banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

banner462

TÜBİTAK Yenilikçi Fiber Teknolojilerin Geliştirilmesi

Çağrı Kapanış Tarihi: 5.6.2018 Ön Kayıt Son Tarih: 11.5.2018 Proje Öneri Başvuru Tarihleri: 5.6.2018

DESTEK-TEŞVİK 01.05.2018, 08:48 30.04.2018, 20:13
9378
TÜBİTAK Yenilikçi Fiber Teknolojilerin Geliştirilmesi
Amaç: Son kullanıcıya yüksek hızda zengin içerik sağlayabilen, maliyet etkin yenilikçi fiber teknolojilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Konu ve Kapsam: Fiber optik ağ teknolojileri alanında ülkemizde özgün yazılım ve donanımların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Projeler, aşağıdaki (veya benzeri) teknolojilere odaklanacaktır:
- STM-1, 4, 16, 64 gibi paket veri taşıma sistemlerinin geleneksel IP ağ haberleşme sistemlerinin yerini almasını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi
- Fiber optik ağlarda haberleşmeyi iyileştirecek birimlerin tasarımı (yükselteç, algılayıcı, tekrarlayıcı, bölücü vb.)
- Optik modülasyon yöntemlerinin geliştirilmesi
- Lazer ve fotonik birimlerinin geliştirilmesi
- Fiber optik tabanlı akustik/sismik sistemlerin geliştirilmesi
- Fiber optik sistemlerde bilgi güvenliğini sağlayan yazılım veya donanımların geliştirilmesi
- Elektrik/optik ve optik/elektrik dönüştürücü çözümlerinin geliştirilmesi
- Optik ağların kontrol ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi
- Fiber optik ağ üzerinden radyo sinyalinin (Radio over fiber transmission) gönderim teknolojisinin geliştirilmesi
- Fiber optik/RF iletişimde yeni teknolojilere sahip ara yüz elemanlarının geliştirilmesi.

Proje Süresi Üst Sınırı: 36 ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 4.000.000 TL
İşbirliği Yapısı: Kısıt yok.
Bilgi İçin: https://www.tubitak.gov.tr/.../icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik

TÜBİTAK Makina İmalat Teknolojileri
Son Başvuru Tarihi:
7.6.2018
Amaç: Esnek elektronik bileşenlerin ve/veya üretim sistemlerinin yurtiçinde yerli firmalar tarafından üretilebilmesine yardımcı olarak, ulusal imalat sektörünün Ar-Ge kabiliyetinin yükseltilmesine ve dünya çapında rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaktır. Çağrı kapsamında yürütülecek projelerle çağrı konusu üretim sistemleriyle ilgili güncel ve yenilikçi teknolojilerin ülkeye kazandırılması, ulusal firmaların ve üniversitelerin çağrıya konu sistemlerle ilgili uluslararası düzeyde uzmanlık edinmesi ve sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi amaçlanmaktadır.
Konu ve Kapsamı: Çağrı konusu; güneş paneli, dijital ekran, elektronik devre, sensör, aydınlatma vb. elektronik bileşenlerin üretimine yönelik silikon, polimer, cam, metal vb. alttaş (substrate) üzerinde yığma/kaplama (deposition), baskı/desenleme (patterning) gibi işlemlerin yapılması için gerekli sistem/bileşenlerin tasarımı, üretimi ve test faaliyetlerini içermektedir.
Çağrının kapsamı, çağrı konusunda belirtilen elektronik sistem/bileşenlerin yurtiçinde seri üretimine dönük olarak;

(a) Yukarıda belirtilen alttaşlar üzerine iletken veya yarı iletken malzemenin yığma/kaplama çalışmaları,
(b) Lazer, fotolitografi, püskürtme vb. yöntemler ile yığma/kaplama film üzerine nano-boyutlu baskı/desenleme çalışmaları,
(c) a ve b maddelerinde belirtilen çalışmaları gerçekleştirebilecek alet/cihaz/tezgahların (femto saniye lazerler, ultrasonik nano imprint, yüksek çözünürlüklü multi-foton 3B yazıcı vb.) geliştirilmesi.

Proje Süresi Üst Sınırı: 36 ay
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 6.000.000TL
Ortaklı Proje Bütçesi Üst Sınırı: 6.000.000TL
İşbirliği Yapısı: Üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyla işbirlikleri dikkate alınacaktır. Taraflarca imzalanmış ilgili ön sözleşmenin proje başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
Bilgi İçin: https://www.tubitak.gov.tr/.../icerik-1511-tubitak-oncelikli-alanlar-arastirma-teknoloji-gelistirme-ve-yenilik-p-d-p

BİRİKMİŞ TEŞVİKLER ÖDENECEK
27 Mart’ta yürürlüğe giren Torba Kanuna göre birikmiş sigorta prim teşvikleri ödenecek. Yasa gereği, 2011 yılı Mart ayından itibaren yaklaşık yedi yıldır geçmişe yönelik alınmayan teşvik tutarları işverene nakit olarak ödenecek. Prim borçlarından düşülmesine de gidilebilecek.
Ödemeyi alabilmek için 1-31 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmak gerekiyor.

Örneklersek: “6111 Sayılı Kanun’la gelen bu prim desteğinde, işyerinde ortalama sigortalı sayısına ek olarak alınan ve belirli kriterleri taşıyan her bir sigortalı için kuruma ödenecek işveren payı (ortalama yüzde 20.5) devlet tarafından karşılanıyor. Bir örnekle açıklayacak olursak, sigortalının 4 bin TL brüt ücret alması halinde işveren payı olan 820 TL devlet tarafından karşılanıyor. Bu işyerinde 10 sigortalının 4 bin TL brüt ücretle çalışması durumunda, teşvikten yararlanma tutarı aylık 8 bin 200 TL oluyor. Bu teşvikten 2011 yılından itibaren her ay 10 kişi için yararlanılmamış olması durumunda ise iade edilecek prim tutarı 688 bin TL’ye denk geliyor.
Verilen bu teşvik işçinin özelliklerine göre değişiyor ve her bir işçi için 6 aydan 54 aya kadar yararlanılıyor. Örneğin; 18-29 yaş arasında erkek ve her yaştan kadın işçinin mesleki yeterlilik belgesi varsa ve iş kurumuna kayıtlı değilse bu teşvikten 48 ay süreyle yararlanılabiliyor. İşçiler mesleki yeterlilik belgesi sahibiyse ve iş kurumuna kayıtlıysa bu süre 54 aya kadar uzuyor. Mesleki yeterlilik belgesi almamış, mesleki ve teknik eğitim veren orta-yüksek öğretim yetiştirme kursunu bitirmemiş ancak iş kurumuna kayıtlı olan işçiler için ise teşvikten yararlanma süresi 6 ay.
Başvuru tarihinin kaçırılması halinde yalnızca altı aylık teşvik geri alınabilecek.

Yorumlar (0)