banner565

banner472

banner458

banner457

GÜNDEM ‘YERLİ’ ÜRETİME DESTEK KOSGEB GÜNDEMİ; DESTEKLER

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lere karşılıksız ya da faizsiz destekler sağlamaktadır. Amaç KOBİ'lerin yenilikçi fikirleri, teknolojiye yatırımı, stratejik ürünlere yönelmesi, yurt dışına açılmasıdır. Araştırma (www.kobi-line.com.tr/kosgebdestegi/hibe_krediler?) adresinden yapılabilir.

DESTEK-TEŞVİK 01.11.2018, 00:00 29.11.2018, 09:12
7592
GÜNDEM ‘YERLİ’ ÜRETİME DESTEK KOSGEB GÜNDEMİ; DESTEKLER

İşte programlar:
Girişimcilik Destek Programı: Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayanlara 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası geri ödemeli olmak üzere toplam 150 bin liraya varan destektir.
Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Bu programla endüstriyel uygulama projelerine 818 bin liraya kadar destek sağlanıyor.
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı: KOBİ'lerin fikirlerini teknolojiye dönüştürmek için Ar-Ge ve inovasyon projelerine 1.5 milyon liraya varan destek sağlanıyor. Desteklenecek proje giderleri arasında işlik, kira, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı ile personel giderleri bulunuyor. Bazı destekler geri ödemeli, bazıları ise geri ödemesiz olarak veriliyor.
KOBİ TEKNOYATIRIM-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı projelere 5 milyon liraya kadar destek sağlanıyor.
Stratejik Ürün Destek Programı: Cari açığı azaltmayı sağlayan ürünler için 5 milyon liraya kadar destek var. Başvuran projelere yüzde 70'i geri ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli olmak üzere yüzde 100 destek veriliyor.
İşletme Geliştirme Destek Programı: Program kapsamında 9 farklı konuda toplam 290 bin liraya varan destek sağlanıyor.
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı: En fazla 300 bin lira hibe ve 700 bin lira sıfır faizli kredi verilen programda, KOBİ'lerin Türk ekonomisi ve uluslararası ekonomide paylarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
İş Birliği Güç Birliği Destek Programı: KOBİ'lerin ortaklığına yönelik hazırlanan desteğin üst limiti 1.5 milyon lira.
Kredi Faiz Desteği: Finansman ihtiyacı duyan KOBİ'lere faiz desteği sağlanıyor. Faiz desteğinin üst limiti işletme başına 300 bin lirayı geçemiyor.
TEKNOPAZAR- Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: 150 bin lira destek sağlıyor. Bunun 100 bin lirası yurt dışındaki, 50 bin lirası ise Türkiye'deki pazarlama faaliyetleri için ayrılıyor.
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı: 2 programdan oluşuyor. Uluslararası Kuluçka Merkezi Programı'nda destek üst limitleri kuruluş döneminde 100 bin + 3 milyon 750 bin dolar. Uluslararası Hızlandırıcı Programı'nda ise üst limit 60 bin dolar olarak belirlendi.
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı: KOBİ'lerin Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmesinin sağlanması amacıyla destek sağlanıyor. Programda destek üst limiti 500 bin lira.
Laboratuvar Hizmetleri: KOSGEB, metal ve plastik/kauçuk laboratuvarlarında yapılan test maliyetlerini yüzde 50 oranında destekliyor.

TÜBİTAK GÜNDEMİ; DESTEKLER

2018 Yılı Genel SADE 1. Çağrısı
Çağrı Kapanış Tarihi: 31 Aralık 2018
Ön Kayıt Son Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2018
Amaç: Özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.
Destek miktarı:
Bütçesi: 200.000.000 TL
Proje Bütçesi Üst Sınırı: 50.000.000 TL
Süre: 36 Ay
Destek Üst Limiti: 800.000 TL
Destek Oranı:
KOBİ:
 yüzde 75

Büyük Ölçekli Kuruluş: yüzde 60
Destek Ödeme Şekli:
Harcama Sonrası Destekleme Ön
Ödeme Oranı:  yüzde 25
Ön Ödeme Üst Sınırı: 2.000.000 TL

TÜBİTAK Arayüz Destekleri
Amaç: Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katmadeğerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılması.
1. Faz: Yüksek teknolojili ürün geliştirmek.
2. Stratejik ürün geliştirmek.
Çağrı Kapanış Tarihi: 31 Aralık 2018
Çağrı Bütçesi: 2.000.000 TL
Proje Bütçesi: 150.000 TL
Proje Süresi: 9 ay
Destek Oranı:
KOBİ: yüzde 100
Büyük Ölçekli Kuruluş: yüzde 100
Araştırma: www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/teydeb_kitapcik_190413.pdf

Yorumlar (0)
banner557