banner565

banner472

banner458

banner457

Teknolojik ürünlerin seri üretim merkezi: InnoPark

Bölgesindeki 7 üniversitenin ortaklığıyla faaliyet yürüten InnoPark, global ölçekte etkin bir teknopark olmayı amaçlıyor.

TEKNOPARKLAR 01.11.2020, 00:01 28.11.2020, 19:21
20791
Teknolojik ürünlerin seri üretim merkezi: InnoPark

Teknopark, yarattığı ekosistem ile bölgenin ekonomik faaliyetlerinde eksen değişikliği sağlayarak ortak ve ileri teknoloji üretim ve ihracatına odaklanıyor. Organize Sanayi Bölgesi içine konumlanan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (InnoPark), Konya Sanayi Odası’nın önderliğinde kuruldu. İnnoPark Genel Müdürü Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı, İnnoPark’ın diğer teknoparklardan farklı olarak; ortaklarının bölgedeki 7 üniversite olduğunu belirterek, “Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ile TOBB ETÜ ortaklarımız arasında yer alıyor. InnoPark Konya sanayiinin ağırlık merkezinde konumlanmış bir teknopark” diyor.
Botsalı, InnoPark’ın  bu özellikleri nedeniyle ülkemizdeki üniversite içinde veya yanında kurulmuş olan diğer TGB’lerden (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) farklı olarak, sınırları içinde hem Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü hem de Ar-Ge’si bölgede tamamlanan yeni ve ileri teknoloji ürünlerinin seri üretimi yapılan bir teknopark olmayı hedeflediğini söylüyor: “Bu nedenle, Konya TGB’de Ar-Ge ofislerinin yanı sıra prototip üretim ve/veya seri üretim yapılabilecek yüksek irtifalı, sanayi elektriği ve doğalgazı olan, içine vinç kurulabilen, kamyon girebilen atölye ve üretim alanları bulunuyor.”
2016 yılında faaliyete geçen Konya TGB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan 2018 Yılı Performans Verileri esas alınarak hesaplanan TGB Performans Endeksi sonuçlarına göre başarılı 54 TGB içinde; Kuluçka faaliyetlerine göre 3., Kurumsallaşma, Sürdürülebilirlik ve Ekosistem Geliştirme Faaliyetlerine göre 17., Yürütülen Tüm Faaliyetlere göre 15., Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları varlığına göre 12., Genel sıralamada ise 27. sırada yer alıyor.
Fatih Mehmet Botsalı, InnoPark’ın amacını şöyle açıklıyor: “Bölgemizdeki ekonomik faaliyetlerde bir eksen değişikliği oluşturmak, bölgemizde orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracatını artırmak. InnoPark, bu amaç doğrultusunda, bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dahil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf ediyor.”
InnoPark’ta 200’e yakın yazılımcı, Ar-Ge/ tasarım, destek personeli çalışıyor. Bunların 120’si mühendis veya lisans/lisansüstü program mezunu.  Bölgede 11 adet öğretim üyesi ortaklı şirket bulunmakta, mevcut şirketlerin yüzde 20’si akademik spin-off firması. Bölgedeki 27 kuluçka firmasından 10’u TÜBİTAK 1512 programı tarafından, 8’i KOSGEB tarafından destekleniyor. Bölgedeki toplam firma sayısı 55. Her alanda Ar-Ge, tasarım veya yazılım geliştirme faaliyeti yürüten kuruluşları kabul eden InnoPark’ın gelişme ve büyüme stratejilerinde ‘Bilişim Teknolojisi, Hayat Bilimleri, Makina ve Mekatronik Tasarım Teknolojileri, Enerji ve Çevre Teknolojileri, Savunma Sanayii’ başta geliyor. Botsalı, sözkonusu sektörlerin; Ar-Ge, tasarım ve teknolojik ürün tabanlı seri üretim faaliyetlerine öncelik verildiğini kaydederek, InnoPark’ta yürütülen çalışmalardan bugüne kadar 62 ulusal patent, 33 uluslararası patent 2 endüstriyel tasarım, 9 marka tescil başvurusu yapıldığını açıklıyor.

Ekosistemi geliştiriyor
InnoPark bünyesindeki InnoPark Teknoloji Transfer Ofisi bölgedeki işletmelerin inovasyon ekosistemindeki diğer aktörlerle etkileşime girerek daha inovatif hale gelmesini ve inovasyona dayalı büyümesini sağlıyor. Bölgenin ekosistemi arasında yer alan İnnoVadi Girişimcilik Merkezine ilişkin ise Botsalı şunları söylüyor: “Merkez, yeni ve yüksek teknoloji odaklı yeni start-up’lar yetiştirmek üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası girişimcilik programları yürütüyor. Haziran 2019’da Rio de Janerio-Brezilya’da düzenlenen 11. Dünya Odalar Kongresi (WCC 2019) Proje Yarışması’nda Girişimcilik ve KOBİ Geliştirme Kategorisi’nde 74 proje içinden finale kalan 6 proje arasında yer alan InnoPark, ülkemizdeki TÜBİTAK adına TEKNOGİRİŞİM başvurularını alma konusunda yetkilendirilmiş 31 BİGG Programı Uygulayıcı Kuruluşu arasında yer alıyor.”

Yorumlar (0)