banner565

banner472

banner458

banner457

“YTAK programı, güçlendirilerek sürdürülecek”

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı’nda toplandı.

HABER 01.03.2024, 00:01 25.03.2024, 09:42
24991
“YTAK programı, güçlendirilerek sürdürülecek”

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, “Enflasyonla mücadeleye yönelik para ve maliye politikası etkin bir şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmalarımız da hızla devam etmektedir” ifadesine yer verilirken, toplantıda 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) takvimlendirilmiş yapısal reform alanlarında gelinen son durumun ele alındığı aktarıldı.
Bu kapsamda, afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, fiyat istikrarından kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, işgücü piyasalarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımların, belirtilen takvim çerçevesinde ilerlediği bildirilen açıklamada, şunlar paylaşıldı: “Reform niteliğinde düzenlemeleri içeren ve hayata geçirildiğinde ekonomik ve sosyal alanlarda yapısal iyileşmeleri sağlayarak kalkınma hızımızın artmasına önemli katkı sağlayacak tedbirlerden, yılın ilk çeyreği itibarıyla tamamlanması planlanan tüm adımlarda önemli bir mesafe kaydedilmiş olup, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyon içinde atacakları adımlarla çeyrek sonunda tamamının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Sermaye piyasalarının derinliği ve etkinliğinin artırılarak kaynakların daha üretken alanlara yönelmesi amacıyla finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. Bu çalışmalarla bireysel tasarrufların daha etkin kullanılması ve makro düzeyde tasarruf oranlarının artırılması amaçlanmaktadır. Katma değeri yüksek ihracat potansiyelimizi artırıcı ve cari işlemler dengesinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlayıcı yatırımlara yönelik Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri’ne (YTAK) ilişkin mevcut durum değerlendirilmiştir. Büyük ilgi gören YTAK programı, önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecektir.”
Açıklamada, finansal altyapıyı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye’de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin markası olan TROY ödeme sistemininkullanımında düzenli bir artış gözlendiği, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının öncülüğünde TROY kullanımının yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

“Sigortacılık güvence mekanizmasına dönüştürülmeli”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Türkiye’de Sanayinin Sigortalanması: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Paneli’nde, daha istikrarlı bir yapı oluşması ve enflasyonun arzu ettikleri düzeye gelmesinin, sanayi ve sigortacılık sektörü için çok daha uygun bir ortam oluşturacağını vurguladı.
Sigortacılık alanındaki yükselişin siyasi güven ve istikrar ortamında devam ettiğini aktaran Yılmaz, sigorta vesilesiyle risklere karşı önlem alınırken, aynı zamanda tasarruf yoluyla ekonomiye ve yatırımlara katkı sağlandığını dile getirdi.
Firmaların ticari ve sınai faaliyetleri sürecinde karılaşacakları riskleri etkin bir şekilde yönetebilmek için sigortanın korumasına ihtiyaç duyduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti: “Sigorta koruması olan bir işletme hasar durumlarında hızlıca toparlanarak, yeniden faaliyetlerine başlayabilmektedir. Ancak reel sektörde sigorta araçlarının yeteri kadar benimsenmediğini görüyoruz. Aslında genelde de öyle bir sıkıntımız var. Sigortacılık sektörü henüz arzu ettiğimiz yerde değil maalesef. Burada, sigortalılık bilincini, sigortacılığın hem sosyal hem de ekonomik hayatımızdaki kıymetini daha fazla kesimlere yaymak durumundayız.”
Yılmaz, sanayi sektöründe sigortacılık anlayışının sadece hasar ve kaybın ortaya çıktığı durumlarda değil, tüm iş süreçlerinde başvurulacak bir güvence mekanizması haline dönüştürülmesi gerektiğine inandıklarını vurguladı.
Yılmaz, Marmara bölgesindeki sanayi tesisleri başta olmak üzere kritik altyapıların afet risk analizlerini kalkınma ajansları koordinasyonunda tamamlayacakları bilgisini verdi.

Yorumlar (0)