banner402

banner468

banner457

banner458

banner345

OSBÜK XIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Cahit Nakıboğlu, yeniden OSBÜK Başkanı seçildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığı OSBÜK XIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda oybirliğiyle OSBÜK Başkanlığı’na yeniden Cahit Nakıboğlu seçildi. “OSB’ler üretiyor, Türkiye büyüyor” sloganının damga vurduğu toplantıda OSB’lerin sorunları ve çözüm önerileri dile getirildi.

HABER 01.07.2015, 08:59 30.06.2015, 14:46
15526
OSBÜK XIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Cahit Nakıboğlu, yeniden OSBÜK Başkanı seçildi

OSBÜK XIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ak Parti Milletvekili Hüseyin Şahin, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, KobiEfor Genel Koordinatörü Nurdan Sönmez, OSB Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, OSB Bölge Müdürleri ve çok sayıda üst düzey yöneticinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
OSBÜK Başkanı Cahit Nakıboğlu ve Yönetim Kurulu’nun sunduğu divan önergesinin kabul edilmesiyle oybirliğiyle Divan Başkanı; Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Osman Yıldırım, Divan Başkanvekili Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan ve Katip Üye Denizli OSB Temsilcisi Ali İhsan Bursalıoğlu seçildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde OSBÜK Başkanlığı’na oybirliğiyle yeniden Cahit Nakıboğlu seçildi. Yönetim Kurulu başkan yardımcılıklarına ise ASO I. OSB Başkanı Nurettin Özdebir ve Adana Hacı Sabancı OSB Başkanı Bekir Sütcü getirildi.

Türkiye’yi büyütmenin yolu üretimi artırmaktır


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık toplantıda yaptığı konuşmada, küresel krize rağmen üretimden taviz vermeyen bir Türkiye bulunduğunu belirterek, önceliklerinin bir an önce Hükümet’i kurmak olduğunu söyledi: “Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor kim ne derse desin büyümedeki en büyük etken sanayidir. Sanayi üretimi artarsa büyüme de artar. Türkiye’yi büyütmenin yolu üretimi artırmaktır. Mart ve Nisan aylarındaki sanayideki artış inşallah Türkiye’deki büyümeye de yansıyacaktır.”
Türkiye’nin teknoloji düzeyini yükseltmek: En son açıkladıkları destek paketiyle pek çok tedbirin hayata geçtiğini belirten Işık, 2011 yılında Sanayi Strateji Belgesi’nin yürürlüğe girdiğini ve yüzde 85 oranıyla başarılı olduğunu, eylemlerin tamamının hayata geçirilmiş olduğunu kaydetti: “2015-2018 Dönemi 2. Sanayi Strateji Belgemizi de tekrar hazırladık sanayinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli istihdamı sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz.” Sözkonusu belgede “Türkiye, orta yüksek ve ileri teknoloji üretiminde Afro-Asya’nın temel üretim merkezi olacak” vizyonunu ortaya koyduklarını anlatan Işık, sanayinin en önemli ihtiyacı olan nitelikli istihdamı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Bir diğer temel hedeflerinin sanayicinin finansmana erişimini kolaylaştırmak olduğunu belirten Işık, öz sermaye ile yatırım yapmayı daha cazip hale getirmek ve kredi imkanlarına ulaşmayı daha da kolaylaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi: Bu noktada Kalkınma Bankası’nı sanayicinin bankası haline getirmek için gerekli adımları attık. Sanayi paketinde devrim niteliğinde kararlar aldık, finansmana erişim noktasında sanayici, sadece gayrimenkulünü değil makina ve ekipmanını da teminat olarak gösterebilecek. Bir merkezi sicil sistemi kuruyoruz. Türkiye'de üretilebilen her makine kaydedilecek. Ayrıca merkezi bir değerlendirme sistemi kuruyoruz. Her makineye bir plaka numarası verilecek, satın alınan bir makinenin belirli bir oranda teminat olarak gösterilerek, finansmana daha kolay erişilebilecek. Meclisimiz açıldığında konuşulacak temel konular bunlar olacaktır. Temel hedefimiz; nitelikli, yerli, yenilikçi, yeşil üretim. Bu üretimin amacına en uygun yapıldığı mekanlar OSB’lerimiz. Sanayicinin üretimi artırması gerekiyor, yeni alan yeni OSB’ler lazım. Özellikle OSB’lerde boş parseller olmaması amacıyla gerekli tüm gayreti gösteriyoruz. 1 milyon 600 bin olan istihdam en az 2 milyon 200 bine çıksın.”
Doğalgaz problemine çözüm: Bakan Işık, OSB’lerde doğalgaz probleminin de çok ciddi bir problem olduğuna değindi: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve BOTAŞ yetkilileri ile biraraya gelerek çözüm ürettik. 22 ilimizde 25 sanayi bölgemize inşallah doğalgazı getireceğiz.”


Emlak vergi oranları düşürülecek: OSB’lerde emlak vergisinin tamamen sıfırlanmasının mümkün olmadığını söyleyen Işık, belediyelerin sanayiciye yük olacak miktarda emlak vergisi almalarının önüne geçeceklerini, OSB’lerdeki emlak vergisine üst sınır getirmek istediklerini açıkladı.
Türkiye’nin ilk dijital bakanlığı: Gelecek dönemde vatandaşlardan istenen evrakların elektronik imza yoluyla alınmasına yönelik çalışma yapacaklarını bildiren Bakan Fikri Işık, Türkiye’nin ilk dijital bakanlığı olacaklarını açıkladı: “Evrakların yüzde 100’üne yakınını ıslak imzayla almaktan vazgeçeceğiz. KOSGEB, TÜBİTAK ve TEYDEB’e müracaat kolaylaşacak. Bakanlığımızda tıkır tıkır işleyen, her yönüyle kayıtlı bir sistemi hayata geçireceğiz. Üretim yapan sanayicilerimizin önündeki engelleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Bakanlık olarak OSBÜK Genel Kurulu’nun da alacağı kararları önemsiyoruz; yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diliyorum.”OSB’ler üretiyor, Türkiye büyüyor


OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, OSBÜK’ ün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. “Cumhuriyet tarihinin en önemli sosyo-ekonomik projelerinden olan ve ekonomik hayatın lokomotifi, geleceğin teminatı Organize Sanayi Bölgeleri’ni temsilen, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Delegeler’e ayrı ayrı teşekkür eden Nakıboğlu, “Bugün itibarıyla ülkemizde; 85 bin hektar üretim alanına sahip, 12’si Tarıma Dayalı İhtisas, 281’i sanayi olmak üzere toplam 293 OSB’de, 1 milyon 600 bin kişilik istihdam sağlanmıştır. Bu sebeple; gururla ve aşkla ‘OSB’ler üretiyor, Türkiye büyüyor’ diye haykırıyor ve bu büyük projede emeği geçenlerden ahrete intikal edenleri rahmetle, aramızda bulunanları da saygı ve şükranla yadediyoruz” diye konuştu.
OSBÜK olarak OSB’lerin daha güçlü bir yapıya kavuşması, gelişmesi, kurumsallaşması ve kamuoyunda ki tanımını daha belirgin hale getirilmesi amacıyla yürüttükleri faaliyetleri kararlılıkla devam ettirdiklerini aktaran Nakıboğlu, Yönetim Kurulu toplantılarının büyük çoğunluğunu farklı illerde bulunan OSB’lerde yaparak, OSB’leri ziyaret ettiklerini, özel ve yöresel sorunların incelenerek çözüm yolları için fikir alışverişinde bulunulduğunu ve çok faydalı olduğuna inandıkları bu uygulamaya bundan sonra da devam edileceğini açıkladı.
OSB’lerin talepleri: “OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla Yapı Denetim Ücretleri’nin Organize Sanayi Bölgeleri’nde yüzde 75 indirimli uygulanması, OSB’lerde faaliyet gösteren sanayicileri çok yakından ilgilendiren finansal kiralama konusunda önlerinin açılması, OSB’lerin kamulaştırma yapma yetkisinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesi sonucu meydana gelen darboğazın giderilmesi amacıyla 2 ay gibi kısa bir sürede yasal düzenleme yapılması, İl Özel İdaresi lağvedilen 30 ildeki özel idare hisselerinin Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları’na devredilmesi, Taban Alanı Katsayısı’nın kaldırılıp emsalin 0.70 yapılarak yatırımcıların rahat bir nefes alması” hususlarındaki düzenlemelere teşekkür eden Cahit Nakıboğlu, OSB’lerin sorunlarının çözümüne ilişkin şu konulara dikkat çekti:
“Bizce en önemlisi; halen iki yılda bir yapılan ve OSB’lerde büyük enerji ve zaman kaybına sebep olan organ seçimleri süresinin diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi 4 yılda bir yapılmasının sağlanmasıdır.


Bazı istisnalar hariç, 2.000 m2’den büyük kapalı alan gerektiren her türlü sanayi yatırımlarının OSB’lerde yapılmasının zorunlu hale getirilmesidir.


OSB’lerin hiç bir hizmet almadığı halde, yetkili dağıtım şirketlerine yüksek miktarlarda sistem kullanım bedeli ödemelerini önlemek amacıyla; doğalgaz piyasası kanununda değişiklik yapılması,


Sanayicimizden daha fazla vergi alabilmek adına, OSB arsa değerlerinin gerçek değerlerinin çok üstünde gösterilerek uygulanan emlak vergisi miktarlarının gerçek değerlere çekilmesi yönünde düzenlemeler yapılması,


Teşvik Mevzuatı ile bir üst bölge teşvikinden faydalanarak az da olsa farklılık hissettirilen OSB yatırımları teşvikinin daha güçlü enstrümanlarla teşvik edilerek OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi,


İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının OSB’lerden verilmesine rağmen harçlarının, belediye veya il özel idaresine ödenmesinin sona erdirilmesi gibi hususlar da öncelikli konularımız arasındadır.”
Güçbirliğine davet: Cahit Nakıboğlu, OSBÜK olarak OSB’lerin her zaman yanlarında, onların gözü, kulağı ve sesi olmaya, sorunlarını paylaşmaya ve çözümü yönünde azami çabayı göstermeye ve “OSB’ler üretiyor, Türkiye büyüyor” sloganını her yer ve zamanda dile getirerek OSB’leri önplana çıkartmaya devam edeceklerini vurguladı: “OSB’lerimiz de; üretmeye, ve ürettikçe Türkiye’yi büyütmeye, Devletimizin ekonomik hedeflerini gerçekleştirme yolunda katmadeğeri yüksek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretimler yaparak, ülkemiz ekonomisine, istihdamına ve refahına olan katkımız artarak devam edeceklerdir. Bununla birlikte, tüm OSB’leri OSBÜK çatısı altında güçbirliğine davet ediyor, bu hedeflerimiz doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanımızda görmek istiyoruz.”

“Sanayiyi üst lige çıkarmak istiyoruz”
TOBB adına Genel Kurul’a hitap eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK genel kurullarının kendileri için önemini vurgulayarak, sanayisiz büyüme olmayacağını, küresel krizde Türkiye’nin en büyük teminatının güçlü sanayi altyapısı olduğunu söyledi: “Türkiye’de sanayiyi geliştiren de Anadolu’ya yayan da OSB’lerdir. Önümüzde çok daha büyük hedeflerimiz var, artık sanayimizi bir üst lige çıkarmak istiyoruz. OSB’ler sanayimizin dinamosu.” Türkiye OSB’lerini incelemek için yurtdışından pek çok heyetin Türkiye’ye geldiğini aktaran Kütükcü, şu bilgileri verdi: “TOBB olarak Filistin Cenin’de OSB bölgesi kurduk ve Türkiye’nin 281. OSB’si oldu. İnşallah bu OSB’de yatırımcılar üretime başlayınca 10 bin Filistinli istihdam edilecek. Burada üretilen ürünler tüm dünyaya gümrüksüz olarak ihraç edilecek. TOBB olarak her zaman elimizi taşın altına koyduk son bir yıl içerisinde 2 tane Ticaret ve Sanayi Şurası ve 2 Sektörel Ekonomi Şurası düzenledik. Somut adımlar atıldı. Bölgesel toplantılar yapıyoruz en sonuncusunu İtalya’da gerçekleştirdik. KOBİ’lerin önemini herkese anlattık. Ulusal bir mekanizme yoktu;  KOBİ Vakfı’nı kurduk ve artık bu Vakıf ile KOBİ’lerin sözcüsü haline geldik. Bu Vakıf, B20 bünyesinde sürekli çalışacak. B20 sayesinde 2015’te binlerce yabancı yatırımcı Türkiye’ye gelecek.”

Cenin OSB’ye

OSBÜK’ten Fahri Üyelik
Programda konuşmaların ardından TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. tarafından Filistin Batı Şeria’da kurulan Cenin Organize Sanayi Bölgesi’nin, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’na (OSBÜK’e) fahri üyelik töreni gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da bulunduğu törende, Başkan Nakıboğlu tarafından Cenin OSB Başkanı Ahmet Şekeroğlu’na OSBÜK Fahri Üyelik Beratı takdim edildi. Ahmet Şekeroğlu, Hayfa Limanı’na 45 kilometre uzaklıkta yeralan Cenin OSB’de, 1 milyon metrekarelik bir alanın kendilerine tahsis edildiğini anlattı. Şekeroğlu, Filistin’de yapılan kanun değişikliğiyle Cenin OSB’nin 99 yıllığına şirketleri tarafından kiralandığını belirterek, Bölge’nin kurulmasında Alman Kalkınma Bankası’nın da 19 milyon Avroluk katkı sağlayacağını ve bu yılın sonuna kadar inşaat çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.
Sonrasında gündem maddeleri ve teklifler sırasıyla görüşüldü, oylamalar yapıldı. Yapılan gündem madde teklifleri oybirliğiyle kabul edilerek genel kurul toplantısı OSB’lerin sorunları konulu serbest kürsüden sonra tamamlandı. İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Tunalı’nın sunduğu denetim ve bütçe raporlarının ardından denetim kurulu raporunu Malatya Merkez I. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç sundu. Dilekler ve temenniler bölümünde ise TAYSAD OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, Erzurum OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney, PAGDER&Aslan Özel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yalçındere konuştu.

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı-Soyadı                                     Görevi                              Temsil Ettiği OSBCahit Nakıboğlu                   (Yönetim Kurulu Başkanı)             Gaziantep OSB


M. Nurettin Özdebir            (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)         Ankara Sanayi Odası I. OSB
Bekir Sütcü                        (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.)        Adana Hacı

Sabancı OSB


Memiş Kütükcü                    (Yönetim Kurulu Üyesi)                Konya OSB


Hakkı Attaroğlu                    (Yönetim Kurulu Üyesi)                Torbalı OSB


Ömer Ünsal                         (Yönetim Kurulu Üyesi)                İstanbul Deri OSB


Zeki Şahin                           (Yönetim Kurulu Üyesi)                İnegöl OSB


Ali Bahar                             (Yönetim Kurulu Üyesi)                Antalya OSB


Tahir Nursaçan                    (Yönetim Kurulu Üyesi)                Kayseri OSB


Adem Ceylan                      (Yönetim Kurulu Üyesi)                Kocaeli Gebze Güzeller OSB


Sinan Çakır                         (Yönetim Kurulu Üyesi)               Samsun Gıda İhtisas OSB

Yeni Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Cihat Çakır                   Bartın Merkez I. OSB
Mustafa Kösemusul      Sakarya I. OSB
Mustafa Yağlı               Çorum OSB


İbrahim İletmiş              Şanlıurfa OSB
Ali Yıldırım                    Uşak OSB
Kamil Porsuk                İzmir Kemalpaşa OSB


Tahsin Kabaali              Antakya OSB


Servet Mete                  Trabzon Arsin OSB


Bekir Yeşilay                Afyonkarahisar OSB


İbrahim Yumak             Bayburt OSB
Sinan Çelik                   Yozgat OSBYeni Denetim Kurulu Üyeleri:
Hasan Hüseyin Erkoç    Malatya Merkez I. OSB


Nihat Tunalı                  İstanbul İkitelli OSB

Yeni Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Ulvi Sakarya                 Polatlı Ticaret Odası OSB


Hasan Yalçın Mecikoğlu            Burdur Bucak OSB

Yorumlar (0)