banner472

banner458

banner457

banner505

‘Bankacılık Dışı Finans Sektörü’ ikinci yarıda iyimser. Toparlanma ve dijitalleşme ivmelendi.

Pandemi öncesi büyüme hedefiyle yıla başlayan ‘Bankacılık Dışı Finans Sektörü’, süreçle birlikte yaşadığı kayıpları Haziran-Temmuz itibariyle toparlamaya başladı.

FİNANS 01.08.2020, 00:00 28.08.2020, 09:59
23154
‘Bankacılık Dışı Finans Sektörü’ ikinci yarıda iyimser. Toparlanma ve dijitalleşme ivmelendi.

Sektör temsilcileri aynı hızla talep almaya devam etmeleri halinde yılı artı ile kapatacağına inanıyor. ‘Yeni Normal’ sürecinde sektör dijitalleşme ve müşteri memnuniyetine odaklanıyor.
Tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci bir çok sektörde değişim ve dönüşümü de beraberinde getirdi. ‘Bankacılık Dışı Finans Sektörü’, pandeminin etkilerini azaltmak için bir taraftan dijitalleşmeye yoğunlaşırken bir yandan da ekonomiye katkısını sürdürmeye çalıştı. Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB), ‘Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketleri’ni kapsayan ‘2020 İlk Çeyrek Sonuçları’na göre sektörün aktif toplamı 125 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 24 milyar TL, müşteri sayısı ise 3 milyon 272 bin olarak gerçekleşti.
Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin tüm sektörleri etkilediği gibi bankacılık dışı finans sektörünü de etkilediğini belirterek, “Bir yandan pandeminin etkilerini azaltmak üzere çalışmalarımız devam ederken kur ataklarına maruz kalan ekonomimiz güçlü bir duruş sergileyerek ‘birlikte’ hareket etmeyi başarmıştır. Yeni ve verimli iş modelleri oluşturulmasına olanak sağlaması nedeniyle uzun süredir gündemimizin başında, taleplerimizin de en ön sıralarında yer bulan, dijital dönüşüm konusu, koronavirüs salgını ile ortaya çıkan yeni koşullara uyum sağlanabilmesi için artık bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.
Aynur Eke, yapılması gerekenlere ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Bu nedenle bireylerle ya da tacirlerle yapılacak teminat sözleşmeleri dahil tüm sözleşmelerin, temliklerin, müşterinin tanınması prosedürü, tapu işlerinin yapılabilmesi, sipariş, teslim ve ödemeye ilişkin tüm belgelerin elektronik ortamda yapılması gibi tüm katmanları ile elektronik ortamda yapılabilmesini sağlayacak, tüm bunların ispat hukuku açısından geçerliliği konusunda şüpheye yer vermeyecek şekilde, hukuk güvenliği tam olarak sağlanmış olarak yapılmasını temin edecek yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.”
Olağanüstü sürece rağmen KOBİ’lerin kendileri için önemli olduğunu ve KOBİ’lere destek olmak için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini dile getiren Eke, hem süreci hem yürüttükleri çalışmaları şöyle detaylandırdı: “Alınan her önlem ve açıklanan her paket KOBİ’lerimize can suyu niteliğindedir. Nakit akışı bozulan firmalarla ilgili bankaların üç ay ertelemeli kredi finansmanı ve özel paketler sağlayacak olması, SGK primlerinin ertelenmesi, kamu ve özel kurumların açıkladığı finansman destek paketleri üretim, istihdam ve ticaretin yara almadan devam etmesine olanak sağlayacaktır.”
FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Eke, “FKB olarak en büyük önceliğimiz Ticaret Zinciri Finansmanı’nı KOBİ’lerimizin aktif şekilde kullanması. Her platformda bunu anlatarak sistemin yayılımını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin geleceği adına atılmış en önemli dijital sistemlerden biri olarak bu platformu görüyoruz” dedi.
“Yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç var”
Covid-19 pandemisi ile ilgili bir takım yasal düzenlemelerde sektörlerinin ayrıştırılmış olmasının kendileri için olumsuzluk yarattığını dile getiren Eke, bunları ise şöyle dillendirdi: “BDDK’nın ‘Aktif Rasyosu’ düzenlemesinde hesaplamaya bankalar tarafından finansal kiralama şirketleri dışındaki bankacılık dışı finans şirketlerine kullandırılan krediler ile bu şirketlerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin dahil edilmemesi ve benzer şekilde ‘TCMB ‘Zorunlu Karşılıklar’ düzenlemesinde finansal kuruluşlara kullandırılan kredilerin kredi büyümesi hesaplamasına dâhil edilmemesinin, sektörlerimizin kaynak maliyetine olumsuz yansımaları olmuştur.  Bankaların bu kararlar nedeniyle sektörümüzü oluşturan şirketlere kullandırdığı kredilerde belirgin bir azalma, var olan limitlerin kullandırılmaması ya da yüksek oranların teklif edilmesi sonucu doğmaktadır. Bu süreçte Kovid-19 nedeniyle reel sektörden gelen erteleme ve yapılandırma taleplerini karşılayan sektör firmalarının, kaynak tarafında ortaya çıkan bu gelişme nedeniyle müşterilerinin yapılandırma taleplerini karşılamakta zorlanmaya başlaması kaçınılmaz olacaktır. FKB olarak, son beş yılda çoğunluğunu KOBİ’lerin oluşturduğu Türkiye ekonomisinin can damarı olan sektörlere katmadeğer sunuyoruz. Bu bakımdan, hükümetimizin aldığı tedbirler kapsamında bankacılık dışı finans kesiminin de düzenlemelerde yer almasının, piyasada tedarik zincirinin kesintisiz devamı ve istihdamın artırılması için önemini vurgulamak istiyorum. Sektörümüzü finansal piyasaların vazgeçilmezi ve olmazsa olmazı olarak görüyor, sektörümüzle ilgili pozitif düzenlemeler bekliyoruz.”
Sektörün 3 ay performansı
Aynur Eke şunları söyledi: “2020 yılının ilk çeyreğinde finansal kiralama sektörünün alacakları 50 milyar TL, aktif büyüklüğü ise 61 milyar TL’yi buldu. Faktoring sektöründe ise işlem hacmi 33 milyar TL, alacakları 34 milyar TL, aktif büyüklüğü 37 milyar TL, öz kaynakları ise 8.3 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. ‘Finansman Şirketleri’nin işlem hacmi 5 milyar TL, aktif büyüklüğü 27 milyar TL, alacak büyüklüğü 22 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerle toplam müşteri sayısı 3 milyon 147 bin.”
2020’nin ikinci yarısı belirleyici olacak
Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, sektörün yıla yüzde 50’ye yakın büyüme hedefiyle başladığını ve ilk çeyrekte bu hedefi aşacak oranda işlem hacmi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Ancak pandemi süreci bu hareketliliği çok sert bir şekilde etkiledi ve özellikle Nisan, Mayıs aylarında talepte çok hızlı bir daralma oldu. Bu dönemde müşterilerimizin yeni yatırım ihtiyaçlarından çok, onların devam eden leasing ödemelerinde nakit akışlarına uygun yapılanma taleplerini karşıladık” dedi.
Gökmen, Garanti BBVA Leasing olarak, talep eden tüm müşterilerin ödemelerini 3 ay ötelediklerini belirterek, “Haziran ayıyla birlikte, gerek pandeminin olumsuz etkilerinin azalması gerekse özellikle TL faizlerdeki düşüşle birlikte talepteki canlanma 2020 yılının yüzde 50 büyümeyle kapanmasa da bir önceki yılın üzerine çıkabilecek bir hacme ulaşma şansının olduğunu gösterdi. 2020 yılının 2. yarısı bu sebeple oldukça belirleyici olacak” diye konuştu. Gökmen, süreçte yapılanma taleplerine, ihtiyaçlarına ya da yeni yatırım taleplerine her zaman olduğu gibi yakın ve öncelikli davrandıklarını kaydetti.
Sektörde 30. yıllarını kutladıklarını hatırlatan Ünal Gökmen, “30 yıldır ülkemizdeki yatırımın ve büyümenin finansmanına olan desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. ‘Makine ise Leasing, Leasing ise Garanti BBVA Leasing’ sloganımızla özellikle yatırım mallarının finansmanındaki payımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Garanti BBVA Leasing olarak yenilenebilir enerjinin önemine olan inancımızla, yeşil enerji finansmanlarındaki yüksek payımızı daha da arttırmaya odaklandık. Özellikle güneş enerjisi panel üreticisi veya mühendislik firmalarıyla iyi niyet anlaşmaları yaparak, müşterilerimize çözümler sunmayı amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.
Pandeminin dijitalleşme ve teknolojik alt yapının önemini bir kez daha ortaya çıkardığını kaydeden Gökmen, şunları söyledi: “Önümüzdeki günlerde mevzuat alt yapısının dijitalleşmeye sağlayacağı kolaylıklarla da daha fazla online platformların kullanılacağını, hızlı ve etkin iletişimin öneminin artacağını düşünüyoruz. Online başvuru sürecinden sözleşme aşamasına kadar geçen tüm leasing evrelerinin dijital ortamlarda gerçekleşmesini hedefliyoruz.”
“Yavaşlamayı telafi edeceğiz”
Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, Pandemi sürecinde işlem yaptıkları firmaların tam kapasite ile çalışamaması ve satış performansının hız kesmesiyle sektörde işlem hacimlerinde ve adetlerinde de bir düşüş yaşandığını belirterek, “Buna paralel olarak sektör ve sektör oyuncularının yarattığı gelir de düşüş gösterdi. Ancak yılın ikinci yarısına ivmelenme ile başladık, bu sürecin pandemi dönemindeki yavaşlamayı telafi edeceğini düşünüyoruz” dedi.
Yapı Kredi Faktoring’in sektörün lider kurumu olarak önümüzdeki dönemde de kalıcı ve sağlıklı büyüme için tüm segmentlerde tabana yayılmış bir müşteri portföyüne sahip olmaya devam edeceklerini dile getiren Çöteli, şu bilgileri verdi: “Bir yandan Türkiye’nin en büyük kurumsal firmalarına hizmet verirken; diğer taraftan küçük ve orta ölçekli işletmelere de hizmetlerimizi sunmaya devam ederek liderliğimizi sürdüreceğiz. KOBİ odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda faktoringin tüm imkânlarını ülke ekonomisine can veren bu kurumlara sunmaya devam edeceğiz. 2020 yılsonuna kadar yıl başında hedeflediğimiz seviyede yeni firmayı portföyümüze katarak KOBİ segmentte işlem hacmimizi arttırmayı hedefliyoruz.”
Müşterilerinin ticari işlemlerine hız ve kolaylık katmak adına dijital çözümleri ana odaklarına aldıklarının altını çizen Çöteli, bu doğrultuda web sitelerinin fonksiyonlarını genişleterek yenilediklerini belirtti. Çöteli, “Kullanıcı dostu bir ara yüzle tasarlanan yeni web sitemize, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve onlara hız kazandıracak yeni fonksiyonlar ekledik. Web sitemizde bulunan online işlemler platformuyla Yapı Kredi Faktoring müşterileri artık çek senet temlik alınan faturalar gibi birçok belgeyi tek tıkla zahmetsizce görebiliyor. Müşterilerimiz bu platformda kesilen faturaların detayına, hesap ekstrelerine ve BA/BS formu düzenlemek için fatura ile tutar mutabakatlarını yapabilecekleri ekranlara kolayca ulaşabiliyor. Henüz faktoring ile tanışmamış şirketler; faktoring imkanları hakkında web sitemiz üzerinden kapsamlı bilgiye ulaşabiliyor ve yapılan duyuruları anında takip edebiliyor. Müşterilerimizin hesaplarına çok daha kolay ulaşabilmesi adına mobil uygulamamızı da tasarlıyoruz” diye konuştu.
Çöteli, sözleşmelerin dijital ortama alınabilmesi adına çalışmalarına büyük bir hızla devam ederek en kısa zamanda bu uygulamayı hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
“Pandemi farklı sektörlere ulaştırdı”
Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, pandemi sürecinin sektörü ekonomik olarak olumsuz etkilemesinin yanısıra yeni ve farklı sektörlerden  taleplerin gelmesine de vesile olduğunu söyledi. Torun, “Ülke olarak salgınla mücadelede attığımız adımlar sayesinde beklentilerde daha iyimser bir tablo görmeye başladık. Başta e-ticaret, lojistik, temizlik ve hijyen ürünleri üreticileri olmak üzere pek çok sektörden yeni müşterilerimiz eklendi” dedi.
İş hacimlerinde Haziran ve Temmuz aylarında, pandemi öncesindeki planlamalarına uyumlu hale geldiklerini dile getiren Torun, bu sürecin devam etmesi halinde yılsonunda pandemi öncesi belirlenen hedeflere yaklaşabileceklerini kaydetti.
Fatih Torun, kurum olarak yürüttükleri çalışmaları ise şöyle anlattı: “Ülke genelindeki yaygın bölge ağımız, web ve mobil altyapımız ile sektörün en fazla işlem yapan öncü şirketi konumundayız. Sürekli sahada olan ekibimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını ilk elden öğrenmenin avantajını da yaşıyoruz. İşlem adetlerimizin dağılımına baktığımızda da ağırlıklı olarak çeşitli nitelikte makine ve ekipmandan oluştuğunu görüyoruz. Farklı sektörlerden üreticilerle, distribütörlerle geliştirdiğimiz işbirliği ve kampanyalar, hizmetlerimizi daha geniş bir müşteri tabanına ulaştırmamızı sağlıyor.”
Müşterilerine farklı fon kaynaklarından finansman imkanı sunabildiklerini dile getiren Torun, yurt dışı merkezli 3 farklı kurumdan, 50 milyon dolar ve 40 milyon Euro olmak üzere fon sağladıklarını ve ilk 2 yılı ödemesiz, 5 yıl vadeli sağlanan bu fonlar ile küçük ve orta ölçekteki firmaların yatırımlarını finanse etmek ve istihdam seviyelerini korumak için sunacaklarını açıkladı.
Torun, dijitalleşme sürecini ise şöyle anlattı: “İşbirliği geliştirdiğimiz satıcılara odaklı yeni bir dijital platformumuzu hayata geçirdik. Bu platform aracılığıyla satıcılar, Yapı Kredi Leasing ile gerçekleştirdikleri tüm işleri takip edebiliyor ve müşterilerini satış ekiplerine yönlendirebiliyor. Bu yeni platformun da sektörümüze zenginlik katacağını düşünüyoruz. Binlerce farklı satıcıdan makine ve ekipman alımı gerçekleştiriyoruz. Tamamını dijital ortama taşıyarak sektörümüze dahil edeceğimiz yeni gelişimimiz ile önümüzdeki 3 yılda yüzde 20 olan satıcı kanalı portföyümüzü yüzde 40’lara çıkarmayı hedefliyoruz.”
Burgan Leasing, büyümeye odaklandı
Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, leasing sektörünün 2020’nin başında ertelenmiş taleplerin devreye girmesiyle birlikte yüzde 20 ila 25‘lik bir büyümeyle 3 ila 3.5 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirmeyi beklediğini hatırlatarak, yaptığı değerlendirme şöyle: “Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacminde yüzde 116’lık artış yaşandı. Ancak Nisan ayının başından itibaren pandeminin olumsuz etkileri tüm sektörlerde olduğu gibi leasing sektöründe de görülmeye başladı. Yatırımların ertelenmesiyle birlikte yeni iş talebi oldukça daraldı.”
2019 yılını 3.2 milyar TL aktif büyüklük ve yüzde 5.8’lik bir pazar payıyla tamamladıklarını kaydeden Akpınar, 2020 için hedeflerinin 4.7 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşmak olduğunu açıkladı. Pazar paylarının değişmeyeceğini öngören Akpınar, “Bu sene piyasa açısından oldukça zorlayıcı bir sene olarak devam ediyor. Böyle bir senede pazar payı kaybetmeden devam edebilmek ve mevcut risklerimizi en iyi şekilde yönetmek ana hedefimiz oluyor” diye konuştu.
Sektörün dijital dönüşümünün pandemi süreciyle daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Akpınar, şunları söyledi: “Dijital dönüşüme ilişkin yatırımlar verimlilik artışıyla birlikte müşterilerimize daha uygun koşullarda hizmet vermemizi sağlarken, ufak montanlı işlemlerin ve aynı zamanda bireysel işlemlerin yapılmasına da olanak tanıyacak.”
Pandemi sektöre haraketlilik kazandırdı
DenizLeasing ve DenizFaktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve DenizBank Genel Sekreterlik ve Yurtdışı İştirakler Genel Müdür Yardımcısı Hayri Cansever, DenizLeasing bünyesinde operasyonel araç kiralama faaliyetlerini sürdüren DenizFilo’nun ülke çapında büyümeye devam ettiğini söyledi. Cansever, bu alandaki araç kiralama adedindeki artış oranlarının yüzde 60’ın üzerine çıktığını kaydetti:“2019 yılı finansal kiralama faaliyetimizin yanı sıra operasyonel kiralama hizmetlerimiz açısından da oldukça verimli bir yıl olmuştur. 2019’da toplam yatırım hacmi ve işlem adedi düşmesine rağmen yaklaşık 100 milyon dolar tutarında finansal ve operasyonel kiralama işlemine imza atılmış, ülkemiz ekonomisine ve yatırımlara desteğimiz sürmüştür.”
Cansever, pandemi süreci ile birlikte yatırımlarda ilk aylarda bir duraksama olmakla birlikte ertelenen talep ve bazı sektörlerde yeni oluşan, bazı sektörlerde ise devam eden yeni yatırım ihtiyaçlarının finansman maliyetlerindeki nispi düşüş ile birlikte sektöre hareketlilik kazandırdığını dile getirdi. Süreçte talebi olan firmaların ödemelerinin ertelenmesi ve kredilerinin yapılandırması konusunda çok etkin bir çalışma yapıldığını aktaran Cansever, “Bunun yanı sıra sağlık, enerji, tekstil, gıda, altyapı gibi yeni ve devam yatırımların tamamlanmasının büyük önem taşıdığı sektörlerimizde KOBİ’lerimize finansman sağlanmıştır. Diğer yandan, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji projelerine verdiğimiz uzun vadeli destek ve önem 2020 yılında pandemi koşullarının yarattığı zor koşullara rağmen sürmektedir. KOBİ’lerimizin binek ve ticari araç kiralama ihtiyaçlarından yeni yatırımlarının uzun vadeli finansmanına kadar ihtiyaçlarında Bankamız ile birlikte yanında olunmaya devam edilecektir” diye konuştu.
Sektörde bu dönem dijitalleşmeye ağırlık verildiğini hatırlatan Cansever, “Finansal Kiralama işlemlerinin sözleşme süreçlerinden kredi kullandırımına kadar hızlandırılması, kolaylaştırılması ve dijitalleşmesi için gerekli adımların güçlü bir şekilde atıldığı bir dönemde, bir yandan makine ve ekipman ihtiyaçlarının hızla karşılanması adına satışın yapıldığı bayide bitebilecek hızlandırılmış kredi süreçleri hayata geçiriliyorken diğer yandan kolayca imzalanacak sözleşme formatlarının geliştirilmesi ve iş süreçlerinin dijital hayatın bir gerekliliği olarak daha pratikleştirilmesi çalışmaları yol haritamızda bulunmaktadır” dedi.
Dijitalleşmeye devam edecek
DenizFaktoring’in 2019 sonu itibariyle aktif büyüklüğü 1.597 milyon TL, alacakları ise 1.514 milyon TL’ye ulaştı. Yüzde 4.4 pazar payı bulunan DenizFaktoring’in 2019 yılı vergi sonrası net karı ise 103 milyon TL ile bir önceki yıla göre yüzde 22 artış gösterdi. Karlılık pazar paylarının yüzde 7.5 olduğunu dile getiren Cansever, “Banka faktoringleri arasında kar sıralamasında ilk 3’te yer alıyoruz. Özkaynak tutarımız 440 milyon TL’ye ulaştı, öz kaynak karlılık oranımız yüzde 25, net faiz marjımız yüzde 12’lik oran ile sektör ortalamasının üstünde gerçekleşti” dedi.
Cansever, Pandemi süreci nedeniyle gelirlerinin beklentilerin altında kaldığını dile getirdi: “2020 yılının ikinci yarısında Ocak-Haziran dönemine göre satışlarımızı yüzde 50 civarında arttırmayı hedefliyoruz.” Dijitalleşme konusunda müşterilerin tamamen dijital ortamda faktoring yapabildikleri “Deniz’e Çek Gönder” isimli faktoring işlemlerini cebe taşıdıklarını anlatan Cansever, şu bilgileri verdi: ”Artık müşterilerimiz Dijital Faktoring Platformlarımız olan cep telefonu uygulamamız ‘Deniz’e Çek Gönder’ ve www.DenizeCekGonder.com üzerinden finansman ihtiyaçlarını hızlı, güvenli ve rahatça karşılayabiliyorlar. Deniz Finansal Hizmetler Grubu’nun bir parçası olan Intertech A.Ş. bu konudaki IT partnerimizdir. ‘Deniz’e Çek Gönder’ uygulamamız bu kadar kısa bir süre içinde yaklaşık 500 bin kez indirildi. 120 bini aşan farklı müşterimizden iletilen 750 bin adet talep ile 26 milyar TL üzerinde faktoring talebini sadece dijital kanalımız olan Çek Gönder üzerinden karşılayarak şu ana kadar toplamda 4 milyar TL kullandırım sağladık. Bu rakamlar ile adetli işlemlerimizin yüzde 90’lık kısmı tamamen dijital ortamda otomatik karar sistemlerimizde tamamlanmıştır.”
Tam Faktoring 37. şubesini Balıkesir’e açtı
Türkiye’nin önde gelen faktoring şirketlerinden Tam Faktoring, Haziran ayından itibaren yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte, yaygın şubeleşme stratejisini hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Tam Faktoring bu kapsamda, 13 Temmuz’da, üst yönetim katılımıyla Balıkesir şubesinin açılışını yaptı. Tam Faktoring böylece, 24 farklı ilde toplam 37 şube sayısına ulaştı. Şubelerde çalışan toplam kadro sayısı ise yaklaşık 400 kişi oldu.
Tam Faktoring, Balıkesir ve çevre illerde de mikro KOBİ’ler ve küçük işletmelere daha fazla dokunmayı, bu bölgedeki işletmelerin her ekonomik koşulda tam zamanında yanında olmayı, işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları finansman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.
Tam Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı, şunları söyledi; “ Türkiye ekonomisine, KOBİ’lerimize ve esnafımıza güvenimiz tam. Ülkemiz ekonomik krizler konusunda deneyim sahibi ve daha önce de benzer krizlerden güçlenerek çıkmayı başardı. Haziran ayından itibaren ticaretin ve iş dünyasının hareketlendiğini görüyoruz. Biz de hız kesmeden yatırımlarımızı yapmaya, farklı illerde şubeleşerek ticaretin devam etmesi için gerekli finans desteğini sağlamaya ve elbette insan kaynakları istihdamına devam etme kararlılığımızı sürdüreceğiz. Şube açarak ekonomiye katkıda bulunduğumuz gibi, bölge halkına da istihdam sağlamış oluyoruz” dedi.
“Finansman desteği sağlıyoruz”
Tam Faktoring Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, 110 bin işlem adedi ile Tam Faktoring’in geçen yıl en çok işlem yapan faktoring firması olmasına dikkat çekerek, başarılarının arkasında çok motive ve mutlu çalışan bir saha ekibi olduğunu dile getirdi: “Tam Faktoring’in büyüme başarısının en önemli etkenleri arasında müşterisinin her koşulda tam zamanında tam yanında olan, işini doğru yapan, hızlı çözüm üreten ve severek çalışan bir saha ekibinin olması. Yaygın şube ağımız ile her bölgedeki mikro KOBİ’lere erişiyor, onların işlerini devam ettirmeleri için gerekli olan cansuyu niteliğindeki finansman desteğini sağlıyoruz. Balıkesir’de deneyimli bir şube müdürü ve ekiple KOBİ’lerimizin ve esnafımızın finansman ihtiyacını karşılayacağız.”
İş Faktoring 2020 hedeflerine ulaşacak
İş Faktoring Genel Müdürü Ömer Karakuş, “İlgili otoritelerce alınan tedbirler kapsamında, şirketimiz kurumsal, KOBİ ve ticari segmentlerdeki tüm müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda vade uzatma, öteleme gibi çözümler sunarak bu süreci minimum etkiyle atlatmalarına katkı sağladı. Bu süreçten olumsuz etkilenen müşterilerimize sağlanan bu kolaylıkların, finansal sonuçlarımızı belli ölçüde olumsuz etkilemiş olsa da orta ve uzun vadede karşılıklı menfaatler açısından gerekli olduğu kanaatindeyiz. Bu dönemde yaşanan zorluklara rağmen aktif kalitemizde bozulma yaşanmamıştır. 2020 yılı hedeflerimize normalleşme süreci kapsamında büyük ölçüde ulaşacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.
İş Faktoring, müşterilerin ihtiyaçlarını doğru tespit edip hızlı çözümler sunmak adına müşterilerine segment bazlı hizmet veren profesyonel bir pazarlama ekiplerinin bulunduğunu dile getiren Karakuş, şunları söyledi: “Tüm faktoring ürünlerini kullanarak ticareti fonlayan şirketimiz, yapmış olduğu teknolojik yatırımlar neticesinde geliştirdiği dünya faktoring sektöründe ilk chatbot uygulaması olan ‘ÇekMatik’ ürünü ile sektörde öncü olmuştur. Yapay zeka kullanılarak geliştirilmiş olan bu ürünümüzü yaygınlaştırmak öncelikli hedefimiz olup, KOBİ segmentindeki müşterilerimizin ticaretlerinin finansmanı ile ihracat faktoringi alanlarında etkinliğimizin artmasını ayrıca hedefliyoruz. Bu anlamda daha çok müşteriye ulaşma hedefimize normalleşme süreciyle beraber 2020’nin ikinci yarısında ulaşmayı amaçlamaktayız.”
Karakuş, makine öğrenmesi, chatbot, robotik süreç otomasyonu gibi günümüz teknolojilerinin kullanımında sektöre öncülük ederek, kredi karar destek sistemleri, müşteri etkileşimi gibi alanlarda bu teknolojileri yaklaşık üç yıldır etkin bir biçimde kullandıklarını duyurdu. Karakuş, şunları anlattı: “2017 yılından beri ivme kazanan teknolojik yatırımlarımız bu dönemde bize organizasyonel çeviklik, esnek çalışma modellerine hızlı adaptasyon ve müşterilerimize kesintisiz hizmet verme alanlarında rekabet avantajı sağlamıştır.”

Yorumlar (0)