banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

31.12.2015, 08:30 4579

‘Stratejik Bilgi Sistemi’ Olmadan Olmaz!

Şirketlerimizin hemen hemen bütün yöneticilerinin ve beyaz yakalı çalışanlarının masalarını artık bir bilgisayar süslemektedir. Bu kapsamda, son otuzbeş senenin iş dünyasına en büyük hediyesi olan masaüstü bilgisayarlarının şirketlerimizde yaygınlaştığını görmek, bizi, bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullandığımız sonucuna götürmekte midir? Görelim.
Bilgi teknolojieri -veya Information Technology (IT)-, bilgi veya datayı kullanmak için ihtiyaç duyulan donanım ve yazılımın bütünüdür.  Bilgi Sistemleri (BS)  -veya Information Systems (IS)- ise kişi, bölüm ve/veya organizasyonlar arasındaki bilgi akışını sağlamak ve bilgi teknolojilerini etkili kullanmak üzere oluşturulan sistemlerdir. Kısaca; bilgi teknolojisi, yatırım yaptığımız bilgisayar donanımlarının tamamı iken bilgi sistemleri onlardan verim alabilmek üzere yapabildiğimiz herşeydir. Şirket ve kurumlarımızda, genelde, bilgi teknolojilerinin sahibi mevcut iken bilgi sistemlerinin sahibi yoktur.
Şirketlerimiz, sahip olduğu bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanabilmesi için, ‘Stratejik Bilgi Sistemi (Strategic Information System)’ oluşturma konusunda vizyon sahibi olmalıdır. Teknolojinin inanılmaz bir şekilde gelişmesi ve hemen hemen her sektörde rekabetin dayanılmaz boyutlara ulaşması ile beraber, şirketlerimizde ‘Stratejik Bilgi Sistemi’ oluşturabilme ihtiyacı giderek daha da hayati olmaya başlamıştır. Muhasebe, insan kaynakları, müşteri veya çalışan bilgilerini bilgisayar ortamında tutmakta olmanız, stratejik bilgi sistemi kurduğunuz anlamına gelmez.
Bir örnekle açıklamak isterim. Bir müşterinizin teklif beklediğini kabul edelim. Rakipleriniz, tekliflerini hazırlamak için bir hafta süre harcarken siz iş toplantısına giderken veya havaalanında uçağınızı beklerken internet üzerinden merkezi bilgisayarınıza bağlanıp, etkin ve verimli bir teklif hazırlayabiliyorsanız, stratejik bilgi sistemlerine geçiyorsunuz demektir.
İlk defa 1991 yılında sanayi, madencilik, tarım ve inşaat alanında araca yapılan yatırımın toplamı, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın altında kalmıştır. Bu kadar müthiş yatırım yapılan bir alanda etkin olamaz ve bilgi teknolojilerini ‘Stratejik Bilgi Sistemine’ dönüştüremez isek çok ciddi bir kaynak israfı içinde olmamız yanında, rekabet ortamında da hızla güç kaybediyoruz demektir.
Yöneticiler için teknoloji artık bir çözüm değil problemdir ve bir süre daha böyle kalmaya devam edecektir. Teknolojideki müthiş hız nedeni ile yöneticilerin bilgi teknolojilerine yatırım yapma kararı gittikçe daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu nedenle bu konuda şirketlerimizde ilk sahip olunması gereken temel yetkinlik, şirket liderinin bilgi teknolojilerini etkin kullanabilme konusunda net bir vizyon oluşturması ve bunu yönetim takımına yaymasıdır. Hemen arkasından, şirketler içinde bilgi sistemlerinden kimin sorumlu olacağı sorusu gelir. Şirket içinde, bilgi teknolojilerinden bilgi işlem yöneticisi sorumlu iken bilgi sistemlerinden aynı kimse kesinlikle sorumlu tutulamaz. Bilgi teknolojileri teknik bir konu iken bilgi sistemleri tamamiyle şirketin sektörü içinde rekabet avantajı sağlamakla ilgili, ‘Hayati’ bir konudur. Bu nedenle bilgi sistemleri, mutlaka genel müdür yardımcısı düzeyinde temsil edilmelidir. Küresel şirketlerin organizasyonel yapısı içinde yeralmaya başlayan ‘Chief Information Officer (CIO)’ pozisyonları bu görevi yerine getirmek için vardır.

Ya biz yükselen bilgi teknolojileri asansörüne binip, rakiplerimizden daha yukarıya çıkacağız veya rakiplerimizin yükselişini seyredeceğiz, tabii sektördeki nefesimiz kesilene kadar. Karar öncelikle şirket liderlerinin!

Yorumlar (0)
banner366