banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

01.07.2020, 08:00 11443

Normalleşmede Çalışma Hayatı ve Etkileri

İş dünyasında normalleşme adımlarının atılmaya başladığı bugünlerde şirketlerin dijital dönüşüm konusundaki çalışmalarını hızlandırdıklarını görüyoruz. Yapılan araştırmalar ile salgın sonrası krizle başbaşa kalacak şirketlerin yatırımlarını insan yerine hızla robotiğe ve otomasyona kaydıracağı öngörülmektedir.
Küreselleşme ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, organizasyon yapıları ve yönetim anlayışında da değişime sebep olmuş, çalışan profili ve çalışma şekillerini de etkilemiştir. Pandemi sürecinde bilişim teknolojileri altyapıları sağlam firmalar çalışmalarında herhangi bir aksaklık yaşamamışlardır.
Uzaktan çalışma modelinin benimsenebildiği şirketler arttıkça bu durum özellikle büyük şehirlerdeki ulaşım, trafik ve otopark problemlerini de azaltacaktır. Böylece çalışanların trafikte harcadığı zamanı kendilerine ayırmaları da ayrı bir motivasyon kaynağı olacaktır.
İş hayatında yeni bir döneme girildiği bugünlerde pek çok çalışan yarı veya tam zamanlı olarak uzaktan çalışmaya gönüllüdürler. İşyerine gelecekler için işyerlerindeki hijyenik koşullar, iş seyahatlerinin yoğun olduğu mesleklerde buna orantılı olarak artan riskler, salgın hastalık gibi durumlarda şirketlerin çalışanlarını koruma ve destekleme adına aldıkları önlemler ile aksiyonların yeterliliği önemli konular olarak yer almaktadır. Çalışanların işyerlerinde çalışırken sosyal mesafeye uygun çalışmaları, ofis giriş ve çıkışlarında ateşlerinin ölçülmesi ve işyeri ortamının düzenli olarak dezenfekte edilmesi, çalışanlar için önemlilik arz edecektir.
Şirketler ulaşım konusunda servis veya araç imkânı yok ise toplu taşıma ile işyerine gidip gelmekte ayrıca çalışanların sokağa çıkmalarında tedirginlik yaratmaktadır.
Uzaktan çalışma sisteminden memnun olmayan çalışanlar da var. Sebebi olarak da “adaptasyon ve konsantrasyon problemi yaşanması”, öne çıkan iki neden arasındadır. Bunlardan bir diğeri de birlikte çalışılması gereken rollerde zorlanma durumu. Bir araya gelinemediğinden ötürü verim düşüklüğü yaşanabilmektedir. Evden çalışma durumunda özel ve iş hayatını dengeleyebildiklerini düşünenlerin sayısı da bir hayli fazladır.
Beklenenin aksine çalışanların mesai arkadaşları ve yöneticileri ile iletişim problemi yaşanmaması da olumlu faktörlerden birisidir. Çoğu çalışan evden çalışmanın diğer çalışma arkadaşları ile sosyalleşmesine zarar verdiğini düşünürken bunun aksini düşünenler de bulunmaktadır.
Bir yandan sağlığını, bir yandan da işini kaybetme kaygısını eş zamanlı yaşayan çalışanlar mutlaka olacaktır. Özellikle finansal olarak zorluk çeken firmaların eksik istihdam sağlama durumlarına göre kısa çalışma ödeneği, işsizlik ücreti gibi çalışanların ücretlerindeki belirsizliğin çalışanlar üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirebilmek adına şeffaf iletişim her zamankinden çok daha önemli olacaktır. Aksiyonlar ve alınan önlemlerle çalışanlarını gerçekten düşünerek hareket eden şirketler bu süreçte değerlerini daha da çok artıracaktır.
İnsan Kaynakları birimine, sistemlerine ve altyapısına yatırım yapan şirketler burada farklarını ortaya koyacaklardır.
Çalışanların motivasyonlarını arttırmak için teknolojiyi iş modeli olarak kullanırken şirket içi verimliliğin artması içinde önemli katkılar sağlayacaklardır. Normalleşme sürecinin hepimize sağlıklı günler getirmesini diliyorum.

Yorumlar (0)