banner565

banner472

banner458

banner457

Çanakkale’yi yazılım ve teknoloji merkezi haline getirmeyi amaçlıyor

Çanakkale Teknopark olarak, Çanakkale’yi bölgenin yazılım ve teknoloji merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Doç.Dr. Erkan Bil, “2024 ve sonrası için uzun vadeli hedeflerimiz arasında dijital girişimcilik ekosistemi, oyun ve enerji gibi kritik alanlarda önemli projelerin geliştirilmesi yer almakta” açıklamasını yapıyor. 

TEKNOPARKLAR 01.07.2023, 00:01 24.07.2023, 10:17
18235
Çanakkale’yi yazılım ve teknoloji merkezi haline getirmeyi amaçlıyor

2014 yılında kurulan Çanakkale Teknopark, 2023 Mayıs itibarıyla, kuluçka evresinde olan 7 firma dahil olmak üzere toplam 64 girişimci firmaya evsahipliği yapıyor. Bu firmaların 22’si, akademik girişimler. Teknopark bünyesinde, firmalar tarafından 74 adet teknoloji odaklı-yenilikçi proje aktif bir şekilde yürütülürken, bu projelerin gerçekleştirilmesi sürecinde, yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlanıyor. Çanakkale Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların 2022 Ar-Ge harcamaları 120 milyon TL seviyesine ulaşırken, bu rakam bölgede yer alan firmaların toplam cirolarının yaklaşık %15’ini Ar-Ge harcamalarına ayırdığını gösteriyor ve bu oran ülke ortalamasının oldukça üstünde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin performanslarını ölçmek amacıyla oluşturulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi 2019 sonuçlarına göre Çanakkale Teknopark ‘En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ Kategorisinde Türkiye’de 89 Teknopark arasında birinci olma başarısını elinde bulunduruyor.
Kuluçka merkezlerindeki firmalara geniş çaplı destekler sunan Çanakkale Teknopark’ın bu destekleri arasında uygun fiyatlı ofis ve ekipman, yönetim danışmanlığı, finansal kaynaklara erişim, networking etkinlikleri ve fikri mülkiyet hizmetleri bulunuyor. Firmaların katmadeğerli ürünleri ticarileştirmesine ve pazarlama stratejilerine de rehberlik eden Teknopark, DinamoTTO Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite, sanayi ve kamu arasında işbirliği kanalları oluşturarak ekonomiye katkı sağlıyor. Bu kapsamda DinamoTTO faaliyetleri arasında; üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri yürütmek, eğitimler düzenlemek, fikri haklar süreçlerini yürütmek ve teknoloji tabanlı yeni şirketlerin kurulmasını teşvik etmek yer alıyor.
Çanakkale Teknopark olarak, Çanakkale’yi bölgenin yazılım ve teknoloji merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Çanakkale Teknopark Genel Müdürü Doç.Dr. Erkan Bil, “Bu doğrultuda girişimcilik ekosistemimizi nicelik ve nitelik açısından genişletmeyi planlıyoruz. Çardak ek alanımızın da Teknoloji Geliştirme Bölgemize dahil edilmesiyle birlikte teknoloji tabanlı girişimci sayımızı artırmayı ve akademik bilginin katmadeğerli ürünlere dönüşümü yoluyla kalkınmaya katkıda bulunmak da hedeflerimiz arasında. 2024 ve sonrası için uzun vadeli hedeflerimiz arasında dijital girişimcilik ekosistemi, oyun ve enerji gibi kritik alanlarda önemli projelerin geliştirilmesi yer almakta” açıklamasını yapıyor.
Çanakkale Teknopark olarak, girişimcilik ekosistemlerini sürekli genişletmeyi amaçladıklarının altını çizen Bil, “2023’ün ilk çeyreğinde Yıldız Teknopark, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi TTO ile konsorsiyum oluşturarak TÜBİTAK BIGG Uygulayıcı Kuruluşu olduk. Bu işbirliğiyle, girişimci adaylarının iş fikirlerini ürüne dönüştürmelerine ve TÜBİTAK desteği kazanmalarına yardımcı olmayı hedeflemekteyiz” diye konuşuyor.
Ayrıca, uluslararası işbirlikleriyle Teknopark’taki firmaların global arenada daha etkin olmasını sağlamak için çalıştıklarını da kaydeden Bil şu bilgileri veriyor: “Bu bağlamda, Dünya Teknoparklar Birliği (IASP) ve Asya Teknoparklar Birliği (ASPA) üyeliğimizle, farklı teknoparklarla işbirliği yaparak firmalarımızın uluslararasılaşma sürecine destek olmaktayız. 2022’den beri ortağı olduğumuz bir AB projemiz ve 2023’te başvurusunu gerçekleştirerek yanıt beklediğimiz 2 AB projemiz bulunmaktadır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile olan işbirliğimiz sayesinde, öğrencilerin ve akademisyenlerin Ar-Ge faaliyetlerine destek sağlıyoruz.”
Firmaları, büyümesi ve uygun çıkış fırsatlarının oluşturulması adına yatırımcı grupları ile bir araya getirdiklerini kaydeden Bil, StarBİGG programı kapsamında TÜBİTAK BİGG programının uygulayıcı kuruluşları arasında yer aldıklarını ifade ediyor. Bil, bu programla girişimcilere ortak ofis alanlarından yararlanma, mentorluk, danışmanlık, patent desteği ve eğitim gibi hizmetler sunduklarını da aktarıyor.

Yorumlar (0)