banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

KOBİ’lere ve OSB’lere destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yeni devreye aldığı www.yatirimadestek.gov.tr adlı web sitesi yeni destek ve teşvikleri duyurdu. Sanayiden, turizme, lojistikten üretime öne çıkan, güncel destek ve teşvikleri bilgilerinize sunuyoruz.

DESTEK-TEŞVİK 01.11.2020, 00:01 23.03.2021, 17:15
20941
KOBİ’lere ve OSB’lere destek

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 2. Faz Çağrısı
Çağrının açılış tarihi: 19 Ekim 2020
Kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih*: 7 Mayıs 2021; Saat 17:30
Ürünleştirme Programı başvurularının PRODİS üzerinden alınması**: 1 Aralık 2020- 30 Haziran 2021 (saat 23:59’a kadar).
SAYEM 1. Faz çağrısı kapsamında özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu işbirliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritası hazırlanması çalışmaları tamamlandı. Bu çağrının devamı niteliğindeki SAYEM 2. Faz Çağrısı, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında SAYEM Faz-2-2020 kodlu ve Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak 2020 yılı İkinci Faz Çağrısı 19 Ekim 2020 tarihi itibari ile açıldı.


Koşul: Faz 2’ye geçmesi uygun bulunan konsorsiyumlar, Ürünleştirme Yol Haritaları çerçevesinde planladıkları Ürünleştirme Programının desteklenmesi amacıyla bu çağrıda başvuru yapacak. Bu çağrıya sadece SAYEM Faz 1’i tamamlayarak SAYEM Faz 2’ye geçmeye hak kazanan Faz 1 Yürütücüleri başvuru yapabilir.

* Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekiyor. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarih. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşlar bilgilerinde değişiklik yoksa tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecek.

** Kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşların Ürünleştirme Programı’na ait öneriyi PRODİS üzerinden göndereceği tarihler. Ayrıca daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kurum/kuruluşlar da bu tarih aralığında önerileri gönderebilecekler. Kuruluş bazlı ön kayıt, “https://eteydeb.tubitak.gov.tr/duyurular.htm#duyuru_40” linkinde yer alan açıklamaya göre yapılacak.
Bilgi için: Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
E-posta: peren.karagin@tubitak.gov.tr, sayem@tubitak.gov.tr

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerine destek
Destek güncelleme tarihi: 14 Ekim 2020
Aktiflik durumu: Aktif
Son başvuru tarihi: Sürekli aktif

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerinin (YDLM) Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yurt dışında faaliyete geçirilen lojistik merkezlerin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu yoluyla desteklenmesine dair esaslar belirlendi. YDLM’lerin destek kapsamına alınması için işbirliği kuruluşlarınca fizibilite raporu hazırlanarak, ayrıntıları genelgede belirlenen projeyle Ticaret Bakanlığı’na başvurulması ve bu projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekecek. YDLM’lerde sadece Türk ihraç ürünlerine lojistik hizmet verilebilecek.


GEKA 2020 Yılı Mali Destek Programı ilan edildi
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında; Alternatif Turizm Altyapısı, Alternatif Turizm ile Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programlarını 9 Eylül 2020 itibariyle ilan etti.
Destek miktarı: Program kapsamında toplam 35 milyon TL kaynak kullandırılması planlanıyor.

Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek
Programı (küçük ölçekli altyapı projelerine yönelik)
2020 Yılı Alternatif Turizm-GEKA
Destek güncelleme tarihi: 11 Eylül 2020
Aktiflik durumu: Aktif
Son başvuru tarihi: 20 Kasım 2020
Programın toplam bütçesi: 15.000.000 TL
Proje başına asgari-azami destek tutarı: 50.000 TL-1.000.000 TL
Proje başına asgari-azami destek oranı: yüzde 10-yüzde 75
Asgari-azami proje süresi: 12 ay-24 ay
Kays üzerinden son başvuru tarihi: 20 Kasım 2020 saat 18:00
Taahhütname teslim tarihi: 27 Kasım 2020 18:00
Uygun başvuru sahipleri: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar vb.).

Alternatif Turizm Mali Destek Programı
(Kar amacı güden işletmelere yönelik)
Programın toplam bütçesi: 10.000.000 TL
Proje başına asgari-azami destek tutarı: 50.000 TL-500.000 TL
Proje başına asgari-azami destek oranı: yüzde 10-yüzde 50
Asgari-azami proje süresi: 12 ay-18 ay
Kays üzerinden son başvuru tarihi: 20 Kasım 2020 18:00
Taahhütname son teslim tarihi: 27 Kasım 2020 18:00
Uygun başvuru sahipleri: KOBİ statüsündeki işletmeler başvuru yapabilecekler.

Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Programın toplam bütçesi: 10.000.000 TL
Proje başına asgari-azami destek miktarı: 50.000 TL-500.000 TL
Proje başına asgari-azami destek oranı: yüzde 10-yüzde 90
Asgari-azami proje süresi: 12 ay-18 ay
Kays üzerinden son başvuru tarihi:  20 Kasım 2020 saat 18:00
Taahhütname son teslim tarihi: 27 Kasım 2020 saat 18:00
Uygun başvuru sahipleri: 1163 sayılı Kanun kapsamında kurulan kooperatif ve birlikler, 5200 sayılı Kanun kapsamında kurulan birlikler, 5996 sayılı Kanun kapsamında kurulan yetiştirici birlikleri.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı
Başvuru son tarihi: 28 Aralık 2020
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2020 ve 2021 bütçelerinden finanse edilmek ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanlarında uygulanmak üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle ilana çıkmıştı.
Destek miktarı: Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 23.000.000 TL, program çerçevesinde verilecek desteklerin asgari ve azami tutarları şöyle:
Asgari tutar: 200.000 TL
Azami tutar: 3.000.000 TL
Destek oranı: Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25’inden az ve yüzde 75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacak.
Başvurular: KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi: 28 Aralık 2020 saat 23.59
Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunlu. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanmasıyla tamamlanıyor. Taahhütname en geç 5 Ocak 2021 Saat 17.00’a kadar e-imza ile imzalanıyor veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim ediliyor.

Yorumlar (0)