banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

Tasarruf paketine uymayanlara ‘idari ve para cezası’

Kamuda tasarrufa yönelik hazırlanan paket Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Bakan Şimşek, kamudaki harcama kontrolüyle dezenflasyonu da destekleyeceklerini belirtti. Pakete uymayan kurum ve kuruluşlara ‘idari ceza ve para cezası’ da uygulanacağı kaydedildi. Tasarruf paketinin, deprem ve depremle bağlantılı harcamaları kapsamayacağı ifade edildi.

HABER 01.06.2024, 00:00 13.06.2024, 09:09
15750
Tasarruf paketine uymayanlara ‘idari ve para cezası’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paketin açıklanmasından önce yaptığı sunumda, tüm kamuyu kapsayan bir çalışma yapıldığını, TBMM hariç bütün kamu kurum ve kuruluşların tasarruf paketine uymasının zorunlu kılınacağını kaydetti. Bakan Şimşek, açıklanan paketin ilk çalışma olduğunu, yeni paketlerin hazırlandıkça uygulamaya alınacağını, yeni düzenleme alanlarının Kamu İhale Reformu, KİT’lerin yönetişimi, vergi adaleti ile kayıt dışılıkla mücadele alanlarında olacağını bildirdi.
Açıklanan pakette tasarruf kalemleri şu şekilde belirlendi:
Kamu binaları
* Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması
* Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standartının uygulanması
* Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı
* Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması
* Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması
* Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması
* Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

Kamu istihdamı
* Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)
* Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanunu’nda belirlenmesi
* Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması
* Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi
* Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi

İdari yapılanmada etkinlik
* İdari genişlemenin sınırlandırılması
* Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi
* Bakanlıkların yurt dışı teşkilatının ihtiyaçları çerçevesinde gözden geçirilmesi
* Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi

Hizmet içi eğitim/Yurt dışı geçici görevler
* Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması
* Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması
* Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması

Enerji ve atık yönetimi
* Sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED dönüşümünün hızlandırılması
* Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamalar geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması
* Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi

Haberleşme ve iletişim giderleri
* E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması
* Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması
* Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması
* Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı dokuman basımının yapılmaması

Diğer cari harcamalar
* Temsil ve tanıtma ödemelerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılması, devam eden yıllarda da bunun baz alınması
* Uluslararası toplantı ve milli bayramlar hariç; gezi, kokteyl, yemek vb. faaliyet düzenlenmemesi
* Ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyelerin verilmesinin yasaklanması
* Zorunlu haller hariç, demirbaş alımlarının 3 yıl süreyle durdurulması
* Makine ve teçhizatın ekonomik ömrü tamamlamadan elden çıkarılmaması
* Kamu alımlarının DMO aracılığıyla yapılmasının esas olması

Bütçede harcama disiplini
* Tek seferlik gelirlere dayalı kalıcı harcama programlarının başlatılmaması
* Kamu kurumlarının bütçe ödeneğine göre yatırım projelerini sürdürmesi
* Merkezi yönetim kapsamındaki yatırım ödemelerini İl Özel İdarelerine hak ediş karşılığı ödenmesi
* 2024 yılında harcamaların gözden geçirilmesi ve bu çerçevede harcamaların 2025’ten itibaren sonlandırılması

Proje bazlı önceliklendirme
* Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in üzerine olan yatırım projeleri ile deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projelerine öncelik verilecek
* Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler sürecek

Taşıtlar
* Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt saıysı ve kullanımına standartlar getirilmesi
* 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması
* Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması
* Mevcut kiralık taşıt sözlerinin yenilenmesinin izne tabi olması
* İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamam taşıtların tasfiyesi
* Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması

Yorumlar (0)