banner565

banner472

banner458

banner457

Daha verimli, akıllı, rekabetçi ve çevreci üretimle geleceğe hazırlanmak için; Endüstri 4.0 ile Üretim ve Yönetim Sistemleri

Bilişim teknolojileri ve endüstriyi birbirine entegre eden, dünyayı ve toplumları küresel boyutta etkileyen endüstri devrimlerinin sonuncusu; Endüstri 4.0. ‘Endüstri 4.0 ile Üretim ve Yönetim Sistemleri’, Yapay Zeka (AI), otomasyon ve birçok yeni nesil teknolojiyle; işletmeleri, şirketleri ve fabrikaları ‘akıllı’laştırıyor ve bugünden geleceğe taşıyor. Daha akıllı, çevik, esnek, teknolojik, enerji verimli, kaliteli, karlı, rekabetçi ve çevreci’ şirketlere dönüşmek ikiz dönüşümle (yeşil ve dijital dönüşüm) ve Endüstri 4.0’a geçmekle mümkün.

DOSYA 01.05.2024, 00:00 06.05.2024, 10:05
7549
Daha verimli, akıllı, rekabetçi ve çevreci üretimle geleceğe hazırlanmak için; Endüstri 4.0 ile Üretim ve Yönetim Sistemleri

İşletmelerin ve fabrikaların sistematik ve yüksek performansla çalışabilmesi, kaliteli, hızlı ve düşük maliyetle üretim yapabilmesinin yolu; dijitalleşme ve Endüstri 4.0’dan geçiyor. Uzaktan ve hibrit çalışma, operasyonel verimlilik, lojistik, dış ticaret, pazarlama, müşteri, tedarik zincirinin takibi, üretimin verimliliğinin artırılması kadar birçok alanda dijital dönüşüm ve sonrasında Endüstri 4.0’a geçiş artık büyük ölçekliden KOBİ’lere kadar her ölçekteki şirket, işletme ve fabrika için zorunluluk ve ihtiyaca dönüştü.
Bilişim teknolojileri ve endüstriyi birbirine entegre eden, dünyayı ve toplumları küresel boyutta etkileyen endüstri devrimlerinin sonuncusu olan Endüstri 4.0’a geçiş sürecinde; şirketlerin, işletmelerin, fabrikaların satınalma ve üretim öncesinden üretime, üretimden satışa, sevkiyattan satış sonrasına kadar tüm süreçleri ve operasyonları yönetmesinde en kritik önemdeki teknolojilerin başında ‘Üretim ve Yönetim Sistemleri’ geliyor. Üretim sistemlerine tam hakimiyet ve iyi yönetişim sağlayan ‘Endüstri 4.0 ile Üretim ve Yönetim Sistemleri’, Yapay Zeka (AI), otomasyon ve birçok yeni nesil teknolojiyle; işletmeleri, şirketleri ve fabrikaları ‘akıllı’laştırıyor ve bugünden geleceğe taşıyor. Daha akıllı, çevik, esnek, teknolojik, enerji verimli, kaliteli karlı, rekabetçi ve çevreci’ şirketlere dönüşmek ikiz dönüşümle (yeşil ve dijital dönüşüm) ve Endüstri 4.0’a geçmekle mümkün.
Dijitalleşme ve otomasyon aracılığıyla üretim süreçlerinde daha akıllı, verimli ve esnek bir yaklaşımı hedefleyen Endüstri 4.0, bilgi toplumunun hakim olduğu yeni bir çağın başlangıcına işaret ediyor. Bilişim teknolojileri ve endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen Endüstri 4.0 ana bileşenlerinden biri; yeni nesil yazılımlar ve donanımlar. Klasiklerden farklı olarak daha düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefleniyor. Diğer bir önemli bileşen ise Cihaz Tabanlı İnternet (Internet of Things), yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, internet bağlantılı akıllı elektronik sistem; bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler deniyor.
Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılmasıysa; insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapabilecek, karanlık, sessiz ‘akıllı fabrikalar’ demek. Endüstri 4.0’a geçiş sonrası, üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalıyor, üretim miktarı ve kalitesi, sürdürülebilirliği artıyor, şirket rekabette avantaj kazanıyor. ‘Endüstri 4.0 ile Üretim ve Yönetim Sistemleri’, üretim süreçlerinin dijitalleşmesi, otomasyonu, veri analitiği ve akıllı sistemlerle iyileştirilmesini amaçlıyor.

‘Endüstri 4.0 ile Üretim ve Yönetim Sistemleri’nden öne çıkan teknolojiler
Yapay Zeka (AI) ve Teknolojileri, İş Zekası (BI) Çözümleri, Endüstri 4.0 Uygulamaları, Hiperotomasyon, Büyük Veri (Big Data), Bulut Bilişim ve Teknolojileri, ,IoT (Nesnelerin İnterneti), IIoT (Endüstriyel Nesnelerin İnterneti), Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri (OT / VT Sistemleri), Giyilebilir Cihazlar, Otonom Araçlar, Drone’lar, Robot Teknolojileri, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), Chatbot’lar, Mobil Uygulamalar, 3D ve 4D Teknolojileri (3 ve 4 Boyutlu Yazıcılar ve Cihazlar), Simülasyon Teknolojileri, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması veya Malzeme Kaynak Planlaması), MRP II (İmalat Kaynak Planlaması), MES (Üretim Yönetim Sistemi), PLM (Ürün Yaşam Döngüsü), EDI (Elektronik Veri Değişimi), Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri, Siber Güvenlik Teknolojileri, Kurumsal Yazılımlar, Müşteri ve Tedarikçi Analiz Programları, Depo Otomasyon Çözümleri, Akıllı Depo Sistemi, E-Ticaret Depolama Teknolojileri, E-Ticaret Teknolojileri, Stok Yönetimi, APS (İleri Planlama Sistemleri), Yük Optimizasyon Sistemleri, Satınalma ve Müşteri Sipariş Yönetimi, Satış Otomasyon Çözümü, TMS (Taşıma Yönetim Sistemleri), CMC-Konteyner Yönetim Sistemleri, GPS Sistemleri, Analiz Yazılımları, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Teknolojileri.

Endüstri 4.0 ile Üretim ve Yönetim Sistemleri’nin işletmelere faydası
Üretim yapan işletmelerin / fabrikaların işleyişlerini düzenliyor, verimi maksimum seviyeye çıkarıyor, Endüstri 4.0 sürecini başlatıyor. Bir işletmenin, faaliyetlerinin tüm küçük hareketli parçalarını görerek daha iyi kararlar ve yatırımlar yapmasına, sistematik çalışmasına olanak tanıyor.
Fabrikaların verimini ve kontrolünü önemli ölçüde arttıran bu sistemler, yalnızca yapılan üretimlerin kontrolünü değil, aynı zamanda depolama, nakliye, envanter, muhasebe, müşteri, stok ve depo takibi, analizi, operasyonlar ve tüm iş süreçlerinin yönetimi gibi tüm işlemleri kapsıyor.
Üretimde kullanılan malzemeler hakkında detaylı bilgi alınabiliyor. Kaliteli ve başarılı ‘Üretim ve Yönetim Sistemleri’, üretimin çok daha başarılı, planlı ve kolay yapılmasını sağlıyor.
Üretimin yanı sıra işletmenin planlama yapabilmesi için gerekli tüm veriler, üretimle ilgili gerekli tüm istatistikler toplanıyor, analizler yapılıyor ve raporlar hazırlanıyor, kalite yönetimine ilişkin tüm verilere ulaşılabiliyor. Hız kazandırmasının yanı sıra maliyetleri de düşürüyor.
Üretim ve planlama sırasında yaşanabilecek herhangi bir olağanüstü durumla karşılaşma ihtimalini düşürüyor. Çalışan hatasını önlüyor, minimum hatayla maksimum fayda sağlayacak üretimin yapılmasını sağlıyor.

‘Üretim ve Yönetim Sistemleri’ seçerken nelere dikkat edilmeli?
Üretimin planlanmasında ve yönetimde kullanılacak yazılımların fonksiyonel ve kapsamlı olması önemli.
Üretim esnasında meydana gelebilecek her türlü risk öngörülebilmeli, yaşanabilecek tüm problemlerin önüne geçmeye imkan tanımalıdır.
İşletmedeki tüm çalışanların ve makinelerin verimliliğini tespit edebilmeli, fabrikaya bağlı tüm kaynakların tam verimlilikle çalışmasını sağlamalıdır.

Endüstri 4.0 nedir?
Endüstri 4.0, 4. Endüstri Devrimi veya 4. Sanayi Devrimi terimi ilk olarak 2011’de Almanya Hannover Fuarı’nda kullanıldı. Ekim 2012’de Robert Bosch GmbH ve Henning Kagermann çalışma grubu oluşturarak hazırladıkları 4. Sanayi Devrimi öneri dosyasını Alman Federal Hükûmeti’ne sundu. Nisan 2013’te Hannover Fuarı’nda çalışma grubu Endüstri 4.0 raporunu sundu. Endüstri 4.0, gelişmiş ülkelerde hazırlıklarına yıllar önce başlanıp hayata geçirilmeye başlanmış ‘sanayi-teknoloji bütünleşmesi’ olarak niteleniyor. Üretim sektöründeki önemli endüstriyel devrimler sonrası ülkeler ve şirketler küresel boyutta yaşanan bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmış ve artan rekabet koşullarında rekabet üstünlüklerini devam ettirebilmek amacıyla bazı stratejiler geliştirmişlerdir. Almanya’da gündeme gelen Endüstri 4.0’da bu stratejilerden birinin adıdır. Endüstri 4.0 veya 4. Sanayi Devrimi; “Birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini, üretim teknolojilerini ve daha birçok şeyi içeren bir devrimdir. Bu devrim Nesnelerin İnterneti (IoT), internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan değerler bütünüdür” diye de tanımlanıyor.

Türk Telekom ve Schneider Electric’den Endüstriyel Otomasyon anlaşması
Çevreci teknoloji yatırımları ve projeleriyle sürdürülebilir dijital dönüşümü amaçlayan Türk Telekom, Schneider Electric ile sürdürülebilirlik, verimlilik ve ayrıca 5G sayesinde endüstrilerin dijitalleşmesi odaklı otomasyon ve yazılım çözümleriyle enerji yönetimi teknolojilerini kapsayan stratejik bir işbirliğine imza attı. ‘Endüstriyel Otomasyon’ alanında kurumsal müşterilere uçtan uca sağlanacak çözümleri içeren anlaşma, iki firmayı 5G hazırlık sürecinde de dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında stratejik iş ortağı olarak konumlandırırken Türkiye’nin uzun vadeli endüstriyel stratejilerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji alanındaki birikimlerini hayatın tüm alanlarına yansıtacak çevresel ve sosyal alanlarda öncü adımlar attıklarını belirterek, “Schneider Electric ile endüstrilerin sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmaları için sağladığımız hizmetleri arttırmak amacıyla; endüstriyel otomasyon ve enerji yönetim teknolojilerini kapsayan stratejik işbirliğimizin önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.
Schneider Electric Türkiye, Orta Asya Bölgesi Dijital Enerji ve Secure Power İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam, Schneider Electric olarak IoT özellikli, açık mimari ve platformları EcoStruxure, güçlü agnostik yazılım portföyü ve bu alanda uzman şirketleri AVEVA ile birlikte; dijital ve inovatif çözümlerle müşterilerinin kârlılığı ve güvenilirliğini garanti altına alırken, verimlilik ve karbondan arındırma odaklı bir stratejiyle de sürdürülebilir bir değer sunduklarını söyledi: “Kapsamı ve yaratacağı değerle alanında ilk olacak bu işbirliğiyle Türkiye’nin dijital ve sürdürülebilir gelişimine hız katacağız.”

“Endüstri Gelecekle Buluşuyor”
WIN EURASIA, 5-8 Haziran’da, İstanbul’da: Uluslararası sanayi fuarı WIN EURASIA-World of Industry Fuarı, ‘Endüstri Gelecekle Buluşuyor’ ana temasıyla 5-8 Haziran 2024’te, İstanbul Fuar Merkezi’nde, Yeşilköy’de gerçekleşecek. Enerji, elektrik-elektronik teknolojileri, kaynak ve robotik kaynak teknolojileri, lojistik, tedarik zinciri yönetim, iç lojistik çözümleri, endüstriyel üretim makinaları, endüstriyel otomasyon ve fabrika otomasyon sistemleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar en yeni ürünlerini sergileyecek.  Gerçekleştiği her yıl 360 derece imalat sanayisini tecrübe etmek için birçok fırsat sunan WIN EURASIA, 30 yıldır yeniliklerin bir arada sergilendiği bir buluşma noktası.
Fuarın 30 yıldır yüksek verimle gerçekleştiğine değinen Hannover Fairs Turkey WIN EURASIA Proje Yöneticisi Sena Mengül, şunları söyledi: “WIN EURASIA’da yüzey işlemler sektörü temsilcilerine bugünün ve geleceğin çığır açan trendleri ile yeni nesil teknolojiler ve çözümleri tanıtma fırsatı sunuyoruz. Farklı sektörleri bir araya getirecek olan fuarımızın 2024 organizasyonunda; Dijital Fabrikalar, ComVac Basınçlı Hava ve Kompresör bölümü ve bu yıl ilk defa yer alacak Hidrojen Özel alanı gibi özel tema alanları da olacak.  Bu yıl yine fuarımızda Metaverse dünyasında kontrol edilebilen, Dijital İkiz ve Yapay Zeka destekli ve AR/VR teknolojisi ile uyumlu 5G destekli drone senaryosu, ‘Endüstri 5.0: Geleceğin Fabrikası’ ilk defa 5G Arena’da sahne alacak. Tüm bu yeniliklerin yanı sıra dünyanın farklı farklı ülkelerinden gelen satın alma profesyonelleri aracılığıyla gerçekleştirilen iş anlaşmaları sayesinde de sektörün ihracatına da anlamlı bir katkı sunuyoruz. Bu noktada ortaya koyduğumuz iş hacmi sayesinde birçok katılımcı firma fuar sonrası hedef pazarlarına girebiliyor ve verimli sonuçlar alıyor. WIN EURASIA olarak sadece ürünleri sunma noktasında değil, fuar içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, konferanslar ve öncülük ettiğimiz birçok yenilikle sektörün büyümesinde önemli bir rol alıyoruz.”

Yorumlar (0)