banner472

banner458

banner457

Türkiye’nin Teknoloji Üssü OSB’leri ve Fabrikaları

Pandemi ile birlikte hayatın her alanını kavrayan dijital dönüşüm fırtınası, ‘yeni nesil teknolojiler’, ‘akıllı fabrikalar’ ve ‘Endüstri 4.0’ kavramlarını iş hayatının gündeminin baş köşesine oturttu.

HABER 01.04.2021, 00:00 28.04.2021, 09:56
22755
Türkiye’nin Teknoloji Üssü OSB’leri ve Fabrikaları

Bugünden itibaren yakın gelecekte, teknoloji üretebilen ve ülkesine teknoloji yatırımları çekebilen, kısaca ‘Teknoloji Üssü Fabrikalar’a sahip ülkeler dünya liderleri olacak. Türkiye’de bu yapıyı ekosistemiyle ‘Teknoloji Üssü Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) destekliyor.

Dijital dönüşüm, Pandemi ile birlikte yakaladığı ivme ile gelecek öngörülerini de değiştirdi. Dijital dönüşüm ve yeni nesil teknolojiler, geleceğin değil, bugünün konusu haline geldi. Tüm dünyada ciddi bir değişim ve dönüşüme yol açan Pandemi, dijital dönüşümü zorunluluk haline getirdi.
Üretimden, sanayiye, tarımdan, gıdaya, sağlıktan, ulaşıma, turizmden, eğitime, enerjiye kadar hayatımızın her alanında en önemli sektörleri ve alanları kavrayan dijital dönüşüm fırtınası, ‘yeni nesil teknolojiler’, ‘akıllı fabrikalar’ ve ‘Endüstri 4.0’ kavramlarını iş hayatının gündeminin baş köşesine oturttu.

Pandemi ve Pandemi sonrasında, dijital dönüşüm koşusunda en hızlı koşanlar ve bu yarışta ipi en önce göğüsleyenler kazanacak. Bugünden itibaren yakın gelecekte, teknoloji üretebilen ve ülkesine teknoloji yatırımları çekebilen, kısaca ‘Teknoloji Üssü Fabrikalar’a sahip ülkeler, dünyada söz sahibi olacak.
Türkiye, bu yarışa; 11. Kalkınma Planı’nda yer alan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile katıldı.  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile belirlenen kimya, eczacılık, tıbbi cihaz (tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler), elektronik (bilgisayar, elektronik ve optik), elektrikli teçhizat, makine, ulaşım araçları olmak üzere 7 odak sektörde ve bu sektörlerin gelişimini destekleyecek kritik önemde diğer sektörlerden seçilen ürünler dahil 919 ürün ve yenilikçi alan desteklenecek.

Yerli veya yabancı veya yerli-yabancı ortaklığında Türkiye sanayisine yatırım yaparak üretim yapan her marka, dijital dönüşüm yarışında ülkeyi öne çıkaran yapıtaşlarından birini oluşturuyor. Özelinde Avrupa’nın ve dünyanın en önemli teknoloji üslerinden biri olmayı hedefleyen Türkiye’nin bu hedefine ulaşmasında ‘Teknoloji Üssü Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) ve Fabrikalar’ın rolü kilit önemde.  Türkiye’nin dünyanın teknoloji üslerinden biri olmasının yolu; ülkenin önde gelen fabrikaları ve OSB’lerinin de tek tek birer ‘teknoloji üssü’ne dönüşmesinden geçiyor. Ülkelerin dünya liderliğinin temelinde, ‘Teknoloji Üssü Fabrikalar’a sahip olmak var. Bu noktada ‘Teknoloji Üssü Fabrikalar’ın yer aldığı, kurumsal yapısını da ona göre değişip, dönüştüren ve ekosisteminin katkılarıyla OSB’ler öne çıkıyor.

‘Teknoloji Üssü OSB’ler ve Fabrikalar’, çalışmalarını Endüstri 4.0 seviyesine ulaşmak için yürüten akıllı fabrikalar ve akıllı OSB’ler demek. Süreç otomasyonundan, üretime, lojistikten, depolamaya, Ar-Ge merkezinden, Tasarım Merkezi’ne, patent, buluş, coğrafi işaret çalışmalarından, Turquality çalışmalarına, markalaşma çalışmalarından, uzaktan çalışma modeline geçmeye kadar birçok alanda dijital dönüşüm sürecindeki OSB’ler ve fabrikalar, birer ‘teknoloji üssü’ oluyor.

Teknoloji Üssü olmak için yeni nesil teknolojiler
Dünyada bugünün teknoloji üssü fabrikaları; Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramlarını özümserken yakın geleceğin; Endüstri 5.0, Endüstri 6.0, Endüstri 7.0 kavramlarını da konuşmaya başladı. Bu aşamada fabrikaların ve OSB’lerin ‘teknoloji üssü’ olmasında yapıtaşlarını oluşturan yeni nesil teknolojilerden bazıları ise şöyle:
Yapay Zeka (AI-Artificial Intelligence),
Makine Öğrenimi (M.L.-Machine Learning), Derin Öğrenme (D.L.-Deep Learning),
Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things), Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT),
Dijital İkiz,
Hiperotomasyon (Hyperautomation),
Otonom Nesneler, Otonom Araçlar / Yarı Otonom Araçlar, Drone Teknolojisi,
Giyilebilir Teknolojiler, Giyilebilir Cihazlar, Sensörler, Multiexperience-Çoklu Deneyim (giyilebilir cihazlar, gelişmiş bilgisiyar sensörleri, çok sensörlü ve çok temaslı arayüzleri içerecek şekilde)
Nano Cihazlar (Nanodevices), Zararlı Yazılım Analizi,
Sanal Gerçeklik (VR-Virtual Reality), Artırılmış Gerçeklik (AR-Augmented Reality), Karma / Karışık Gerçeklik (MR-Mixed Reality), Genişletilmiş Gerçeklik / X Gerçeklik / Esnetilmiş Gerçeklik (XR-Extended Reality),
Büyük Veri (Big Data), Veri Analitiği
Edge Bilişim-Uç Bilişim (Edge Computing)
Bulut Bilişim (Cloud Computing), Dağıtılmış Bulut (Distributed Cloud),
Blokzincir (Blockchain) Teknolojisi,
Akıllı Telefonlar, Akıllı Cihazlar, Akıllı Evler, Akıllı Fabrikalar, Akıllı Sanayiler, Akıllı Şehirler
Mobil Uygulamalar,
Robotlar, Cobotlar, Sohbet Robotları, Akıllı Asistanlar,
Siber Güvenlik, Veri Güvenliği, Ağ Güvenliği, Saldırı Tespit/Engelleme Sistemleri-IDS/IPS, Siber Sigorta, Sızma Testleri, Çift Faktörlü Kimlik Doğrulama...,
ERP (Kurumsal Kaynak Planlama-Enterprise Resource Planning), ERP II, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi-Customer Relationship Management), PLM-Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management), MRP-Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirement Planning), MRP II-Üretim Kaynakları Planlaması (Manufacturing Resource Planning)…“

2021’in Stratejik Teknoloji Trendleri
Küresel araştırma şirketi Gartner, 2021’in Stratejik Teknoloji Trendleri’ni açıkladı:
Davranışların İnterneti (Internet of Behaviors-IoB)
Deneyim Toplamı (Total Experience)
Gizlilik Odaklı Bilişim Teknolojisi-Mahremiyeti / Gizliliği Artıran Bilgi İşlem (Privacy-Enhancing Computation)
Dağıtık Bulut Teknolojisi / Dağıtılmış Bulut (Distributed Cloud)
Her Yerde Operasyon Gerçekleştirme (Anywhere Operations)
Siber Güvenlik Ağı (Cybersecurity Mesh)
Birleştirilebilir Akıllı İşletmeler (Intelligent Composable Business)
Yapay Zeka Mühendisliği (Al Engineering)
Hiperotomasyon (Hyperautomation)

Türkiye’nin Teknoloji Üssü olmasının paradigmaları ve katalizörleri
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler): Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) verilerine göre; Türkiye’de 349 OSB (Organize Sanayi Bölgesi) mevcut, bunlardan 24’ü TDİOSB (Tarıma Dayalı İhtisas OSB).

Bilişim Vadisi: Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi niteliğindeki Bilişim Vadisi, ‘Türkiye’nin teknoloji üssü’ ve dünyanın en önemli teknoloji üslerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bilişim Vadisi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı doğrultusunda yenilikçi çalışmalara öncü olma gayretinde.

Teknoparklar (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri): Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) verilerine göre; Türkiye’de 84 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark), Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiştir. 84 teknoparkın 70’i faaliyette, diğerleri geliştirme aşamasında.

TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te, ‘Teknoloji üreten bir Türkiye’ hedefiyle, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda ülke için kritik öneme sahip alanlarda teknoloji yarışmaları düzenleniyor. TEKNOFEST, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefliyor. TEKNOFEST 2021, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde 21-26 Eylül’de, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek.

Kümelenmeler: Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu çatısı altında toplanan Türkiye’nin kümelenmeleri şöyle: ESAC-Eskişehir Havacılık Kümelenmesi, EBK-Eskişehir-Bilecik-Kütahya Seramik İş Kümelenmesi, D.O.S.B-İnşaat Yapı Malzemeleri Kümelenmesi, ASO NÜKSAK-Nükleer Sanayi Kümelenmesi, Solar Cluster TR, ÇTMT KÜMDER-Çukurova Tarım Makinaları ve Teknolojileri Kümelenmesi, OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, OSTİM ENERJİK-OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi, OSSA-OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, İŞİM-İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, ARUS-Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi, HTK-Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, RSC-Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi, TSSK-ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi, Gaziantep Makine Metal Kümesi, Clean Energy Cluster-Turkey, MEDİKÜM Medikal Sanayi İnovasyon Kümelenmesi, GAP Organik Tarım Kümelenmesi, GAP-Nitelikli Gıda Kümelenmesi, SETEK-Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümesi, MAMTEK-Başkent OSB Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümelenmesi, Contract Furniture Cluster, Medical Cluster-Ankara Biyoteknoloji ve Medikal Sanayi Kümelenmesi, T·ICT-Teknokent Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi, Nuc IndusTRy-Nükleer Sanayi Kümelenmesi, BASDEC-BTSO Uzay ve Havacılık Kümelenmesi, Bodrum Yat Kümelenmesi, Selçuk TTO-Konya Bilişim Kümelenmesi, Bursa OSB-BOSB Bursa Otomotiv Kümelenmesi, İSEK-İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi, Bursa OSB-BOSB Bursa Tekstil Kümelenmesi, UZZK-Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Kümelenmesi, The Power Of İstanbul Socks Cluster-İHKİB Çorap Üreticileri Kümelenmesi, İHKİB Denim Konfeksiyon İhracatçıları Kümelenmesi, İHKİB İç Giyim Markaları Kümelenmesi, İHKİB Örme Konfeksiyon İhracatçıları Kümelenmesi, İMOS-İnegöl Mobilya Sanayicileri Kümelenmesi, İzmir Havacılık ve Uzay Kümelenmesi, SAHA İstanbul-İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi, BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası) Raylı Sistemler Kümelenmesi, BTSO Yenilenebilir Enerji Kümelenmesi, Plastikurge-ASO Plastik Sektörü Kümelenmesi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ithal edilen orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye’de üretilmesi amacıyla başlattığı ve yıllık 50 milyar doların Türkiye’de kalmasının hedeflendiği Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi açıklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ kapsamında, teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verilen 919 ürünü yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları destekleyeceklerini belirterek, programın 2021 yılı çağrı planını paylaştı. Varank, Twitter hesabından, “50 milyar dolar, Türkiye’de kalacak” notu ve infografikle program kapsamında çıkılacak çağrıların detaylarını aktardı.

7 odak sektör ve bu sektörlerin gelişimini destekleyecek kritik önemde diğer sektörlerden seçilen ürünler dahil toplam 919 ürün desteklenecek:  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip 7 odak sektör olan ‘kimya’, ‘eczacılık’, ‘tıbbi cihaz (tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı)’, ‘elektronik (bilgisayar, elektronik ve optik)’, ‘elektrikli teçhizat’, ‘makine’, ‘ulaşım araçları’ veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan listesi Resmi Gazete’den ilan edildi.
Türkiye’de katmadeğerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11. Kalkınma Planı’nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerdeki 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması, bu alanlarda yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirlendi. Bu amaçla ilk aşamada, 2019’da yayınlanan tebliğle makine sektörüne yönelik öncelikli ürünlerin listesi yayımlanmış ve bu ürünlerin, üretimine yönelik çağrıya çıkılmıştı. Makine sektöründe açılan çağrıyla 2 milyar liralık servo motorlar, CNC tezgahları, eklemeli imalat makineleri gibi yüksek teknolojili ürün yatırımları desteklenmişti.

İkinci aşamada; 27 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile de kimya, eczacılık, tibbi cihaz, elektronik, elektrikli teçzihat, makine, ulaşım araçları ve diğer sektörler olmak üzere 8 ayrı liste yayımlandı. Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de göz önünde bulundurularak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecek. Bakanlık, 2021’de 4 çağrıya çıkacak.

Verilecek destekler
Bu kapsamdaki yatırımlara, yatırım yeri tahsisi, enerji ve sermaye desteği, KDV istisnası, finans maliyeti desteği, KDV iadesi, Gümrük Vergisi muafiyeti, sigorta pirimi desteği, Ar-Ge harcamalarının yüzde 75’ine kadar destek, kamu alım garantisi, Gelir Vergisi Stopaj desteği, KOSGEB KOBİ Desteği, nitelikli personel desteği ve vergi indiriminin de aralarında bulunduğu çeşitli destekler sağlanacak.
Bilgi için: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında detaylı bilgilere ‘www.hamle.gov.tr’ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Desteklenecek sektörler, bazı ürünler ve teknolojiler
Program kapsamında desteklenecek sektör, ürün ve teknolojiler arasında dikkat çekenler şöyle:
Kimya: Ham giliserol, klor, karbon, hidrojen, helyum, arsenik, asitler, ticari kobalt oksitleri, radyoaktif kobalt, benzen (benzol), saf metil alkol (dökme olanlar), ticari asetik asit, asit boyalar, reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar, pigmentler, kükürtlü boyalar, güzellik, makyaj, cilt bakımı, manikür, pedikür için diğer müstahzarlar (ilaçlar hariç, güneş kremleri dahil), vücut losyonları, kremleri, emülsiyonlar ve yağlar, diş macunları / tozları, yüzey aktif organik maddeler, ester sakızları, zararlı mantarları yok ediciler; zararlı bitkileri yok edici diğer inorganikler, DNA temelli biyolojik işaretleyiciler, petrokimya ara mamulleri ve katkı maddeleri, esnek Cracker teknolojisi, biobazlı kimyasal ürünler, radar soğurucu yüzeyler.

Eczacılık: Aşı ve ümmünolojik ürünler, ülkemizde en yaygın görülen viral hastalıklara karşı koruyucu ve güvenilir aşıların geliştirilmesi, sentetik biyoloji yöntemleri kullanılarak geliştirilen aşı ürünleri, toksinler, mikrorganizma kültürler, kan ve kan ürünleri, yapay kan, kanser ve otoimmün hastalıklar için ilaç taşıyıcı sistemler, biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi ve üretimi, diğer ilaç teknolojileri, kişiselleştirilmiş tıp (tanı, teşhis ve izleme) teknolojileri, omik teknolojiler: Genomik, Proteomik, Metabolomik yöntemler kullanılarak kişiye özel tıp uygulamaları, kök hücre ve kişiye özel hücresel tedaviler, kişisel tıp uygulamalarına yönelik yenilikçi teknolojiler (yeni nesil dizileme next generation sequencing NGS vb.), , rejeneratif tıp ve yapay doku / organ teknolojileri, insan dokusu ve organ rejenerasyonu teknolojileri; doku çipleri, kardiyovasküler uygulamalar için rejeneratif biyomalzemeler, deri uygulamalarına yönelik biyomalzemeler, sentetik biyoloji yöntemleri kullanılarak geliştirilen biyomalzemeler, yeniden modellemeyi (remodelling) etkin olarak temin edecek düzeyde iyileştirme yeteneğine sahip biyomalzemeler.

Tıbbi Cihaz (Tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler): Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri, kontakt lensler, cerrahi dikiş iğneleri, tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer aletler ve cihazlar, suni eklemler, kalp kapakçıkları, BİT tabanlı yenilikçi tıbbi cihazlar, sağlık sektörüne yönelik üç boyutlu yazıcı teknolojileri, implant mikropçipler: RFID ve ERP implant çipler, sanal gerçeklik sistemleri ve 3 boyutlu eğitim ve tedavi simülatörleri, ağ tabanlı cihazlar: cep tipi ultrason cihazı vb., yenilikçi tıbbi görüntüleme cihazları, hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri, ultra hızlı tarama cihazları, cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere görüntü işleme ve tarama sistemleri, halografik görüntüleme, yeni nesil protez ve ortez, dış iskelet (ekszoskeleton) robotları, robotik ekstremiteler (akıllı malzemelerden üretilmiş, hafifleştirilmiş ortezler), beyin bilgisayar arayüzü ile protez / ortezler (EEG ve diğer biyofiziksel / fizyolojik işlev sinyalleri alabilen; serbest, gürültülü ortamda anlamlı ve sürekli sinyal alabilen), Miyo Elektronik Protezler, Sinir Uyarlı Protezler, Sinir Yongası (sinir ucuna takılan vücut içinden enerji hasat eden biyo uyumlu kablosuz haberleşebilen mikro devreler), Cilt Altı Sinir Elektrotları (mikro, nano boyutta sinir lifleri ile bağlantı kurabilen, yüksek hassasiyetli, biyouyumlu) sensör geri beslemeli kontrol ve yazılımlar, nanoteknoloji içeren amaçları farklılaştırılmış, hastalarda kullanılan iyileştirici özellikte malzemeler (bandaj, yara bantları, jeller, göz içi lens, vb.), fonksiyonel ve / veya akıllı malzemeler (polimerik vidalı plakalar, termal ameliyat iplikleri, embolizasyon malzemeleri vb.), akıllı implantlar: sinyal üretebilen ve iletebilen, kontrollü ilaç salgılayabilen ve benzeri özelliklere sahip, beyin implantları (nöro çipler, beyin bilgisayar bulut arayüzleri) implante edilebilir destek sistemleri (insülin sistemleri, minyatürizasyon vb.), biyonik rehabilitasyon ve destek implantları, tanı kitleri, robotik cerrahi teknolojileri.

Elektronik (Bilgisiyar, Elektronik ve Optik):  Faks, fotokopi, yazıcı, optik okuyucular, mouse, ana bellek birimleri, hard disk sürücüsü, ATM’ler, telsiz telefon, akıllı telefon, radarlar, LCD monitörler, projektörler, binalar için hırsızlığa ve yangına karşı alarm vb. cihazlar, bellekler, çift gözlü dürbünler, diğer elektron mikroskopları ve proton mikroskopları, diğer teleskoplar, lazerler, havacılık, uzay yolculukları için (elektrikli / elektronik) sistem, dahili kalp pilleri, X ışınlı cihazlar, mikroLED ekranlar, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri, büyük veri toplama platformu, servis geliştirme platformu, yapay görme, görüntü ve video işleme teknolojileri (yapay zeka temelli, analiz, tahmin ve karar destek sistemleri), endüstriyel nesnelerin interneti platformu, dijital ikiz teknolojileri, blokzincir teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojiler, lojistik ve tedarik için kullanılan insansız hava araçları (drone vb.) için aviyonik ve optimizasyon sistemleri, karasal olmayan (havasal ve uzay ağları) ağlar ve uydu cihazları, yeni nesil ağ yönetimi ve güvenliği uygulamaları, cihazların, makinaların ve ekipmanların birbirleri ile haberleşme teknolojileri (Bluetooth, WiFi, Zigbee, Thread, Z Wave vb.), yeni nesil akıllı sensörler, uç koşullara dayanıklı sensörler, giyilebilir teknolojiler, giyilebilen elektronik donanımlar, enerji hasadı veya depolaması yapabilen esnek elektronik cihazlar, buluta veri gönderebilen ve komut alabilen, nesnelerin internetine uyumlu giyilebilen teknolojiler, mikroelektronik teknolojileri, Uç Bilişimi’ne (Edge Computing) uygun mikro bileşenler, nükleer teknolojiler, radyasyon zırhları, kimlik doğrulama teknolojileri, lazer teknolojileri (hologram, lazer sensör) yaygın olarak kullanılan ara birimlerle uyumlu milli chipset (yonga seti) teknolojileri, robotik süreç otomasyonu teknolojileri, Elektronik Burun (koku moleküllerinden yasa dışı unsurların tespiti) teknolojileri, kızılötesi dedektör teknolojileri, System-on-Chip teknolojileri, yapay zeka ve derin öğrenmeye dayalı siber güvenlik teknolojileri.

Elektrikli Teçhizat: Senkron motorlar, LED ampuller, sinyal jeneratörleri, projektörler.

Makine: Buhar türbinleri, yangın söndürme cihazları, forklift, yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar, teleferikler, telesiyejler ve teleskiler, finikülerler için çekiş mekanizmaları, kulesi 360 derece dönebilen ekskavatörler, biçer döverler, işleme makineleri, dikiş makineleri, sinai robotlar, servo teknolojileri, robotik ve otomasyon sistem bileşenleri, veri toplama kartı, gerçek zamanlı işletim sistemi, harmonik dairesel ve benzeri redüktör teknolojileri, hibrit imalat sistemleri, mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri, ileri döküm teknolojileri, otonom / yarı otonom endüstriyel ve hizmet robotları, tarımsal robotik sistemler.

Ulaşım Araçları: Diğer hava taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motor, kara taşıtları için dizel motor, elektrik motorlu cam siliciler, hem dizel veya yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu taşıtlar, ambulans (dizel / yarı dizel, yeni), motosikletler, römork, otonom veya yarı-otonom konsept araçlar, toplu taşımaya yönelik otonom veya yarı otonom araçlar, otonom / elektrikli tarım araçları, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, süper iletkenler, kendi kendini tamir eden (self repairing) ve şekil hafızalı (shape memory) malzeme teknolojileri, kendi kendini temizleyen araç boyaları ve araç camı kaplamaları, kendini tamir eden boyalar, batarya ve enerji yönetim teknolojileri, şarj ekosistem teknolojileri, akıllı şebeke teknolojileri.

Diğer: Metaller, kauçuk, roket fırlatıcı, alev-alıcı, el bombası atıcıları; torpil tüpleri, harp silahlarına (hafif makineli tabancalar) ait aksam, parça, mermiler ve mühimmat, kara nakil vasıtaları için oturmaya mahsus mobilyaların aksam; parçaları.

2021 Yılına İlişkin Çağrı Planlaması
Bakanlık tarafından Program kapsamında, 2021’de; ‘Mobilite’, ‘Sağlık ve Kimya Ürünleri’, ‘Dijital Dönüşüm’ ve ‘Üretimde Yapısal Dönüşüm’ başlıkları altında 4 çağrıya çıkılması planlandı.

Mobilite Çağrısı: Ulaşım Araçları, Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler . Öngörülen çağrı açılış dönemi Mart-Nisan 2021.

Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı: Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya Sektörlerinden Seçilen Ürünler. Öngörülen çağrı açılış dönemi Mayıs-Haziran 2021.

Dijtal Dönüşüm Çağrısı: Elektronik, Elektrikli Teçhizat ve Makine Sektörlerinden Seçilen Ürünler. Öngörülen çağrı açılış dönemi Temmuz-Ağustos 2021

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı: Makine Sektörü ve Kritik Hammaddelerden Seçilen Ürünler. Öngörülen çağrı açılış dönemi Eylül-Ekim 2021.

100 milyon liralık fon girişimcileri bekliyor
Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, gelecekburada.com.tr web adresi üzerinden başvuru almaya başladı.
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, girişimcileri sivil teknolojiler tabanlı tüm girişimlere finansman desteği sağlamayı hedefleyen bu fondan yararlanmaya davet etti. 2020 Aralık’ta fonun SPK onayını alarak resmi olarak kurulduğunu duyuran ve talepleri toplayan Bilişim Vadisi, başvuruları almaya başladı.

Girişimcilere davet: Girişimcilik ekosisteminin oluşabilmesi için entelektüel sermaye, fiziksel sermaye ve finansal sermayeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan İbrahimcioğlu, ”Biz de bu finansal sermaye desteği ihtiyacından hareketle Bilişim Vadisi olarak Vakıf Katılım, Albaraka Katılım ve Albaraka Portfoy Yönetim ile birlikte Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduk. Oluşturduğumuz internet sitesi üzerinden de başvuruları almaya başladık” dedi.

Odağında sivil teknolojiler var: İbrahimcioğlu, Fonun sivil teknolojilere odaklanacağını aktardı: “Fon, bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık ve enerji alanında büyümeye hazır hale gelen şirketlere yatırım yapacak. Fikir aşamasını geçmiş, prototipi hazır, kurumsal kimliğini kazanmış ve globalleşme hedefi olan ölçeklenebilir girişimcileri tercih edecek.”
Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek için etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesini hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesi’nin vizyoner projelerinden biri olan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, geçen Eylül’de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı Kocaeli Gebze’de düzenlenen bir törenle hayata geçirilmişti.

Yorumlar (0)