banner472

banner458

banner457

banner505

Dijitalleşme yolculuğunda teknokentler

Dijitalleşmeye giden yolda teknolojiyi üreten ve arz eden tarafta yer alan teknokentler ve bünyelerinde yer alan firmalar ve tüm paydaşlar dijitalleşme yolunu ve bu yoldaki unsurları, beklentileri, hedefleri çok iyi anlamak ve buna göre çalışmak durumundadır.

HABER 01.12.2021, 00:01 26.12.2021, 21:19
21134
Dijitalleşme yolculuğunda teknokentler

Faruk İnaltekin
TGBD (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği)


Yönetim Kurulu Başkanı Dijital teknoloji, geleneksel yöntemlerle yapılan birçok işin bilgisayar ve yazılım destekli ortama taşınması ve otonom bir şekilde yapılabilmesine olanak tanıyarak, hizmet ve süreçlerin daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde ilerlemesini, şirketlerin daha rekabetçi ve daha üretken bir yapılanmaya sahip olmalarına olanak sağlamaktadır.
Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişmesi ve internetin yaygınlaşması ve hızlanması, birçok alanda dijitalleşmeyi beraberinde getirmiş; sağlık, finans, üretim, pazarlama, eğitim, ulaşım, lojistik, sanayi ve tarım gibi her alanda yoğun bir dijital dönüşüm süreci başlamıştır. Bununla birlikte; süreklilik gerektiren, gelişen bir süreç olan ‘dijitalleşme’ kavramının önemi gittikçe artmıştır. Bu dönüşüm teknolojik alt yapının her alanda kullanılması ile bir kültür değişimini de beraberinde getirmiştir.

Yapay zekâ ve robot teknolojisinin daha da gelişmesi, 3D yazıcılar, arttırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut teknolojiler, akıllı fabrika sistemi gibi dijital dönüşüm ile bağlantılı ve destekleyici olan yeni buluşlar şirketlerin üretim yapısını tamamıyla değiştirmiş, iş yapma şekillerini dönüşüme uğratmıştır. Teknolojinin sağladığı kolaylıklardan maksimum fayda sağlamak isteyen şirketler, çalışma alanlarına dijital teknolojileri entegre etmiştir. Teknoloji, iş yapış şekillerimizin temelinde yer alan, hatta iş yapış şekillerimizde işin kendisi olmaya başladığı tamamen dijital odaklı işleri gördüğümüz bir noktada seyir etmektedir.

Koronavirüs salgın süreci bazı sektörlerde daralmaya yol açarken; bazı sektörler için de fırsat yaratmış, yaşanan olağanüstü hal insanların birbirinden uzaklaşmasını sağlarken bu uzaklığa rağmen iş hayatının devam etmesi gereksinimi ile dijitalleşme olgusunun önemini her geçen gün arttırarak süreçlere zorunlu bir şekilde adapte olmamızı da hızlandırmıştır. Özellikle e-ticaret, online toplantı/iş takip sistemleri, online spor, gastronomi, sağlık çözümleri gibi konularda yaşanan gelişmeler krizi fırsata dönüştürmüştür. Bu da değişim ve dönüşümün sosyal ve ekonomik hayat üzerinde etkilerini göstermektedir. Aile, arkadaşlar, iş ortamı, kamu kurum ve kuruluşları, işletmeler de dâhil olmak üzere her bağlamda ilişkilerle ilgili tüm standartlarımız ve dinamiklerimiz değişmiş, Pandemi’nin etkisi ile dönüşüm kaçınılmaz bir gerçeklik haline gelmiş, teknoloji üretmenin önemi bir kez daha deneyimlenerek anlaşılmıştır.

Bu aşamada dünyada ne gibi çalışmalar yapılıyor, bu çalışmaları kendi şirketlerimiz için değer yaratmada nasıl uygulayabilir ve geliştirebiliriz gibi araştırmacı yön verici şekilde teknolojilerimizi geliştirmemiz faydalı olacaktır. Ülkeler için hem büyük bir potansiyel hem de ciddi risk barındıran bu değişim ve dönüşüm sürecinde ülkelerin kendilerine özgü yapısal faktörlerini düşünerek kendi politikalarını oluşturması gerekmektedir. Dijitalleşme yolunda mevcut teknolojilerin şu an ki ve ileride beklentilerimizi ne ölçüde destekleyecek olması da önemlidir.
Dijitalleşmenin temel bacağı olan, teknoloji tabanlı ürünleri ortaya çıkartan teknokentlerde yer alan firmaların bu noktadaki rolü ve vizyoner bakış açıları çok önemlidir. Teknokent yönetimleri, firmaların projelerine her aşamada destek olmak için danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Projeler; ürünleşme, ticarileşme ve uluslararasılaşmaya kadar giden süreçte her aşamada desteklenmektedir.
Dijitalleşmeye giden yolda teknolojiyi üreten ve arz eden tarafta yer alan teknokentler ve bünyelerinde yer alan firmalar ve tüm paydaşlar dijitalleşme yolunu ve bu yoldaki unsurları beklentileri hedefleri çok iyi anlamak ve buna göre çalışmak durumundadır.

Yorumlar (0)