banner472

banner458

banner457

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan: Logo’nun büyüme stratejisi  3 alana odaklanıyor

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan, 2020’de yazılım sektöründe önemli bir değişim olmamasına rağmen sektöre yönelik algının değiştiğini, içinden geçtiğimiz süreçte dönüşümün giderek ivmelendiğini söyledi. 

HABER 01.08.2021, 00:01 30.08.2021, 22:57
24716
Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan: Logo’nun büyüme stratejisi  3 alana odaklanıyor

Sertcan, “Bu ivmeyi 2 açıdan açıklayabiliriz. Birincisi 2020’de COVID-19 ile uzaktan çalışma süreçlerine ihtiyacın artması oldu. Salgında insanların mesai yapamadığı ortamlarda üretim yapılması Endüstri 4.0 sayesinde mümkün oldu. Uzaktan çalışmaya uygun yazılımlar, e-devlet çözümleri, web üzerinden çalışan alt yapılar ve SaaS çözümleri önem kazandı. İkincisi ise insan ve makine arasındaki tek yönlü iletişimin artık makine öğrenmesiyle çift yönlü hale gelmesi. Derin öğrenmeyle kendini geliştiren makinelerin hayatımıza girmesi iş kültürünün de değişmesine sebep oluyor. Biz de bu değişim ve dönüşümlerde süreçleri yöneten ve sağlıklı bilgi akışını sağlayan kılcal damarlar görevi görüyoruz” diye konuştu.

“İşletmelere özel uçtan uca çözümler üretiyoruz”
Logo; kurumsal kaynak planlamadan Endüstri 4.0’a, insan kaynakları yönetiminden iş akış ve müşteri ilişkileri yönetimine, iş analitiği-raporlamadan depo ve saha satış yönetimine, perakendeden e-çözümlere, işletmelere özel geliştirdiği çözümlere ek sunduğu dijital dönüşüm danışmanlığıyla ister yerinde ister servis olarak işletmelere özel uçtan uca çözümler üretiyor.

Sertcan, Türkiye’de yerli dinamiklerle büyümüş ve en fazla KOBİ’ye ulaşan şirket olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Yatırımlar ve izlediğimiz yol ile Türkiye’nin dijitalleşme refleksini güçlendirmek için özellikle bulut tabanlı çözümlerin üzerinde çalışıyoruz. İşlerin dijitalleşmesinin gerekliliğine dair farkındalığın artmasıyla bu dönemde insan kaynakları, müşteri ilişkileri yönetimi, depo yönetim servisi, iş analitiği ve raporlama, iş akış yönetimi ve saha satış yönetimi çözümlerinin yer aldığı fonksiyonel çözümler de işletmeleri bu açıdan uçtan uca destekledi. Web ya da mobil üzerinden kullanılabilen çözüm alternatifleriyle zaman ve mekan bağımsız çalışma deneyiminin geliştirilmesi sağlandı. Logo Yazılım olarak geliştirdiğimiz kurumsal kaynak yönetim çözümlerinin yanı sıra insan kaynakları çözümlerine, CRM çözümlerine daha fazla odaklanmaya devam edeceğiz.  Hedefimiz firmaların ihtiyacı olan tüm çözümlere tek noktadan ulaşması.”

Logo’nun büyümesi 3 stratejiye dayanıyor
Akın Sertcan, Logo olarak önümüzdeki dönemde büyümede üç stratejiye odaklanacaklarını ve önceliklerinin yazılım ve teknoloji çözümlerini bir hizmet olarak sunabilmek olduğuna dikkat çekti: “Yazılım sektörü sürekli, kesintisiz ve kaliteli hizmetler gerektiren bütünleyici bir değer anlayışına doğru hızla eviriliyor. Bunu hem yazılım ürünlerinin teknolojik altyapısı ve sağladığı olanaklar açısından, hem de kullanıcılarımıza uçtan uca bir iş modeli ile yüksek katmadeğerli çözümler sunmak olarak yorumlayabiliriz. Kullandıkça öde, lisans kiralama, SaaS, bakım anlaşmaları, üyelik gelirleri ve kontör karşılığı sunulan e-hizmetler olarak örneklendirebileceğimiz tekrarlayan gelirlerimizin toplam gelirlerimizin içerisindeki payını bundan sonraki dönemlerde de istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyoruz. Bir diğer hedefimizse dikey çözüm alanlarına odaklanmak.  Yani belirli niş alanlarda, seçtiğimiz sektörlere ve/veya iş fonksiyonlarına yönelik uzmanlaşmış çözümler üretmek. Ana faaliyet alanımızı oluşturan iş yazılımlarımızın etrafını bu türden dikey çözümlerle kuşatarak, kullanıcılarımıza sunduğumuz toplam faydayı artırmak. Burada stratejik işbirliklerine de açık olan bir büyüme modelini benimsiyoruz.”

Logo’nun büyüme stratejisinin üçüncü boyutu ise uluslararasılaşmak. Sertcan, “İçerisinde bulunduğumuz coğrafyada önce bölgesel ölçekte rekabet eden bir yazılım firması olarak Romanya ve Hindistan’daki şirketlerimizle yurt dışı pazarlara yönelik yeni ürün geliştirme, tutundurma ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu alanlardaki başarılarımızın ardından ölçeğimizi daha da genişletip, bizim için fırsatlar sunabileceğini öngördüğümüz yeni pazarlara girmeyi ve gelir kanallarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yorumlar (0)