banner402

banner468

banner457

banner458

banner345

Torba Yasa: Vergi indirimi ve KDV istisnası yasalaştı

Mükelleflere vergi indirimi, Ahilik Esnaf Sandığı kurulması, yabancılar ile gurbetçilere konut ve işyeri satışında KDV istisnası, TEDAŞ ve tarımsal kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlemelerini de içeren "torba kanun teklifi" yasalaştı.

HABER 01.03.2017, 08:54 28.02.2017, 18:20
10836
Torba Yasa: Vergi indirimi ve KDV istisnası yasalaştı
Hükümet, bir yandan piyasayı canlandıracak KDV indirimleri sağlarken diğer yandan vergi indirimleri ve borç yapılandırmaları yoluyla değişik sektörlere toparlanma kazandıracak destekler üretiyor. 23 Şubat 2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen Torba Yasa ile aşağıdaki yenilikler getirildi:

Vergisini düzenli ödeyene indirim: Gelir Vergisi Kanunu'nun 121. maddesi, "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" başlığıyla yeniden düzenlendi. Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle Gelir Vergisi mükellefi olanlar ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere) yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'i alınmayacak. Alınmayan vergi 1 milyon liradan fazla olamayacak. 1000 TL üzerinde ödenmemiş vergi borcu olanlar bu haktan yararlanamayacak.

Tarımsal kredi alacakları yeniden yapılandırılacak: Kanuna göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, Mayıs 2017 sonuna kadar banka/kooperatife başvuruda bulunulması halinde yeniden yapılandırılacak. Borçlara uygulanan faiz yüzde 11 ile sınırlandırılacak. Bunun yüzde 6'sı Hazine, yüzde 5'i çiftçi tarafından karşılanacak.
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından, vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde ödenmemiş olan borçlar da yeniden yapılandırılacak. Borçlu; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit ödeme seçeneklerinden birisini seçecek.
İlk iki taksidin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi halinde, bu düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Irak Programı’na yeniden yapılandırma: Geliştirme ve Destekleme Fonu’ndan kullandırılan Irak Programı kredilerinden, Türkiye İhracat Kredi Bankası tarafından takip edilen alacaklar da yapılandırılacak. Bu yapılandırmadan yararlanmak için de borçlunun dava açmaması açılmış davalardan vazgeçmesi şartı aranacak.

Yabancıya ve gurbetçiye konutta KDV istisnası: Türkiye'ye yerleşmeyen yabancı uyruklu kişiler ile iş merkezi Türkiye'de olmayan işyeri ya da Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlar, satış bedelini yurtdışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla, ilk aldıkları işyeri ve konutta KDV ödemeyecek. Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye'den konut ya da işyeri almaları durumunda KDV ödemeyecek.  KDV istisnasından yararlanarak Türkiye'de konut veya işyeri satın alanlar bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak, bu konut ve işyerlerini bir yıl içerisinde satması halinde, alınmayan vergi tahsil edilecek.

Esnaf Ahilik Sandığı kuruluyor: Kanunla İşsizlik Sigortası Kanunu'nda düzenlemeye gidilerek; gereken görev ve hizmetler için mali kaynak sağlamak, piyasa şartlarında kaynakları değerlendirmek, kanunun öngördüğü ödemelerde bulunmak üzere, işyerini kapatan ya da zor durumda kalan esnafa belirli bir süre ödeme yapmak amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Esnaf Ahilik Sandığı bütçe kapsamı dışında olacak, gelirlerinden vergi kesintileri hariç hiçbir şekilde kesinti yapılamayacak. Sandığın gelirleri ile bu gelirlerle alınan her türlü taşınır ve taşınmazlar kuruma ait olacak. Sandık, Damga Vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak. Kanun uyarınca hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılacak.

Belediyelerce imara açılıp satılan araziler: Belediyelerce imara açılıp satılan arazilerden Hazine’nin açtığı davalar sonucu Hazine mülkiyetine geçenler, tekrar kişilere bedelsiz olarak devredilecek.

Yorumlar (0)