banner350

banner345

İskenderun KOBİ’leri desteklerle tanıştı

TOSYÖV, KOSGEB ve KGF işbirliği, dergimiz KobiEfor, DenizBank, Bilkent CYBERPARK ve LOGO Yazılım çözüm ortaklığında, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ev sahipliğinde, İskenderun’da düzenlenen “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destek ve Finans Olanakları” Toplantısı’na İskenderun ve Hatay’da faaliyet gösteren işletmeler, girişimciler ve KOBİ’ler katıldı.

HABER 01.12.2018, 08:51 29.12.2018, 11:38 Ender Sönmez
6163
İskenderun KOBİ’leri desteklerle tanıştı

TOSYÖV (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı), KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği, dergimiz KobiEfor, DenizBank, Bilkent CYBERPARK ve LOGO Yazılım çözüm ortaklığında düzenlenen “KOBİ’lere ve Girişimcilere Sağlanan Destek ve Finans Olanakları” Toplantısı, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ev sahipliğinde, İskenderun’da, İTSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İskenderun ve Hatay’da faaliyet gösteren işletmeler, girişimciler ve KOBİ’ler katıldı.
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, “Türk KOBİ’lerini dünyadaki diğer KOBİ’lerle mücadele edebilecek güçlü KOBİ’ler haline getirmemiz gerekiyor. Genel hedefimiz bu olmak zorundadır. Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0 gibi bütün diğer kalkınma modelleri, gelişmiş ülkelerin modelidir. Bizim bu ülkelerden farkımız var. Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0 olgularını ortaya atan Almanya ve Japonya ile farkımız var. Bu ülkelerin nüfusları artmıyor, genç nüfusları yok. Dış ticaretleri fazla veriyor, açık vermiyor. Bunlar sanayi gelişimlerini doğru tamamlamışlar. Oysa biz, bütün bunlardan farklılık gösteriyoruz. Bizim yapmamız gereken yeni bir kalkınma modelidir” diye konuştu. 
Türkiye’nin rekabetçi yerli üretimi gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Kuleyin, “Türk KOBİ’lerini dünyadaki diğer KOBİ’lerle mücadele edebilecek, güçlü KOBİ’ler haline getirmemiz gerekiyor. Genel hedefimiz bu olmak zorundadır” dedi. Kuleyin, TOSYÖV’ün bir başka hedefinin de Türkiye’deki iş etiği ve ahlakının geliştirilmesi olduğuna dikkati çekti.
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada; şunları dile getirdi: “KOBİ’lerin yaşadıkları en önemli sorunların başında finansal problemler gelmektedir. Özellikle öz kaynak yetersizliği ve kredi temininde yaşanan zorluklar, KOBİ’lerin ticari hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu noktada, kısa vadeli çözümler içeren destek ve teşvik sistemleri oluşturmak yerine, KOBİ’lerimizi rekabette öne çıkaracak finansmana erişimlerini kolaylaştıracak inovasyon kapasitelerini geliştirecek politikaların tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi için, kaliteli eğitim, nitelikli işgücü ve dijitalleşme alanlarında KOBİ’lerimizin gelişimine katkıda bulunulması gerektiğini düşünüyoruz. Yapay zekanın hayatımızın birçok alanına dahil olduğu günümüzde, ülke ekonomimizin, Endüstri 4.0 çağının gerektirdiği standartlara ayak uydurabilen, ileri teknoloji seviyesine ulaşmış ve modernize edilmiş üretim yapısına ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz.”
TOSYÖV Hatay Destekleme Derneği Başkanı Tahsin Rende, açılışta yaptığı konuşmasında, Hatay’da yaşanan ekonomik gelişmeler, KOBİ’lerin sorunları ve mülteci sorunlarına dikkat çekti. Rende; şunları söyledi: “TOSYÖV ülkemizde girişimcileri ve KOBİ’leri desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bizde Antakya’da Destekleme Derneği olarak faaliyette bulunuyoruz. Hatay insanımızda girişimcilik ruhu zaten var. Dünyanın dört bir tarafında Hataylı girişimciler ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. KOBİ’lerimizin desteklenmesi için elimizden gelen çalışmaları yapmaktayız. Şu an firmalarımız, komşu ülkelerde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle sıkıntılar yaşamasına rağmen gelecekten umutluyuz. Kriz ortamında Havaalanımız da çalışmakta, ülkelerin Hatay Havaalanı’na seferleri artmaktadır. Temennimiz, komşu ülkelerde yaşanan sorunların sona ermesi ile ilimizdeki ekonominin düzlüğe çıkmasıdır. Hatay’da yaşayan mültecilerin kalmasından çok dönüşlerine yönelik teşvikler konulmasının daha uygun olacağını düşünüyorum.”
DenizBank KOBİ Bankacılığı Satış ve Performans Yönetimi Grup Müdürü Tayfur Geler ise konuşmasında DenizBank’ın KOBİ Bankacılığı alanında yaptığı çalışmaları aktardı. DenizBank’ın son yıllarda en hızlı büyüyen bankalardan biri olduğunu ifade eden Geler, son 2 yılda Kredi Garanti Fonu Destekli Krediler, Nefes Kredisi ve KOSGEB Sıfır Faizli Krediler ile KOBİ’lere kaynak aktaran ve destek veren öncü banka olduğunu belirtti. Geler, önümüzdeki dönemlerde de her zaman KOBİ’lere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen panelin moderatörlüğünü TOSYÖV ve KOSGEB eski Başkanı, 20. Dönem Denizli Milletvekili, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi yürüttü. Panelde LOGO Yazılım Satış Direktörü Altuğ Özmen, KGF A.Ş. Adana Müdürü Celal Altuntaş, KOSGEB KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanı Erdal Çınar, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uzmanı Salih Ünver ve TEYDEB USETEG (Ulaştırma Savunma Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu) Bilimsel Prog. Uzman Yardımcısı Yılmaz Burak Kaya sağladıkları desteklerle ilgili detaylı bilgiler verdiler.
KGF A.Ş. Adana Müdürü Celal Altuntaş, KGF’nin yapısı hakkında bilgi vererek, yıllar itibari ile KGF yolu ile Hazine kredi kefalet hacmindeki artışları grafiklerle katılımcılarla paylaştı. Eskiden 40 gün süren onay sürecinin 7 güne indirildiğini, vergi SGK ve kefalet komisyonu borcu olan firmalara da ödeme imkanı getirildiğini belirten Altuntaş, 3 milyon liradan 200 milyon liraya kadar kademeli olarak yararlandırılan kredi kefalet limitleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
LOGO Yazılım Satış Direktörü Altuğ Özmen, KOBİ’lerde dijital çağ yaklaşımını aktardığı konuşmasında Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm değerlendirmesini yaptı. Özmen, dijital dönüşümde en hızlı sektörün finans sektörü olduğunu, yüzde 77’lik bir hacme ulaştığını, ikinci sırada perakende sektörünün yer aldığını, henüz yüzde 3 ile en az dönüşümün ise hizmet sektörlerinde olduğunu ifade etti. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde dijital yatırımların şimdiye kıyasla yüzde 76 artmasının beklendiğini paylaşan Özmen, bu anlamda LOGO Yazılım olarak KOBİ’lere en yakın yazılım firması olmayı hedeflediklerini söyledi. 
KOSGEB KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanı Erdal Çınar ise KOSGEB’in KOBİ’lere daha etkin ve güçlü destekler sağlamak adına yeni programlar ve uygulamalarla 2019 yılına başlayacağını müjdeledi. Çınar, yeni KOSGEB yaklaşımında yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yayılmasına, KOBİ’lerin ulusal ve  uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların oluşturulmasına ve KOBİ’lerin düşük maliyetli finansmana erişimlerinin sağlanmasına KOSGEB olarak çok önem verdiklerini açıkladı.
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı/Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uzmanı Salih Ünver, “Yatırımlarda Devlet Yardımları” başlıklı sunumda bölgesel teşvik, öncelikli yatırımlar konuları, stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, genel teşvik uygulamaları konularında bilgiler verdi.
TEYDEB USETEG (Ulaştırma Savunma Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu) Bilimsel Prog. Uzman Yardımcısı Yılmaz Burak Kaya ise 1601 yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırımlarına yönelik destek programları hakkında bilgi verdiği sunumunda hibe ve desteğin sektörlere göre dağılımında bilgi ve iletişim teknolojilerinin yüzde 27.6 ile en önde olduğunu, bunu yüzde 18.7 ile otomotiv, yüzde 14.2 ile makine ve imalat teknolojilerinin izlediğini söyledi. Proje değerlendirme aşamalarında hakem raporları dikkate alınarak proje önerisinin destek kararı, TEYDEB Grup Yürütme Komitesi tarafından alındığını ifade eden Kaya, projelerin; Ar-Ge ve teknoloji içeriğinin, ulusal yarar ve kazanımlarının ve başvuru yapan kuruluşun altyapı yeterliliğinin değerlendirmede dikkate alındığını belirtti.
Etkinlik katılımcıların soruları ile tamamlandı.
Hatay’da, TOSYÖV Başkanı Kuleyin, “İş Hayatında Etiğin Önemi” Konferansı verdi
TOSYÖV Hatay Destekleme Derneği ev sahipliğinde “İş Hayatında Etiğin Önemi” Konferansı, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin tarafından Hatay’da verildi. Toplantıya TOSYÖV Hatay Destekleme Derneği Üyeleri, KOBİ’ler ve girişimciler katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan TOSYÖV Hatay Destekleme Derneği Başkanı Tahsin Rende, etik ve ahlak arasındaki farktan söz ederek, iş yaşamının evrensel etik değerler çerçevesinde kalitesinin artıp azalacağını söyledi. Rende, bu bakımdan kaliteli bir iş ortamı için iş etiğine büyük ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Konferans Konuşmacısı TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, “İş Hayatında Etiğin Önemi” konulu sunumunda iş etiğine konu olacak sorunlardan örnekler vererek başladı. Kuleyin, “Etikle ilgili uluslararası bir çerçeve var. Birleşmiş Milletler 2000 yılında Milenyum Deklerasyonu ve yeni bir kalkınma stratejisini açıkladı. Bu yeni yaklaşımda çevre duyarlılığı, işçi hakları, kadın erkek eşitliği, çocuk ölümleri ile mücadele gibi kavramlar kalkınmada önemli görülürken diğer taraftan da işletmeler için öngörülen etik kuralların önemi vurgulandı. Etik kurallarla iş yaşamında yer alan firmaların rekabette öne çıkmasının önemine değinilerek etik kurallara bağlılık özendirilmiştir” diye konuştu.

Her kesimin kendini iş yapma biçimi olarak sorgulaması gerektiğine dikkat çeken Kuleyin, hepimizin sorumluluk bilinci ile etik davranış konusunda hassasiyet göstermemiz gerektiğini söyledi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Nisan 2020
İmsak 05:00
Güneş 06:29
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20