Hamdi Doğan / Son Makaleleri

Hamdi Doğan / Bütün Yazıları

banner472

banner458

banner457

Hamdi Doğan

Bütün Yazıları

Hamdi Doğan

Sürdürülebilirlik İçin İyi Bir Yönetişim Modeli Şart

Yaşam kalitesini yükseltmek için çıktığımız mükemmellik yolculuğunda, ülke ekonomimizin önemli kilometre taşları olan kurum ve kuruluşlara kattığımız değer katlanarak büyüyor. İrili-ufaklı pek çok şirketin sürdürülebilir büyümesinde,...
31 Mart 2016

Mükemmellik yolculuğunda 25 yıl

24.Kalite Kongresi, 7 Haziran ve 1 Kasım'da tekrarlanan genel seçimler, G20 Zirvesi, Ankara'da yaşanan toplu katliam gibi yoğun bir siyasi gündem çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu yoğunluğa son günlerde hepimizi üzen bir başka boyut...
30 Kasım 2015

Mükemmelliği Sürdürmek 17-18 Kasım 2015, İstanbul

Değerli KalDer Üyeleri, Rekabet; 'Aynı amacı güden kişiler/yapılar/organizasyonlar arasındaki 'yarış” olarak tanımlanmaktadır. Aynı sektörde bulunan diğer kurumların dışında, farklı sektörlerdeki gelişmeler sonucu ortaya...
30 Eylül 2015

Başarının Yolu “Biz” Olabilmek

Mükemmellik aslında çoğumuzun algısında soyut bir kavram olarak yer almaktadır. Oysa tam tersi bir kuruluşun neyi yaptığına, nasıl yaptığına, çıktılarına, sonuçlarına ve bunların gelecekte nasıl sürdürülebilir olduğuna ilişkin...
30 Haziran 2015

Değerli Kalite Dostları,

KalDer vizyonu 'Yaşam Kalitesinin Arttırılması”nı hedeflemektedir. Bu amaç temelde insanımızın eğitimi ile başlayan zorlu ama zorunlu bir süreçtir. KalDer'in eğitim çalışmalarına verdiği önem, insan kaynağı ile ekonomik büyüme...
31 Mayıs 2015

İnovasyon-Yenileşim 2

Yaşamımızda pek çok değişimin birlikte gelişen yenilikler sonucu ortaya çıktığını görürüz. Bunların birçoğu büyük bir deha ürünü olması ötesinde yeni değerlerin ve birçok bileşenin biraraya getirilmesi ile ortaya çıkan sonuçlardır....
01 Mayıs 2015

İNOVASYON /YENİLEŞİM*

İnovasyon günümüzde pek çok kuruluşun, yöneticinin, yönetim gurusunun dile getirdiği bir kavram. İlerlemenin ve özellikle sıçramalı büyümenin en iyi yolu olarak gösterilmektedir. Pek çok kuruluş ve hükümetlerin politikalarında yeralmakta...
01 Nisan 2015

25. yılında Mükemmellik Yolculuğu

1990 yılında başlayan yolculuk 24 yılı geride bırakırken güçlü bir birikimi de günümüze taşımıştır. Bu süreçteki veriler bir STK olarak KalDer için değil, Türkiye için anlamlı göstergelerdir. Aslında bir STK olarak 24 yılı geride...
01 Mart 2015

KOBİ’ler ve Yönetim Patronlar Değişime Önderlik Edin!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de KOBİ'ler büyük bir ağırlık oluşturuyor. Ülkemizdeki işletmelerin yaklaşık yüzde 98'i KOBİ olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 1.5 milyon işyeri bulunmaktadır. Bunların yalnızca 1209 tanesi...
01 Şubat 2015

Türkiye’nin Rekabet ve Risk Endeksi

Büyük resme bakacak olursak; WEF ülkelerin Küresel Rekabet Endeksi'ni her yıl yayınlamaktadır. 2014 verilerine göre 148 ülke arasında 45. sırada yeralmaktayız. KalDer ülkemiz kurum ve kuruluşlarının uluslararası rekabete hazırlanması...
01 Aralık 2014

KalDer 23. Kalite Kongresi Gündemi;

1990 yılından beri KalDer Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli kullanılarak tüm kuruluşlarda misyon, vizyon, strateji ve politikaların belirlenmesinden, dengeli sonuçların elde edilerek izlenmesi, sürekli iyileştirmesi, büyümesi...
01 Kasım 2014

Sivil Toplum Kuruluşları ve Yönetim Kalitesi

Sağlıklı demokrasilerin yol haritasında önemli temel taşlarından biri hesap verebilen, sorgulanan ve performansların ölçüldüğü bir kamu yönetimidir. Katılımcı ve paylaşımcı, şeffaf olma kriterlerinin geliştiği ve küresel ölçekte...
01 Ekim 2014

Eğitimde Kalite

Kalite yönetimi felsefesinin kurucularından Dr. Deming eğitimin temel amacını; 'Pozitifleri arttırmak, negatifleri ise azaltmak, böylece öğrencilerin öğrenme heyecan ve isteklerini korumak” olarak tanımlamaktadır. Ülkemizde eğitim sisteminden...
01 Eylül 2014

İletişim, Ulaşım ve Hızlanan Rekabet

Değerli kalite dostları günümüz dünyasını tanımlarken önemli iki gelişme dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki son 20 yılda artan iletişim ve hızlanan ulaşımın yarattığı olanaklardır. Bağlı gelişme ise artan iletişim ve ulaşımında...
01 Temmuz 2014

Kamuda Kalite ve Hesap Sorabilirlik

KalDer Ankara Şubemiz'in 27 Şubat'ta 15.'sini düzenlediği Kamu Kalite Sempozyumu'nun ana teması 'AB yolunda Kamu Yönetiminde Her Yerde Hesap Sorabilirlik” olarak belirlenmişti. Zengin bir içerik ve paylaşımcı ortamı...
01 Nisan 2014

Liderlik

KalDer olarak misyonumuzu 'Mü kemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak” diye tanımlarız. Bu konuda liderlerden  beklentilerimizi paylaşacak...
01 Şubat 2014

Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve Küresel Rekabet

Türkiye ekonomisinde 2013 yılı kapanırken baktığımızda iki ana başlıkta konuyu değerlendirmek mümkündür. Birincisi büyümedir. İkinci pencere ise küresel rekabette nerede olduğumuzun sorgulanmasıdır. Ekonominin büyümesi açısından...
01 Ocak 2014

Kaliteden Mükemmelliğe Yolculuk

Mükemmellik: Dalgayı yakalamaktır. Mükemmellik: Dalgayı yakalamaktır. Performansları sürekli ölçerek, iyileştirmektir. İşletmenizi sürekli fit kılmaktır. Kıyaslama ve yenileşim fırsatlarını kovalamaktır. Liderliktir. Ve ‘Mükemmelliği'...
01 Kasım 2013

Mükemmelliği Paylaşmak

Günümüzün hızlı ve sürekli rekabet ortamında başarı kolaylıkla elde edilebilecek bir kazanım olmaktan çıkmıştır. Çok az sayıda kuruluş başarılı olurken bazıları da ancak dönemsel başarılar kazanabilmekte ve hatta birçoğu amaçlarına...
01 Ekim 2013

Mükemmelliği Paylaşmak

Günümüzün hızlı ve sürekli gelişen rekabet ortamında başarı kolaylıkla elde edilebilecek bir kazanım olmaktan çok uzaktadır. Azınlıkta kalan bazı kuruluşlar başarılı olurken bazıları ancak dönemsel başarılar kazanabilmekte ve hatta...
01 Ağustos 2013

Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

KalDer olarak ‘Mükemmellik' kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile 22 yıldırçalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu uzun ve zorlu...
01 Haziran 2013

Kamuda Kalite Yaklaşımı

Kamuda iyi yönetişim tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi bazı temel prensiplere bağlıdır. İyi yönetişim ancak bilgiye dayalı yaklaşım, katılım ve paylaşım ile gerçekleşir. İyi yönetişimin temel noktalarından biri de hesap verilebilirliktir....
01 Mayıs 2013

KOBİ'ler ve Yönetim Kalitesi

Türkiye geneline baktığımızda ekonomi hayatındaki işletmelerin içinde KOBİ'ler büyük bir ağırlık oluşturuyor. Ülkemizdeki işletmelerin yaklaşık yüzde 98'i KOBİ olarak tanımlanıyor. Türkiye'de 1.5 milyon işyeri bulunmaktadır....
01 Nisan 2013