdere/ANKARA
Çağrı ile ilgili dokümanlar:
CoBioTech Çağrı Duyurusu
CoBioTech Proje Başvuru Kılavuzu
CoBioTech Ek Bilgi Formu (ön kayıt başvurusu ile birlikte TÜBİTAK’a iletilecektir)
Ortak arama için Cordis (http://cordis.europa.eu/home_en.html) ve EEN(Enterprise Europe Network) partner search tool (http://een.ec.europa.eu) adresi kullanılabilir.
İletişim: Dilek Şahin, TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) Bilimsel Programlar Uzmanı
E-mail: dilek.sahin@tubitak.gov.tr
Tel:+90 312 298 94 91

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı
KOSGEB Genel Destek Programı yenilenerek yerini “İşletme Geliştirme Destek Programı”na bıraktı!
Programın Amacı ve Gerekçesi:
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
Destek Unsurları ve Azami Destek Miktarı:
Yurt İçi Fuar Desteği 50.000
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
Nitelikli İstihdam Desteği 50.000**
Eğitim Desteği 20.000
Enerji Verimliliği Desteği 35.000
Tasarım Desteği 25.000
Sınai Mülkiyet Desteği 30.000***
Belgelendirme Desteği 30.000***
Test ve Analiz Desteği 30.000
Bilgi İçin: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/.../destekdetay/.../isletme-gelistirme-destek-programi
(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın yüzde100 (yüz) oranında desteklenir.
(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına yüzde 20 (yirmi) ilave edilir.
(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, yüzde 100 (yüz) oranında desteklenir.

TÜBİTAK Genel Sanayi Destekleri Genel Çağrısı
Çağrı Kapanış Tarihi: 31 Aralık 2018
Hedefler: Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Beklenen Etkiler: Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.
Destek Miktarı:
Maksimum Proje Bütçesi: 50.000.000 TL.
Destek Oranı: KOBİ yüzde 75,
Büyük Ölçekli Kuruluş yüzde 60.
Desteklenen Giderler: Personel Gideri, Seyahat Gideri, Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları, Danışmanlık ve Hizmet Alımları, Malzeme ve Sarf Alımları, Genel Giderler.
Bilgi İçin: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/sade-tta-gnl-2018-01

Yorumlar (0)
banner557