banner472

banner458

banner457

01.08.2020, 08:00 14853

Dijital Pazarlama Jargonu

Zaten sürekli olarak artmakta olan küresel rekabet, corona krizinin etkisi ile giderek sadece daha da fazla artma eğilimine girmemiş aynı zamanda şekil de değiştirmeye başlamıştır.
Küresel ekonominin daralma eğilimi içine girmesi, lojistik zincirin kırılmaları, ülkelerin yapmakta oldukları ithalatlarda daha tutucu davranmaya başlamalarına ilave olarak pazarlamacılar ürünlerini küresel olarak tanıtmakta yeni problemlerle de karşılaşmaya başlamışlardır. Bu problemlerin başlıcaları; müşteri ziyaretlerinin azalması ve uluslararası fuarların en azından bir süre için etkinliklerini kaybetmesidir.
İşte tam bu noktada şirketlerin hayatta kalmasını sağlayacak yeni bir kurtarıcı olarak dijital pazarlama, şirket tepe yönetimleri ile pazarlama departmanlarını daha fazla meşgul etmeye başlamıştır.
Ancak şahit olmaya başladığımı üzülerek ifade etmek isterim ki şirket patron ve tepe yöneticileri küresel rekabetin yeni ‘savaş alanı’ olan dijital pazarlamayı sadece bir internet sitesi hazırlatmak ve içine ürünlerinizi doldurmak olarak görmektedir.
Tam bu noktada şirket patronlarının karşısına bir başka enteresan sorun çıkmaktadır. Hatırlanacağı gibi, 1990’lı yıllarda bilgisayarların şirketlere yayılmaya başladığı süreçte şirketlerdeki genelde genç bilgisayarcılarının kendilerine özel bir mesleki jargonları vardı. Hard disk, gigabyte, ROM, RAM ve benzeri kavramları yeteri kadar içselleştiremeyen şirket patronları bilgisayar alım ve kullanımlarında ‘belirsizlik’ altında karar vermek zorunda kalıyorlardı.
Şimdi benzer durumla tekrar karşı karşıyayız. Şirketlerimiz bu aşamada yetkin bir dijital pazarlama direktörü atamaktan veya pazarlama direktörüne bu konuda köklü bir eğitim aldırmaktan genelde çok uzaktalar. Şirketlerimizin bir çoğunda dijital pazarlama konusu sosyal medyaya çok hakim birkaç genç stajyer ile yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu genç arkadaşlarımız, genelde sosyal medya kullanımı konusunda bilgili ancak dijital pazarlama bütünlüğüne yeteri kadar hakim değiller. Bu nedenle, şirketlerin yönetim toplantılarında 1990’ların bilgi işlem terimlerine benzer şekilde dijital pazarlama terimleri uçuşmaya başlamıştır. Bu terimlerden bazıları, SEO, Google ads reklamları, web trafik, PTC, hosting, arama motoru, içerik pazarlama, blog, podcast gibi terimlerdir
Oysa stratejik pazarlama şemsiyesi altında değerlendirilmesi gereken dijital pazarlama, bir kurumsal site hazırlamaktan çok ileri bir kavramdır ve özellikle tepe yönetimi için köklü bir eğitim ve ‘zihinsel devrim’ gerektirir. Şirketin dijital pazarlama stratejilerinin nasıl oluşturulacağına ve nasıl yönetileceğine yönelik olan bu eğitime ilave olarak, şirketler dijital pazarlama konusunda yetkin bir yönetici atamalı veya pazarlama direktörlerini bu konuda ayrıntılı bir şekilde eğitmelidir.
Daha da ileri giderek, bazı küresel şirketler ‘tepe pazarlama yöneticisi’ ile ‘tepe bilişim yöneticisi’ karışımından ‘tepe dijital yöneticisi’ adı altında yeni bir yönetim kurulu üyesi görevi üretmişlerdir.  Bu yönetim kurulu üyesinin görevi; şirketin dijital pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında, yönetim kurullarına liderlik etmektir.
Gelmiş olduğumuz noktada artık rahatça söyleyebiliriz ki, şirketlerin ‘hayatta kalması’ için ihtiyaç duydukları dijital pazarlamanın odağında teknoloji değil, yetişmiş insan gücü vardır!

Yorumlar (0)