banner565

banner614

banner472

banner458

banner457

Büyüme ve başarı yolunda kritik destek sunuyor; ERP ile akıllı yönetişim ve rekabet avantajı

İşletmelerin insan, fiziksel ve finansal kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca etkin ve verimli yönetilmesini sağlayan sistem, uygulama ve yazılımlar bütünü ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama), işletmeleri geleceğe yakınlaştırıyor. ERP, büyük ölçekliden KOBİ’lere her ölçekteki şirketin karmaşık iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan güçlü bir araç. Kurumsallaşma, entegrasyon, verimlilik, karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi, zaman ve maliyet tasarrufu, müşteri memnuniyetini artırma, akıllı yönetişim ve rekabet avantajı gibi birçok fayda sağlayan ERP, şirketlere büyüme ve başarı yolunda kritik bir destek sunuyor.

DOSYA 01.06.2024, 00:01 13.06.2024, 09:16
15250
Büyüme ve başarı yolunda kritik destek sunuyor; ERP ile akıllı yönetişim ve rekabet avantajı

Dünya ve Türkiye’de endüstriyel üretim süreçleri ve tüm ticari süreçler hızla dijitalleşiyor. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Dönüşümü, büyük ölçeklilerden KOBİ’lere her ölçekteki şirketin Endüstri 4.0’a dönüşme adımlarıyla birlikte ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama) pazarı da hızla büyüyor. Uzmanlar dijital dönüşüm sürecinde; bir kurumun iş süreçlerini bir arada ve birbiriyle entegre yönetmeyi sağlayan ERP’nin şirketlerin kurumsallaşması ve dijitalleşmesinin altyapısı olduğunu söylüyor.
İşletmelerin insan, fiziksel ve finansal kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca etkin ve verimli yönetilmesini sağlayan sistem, uygulama ve yazılımlar bütünü ERP, şirketleri akıllı, çevik, esnek, verimli ve karlı hale getirmede stratejik bir rol oynuyor. ERP, kurumsallaşmadan, daha düşük operasyonel ve yönetim maliyetlerine, verimliliği artırmaya kadar birçok alanda sunduğu faydalarla iş süreçlerini iyileştirmek ve verimliliğini optimize etmek isteyen büyük ölçekli işletmelerden KOBİ’lere kadar her ölçekteki işletmeye rekabet avantajı sunuyor. Endüstri 4.0 yolculuğunda Yapay Zeka (AI) teknolojileriyle zenginleştirilen ERP çözümleri, dijital dönüşen işletmeleri bugünden geleceğe yakınlaştırıyor.
Etkili ve verimli yönetilen kaynaklar: Başarılı bir işletmenin temelinin, etkili ve verimli yönetilen kaynaklar olduğunu belirten uzmanlar, kaynakları doğru şekilde yönetmenin, rekabet avantajı elde etmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna işaret ediyor. İşte bu noktada devreye ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) çözümleri giriyor.
ERP, şirketlerin tüm departmanlarını tek bir entegre platformda birleştiren ve iş süreçlerini otomatikleştiren bir yazılım çözümü. Finans, muhasebe, insan kaynakları, tedarik zinciri, üretim ve satış gibi birçok farklı işlevi kapsayan ERP, işletmelerin verimliliğini artırırken, karar alma süreçlerini iyileştiriyor ve rekabet avantajı sunuyor. ERP, şirketlerin karmaşık iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan güçlü bir araç. Şirketlerin operasyonlarını daha verimli yönetmelerini, iş süreçlerini otomatikleştirmelerini, gider kalemlerinden ve işgücünden tasarruf etmelerini sağlayan ERP, tüm iş süreçlerine hakimiyet kazandırıyor.
Şirketlerin finans, tedarik zinciri, operasyon, ticaret, raporlama, üretim ve insan kaynakları faaliyetlerini tek bir platformda bir araya getirebilme özelliğine sahip ERP yazılımı, tek bir kaynak sağlayarak ve kurum genelinde operasyonları kolaylaştırarak şirketin iş süreçleri arasındaki veri akışını düzenliyor. Entegrasyon, verimlilik, karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi, zaman ve maliyet tasarrufu, müşteri memnuniyetini artırma, akıllı yönetişim ve rekabet avantajı gibi birçok fayda sağlayan ERP, şirketlere büyüme ve başarı yolunda kritik bir destek sunuyor.
Kullanımı kolay olmasıyla dikkat çeken ERP, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye yardımcı olur. ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım halinde de kullanabiliyor.
ERP doku zenginliği: ERP işletmenin farklı iş tiplerini, faaliyetlerini yönetmelerini sağlayan değişik yazılım modüllerini tek bir veritabanı altında toplayan bir yapıdır. Bir ERP yapısı içinde genelde bağımsız olarak çalışan şu uygulamalar bulunuyor:
• Üretim Yönetimi
• Muhasebe / Finans Yönetimi
• Cari Yönetimi
• E-Fatura / E-Arşiv / E-Defter Uygulamaları
• Satınalma Süreç Yönetimi
• Malzeme Stok Yönetimi
• Satış Yönetimi
• Üretim Yönetimi
• Proje Yönetimi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• E-Ticaret Uygulamaları
• Mobil Uygulamalar
• Bütçe Yönetimi
• Dış Ticaret Yönetimi
• Kalite Yönetimi
• Bakım Yönetimi
• Satış Sonrası Hizmetler
• İş Zekâsı (BI).

ERP pazarı, hızla büyüyor: İş dünyasında kullanımı giderek yaygınlaşan ERP pazarı hızla büyüyor. Mordor Intellegence’ın analizine göre, 2024’ü 65.25 milyar dolar değeriyle kapatması beklenen ERP yazılımı sektörünün beş yıl sonra %9.76 büyüyerek 103.95 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Research and Markets araştırmalarına göre ise ERP’nin küresel pazar büyüklüğü 59.48 milyar dolar değerine ulaşırken 2030’a kadar yıllık yüzde 11’lik bir büyüme oranıyla 123.41 milyar dolara erişmesi bekleniyor. Raporda, veri odaklı kararlara olan talebin artması ve mobil ile bulut uygulamalarının benimsenmesi, ERP yazılımı pazarının büyümesini sağlayan temel faktörler olarak belirtilirken, ERP yazılımlarının sağladığı avantajların kurumlar tarafından fark edilmesiyle birlikte bu alanda oluşacak talebin artması da bekleniyor. Uzmanlar, firma ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilen ve hızlı bir şekilde uygulanabilen ERP’nin, Türkiye’deki pazar payının giderek büyüyeceğini vurguluyor.

ERP’nin işletmelere sağladığı faydalar
Entegrasyon ve verimlilik: nvanter yönetimi, günlük operasyonların izlenmesi, stok kontrolü, üretim ve satış gibi süreçlerin manuel takibi şirketler için büyük bir zaman ve para kaybı demek. Çok sayıdaki iş sürecini birbirine bağlayan ve bu süreçlerle ilgili veri akışını sağlayan ERP yazılımı sayesinde şirketlerin işlem verilerinin tamamını pek çok kaynaktan toplayarak veri bütünlüğü sağlıyor. ERP, farklı departmanlar arasında veri entegrasyonu sağlayarak bilgi akışını hızlandırıyor ve verimliliği artırıyor. Tüm işlevlerin tek bir platformda birleşmesi, veri girişi ve çıkışıyla ilgili tekrarlanan işlemleri azaltıyor ve manuel hataları en aza indiriyor.
Kaynakların verimli kullanılması: ERP, işletmenin tüm kaynaklarını birleştirip verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlerdir.

• Veri bütünlüğü sağlıyor: ERP çözümleri, çok sayıda iş sürecini bir araya getiriyor ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlıyor. Bir ERP yazılımı, işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanıyor. ERP, birden fazla kaynaktan organizasyonun ortak işlemsel verilerini toplayarak veri yinelemesini ortadan kaldırıyor ve ‘gerçeğin tek versiyonu’ ile veri bütünlüğü sağlıyor. Değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanını kullanan ERP çözümleri, müşteri siparişlerinin alındığı, finansın gönderdiği fatura bilgilerinin toplandığı yerdir.
• Operasyonel süreçleri kolaylaştırıyor, iş yükünü azaltıyor: Şirketler, günlük, haftalık, aylık veya yıllık tüm iş faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütebilirken hem operasyonel süreçlerde insan kaynaklı hataların önüne geçiyor hem de iş yüklerini önemli ölçüde azaltıyor.
Operasyonel etkiyi hızlandırıyor: Süreçler ve veriler arasında bağlantı kurarak çalışanlara daha fazla görünürlük ve esneklik sunabiliyor, böylece, çalışanların hızlıca harekete geçip kurum genelinde daha fazla değer sunmasına yardımcı oluyor.

• Karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi: Tüm süreçler uçtan uca entegre ve daha iyi yönetildiğinden gerçek zamanlı veri erişimi ve analitik yetenekler sayesinde, ERP işletmelerin daha bilinçli ve hızlı kararlar almasına olanak tanıyor. Finansal veriler, stok seviyeleri, müşteri talepleri ve satış performansı gibi önemli metriklere kolayca erişilebiliyor ve analiz edilebiliyor. Sağlıklı süreç sağlıklı süreç yönetimleri, karar mekanizmalarını da olumlu yönde etkiliyor.
• Hızlı karar mekanizması: Şirket yönetimi çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını kazanıyor. ERP ile ulaşılmak istenen temel amaç, işletmenin verilerini bir araya getirerek bunları karara dönüştürecek anlamlı sonuçlara ulaşmaktır.
• En iyi performansa ulaşmak: Yapay zeka kullanan çözümler sayesinde karar verme sürecini geliştiren içgörülere erişebiliyor ve ilerleyen dönemde operasyonel performansı iyileştirecek yöntemleri keşfedilebiliyor.
• Kurum çevikliğini sağlar: Birçok ERP çözümü, gereksinimlere göre uyarlanacak ve şirketle birlikte büyüyecek şekilde geliştiriliyor. Böylece, her türlü operasyonel aksaklığa veya piyasada yaşanan değişikliklere proaktif bir şekilde hazırlanılabiliyor ve hızlıca yanıt verilebiliyor.

Kurumsallaşma, etkin ve verimli yönetim, zaman ve maliyet tasarrufu: ERP yazılımına geçiş önce işletmenin kendisini tanımlama böylece tüm iş ve süreçlerini tanımlaması anlamına geldiğinden işletme süreçlerini standardize ederek basitleştiriyor ve kolaylaştırıyor. İşletmenin tüm departmanları birbirine bağlanıyor. Departmanlar ve süreçler arası uyum yakalanıyor. İşletmenin sözlü iş şekilleri sayılara, verilere ve raporlara dönüşüyor. Yönetim kararları objektifleşiyor. ERP, işletmelerin iş süreçlerini daha etkin ve verimli yönetmelerine yardımcı olarak maliyetleri azaltıyor. Verimli envanter yönetimi, daha iyi stok planlaması, optimize edilmiş satın alma süreçleri ve azaltılmış işgücü maliyetleri gibi faktörler zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.
• Müşteri memnuniyetini artırıyor: ERP’nin tedarik zinciri yönetimi yetenekleri, işletmelerin müşteri taleplerine daha hızlı ve doğru bir şekilde yanıt vermesini sağlıyor. Doğru zamanında teslimat, stok seviyelerinin optimize edilmesi ve daha iyi müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri memnuniyetini artırıyor.
• Hızlı ve büyük ölçekli faydalar: Üretimin sürdürülmesi için planlamaya veri sağlayan bu altyapı, yazılım ile birlikte birçok donanımın da dâhil olduğu çok bileşenli bir yapıdır. ERP projeleri hızlı ve büyük ölçekli faydalar sağlıyor. Faydalar zaman ve maliyet tasarrufundan, verimlilik ve karlılık artışına, iş yükünün azaltılmasına, müşteri memnuniyetine kadar uzanıyor.

• Akıllı çalışma ve rekabet avantajı: ERP, işletmelerin daha esnek, hızlı, çevik, verimli ve ‘akıllı’ çalışmasını sağlayarak rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı oluyor. İyi yapılandırılmış bir ERP çözümü, işletmelerin pazar değişikliklerine daha çabuk uyum sağlamasını ve yeni fırsatları hızla değerlendirebilmesini sağlıyor.

Dikkat çeken ERP Çözümleri, Uygulamalar ve Teknolojiler
Yapay Zeka (AI) ve Teknolojileri, Bulut (Cloud) Bilişim ve Teknolojileri, Akıllı ERP, Bulut ERP, Mobil ERP Uygulamaları, Açık Kaynak Kodlu (AKK) Çözümler-AKK’lı ERP, BI (İş Zekası), Mobil İş Zekası Uygulaması, Mobil ERP ve İş Zekası Uygulamaları, İş Analitiği, SaaS (Software as a Service-Hizmet Olarak Yazılım) ERP, Yeni Nesil ERP Uygulamaları,  Büyük Veri (Big Data), Nesnelerin İnterneti (IoT), Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT), Siber Güvenlik Çözümleri, MRP (İhtiyaç Kaynak Planlama), MRP II (Üretim Kaynak Planlama), MES (Üretim Yönetim Sistemi), Üretim Planlama ve Yönetim Çözümleri, PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi), Üretimden Veri Toplama ve SCADA, Endüstri 4.0 ve Üretimden Veri Toplama.
Bütçe Yönetimi, Bütçeleme ve Kontrol, Cari Yönetim, Finans Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Finans ve Muhasebe Yönetimi, Finans ve Bütçe Yönetim Çözümleri, Dijital Bankacılık Entegrasyon Sistemi, Demirbaş Takip ve Zimmetleme Çözümleri, Mağazacılık Sistemleri, Malzeme Stok Yönetimi, Depo Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Yönetimi, Satın Alma Süreç Yönetimi, Kurumsal Satın Alma, Satınalma ve Tedarik Yönetim Çözümleri, Araç Servis Takibi, Araç Filo Yönetimi, Gayrimenkul Yönetim Sistemi, Satış Yönetimi, Satış Dağıtım, Satış Pazarlama Yönetimi, Satış ve Teklif Yönetimi Çözümleri, Saha Satış, Mobil Saha Satış Çözümleri, Satış ve Teklif Yönetimi Çözümleri, Perakende Satış Noktası Çözümleri, Satış Sonrası Hizmetler, Satış Sonrası Hizmetler Teknik Servis, Servis Yönetimi.
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), B2B & B2C, DPP (Talep Tahminleme ve Planlama), HR (İnsan Kaynakları-Human Resources), İK Yönetimi Çözümleri, HCM (İnsan Sermayesi Yönetimi), Fiziki Varlık Yönetimi, Dijital Varlık Yönetimi, İçerik Yönetimi, DMS (Doküman Yönetim Sistemi), Doküman Yönetimi Çözümleri, APS (İleri Seviye Çizelgeleme ve Simülasyon), Süreç Analizi, Ön Analiz, Süreç Optimizasyonu, İş Akışı ve Süreç Yönetimi Çözümleri, Eğitim Yönetimi, Proje Yönetimi, Yönetim Sistemleri, Kurumsal Yazılım Proje Denetimi, Stratejik Planlama.
E-Devlet / E-Arşiv / E-Fatura / E-Defter Uygulamaları, GİB Entegrasyon Yazılımları, E-Ticaret Uygulamaları, Dış Ticaret Yönetimi, Kalite Yönetimi, Sertifikasyon ve Akreditasyon Hizmetleri, Teknik Operasyon Hizmetleri, Bakım Yönetimi, Bakım Onarım Takibi, Bakım ve Destek Sistem, Ağ Bakım Hizmetleri, Ağ Altyapısı Çözümleri, Sunucu Sistemleri ve Veri Merkezi Çözümleri, İstemci ve İş İstasyonları Çözümleri, Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri, Sanallaştırma Çözümleri, Bilgi Sistemleri Yönetimi, Kurumsal Web Portal Çözümleri, Kurumsal Raporlama Çözümleri, Yeni Nesil Raporlama, Özel Yazılım Çözümleri,  ERP-Denetim, BT Güvenlik Çözümleri, Bilgi Güvenliği Çözümleri, İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Çözümleri.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) nedir?
“Bir kurumun iş süreçlerini bir arada ve birbiri ile entegre yönetmek” diye özetlenen ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama); “İşletmelerin kaynaklarını (insan kaynakları, fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar) bir araya getirir; uçtan uca yönetilmesini ve verimli kullanılmasını sağlar. Bu amaçla geliştirilmiş sistem ve yazılımların genel adıdır” diye tanımlanıyor. Bir diğer tanımsa şöyle: “İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.”
Bir başka tanıma göre; “Kurumların muhasebe, satın alma, proje yönetimi, risk yönetimi ve mevzuat uyumunun yanı sıra tedarik zinciri operasyonları gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandığı bir yazılım türü.” ERP, “Kurumların en iyi performans için temel iş süreçlerini otomatikleştirmesine ve yönetmesine yardımcı olan yazılım sistemi türü” olarak da tanımlanıyor.

ERP’de trendler
Dijital Dönüşüm Odaklı ERP, Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi, Bulut Tabanlı ERP, Mobil ERP, Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) Entegrasyonu, Akıllı Analitikler ve Veri Yönetimi, Veri Entegrasyonu ve Veri Kalitesi Yönetimi, Tahminsel Analitikler ve Talep Tahmini, Veri Analitiği ve İş Zekası Entegrasyonu, Otomatik Süreçler ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), ERP ve RPA Entegrasyonu, IoT (Nesnelerin İnterneti) Entegrasyonu, ERP ve Blockchain (Blokzincir) Entegrasyonu, Esnek ve Modüler ERP Çözümleri, SaaS (Yazılım olarak Hizmet) Modelinin Yükselişi, Endüstriye Özel ERP Çözümleri, Veri Güvenliği ve Uyumluluk Odaklı Çözümler, ERP ve E-Ticaret Entegrasyonu, Dijital İş Akışları ve Süreç Otomasyonu, Yenilikçi Ödeme Modelleri, Sürdürülebilirlik Odaklı ERP, İşbirlikçi ERP Çözümleri, Küreselleşme ve Çokdilli Destek, Esnek Dağıtım Modelleri, Esnek Abonelik ve Fiyatlama Modelleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Entegrasyonu, Yapay Zeka Destekli Destek Hizmetleri, Mobil İşgücü Yönetimi, ERP ve Dijital Çiftler, ERP ve Genişletilmiş Gerçeklik (AR) / Sanal Gerçeklik (VR) Entegrasyonu, ERP ve Robotik Depolama ve Dağıtım Sistemleri Entegrasyonu, Dijital İkizlerin Kullanımı, Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi. 

Yorumlar (0)