banner565

banner472

banner458

banner457

Misal; ‘DESTEK BAKANLIĞI’ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2019 YILI DESTEK VİZYONU

Bakan Mustafa Varank açıkladı:

DESTEK-TEŞVİK 01.02.2019, 08:45 01.03.2019, 10:26
11039
Misal; ‘DESTEK BAKANLIĞI’ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 2019 YILI DESTEK VİZYONU

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019'da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir modelle 5 koldan destek sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle yeniden yapılandırılan Bakanlık, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri ile birlikte toplamda 5.6 milyar lira destek verecek.
Bakanlığın 2019 destek bütçesi: 2 milyar 447 milyon 661 bin lira.
- Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı için 24 milyon 749 bin lira,
-
 Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı için 6 milyon 187 bin lira,
-
 Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri için 27 milyon 224 bin lira,
-
 Temel Bilimler Destek Programı için 12 milyon 374 bin lira,
-
 Tasarım Tescil Destek ProgramIarı için 619 bin lira,
- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için 90 milyon lira,
- Araştırma Altyapıları için 98 milyon lira,
-
 Cazibe Merkezleri için 110 milyon 356 bin lira,
- Kalkınma Ajansları için 400 milyon lira,
-
 Bölge Kalkınma İdareleri için 320 milyon lira,
- Sosyal Destek Programı için 166 milyon 23 bin lira,
-
 Faiz Desteği için 348 milyon 869 bin lira,
-
 Sigorta Prim Desteği için 581 milyon 500 bin lira,
- IPA kapsamında yapılan destekler için 50 milyon 186 bin lira,
-
 Kümelenme Destek Programı için 20 milyon 500 bin lira,
-
 OSB'lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi için 3 milyon lira,
-
 Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Endüstri Bölgeleri (kredi) için 188 milyon 74 bin lira.

TÜBİTAK destekleri için 1.3 milyar lira
Destek bütçesinin ana başlıklarını;
- Türkiye Araştırma Alanı programları,
-
 Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Programı,
- Sanayi Ar-Ge Destek Programı,
-
 Bilim ve Teknoloji Farkındalığını Artırma Programı,
-
 Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge Destek Programı,
-
 Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programı,
- Kamu Ar-Ge Destek Programı,
-
 UİDB AB Proje Ödül Destek Programı

Ayrıca;
- Bilim İnsanı Destek Programları bursları 177 milyon 680 bin lira,
-
 Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvikleri 21 milyon 172 bin lira,
-
 ARDEB Proje Performans Ödülü olarak 1 milyon 745 bin lira.

KOSGEB'TEN 1.9 milyarlık destek
KOSGEB tarafından 2019'da KOBİ'lere 1 milyar 892 milyon lira destek sağlanacak. Bu yıl için tahsis edilen destek bütçesi, başta Stratejik Ürün, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım, KOBİ Gelişim ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programları olmak üzere diğer destek programları kapsamında ağırlıklı olarak proje odaklı destekler aracılığıyla KOBİ ve girişimcilere aktarılacak.
Ayrıca Kredi Finansman Desteği ile KOBİ'lerin finansman giderleri karşılanmaya devam edilecek. KOSGEB, piyasa şartları ve gelişmeler çerçevesinde 2019'da da ihtiyaç halinde gerekli revizyonları yapmak üzere aktif piyasa gözetimini sürdürecek.

Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri
Kalkınma ajanslarına 2019 için tahsis edilen bütçe payı 400 milyon lira olarak belirlendi. Bu bütçeyle il düzeyinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri, yatırımcılara yerinde danışmanlık hizmeti sağlayacak.
- Bu yıl GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idaresi başkanlıklarına toplam 320 milyon lira kaynak aktarılacak.
-
 Görece az gelişmiş bölgelere yönelik uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'na bugüne kadar yaklaşık 427 milyon lira kaynak kullandırıldı. Programın 2019 bütçesi de yaklaşık 110 milyon lira olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı
Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje  çağrısı yapıyor.
Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2019
Öncelikli Ar-Ge Konuları: I. Grup Öncelikli “Tarım Ekonomisi” başlığı altındakiler.
Bakanlık Desteğinin Üst Limiti: 300.000 TL’dir.
Not: I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacak.
II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları:
Projelerde Bakanlık Destek Üst Limiti: +3.000.000 TL’dir.

Not: II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin en fazla yüzde 70’i üst limit dahilinde Bakanlıkça karşılanabilecek, proje bütçesinde en az yüzde 30 oranında başvuran/proje ortağı kurum katkısı gösterilecek.

Projelerdeki ortaklık kuralları:
- Üniversiteler, özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az biri ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar. Gerekli durumlarda bu işbirliğine ilave olarak diğer kurum/kuruluşlar da proje ortağı olarak dahil edilebilir.
-
 Özel sektör, Sivil Toplum ve Çiftçi Kuruluşları ile Meslek Kuruluşları, TAGEM’e bağlı araştırma enstitüleri veya araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık kuruluşları ile işbirliği olmadan II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında müstakil olarak proje başvurusunda bulunamazlar.

Başvuru ve Daha Geniş Bilgi İçin: https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/ar_ge_projeleri

Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları
Program: UNESCO-L'OREAL/ "For Women In Science"
Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2019
2019 yılı destek kapsamı: Burs kapsamında Yaşam Bilimleri (Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Moleküler Genetik, Biyokimya, Biyofizik, Biyoteknoloji, Farmakoloji ve Fizyoloji, Sağlık Enformatiği dahil Biyoinformatik, Nörobiyoloji, Biyoloji'de Biyomedikal ve Yapay Zeka araştırmaları) ve Malzeme Bilimleri (Taneli Malzemeler, Polimerler, Camlar ve Seramikler, Kompozitler, Biyomalzemeler, Nanomalzemeler, Özel Tasarlanmış Yüzeyler, Fotonik Kristaller; Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik) alanlarında araştırma yapmak.
Koşul:  40 yaşından gün almamış olmak.
Destek Miktarı: 75.000 TL.
Başvuru: http://www.forwomeninscience.com
Bilgi: www.forwomeninscience.com/en/fellowships563719034.

YETERLİLİKLER SİSTEMİNİN VE ÇERÇEVESİNİN UYGULANMASI HİBE PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi: 27 Mayıs 2019
Amaç: Hibe Programı ile nitelikli ve sertifikalı işgücünü geliştirmek, eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmek, yaygın ve sargın eğitimin geçerliliğini teşvik etmek ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu kolaylaştırmak amaçlanmaktadır.
Kapsam: Program, ulusal meslek standartlarının ve ulusal niteliklerin geliştirilmesi ve/veya gözden geçirilmesi ve 26 sektörde “Mesleki Bilgi ve Beceri Sertifika Merkezleri’nin (VOC-Test Merkezleri) kurulması hedeflerine yönelik projeleri destekleyecektir.
Yararlanıcılar: Toplam bütçesi 5 milyon avro olan Hibe Programı’na standart belirleyen kurumlar, meslek örgütleri, işçi/işveren kuruluşları ve sürekli eğitim merkezleri başvuru yapabilecektir.
Bilgi: https://www.ab.gov.tr/turkiye-yeterlilikler-sisteminin-ve-cercevesinin-uygulanmasi

Yorumlar (0)
banner557