banner472

banner458

banner457

banner505

İşine ‘Zeka’ kat! İş Zekası Çözümleri

Verileri doğru yönetmenin yolu ‘İş Zekası Çözümleri’, şirketlere; daha akıllı ve çevik olmak, kaynakları daha etkin kullanmak, karlılık, verimlilik, sürdürülebilirlik, stratejik iş kararlarını hızlıca alabilmek gibi kritik avantajlar sağlıyor.

DOSYA 01.12.2021, 00:29 26.12.2021, 21:09
20751
İşine ‘Zeka’ kat! İş Zekası Çözümleri

Pandemi’de şirketlerin zorlu rekabet koşullarında; değişen pazar koşullarına karşı anında tepki vermek, süreci yönetebilmek, daha akıllı ve çevik olmak, hızlı ve doğru kararlar vermek, veri varlığını optimize etmek, kaynaklarını daha etkin kullanmak, yeni gelir kaynakları keşfetmek, daha verimli çalışarak tasarruf etmek, sürdürülebilirlik, verimlilik ve karlılık gibi kritik avantajlar sağlayabilmesinde; ‘İş Zekası Çözümleri’ öne çıkıyor. Bu çözümler, sadece büyük ölçekli işletmelerin değil, KOBİ’lerin de kullanabileceği bir teknoloji.
Verileri, stratejik kararlar verebilmek için anlaşılabilir ve öngörülebilir biçime dönüştüren iş zekası araçları, işin durumu hakkında detaylı bilgi ve öngörüler sunuyor, veri kümelerini analiz ediyor, grafiklerle, tablolarla, özetlerle analitik sonuçları kolay anlaşılabilir hale getiriyor.

İş Zekası Çözümleri’nin işletmelere sunduğu avantajların başında; ‘doğru, güncel, eksiksiz bilgiye ulaşım, kendiliğinden güncellenen raporlar, iş emirleri üretimi, iş süreçlerini izleme avantajı, stratejik ve taktiksel kararları doğru verebilmek için detaylı veri analizi, yükselen karlılık’ geliyor. Veri Madenciliği (Data Mining) ve Süreç Madenciliği’nden de yararlanan İş Zekası Çözümleri, özellikle ham veri miktarının en çok olduğu alanlar; finans, telekomünikasyon, perakende, enerji, sağlık başta olmak üzere bütün sektörlerde tercih ediliyor.

Trendler: Uzmanlar, 2021’de öne çıkan İş Zekası trendlerini şöyle sıralıyor: Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi. Doğal Diş İşleme (Natural Language Processing). Tahmine Dayalı Analiz (Predictive Analytics). Bulut Veri Geçişi. Dijital Asistan. Veri Görselleştirme. Veri Yönetişimi. Mobil İş Zekası. IoB (Internet of Behaivours). RPA. Ortak Çalışmaya Dayalı İş Zekası. Gömülü İş Zekası (Embedded BI). Bulut Analitik.

İş Zekası’nın işletmelere faydaları
Hızlı, akıllı, çevik işletmeler olmalarına yardımcı oluyor, verimliliği, görünürlülüğü, hesap verilebilirliği, tasarrufu arttırıyor, maliyetleri, riski azaltıyor, geliri yükseltiyor, iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Karmaşık veriyi anlamlı, işletme için kullanılabilir bilgiye çeviriyor, analizi kolaylaştırıyor. Kritik anlarda anlık bilgi sunabiliyor, karar mekanizmalarını güçlendiriyor. Kurumsal stratejileri geliştirmeye, işletme faaliyetleri için hedef ve performans ölçütleri belirlemeye, işletme tarafından kullanılan teknoloji ve süreçleri aktif ve etkin tutmaya; yeni yatırımlar, satış ve pazarlama için öngörülerin, stratejilerin yol haritasını oluşturmaya yardımcı oluyor.

Kaynakça:
https://tr.wikipedia.org
https://www.uyumsoft.com
https://www.ibm.com/tr-tr
https://bilisim.com.tr
https://www.pwc.com.tr
https://blog.logo.com.tr
https://www.innova.com.tr
https://www.smartmind.com.tr
https://dergipark.org.tr
https://omreon.com/tr

‘İş Zekası’ (BI) nedir?
İş Zekası (Business Intelligence-BI); “İş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, sürelerin, mimarilerin ve teknolojilerin bir kümesi” diye tanımlanıyor. Bir başka tanıma göre; “İş Zekası, işletmelerin gelecek hakkında daha doğru kararlar alabilmesi için geçmiş ve mevcut zaman verilerini toplayarak çeşitli yazılımlar yardımıyla bu verilerin anlamlı bilgilere dönüşmesini sağlayan veri yönetim süreçleridir.” Bir diğer tanım şöyle: “Veri hazırlama, veri madenciliği, veri yönetimi ve veri görselleştirmesine olanak tanıyan teknolojiyi ifade eden genel bir terimdir.” Ayrıca; “İş zekâsı, ham verileri istenilen hedefler doğrultusunda kullanıma hazır hale getiren, verileri anlamlı bilgilere dönüştüren sistemler” ve “Kurumlara fayda sağlayabilmek için, ham verileri daha etkin stratejik, operasyonel anlayışlar ve karar verme amaçları için yararlı bilgilere dönüştürme süreci” olarak da tanımlanıyor.

Yorumlar (0)