Page 13 - KobiEfor-Ocak-2021
P. 13

Akbank Mobil’de yenilikler var
                                         Kuveyt Türk,
       Akbank Mobil; hizmetleri, akıllı altyapısı, tasarımı, de-      mobil bankacılığa
      neyimi ve sadeliğiyle müşterilerine verdiği hizmeti her
      güncelleme ile daha da ileri taşıyor.                 teşvik ediyor
       Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri  Burcu
      Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Aylık, hafta- Civelek   İleri bankacılık teknolojile-
                                 Yüce      riyle kullanıcılarına daima yeni
      lık nakit akış özetleri, harcama iadesi bilgileri, haftalık nakit
                                         nesil çözümler sunan Kuveyt
      akış öngörüsü gibi akıllı ipuçlarını zaten uzun zamandır müşterilerimize bu
                                         Türk, hazırladığı yeni reklam
      servisle sunuyoruz. Yeni güncelleme ile birlikte artık müşterilerimiz beğeni-
                                         filminde herkesi mobil banka-
      lerine göre oylayarak bu alandaki içeriği daha da kişiselleştirebilecek” dedi.
                                         cılık kullanmaya davet ediyor.
       Yüce, yılbaşından bu yana mobilden finansal işlem yapan müşteri sayısı-
      nın yüzde 15, mobilden yapılan finansal işlem adetlerinde ise yüzde 62’lik  Filmde, gündelik hayatta en
      artış yaşadıklarını kaydetti.                     basit işlerin dahi mesafe, za-
                                         man ve çaba gerektirmesine
                                         karşılık Kuveyt Türk Mobil’in
      Alternatif Bank’tan        Türkiye Finans’a ödül               mesafesiz,
      Altın VOV Hesap           Türkiye Finans Katılım Bankası İn-       masrafsız ve
       Alternatif Bank, mevduatını avan- san Kaynakları Grubu’nun yürüttüğü       akıllı şekilde
                                                 sunduğu çö-
      tajlı faiz oranlarıyla değerlendirmek  3 projeye 3 farklı ödül ıverildi. Kurum   zümler anla-
      isteyen müşterileri için sunduğu VOV  çalışanlarından oluşan İyilik Kulübü     tılıyor. Dijital
      Hesap’a altını da ekledi.     çalışmaları, International CSR Excel-       katılma he-
       Alternatif Bank Satış ve Pazarla- lence Awards’ta bronz ödül; “Çapraz       sabı açmak-
      madan Sorumlu Genel Müdür Yar-   Satış ve Müşteride Derinleşme & Sa- tan altın-döviz almaya kadar
                        tış Antrenmanı” isimli eğitim prog-
      dımcısı Yeşim Şimşek, birikimlerini  ramı TEGEP Öğrenme ve Gelişim  birçok işlemin sadece telefon
              altın üzerinden  Ödülleri’nde bronz ödül aldı; Next  mesafesinde olduğuna dikkat
              değerlendirmek   Bilgi Sistemleri Yetenek Yönetimi  çekiliyor.
              isteyen  müşte-  Programı, IDC CIO Ödülleri’nde “İşin
              rilerinin mevdu- Geleceği” kategorisinde birinci oldu.
              atlarından altına  Türkiye Finans İnsan Kaynakla-
              endeksli kazanç  rı Genel Müdür Yardımcısı Züley-  Ford Otosan’dan
              sağlarken; vade-                   yatırım hamlesi
       Yeşim               ha Büyükyıldırım, “Türkiye Finans
       Şimşek     siz hesapta oldu-         olarak kurumları
              ğu gibi diledikleri        güçlü kılan itici  Ford Otosan, kamuoyuna
      zaman para yatırıp çekebildiğini ak-        gücün; alanında  yaptığı açıklamada şu bilgile-
      tardı.                       yetkin, motivas-  ri paylaştı: “2026 yılına kadar
       Altın VOV Hesap, yüzde 0.70’e va-        yonu yüksek, ken- yapmayı planladığımız 20.5
      ran faiz oranıyla açılabiliyor. Altın       dini geliştirmeye  milyar TL yatırımı kapsayan
      VOV Hesap’tan en düşük 200 gram,     Züleyha açık bireylerden  Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın
      en yüksek 2000 gram altına denk    Büyükyıldırım oluşan insan kay- bugün Resmi Gazete’de yayın-
      gelecek mevduatı olanlar, ilk 90 gün        nağına dayandığı- lanmasından mutluluk duyu-
      hoş geldin faizinden yararlanabiliyor.  na inanıyoruz” dedi.     yoruz. Bu yatırım ile elektrikli
                                         ve bağlantılı yeni nesil ticari
                                         araç projelerinin hayata ge-
      Aklease yeşil enerji için kaynak sağladı               çirilmesini, bununla birlikte
                                         üretim tesislerimizdeki mo-
               Aklease, Hollanda Kalkınma Bankası’ndan (FMO) 5 yıl
                                         dernizasyon ve otomasyon ça-
              vadeli 25 milyon dolar tutarında sağladığı kaynak ile enerji
                                         lışmalarının geliştirilmesini,
              ve enerji verimliliği yatırımlarına destek verecek.
                                         yanı sıra Ford’un Avrupa’da
               Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, “Bugüne kadar yaklaşık
                                         devam eden ticari araç pazar
              150 mw GES, 90 mw RES ve 17 mw Kojen finansmanı yaptık.
                                         liderliğine ve artan pazar payı
              Bu projelerle finansmanına aracılık ettiğimiz toplam 257 mw
           Çetin                            başarısına istinaden büyüyen
            Düz enerji üretimi, yaklaşık 183 bin konutun yıllık elektrik ihti- ticari araç pazarındaki talebi
              yacına ve karbon emisyonu azaltımı olarak ise yaklaşık 11
                                         karşılamak için kurulu kapasi-
      milyon ağacın yıllık karbon yutumuna denk gelmekte” dedi ve sağladıkları yeni
                                         temizi artırmayı öngörüyoruz.”
      kaynakla ülkemizin enerji yatırımlarını desteklemeye devam ettiklerini söyledi.
                                              Ocak 2021 KobiEfor 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18