banner472

banner458

banner457

banner505

Dijital Dönüşüm ve 5G

‘Dijital Dönüşüm’, işletmeler için önemli bir fırsat sunarken, rekabetçi olabilmek için vazgeçilmez bir süreç haline geldi. 5G ile gündeme gelen özel ağ (Private 5G) seçeneği ise; artan hız, bant genişliği ve düşük gecikmenin yanında, ağın münhasır kontrolü ve çeşitli güvenlik politikalarına imkan vermektedir. Bu özellikler fabrikalar, dağıtım merkezleri, nakliye limanları, üniversiteler gibi yüksek ağ performansı, yüksek güvenilirlik ve veri güvenliğinin hayati olduğu organizasyonlar için idealdir.

HABER 01.12.2021, 00:52 26.12.2021, 21:19
21040
Dijital Dönüşüm ve 5G

Ş. İlhan Bağören
HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi)


Yönetim Kurulu Başkanı ‘Dijital Dönüşüm’, işletmeler için önemli bir fırsat sunarken, rekabetçi olabilmek için vazgeçilmez bir süreç haline geldi. İşletmelerin ‘Dijital Dönüşüm’den maksimum verim alabilmeleri için çok sayıda yetkinliği birleştirerek, bulut tabanlı yapay zeka, derin öğrenme tekniklerini kullanarak örgüleri belirleyerek, öngörüler geliştirerek ve süreç otomasyonu sağlayarak önemli operasyonel kazanımlar sağlayabileceklerdir.
Donanım ve yazılım tabanlı çok sayıda cihazdan toplanan verilerin birleştirilmesinde hızlı ve güvenli bağlantı teknolojileri kritik bir ihtiyaç olarak ön plana çıkmaktadır. Kablolu ağlar, çok sayıda ve hareketli cihaz ve personeli desteklemekte yetersiz kalmaktadır. Yüksek bant genişliği, mobilite, ultra-düşük gecikme, yüksek seviyede güvenlik ve güvenirlikle 5G, işletmelerin ‘Dijital Dönüşüm’ ihtiyaçlarının ideal çözümü olarak hayata girmektedir. 5G’nin vazgeçilmez parçası olan sınır bileşim ile birlikte, çok büyük miktarda verinin gerçek zamanlı olarak işlenmesi mümkün olacaktır.

5G ile gündeme gelen özel ağ (Private 5G) seçeneği ise; artan hız, bant genişliği ve düşük gecikmenin yanında, ağın münhasır kontrolü ve çeşitli güvenlik politikalarına imkan vermektedir. Bu özellikler fabrikalar, dağıtım merkezleri, nakliye limanları, üniversiteler gibi yüksek ağ performansı, yüksek güvenilirlik ve veri güvenliğinin hayati olduğu organizasyonlar için idealdir.
Özel Ağ lisanslarının verildiği ilk sene Almanya’da 120’den fazla lisans alınmış, üreticilerin %75’i 2024 yılına kadar özel 5G’ye geçişi planladıklarını belirtmişlerdir. Ülkemizde de 2023 yılında geçilmesi beklenen 5G ile birlikte çok sayıda fabrikada özel 5G ağları kurulması beklenmektedir.

Dijital Dönüşüm, Kapasite ve Ticarileşme
Dijital Dönüşüm, bilişim sektörü için de önemli bir fırsat sunmaktadır. Ancak bu süreç dikkatli planlanmazsa bilişim sektörü için de dönüşüm yapan işletmeler için de büyük riskler vardır.
Öncelikle, işletmeler ihtiyaçlarını kendilerine özel çözümler olarak karşılarlarsa orta ve uzun vadede pahalı ve zor bir yol seçmiş olacaklardır. Bu özel çözümler, ‘hayat döngüsü’ gerektirmekte, bu döngünün işletmeye özel olması, hem büyük yatırım ve bakım maliyetleri, hem de çözümü geliştiren firmaya bağımlılık getirecektir.
Benzer şekilde, çözüm geliştiren bilişim firmalarının da işletmeye özel çözüm geliştirmesi kapasitesini ve gelirlerini düşürecek, işletmelere hizmet sunacak firma sayısında da kısıtlama getirecektir.
Bilişim firmalarının standart ürün geliştirmesi ve işletmelerin bu ürünleri tercih etmesi, işletmeler için maliyetleri düşürürken, firmaların da hem gelirlerini artıracak hem de ticarileşerek ihracata yönelerek ülke ekonomisine de yüksek değer katacaktır.
Bu planlamada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜSİAD, MÜSİAD ve benzeri politika geliştirici ve yönlendiricilere iş düşmektedir.

Yorumlar (0)