banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda değişiklik yapıldı; Yeşil OSB’ler yasalaştı

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Nisan 2023’te, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OSB’lerin planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerini hızlandıran Kanun’a  ‘Yeşil OSB’ tanımı eklendi.

HABER 01.05.2023, 00:00 24.05.2023, 09:15
22996
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda değişiklik yapıldı; Yeşil OSB’ler yasalaştı

Yeşil OSB, TSE tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak. Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek. Ortak kullanım alanı oranı, OSB büyüklüğünün yüzde 5’inden az; hizmet ve destek alanlarının oranı ise OSB büyüklüğünün yüzde 15’inden fazla olamayacak. Katılımcılar tesislerini üretim amaçlı olmak üzere bir veya birden fazla kiracıya kiralayabilecek. Arsa tahsislerinde ‘ön tahsis ve parsel tahsisi’ uygulaması yapılabilecek. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,  TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 7451 Sayılı Kanun, 10 Nisan 2023 tarihli, 32159 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda, Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB’ler) planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

Kanuna ‘Yeşil OSB’ tanımı eklendi
Yeşil OSB, TSE tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak: Kanun’a ‘Yeşil OSB’ tanımı eklendi. Yeşil OSB; kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı uygulamaları ile öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen kriterler kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılan OSB’leri kapsayacak.
Yeşil OSB projelerine öncelik verilecek: Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek.
Ortak kullanım alanı oranı, OSB büyüklüğünün yüzde 5’inden az; hizmet ve destek alanlarının oranı ise OSB büyüklüğünün yüzde 15’inden fazla olamayacak.
Katılımcılar tesislerini üretim amaçlı olmak üzere bir veya birden fazla kiracıya kiralayabilecek.
Arsa tahsislerinde ‘ön tahsis ve parsel tahsisi’ uygulaması yapılabilecek.
• OSB tüzel kişiliği, sanayi veya hizmet destek alanında bulunan parsellerde üstyapı inşa edebilecek, üretime geçme şart ve taahhüdü veren katılımcılara parselleri üst yapılı kiralayabilecek veya üst yapılı satabilecek.

OSB yer seçimi ve tahsisinde kolaylıklar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB olarak sınırları kesinleştirilen alanlarda, acele kamulaştırma kararına istinaden mahkemece takdir edilen taşınmaz bedelinin banka hesabına yatırılması ve acele el koyma kararı verilmesinin ardından yatırımların gecikmemesi için OSB tarafından altyapı inşaatı ve tahsis yapılabilecek, yatırımlar için ruhsat ve izinler verilebilecek.
• Yürürlükteki imar planlarında sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı kesinleştirilecek.
• Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebilecek. Taahhüdü yerine getirmeyenlerin taşınmazları kamulaştırılacak.

Nasıl Yeşil OSB olunur?
Yeşil OSB sertifika sürecine katılmak isteyen OSB yönetimleri yeşil uygulamaları hayata geçirmeye hazır olduklarını göstermek için öncelikle MEYDİP üzerinden başvuru gerçekleştirmeli, 6 ön kriteri karşılamalı. OSB’leri sürdürülebilirlik alanında uluslararası standartların üstüne çıkarmayı hedefleyen Yeşil OSB Sertifikasyon Programı’na dahil olacak OSB’lerin 6 ön kriteri sağlaması durumunda zorunlu ve puanlandırmaya tabi; ekonomik, sosyal, yönetimsel ve çevresel olmak üzere 4 ana başlıkta 40 kriter üzerinden değerlendirme yapılarak belgelendirme dereceleri belirlenecek. 40 kriteri sağlama koşullarına göre 100 (çevre yüzde 39, ekonomik yüzde 27, sosyal yüzde 24, yönetim yüzde 10) üzerinden 90 ve üstünde puan toplayan OSB’ler platin, 70-90 arası puan alanlar altın, 50-70 arası gümüş, 30-50 arası bronz sertifika ile belgelendirilecek. Sertifikalar TSE (Türk Standardları Enstitüsü) tarafından verilecek.

Ön kriter şartları
• OSB’de üretimde olan en az 1 firmanın olması
• OSB’deki atık suların tümünün arıtılıyor olması
OSB’de enerji üretim kaynağı olarak kömür kullanımının olmaması.
• OSB’nin TSE tarafından TS EN ISO 14001 ve TS EN ISO 50001 standartlarında belgelendirilmiş olması.
İklim değişikliği ve sürdürülebilirlikle ilgili konuları izlemek ve yönetmek için organizasyonel yapıda bir birimin kurulması ve en az bir yetkin personel istihdam edilmesi.
OSB’nin en az temel seviye sıfır atık belgesine sahip olması.

Yorumlar (0)