banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

Pamukkale Teknokent ekosistemini güçlendiriyor;  Teknolojinin üretim merkezi

Pamukkale Teknokent, 103 Ar-Ge firması, 332 Ar-Ge çalışanı, hayata geçirdiği işbirlikleri, ön kuluçka ve kuluçka ofisleri, Pamukkale Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi ile Denizli’de teknolojinin üretim merkezi. Pamukkale Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, Teknokent’in sadece Denizli için değil bölgesi için de önemli bir yatırım olduğunu söylüyor.

HABER 01.06.2021, 00:01 21.06.2021, 10:04
16704
Pamukkale Teknokent ekosistemini güçlendiriyor;  Teknolojinin üretim merkezi

Denizli’de dijital dönüşüm, teknolojik üretim, Ar-Ge ve Ür-Ge, sanayi üniversite işbirliği ve inovasyon ekosisteminin önemli halkası olan Pamukkale Teknokent, 2010 yılından bu yana yaklaşık 50 bin metrekare açık alan üzerinde toplam 13 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet yürütüyor. Denizli Valiliği ve Denizli Belediyesi’nin desteği, Pamukkale Üniversitesi,  Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Borsası ve Denizli İhracatçılar Birliği ortaklığında kurulan Pamukkale Teknokent, sadece Denizli için değil, bölgesi için de geleceğin ileri teknoloji araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve tasarım merkezi olarak hizmet veriyor.

Pamukkale Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, teknolojiyle bilginin üretilmesi, bilginin ürünle ticarileşmesi, üretimde standartların yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetinin düşürülmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, araştırmacılara iş imkânının sağlanması ve sanayinin rekabet gücünün artırılmasını amaçladıklarını belirterek, Pamukkale Teknokent’in sadece Denizli için değil bölgesi için de önemli bir yatırım olduğunu söylüyor.

Yüzde 99 doluluk oranıyla faaliyet gösteren Pamukkale Teknokent’te Mayıs 2021 tarihi itibariyle 14’ü kuluçka olmak üzere toplam 103 Ar-Ge firması faaliyet gösteriyor ve bu firmaların 21’i Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerince kuruldu. Bölgede toplam 332 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. İlyas Yılmazyıldız, toplamda Pamukkale Teknokent’te istihdam edilen 280 Ar-Ge/yazılımcının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sunduğu muafiyet ve desteklerden faydalandığını açıklıyor.

İhracatta 2.5 milyon dolara ulaşıldı
Yazılım ve bilişim sektörü ağırlıklı faaliyet yürüten Pamukkale Teknokent’te; bilgisayar ve iletişim teknolojileri, elektronik, enerji, gıda sanayi, iklimlendirme, ilaç, imalat sanayi, inşaat, kimya, madencilik, makine ve teçhizat imalatı, medikal, medya ve iletişim, sağlık, tarım ve tekstil sektörlerinde Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. İlyas Yılmazyıldız, Pamukkale Teknokent’in performansına ilişkin şu bilgileri veriyor: “Bölgemizde yürütülen 211 proje tamamlandı. 125 proje ise devam ediyor. Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla girişimci firmalara; ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, proje yazılımlarında destek, bu projelerde mali kaynak bulunmasında yol göstericilik yapmaktadır. Ayrıca bölge girişimcimize, üniversite kütüphanesi, laboratuvar ve danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.”
Pamukkale Teknokent’in 2021 yılı ihracatının 2 milyon 552 bin dolar, ithalatının ise 704 bin dolar olduğunu kaydeden Yılmazyıldız, 2020 yılı öncesi ihracat rakamının 1 milyon 734 bin dolar, ithalatın ise 688 bin dolar olduğunu paylaşıyor.

Kuluçka merkezi öğrencilere de destek sunuyor
Bünyesinde 90 metrekare alanda ön kuluçka ve kuluçka ofisleri bulunan Pamukkale Teknokent, iş fikri olan öğrencilerin ön kuluçka ofislerinden faydalanabilmesine imkan tanıyor. İlyas Yılmızyıldız, “İş fikri olan öğrenciler, projelerini bu alanda gerçekleştirebilir ve iş fikirlerini olgunlaştırıp firma kurma aşamasında kuluçka ofislerinde şirketlerini açabilirler” diyor.

İşbirliği sinerji yaratıyor
Kurumlar arası işbirliğinin bölge açısından büyük avantaj sağladığını belirten İlyas Yılmazyıldız,  yürüttükleri çalışmalara da değiniyor: “TÜBİTAK tarafından 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) Programı’nın 1. aşama faaliyetlerini Bilkent Cyberpark ile yürütmekteyiz. Bilkent işbirliği ile girişimcilere Programda temel girişimcilik eğitimleri, birebir ve online iş geliştirme mentörlükleri şirket kurma eğitimleri, sunum teknikleri eğitimi, iş planı yazma eğitimi, sektör uzmanlarından dikey mentörlükler, yatırımcı görüşmeleri ve tasarım ile ön prototipleme destekleri bulunuyor. Ayrıca TİM-TEB Girişim Evi işbirliğimiz bulunmaktadır. Bu işbirliği sayesinde firmalara ücretsiz mentörlükler ve ticari hızlandırma faaliyetleri sunulmaktadır.”

Pamukkale TTO bölge girişimcisi ve yatırımcısının yanında
Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, mezunların ve girişimci olmak isteyen ilgililerin destek gördüğü bir diğer yapı ise Pamukkale Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi (Pamukkale TTO). Pamukkale TTO Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Hizmetleri Birimi; akademik destek hizmetleri, üniversite-sanayi işbirliği, fikri sınai mülkiyet hakları, patent ve ticarileştirme, girişimcilik, şirketleşme gibi alanlarda faaliyetlerini yürütüyor.

Ar-Ge ve inovasyon odaklı resmi/özel sektör kuruluşları ile akademisyenler ve öğrencilere yönelik şirketleşme konularında eğitim, seminer, sempozyum, kongre, çalıştay, atölye çalışması vb. etkinlikler düzenleyen Pamukkale TTO’nun kuruluş amacını Yılmazyıldız, şöyle özetliyor: “Üniversitemizde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitemizde üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamak için Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisi kurulmuştur.”

Pamukkale Teknokent’in sunduğu avantajlar
Pamukkale Teknokent’in kanun kapsamında 31 Aralık 2028 tarihine kadar sunduğu avantajlar ise şöyle:
Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen gelirlere Kurumlar Vergisi muafiyeti.
Teknokent sınırları içinde çalışan Ar-Ge personeli ve akademisyen danışmanların ücretlerine yüzde 100 Gelir Vergisi muafiyeti.
Teknokent sınırları içinde geliştirilen yazılım ürünlerinin satışında yüzde 100 KDV istisnası.
Teknokent bünyesindeki Ar-Ge personelinin SGK primi işveren hissesine yüzde 50 muafiyet.
Teknokent bünyesindeki Ar-Ge projelerinde kullanılmak üzere alınan makine teçhizatta yüzde 100 KDV istisnası.
Teknokent bünyesinde ki Ar-Ge projelerinde kullanılmak üzere ithal edilen makine ve teçhizatlarda yüzde 100 Gümrük Vergisi istisnası.
Teknokent bünyesinde temel bilimlerden (biyoloji, kimya, matematik, fizik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun gördüğü alanlar) mezun Ar-Ge personellerinde asgari ücretin aylık brüt tutarlık kısmı 2 yıl boyunca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi desteği.
Akademisyen ve öğrenci Ar-Ge firmalarına net kira bedeli üzerinden yüzde 20 indirim sağlanıyor.
TÜBİTAK BİGG girişimcilerine kira indirimi uygulanıyor.
Teknokent bünyesinde Ar-Ge ve yazılımı gerçekleştirilen ürünlere, şirketlerin başvuruları üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknolojik Ürün belgesi verilmesi.
Teknolojik Ürün Belgesi alınan ürünler için üretim sistemi kurmak isteyen girişimcilere ürün türü başına 20 milyon TL’ye kadar, herbir firmaya 5 farklı ürün için toplam 100 milyon TL’ye kadar yapacakları yatırımın %50’sinin hibe olarak iade edildiği TEKNO YATIRIM desteği verilmesi.
Teknokentlerde geliştirilen teknolojik ürünlere Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) TEKNO KATALOG’unda yer verilmesi ve DMO üzerinden herhangi bir ihaleye gerek olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz satış yapılabilmesi.
Teknolojik ürün belgesiyle firmaların bu ürünleri için kamu kurumlarının açtığı ihalelere herhangi bir deneyim (daha önce satış yapma) şartı aranmaksızın teklif verebilmesi ve yabancı üreticilerin tekliflerinden %15’e kadar daha pahalı olsa bile kamu kurumlarınca yasa gereği satın alınması desteği sağlanmaktadır.
Firmaların ve Girişimcilerin ortak ortaklıklarıyla yeni ileri teknoloji laboratuvarları ve hızlı prototipleme merkezi kurulması çalışmalarını yürütmekteyiz.
Bölgede bulunan girişimciler, ve Denizli’de ki sanayicilerin proje bazındaki önerileri ve maddi katkılarıyla ihtiyaç duyulan yaklaşık 2.500 m2’lik kapalı alanda laboratuvarları, temiz odaları da içeren “Disiplinlerarası Nanoteknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin; yaklaşık 500 metrekarelik kapalı alanda 75 girişimcilik Kuluçka Merkezi’nin ve ihtiyaç duyulan “Yapay Zeka, Oyunlaştırma, Gerçek Oyun, Animasyon; Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin; yaklaşık 1.000 m2’lik kapalı alanda “Pamukkale Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Klinik Araştırma Merkezi”nin kurulması, yaklaşık 1.000 m2’lik alanda “Uzay ve Savunma Sanayii Kuluçka, Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin  kurulması ve benzeri faaliyetler yürütülmektedir. Teknokent dışındaki sanayicilerin Ar-Ge talepleri öğretim elemanları ve Teknokent firmalarına iletilmekte, ilgi gösterenler bir araya getirilerek görüşmeleri ve ortak proje gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. İlyas Yılmazyıldız, “Memnuniyetle ifade edebilirim ki hem Teknokent Firmaları kendi aralarında hem Denizli’deki firmalarla hem de öğretim elemanlarıyla pek çok ortak proje gerçekleştirmiş olup, Teknokent Yönetim Kurulu ve Teknokent çalışanları bu sinerjinin artması için bütün güçleri ile çalışmaya devam etmektedir” dedi.

Yorumlar (0)