banner565

banner472

banner458

banner457

“PROJELER YARIŞIYOR”

Öğretim Üyesi Dr. Evrim İldem Develi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hibe Programları’nın anlatıldığı bilgilendirme sunumunu izledi, edindiği bilgileri bizimle paylaştı.

DESTEK-TEŞVİK 01.12.2018, 08:45 04.02.2019, 23:16
6400
“PROJELER YARIŞIYOR”

“Finanse etme kavramı işletme, tüketici ve biz bireyler açısından girişimlerimizde, yaşamanın getirdiği tüketimlerin içinde yönümüzü belirleyen önemli bir unsur. Geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Hibe Programları hakkında katıldığım bilgilendirme sunumu bireysel girişimcilerin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının finansman arayışına çözüm olabilecek bir proje yarışmasını içermekteydi.
ABD, hibe programlarını son 2 senedir ülkemizde uygulamakta.
Bu yılın hibe proje bütçesi ise 5.000 ile 100.000 dolar arasında.
Siz sevgili KobiEfor okuyucularımıza bu sayımızda ABD hibe programlarıyla ilgili önemli, anahtar bilgiler aktarmış olacağız.
Hibe kavramı Türk Dil Kurumu’na göre bağış anlamını ifade ediyor. ABD’ye göre hibe; ABD hükümetinin belirlediği önceliklere göre kamu yararına sağladığı desteği ifade ediyor. Altı çizili ifadeler desteklenecek projeler konusunda esas hedeflere işaret ediyor. Dolayısıyla proje teklifi verecekler için önemli bir ip ucunu oluşturuyor.
Projedeki Önemli Tarihler:
-Proje Teklif İlan Tarihi: 5 Kasım 2018
-Son Başvuru Tarihi: 17 Aralık 2018, saat 10:00 (Türkiye Saati ile-TSİ)
-Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi: Şubat 2019
En erken proje başlangıç zamanı Mart 2019 olabilmektedir.
ABD neden hibe verir? 
İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, diyalogların arttırılması esas amaçlar arasında yer alıyor.
Hibe Programı’nın öncelikleri
-Ortak Güvenliğin Desteklenmesi: Suriye’de istikrarın gelişmesi aşırılık yanlısı gruplarla mücadele, her türlü terör ve sınır aşan suçlarla mücadele çabalarını geliştiren projeler,
-Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi: İnovasyonu teşvik etmek ve girişimciliği desteklemek, girişimcilik kavramını ve ilkelerini anlatan, ağ oluşturma ve mentörlük fırsatlarını teşvik eden, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) geliştirme planlaması, pazarlama ve sosyal yardım tekniklerini aktaran projeler,
-Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi (Medya): Gazeteciler ve vatandaş gazeteciliğini destekleyen, medya okuryazarlığı, araştırmacı gazetecilik, sosyal medya / internet yayıncılığı, doğruluk / olgu kontrolü, belgesel film yapımı, hikayeleştirme / anlatıcılık vb. konularda eğitim ve aktiviteler,
-Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi (İfade Özgürlüğü ve Kamusal Söylem): Dezavantajlı kitlelere yönelik eğitimler-etnik veya dini azınlıklar, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender, intersex), gençler, kadınlar vb., kamusal söylemlere yenilik getiren-yön veren, fikir özgürlüğünü teşvik eden, kültürel ve sosyal çeşitliliğe saygıyı, çoğulculuğu geliştiren kültür-sanat etkinlikleri ve değişim projeleri,
-Türk-Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi: Amerikan kültürü çalışmaları ve İngilizce eğitim-öğretimi geliştiren, Amerika’da eğitimi teşvik eden, Türk gençleri arasında STE(A)M - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics-Bilim, Teknoloji, Mühendislik,  Sanat ve Matematik- eğitimini yaygınlaştıran bu öncelikler proje teklifine çıkılan hibe programının temelini oluşturuyor. 
Hibe Programı’na kimler başvurabilir?
-Sivil toplum kuruluşları
-Yüksek öğrenim kuruluşları
-Şahıslar Hibe Programı’na kimler katılamaz?
-Kar amacı güden işletmeler,
-Teknoparklar,
-Belediyeler ve bakanlıklar hibe programlarına başvuramazlar.
Ancak bu alanlarda çalışan kişiler şahıs olarak proje teklifinde bulunabilirler.
Hibe Programı’na uygun olan faaliyet alanları:
-Çalıştay, seminer, kongre düzenlemek,
-Yuvarlak masa toplantıları,
-Eğitici eğitimleri,
-Akran eğitimleri,
-Entegrasyon çalışmaları,
-Bilinç arttırma ve farkındalık yaratan faaliyetler,
-ABD’den uzman getirmek,
-Festivaller düzenlemek.
Hibe Programı’na uygun olmayan faaliyet alanları:
-Yurtdışında seminerlere katılım için finansman,
-ABD’ye seyahat masrafları,
-Bireysel burs ve eğitim,
-Bağış toplama,
-Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları,
-Ticari faaliyetler,
-Siyasi nitelikli veya siyasi partilerle ilgisi olan projeler,
-Alt yapı, inşaat ve renovasyon içeren projeler,
-Ağırlıklı ekipman satın alımına yönelen projeler.
Hibe programından faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken konulara değinecek olursak;
-Başvuru evraklarının (zorunlu evraklar) tam olarak doldurulması ve iletilmesi,
-DUNS, NCAGE, www.SAM.gov kaydının proje gönderimi yapılmadan sağlanması oldukça önem taşımaktadır. Bu kurumların kayıtlarında belirtilen isimler, kısaltma ve adres bilgilerinin birbirleriyle uyumlu olmaları gerekmektedir. Şahıs olarak başvuru yapılacak projelerde bu kurumlara kayıt yapılmasına gerek duyulmamaktadır.
-Başvuran kişi ya da kurum çağrıya çıkılan proje konuları kapsamında sadece bir defa başvuru yapabilir.
-Proje uygulama süresi en fazla 24 ay olmalı ve personel giderleri, projenin toplam uygun maliyetin yüzde 25’ini aşmamalıdır.
-Ekipman alımları 5.000 doları aşmamalı,
-Proje Amerikan bileşeni içermeli,
-Projenin eğitici-öğretici bileşeni ya da diyalog artıran içeriği olmalı,
-Aktiviteler, çağrıda belirtilen tarihten önce başlamamalı, tercihen Türkiye’deki metropollerin dışındaki illerde gerçekleşmeli,
-Finansal ya da ayni katkı sağlamalı,
-Proje aktivitesine bağlı olarak, ilgili makamlardan gerekli izinler alınmış ya da protokoller imzalanmış olmalı,
-Projenin bütçe planlaması US dolar biriminden yapılmalıdır.
-Proje başvuru formunun sonunda projenin risklerine yönelik bir bölüm bulunmakta ve burada oluşabilecek risklere karşı çözümler geliştirilmesi beklenmektedir.
-Proje bütçesinin makul ve gerçekçi olması projenin onay alması açısından büyük önem taşımaktadır.
-Proje sahibinin projeden beklentisi, çıktının ölçülebilirliği de bir diğer önemli konudur.
-Onaylanan bir projede kalemler arası aktarım en çok proje bütçesinin yüzde 10’u kadardır.
Başvuruların değerlendirilmesi;
-ön inceleme (gönderilen evrakların tam olması ve uygun olarak doldurulması),
-mali ve teknik değerlendirme,
-nihai karar şeklinde 3 aşamada yapılmaktadır.
İlgilenen  okuyucularımız https://tr.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/grants_program_november2018/ adresine giriş yaptıklarında “Mandatory Documents” bölümünde yer alan ilgili formları görebileceklerdir. Belirtilen web sayfasının sağında formların nasıl doldurulacağı ile ilgili Türkçe ve İngilizce yönlendirmelerin yer aldığı kaynaklara erişim sağlanabilmektedir.
Mutlu seneler dileklerimle...

Mini test: ABD hibe programlarından kimler yararlanabilir?
Cevaplarını 30 Aralık 2018 tarihine kadar evrimildem@gmail.com adresine yazan okuyucularımızın doğru yanıtları arasından yapılacak çekilişle kazanan okuyucumuza bir sürprizimiz olacak.

Yorumlar (0)
banner557