Page 10 - Dijital KobiEfor Şubat 2024
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$                       Schneider Electric ve Cisco’dan işbirliği
     Multinet Up’tan,
                       Schneider Electric ve Cisco, yapay zeka (AI) ve Nesnelerin İnterneti
     MultiCar+            (IoT) aracılığıyla dijital dönüşüme liderlik etmek üzere stratejik işbirliği
                      başlattıklarını duyurdu.
                       Cisco Müşteri Deneyimi (CX) EMEA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ge-
                      nel Müdürü Adele Trombetta; “Birlikte, IT-OT yakınsamasında yeni stan-
                      dartlar belirleyerek, farklı sektörlerin ihti-
                      yaçlarını karşılayan etkili ve anlamlı dijital
                      çözümler oluşturmaya hazırız” dedi.
                       Schneider Electric Güvenli Güç Bölümü
                Erem
              Çakıroğlu   Başkan Yardımcısı Pankaj Sharma; “Dijital dö-
                      nüşümü sağlamakla kalmayıp aynı zamanda
     Multinet Up, şirketlerin filo araç- müşterilerimizin sürdürülebilirlik ve karbon-
    larının tüm ihtiyaçlarını uçtan uca  suzlaştırma hedeflerini de destekleyen çözümler sunacağız” diye konuştu.
    yönetebileceği yeni Filo Çözümü
    MultiCar+’ın ilk hizmeti olan Multi- Yeni yıla yeni parola      Casper 2023’te
    Car+ Araç Yıkama’yı duyurdu.
     Multinet Up Üye İş Yeri ve İş Birlikleri              yüzde 50 büyüdü
    Genel Müdür Yardımcısı Erem Çakıroğ-
    lu; “MultiCar+, sadece bir araç yıkama
    hizmeti değil, aynı zamanda şirketlere
    özel avantajlar ve kolaylıklar sunan
    kapsamlı bir filo çözümüdür” dedi.
     700’den fazla araç yıkama nok-
                      Can
    tasında hizmet veren MultiCar+ Araç  Erginkurban
    Yıkama, her ölçekten şirkete maliyet
    avantajı sunuyor.           Dijital dünyada güvenliğinizi     Feray
                      artırmak için parolalarınızı göz-   Karaman
                      den geçirin.
                       ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama  Casper, 2023 yılı büyüme ra-
     İstanbul’un sesleri       Müdürü Can Erginkurban, önerilerini  kamlarını açıkladı.
     Mastercard ile          paylaştı: “Parolaları asla tekrar kul- Casper Operasyondan So-
                      lanmayın, aksi takdirde kimlik bilgi- rumlu Genel Müdür Yardımcısı
     şarkıya dönüştü         si dolduranlar tek bir oturum açma  Feray Karaman; ‘2023’te Casper
                      bilgilerini ele geçirdiklerinde birden  VIA, Casper Nirvana ve Excalibur
                      fazla hesap açabilirler. Kullanılmayan  alt markalarımızla çıkardığımız
                      hesapları kapatın çünkü ihlal edil- 15 yeni ürün ile satış rakamları-
                      diklerini fark etmediyseniz bunlar  mızı artırdık. Kullanıcılara daha
                      güvenlik riski oluşturabilir. Parola  geniş ürün gamı ve daha çok sa-
                      kasası otomatik olarak uzun, güçlü  tış noktası ile ulaşarak 2023’te
                      ve benzersiz parolalar önerecek ve  yüzde 50 büyüme kaydettik”
                      saklayacaktır. İlgili herhangi bir si- dedi.
                      tede oturumunuzu açacaktır. İhtiya- Casper, 2024 yılında yüzde 40
                      cınız olan tek şey ise ana paroladır.” büyüme hedefliyor.
     Mastercard, Ses Tasarımcısı Beyza
    Doğuç ile ‘İstanbul’un Şarkısı’ proje- İş süreçleri ‘İşte Suit’ ile kolaylaştı
    sini hayata geçirdi. İstanbul’un ikonik
    seslerini, yapay zeka ile analiz edilmiş  Turkcell, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile uyumlu İşte Suit ile şirketleri ve
    toplu ulaşım datalarıyla bir araya ge- kamu kurumlarını tek noktadan dijitalleştirmeye devam ediyor.
    tiren videoya Levent Yüksel’in yorum- Suit Mail, Suit Drive, Suit Conference, Suit Slides,
    ladığı ‘İstanbul’ parçası da eşlik ediyor.  Suit Docs ve Suit Sheets servisleri ile iş dünyasına
     İstanbul’u yansıtan seslerin bulun- e-posta, dosya yönetimi, ofis uygulamaları ve video
    duğu şarkıda, tramvay, vapur düdüğü,  konferans çözümleri sunan İşte Suit, her geçen gün
    martı sesleri, korna sesleri, akrobatik  büyümeye de devam ediyor.
    bisiklet sesi, keman ve kanun gibi 17  Lansmanının gerçekleştiği sene başından bu yana kullanıcı hacmini yüzde
    adet farklı ses kullanıldı.     60 artıran İşte Suit, 6 bin kurumda yaklaşık 80 bin kullanıcıya hizmet veriyor.

   10 KobiEfor Dijital ìXEDW
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15