banner472

banner458

banner457

banner505

Şirketlerin KVKK konusundaki ihtiyaçlarına çatı çözümün adresi; Mind2Biz

Mind2Biz Satış ve Pazarlama Yöneticisi Dilek Soylu; “Şirketler, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) konusunda çok çeşitli hizmet ve teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Mind2Biz’in sunduğu hizmet ve ürünleri bu konuda çatı çözüm olarak konumlandırıyoruz” diyor.

HABER 01.08.2020, 00:01 28.08.2020, 10:07
19876
Şirketlerin KVKK konusundaki ihtiyaçlarına çatı çözümün adresi; Mind2Biz

Mind2Biz Bilişim Teknolojileri Danışmanlık, bilgiye dayalı kurumsal varlıkların rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketi. Kurulduğu 2000 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen şirketlerini geleceğin koşullarına hazırlayan teknolojiler ve disiplinlerle buluşturan Mind2Biz, kurumların en değerli sermayesi olan bilgi birikimini kurumsal iç görüye dönüştüren çözüm alanlarına öncelik verdi. Stratejik iş ortaklarıyla kurduğu yerel ve uluslararası işbirliği çerçevesinde müşterilerine uzmanlaşmış, yaygın kullanımda ve global düzeyde kendini kanıtlamış teknolojilerle çözüm seçenekleri sunan Mind2Biz, edindiği proje yönetimi ve danışmanlık tecrübelerini en iyi uygulama pratiklerine dönüştürmek üzere Mind2Biz Akademi oluşumunu başlattı.
Günümüz koşullarında kurumlar için dönüşüm ve hızla adapte olabilme yeteneği her şeyin önüne geçti. Bu gereksinime odaklanan Mind2Biz Akademi farklı disiplinlerden gelen uzman danışmanlar yönetiminde, kavramlarla tanışma seminerlerinden atölye destekli yetkinlik geliştirme eğitimlerine, keşif ve değerlendirme servislerinden, danışmanlık ve mentörlüğe varan bir çizgide hizmet çeşitliliği sunuyor.

Mind2Biz’in KVKK çözümleri
Mind2Biz Satış ve Pazarlama Yöneticisi Dilek Soylu, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) konusunda firmaların yararlanmaları gereken çok çeşitli hizmet ve teknolojiler bulunduğunu belirtiyor:  “Mind2Biz’in sunduğu hizmet ve ürünleri bu konudaki çatı çözüm olarak konumlandırıyoruz. Her zaman önemini vurguladığımız kurumsal süreçleri ve süreçlerdeki veri ilişkilerini ortaya koyacak yönetim modeli üzerinden ilerliyoruz. Yani öncelikle kurumların süreçlerini belirli seviyede modelleyerek süreçlerde işlenen kişisel verileri keşfediyoruz. Daha sonra bu verilerin ne amaçla, nasıl işlendiğini, kurum içerisinde ne şekilde saklanıp, yönetildiği, yaşam döngülerini ne zaman ve ne şekilde tamamlıyor olduğu gibi detay bilgileri ortaya çıkartıyoruz.”
Dilek Soylu, “Bu çalışmalara ek olarak, tüm bu bilgileri yönetebilmek amacıyla KVKK yazılım platformumuzu kullanıma alıyoruz. Böylece firmalar hem kişisel veri envanterini kurumsal bir yönetim ortamında yönetebilir oluyor, hem de dağıtılmış ve paylaşımlı bir sorumluluk modeli içerisinde süreçlerdeki değişiklikler, süreç sahipleri, hukuk, bilgi güvenliği, veri sorumlusu vb. tüm ilgili birimlerin de katılımı ile platform üzerinde gerekli kontrol ve onaylardan geçerek veya düzenleme önerilerine tabi tutularak hayata geçiriliyor. Süreç ve verilerdeki ekleme, çıkartma ve değişimleri revizyonlar olarak izlemeye olanak sağlayan platform, VERBİS ortamına aktarım için verileri tablo formatında sunabiliyor ve çeşitli kriterler bazında raporlar üretilmesine imkan veriyor” açıklamasını yapıyor.
Mind2Biz’in gelecek vizyonu: Dilek Soylu,  gelecek vizyonlarını şu sözlerle çiziyor: “KVKK ürünümüzün altyapısını bizim iş süreçleri yönetim platformumuz oluşturuyor. Temel iş süreçleri yönetim platformlarında olması gereken temel özelliklerin yanısıra low-code mantığında, sosyal paylaşım olanakları da içeren ve vaka yönetimi konusunda olanaklar sunan bu çevik yapı, KVKK konusu çevresindeki pek çok gereksinime de çözüm sunacak yeteneğe sahip. Gelecek vizyonumuzda öncelikli gördüğümüz iki konu var; veri ihlal bildirimlerinin yönetimi ile veri silme taleplerinin gerçekleştirilmesi.”
“İhtiyaçlara yönelik hızlı ve kolay çözüm sunabilecek altyapılar seçilmeli”: Dilek Soylu, işletmelerin KVKK konusunda hizmet alırken dikkat etmesi gerekenleri aktarıyor: “Bu konuda çözüm sunan sağlayıcıların bir kısmı teknolojik altyapılar, bir kısmı ise daha ağırlıklı bu konuyu yönetebilmek konusunda araçlar ve hizmetler sunuyorlar. Bilgi teknolojileri ile uyum ve risk birimlerinin yönlendirmeleri ile bu konuda tüm şirket içerisinde bilinç oluşturulması gerekiyor. Sorumluluğun tek kişi veya birim üzerinde bırakılmaması gerekiyor. İşin teknoloji boyutunda güvenlik, gizlilik, madencilik, yetki yönetimi, maskeleme vb. çok çeşitli çözüm gereksinimleri ortaya çıkıyor. Yönetim aracı tarafında ise olabildiğince üst bir bakış açısı oluşturup, büyük resmi görmeyi sağlayacak ve ileriye yönelik olası ihtiyaçlara da hızlı ve kolay çözüm sunabilecek altyapıların seçilmesi yatırımın korunması ve etkinliği açısından önem taşıyor.”
Web: 
https://www.mind2biz.com.tr

Yorumlar (0)