banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Endüstri 4.0 yolunda; ERP köprüsü

İşletmelerin insan kaynaklarını, fiziksel kaynaklarını ve finansal kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca etkin biçimde yönetilmesini sağlayan sistem ve yazılımlar bütünü ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) kullanımı Türkiye’de ciddi bir ivme kazandı. Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Dönüşümü ile birlikte ERP pazarı da hızla büyüyor.  Biz de Türkiye ERP pazarını,ERP Komitesi Koordinatörü M. Göker Sarp ile konuştuk.

DOSYA 01.10.2019, 07:54 25.10.2019, 09:14
16279
Endüstri 4.0 yolunda; ERP köprüsü

ERP (Enterprise Resource Planning- Kurumsal Kaynak Planlama), işletmelerin kaynaklarını (insan kaynakları, fiziksel kaynaklar, finansal kaynaklar) bir araya getirir; uçtan uca yönetilmesini ve verimli olarak kullanılmasını sağlar. Bu amaçla geliştirilmiş sistem ve yazılımların genel adıdır. Bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır.
ERP sistemleri asıl olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanını kullanmaktadır.
ERP sistemleri müşteri siparişlerinin alındığı, finansın gönderdiği fatura bilgilerinin toplandığı yerdir.
Üretimin sürdürülmesi için plan yapılacak, burada ERP’nin açılımı “Enterprise Resource Planning”dir; esasen yapılan işin yöntemidir. Planlamaya veri sağlayan bu altyapı yazılım ile birlikte birçok donanımın da dâhil olduğu çok bileşenli bir yapıdır.
Fayda ölçeği: ERP projeleri hızlı ve büyük ölçekli faydalar sağlar. Faydalar maliyet tasarrufundan, verimlilik artışına kadar uzanır.
Bu arada işletme yönetimi çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizmasını kazanmış olur. Zaten ERP ile ulaşılmak istenen temel amaç, işletmenin verilerini bir araya getirerek bunları karara dönüştürecek anlamlı sonuçlara ulaşmaktır.
Kurumsal Kaynak Planlama: KKP (ERP), işletmenin tüm kaynaklarını birleştirip verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlerdir.
Sistemleri bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye yardımcı olan, kullanımı kolay bir yapı olarak anlamalıyız. KKP (ERP) sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım halinde de kullanılabilir; bunlara KKP yazılım paketleri denir.
ERP doku zenginliği: ERP işletmenin farklı iş tiplerini, faaliyetlerini yönetmelerini sağlayan değişik yazılım modüllerini tek bir veritabanı altında toplayan bir yapıdır. Bir ERP yapısı içinde genelde bağımsız olarak çalışan şu uygulamalar bulunmaktadır:
• Üretim Yönetimi
• Finans Yönetimi
• Malzeme Stok Yönetimi
• Satış Yönetimi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Bütçe Yönetimi
• Dış Ticaret Yönetimi
• Kalite Yönetimi
• Bakım Yönetimi
• Satış Sonrası Hizmetler
• İş Zekâsı

Kurumsallaşma: ERP yazılımına geçiş önce işletmenin kendisini tanımlama böylece tüm iş ve süreçlerini tanımlaması anlamına geldiğinden işletme süreçlerini standardize ederek basitleştirir ve kolaylaştırır. İşletmenin maliyetlerinin azalmasını ve zamanı verimli kullanmasını sağlayan da budur.
•  İşletmenin tüm departmanları birbirine bağlanır.
•  Departmanlar ve süreçler arası uyum yakalanır.
•  İşletmenin sözlü iş şekilleri sayılara, verilere ve raporlara dönüşür.
•  Yönetim kararları objektif olur.

Sonuç yerine: Dünya ve Türkiye “Dijital dönüşüm” yaşıyor. Endüstriyel üretim süreçleri ve tüm ticari süreçler değişiyor. Sanayi 4.0 ve Toplum 5.0 hedefine yürüyüş şekilleniyor. Bilgi en değerli sermaye haline geldi fakat yönetilemeyen bilgi “bilgi” sayılmıyor. Kurumsallaşmamış işletmeler dijital dönüşüm sürecinin dışına düşüp yokolma riski altında bulunmaktadır. ERP kurumsallaşmanın dijital altyapısıdır; özellikle günümüzde KOBİ ölçeği işletmelerin kurumsallaşmasında “can simidi” olarak görülmelidir.

ERP Komitesi Koordinatörü M. Göker Sarp ile ERP Sistemeleri ve Uygulamaları üzerine konuştuk.
KobiEfor: ERP Komitesi’ni kısaca anlatır mısınız?
Göker Sarp: ERP Komitesi 13 Şubat 2012 yılında ERP Kullanıcıları, ERP Üreticileri ve Hizmet Sağlayıcıları, Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler ile ERP medyasından oluşan ve ERP konusuna odaklanmış marka bağımsız deneyim paylaşımı platformu olarak kuruldu. 2019 yılı itibariyle faaliyet gösterdiği 15 ilde toplam 15.000 üye sayısına ulaştı. ‘Kurumsal Dönüşüm Platformu’nda ERP alanına odaklı bir komite olarak çalışmalarına devam etmektedir.
ERP Komitesi kurumsal dönüşüm süreçlerinde başvurulan en donanımlı platform ve saygın bir referans kaynağı olma vizyonuna uygun olarak farkındalık yaratmak ve kurumlara bu süreçlerinde destek verme amacıyla seminerler düzenler, farkındalık aktiviteleri yapar, yayın ve rehber üretir, firmalarda mevcut durum analizi yapar, sektörel raporlar oluşturur, gönüllü danışmanlık ve koçluk yapar, ERP’yi kullanan firmalarda stratejik etki analizi yapar ve firmalara dijital dönüşüme yönelik yol haritalarını oluşturmalarına yardım eder.

KobiEfor: Günümüzde küresel rekabette dijital dönüşüm tüm işletmeler için büyük önem taşıyor. İşletmelerin dijital dönüşüm sürecinde ERP’nin sağladığı faydalar nelerdir?
Göker Sarp: Organizasyonlar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, kendilerinden daha hızlı değişen rekabetin etkisi karşısında varlıklarını sürdürmek için değişime ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde dijital dönüşüm tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu alan konumundadır. Başarılı bir dönüşüm için doğru zamanda, doğru yatırımların yapılması, aksatılmadan sürdürülebilmesi gerekiyor.
Bu yeni dönemin omurgasında Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri bulunuyor. Veri paylaşımı, dijital dönüşüm de esnek iletişimin bir parçası olarak, tabletler ve akıllı telefonlar aracılığıyla ERP’deki bilgilere kullanıcı-dostu bir şekilde erişilmesi gittikçe daha fazla önem kazanacaktır. Sezgisel göstergelere sahip olan ve tüm ekran boyutlarına rahatça uyan ERP çözümleri, mobil çalışma dünyasında işletmelerin anahtarı olacaktır. Sosyal işbirliği (müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile birlikte çalışma) her geçen gün daha da önem kazanmaktadır ve yeni nesil ERP çözümleri de sosyal işbirliği olanaklarını da sağlayabiliyorlar.
Dijital dönüşüm, bir defalık bir proje değil, sizin için uzun bir yolculuktur. Bu yolculuk sırasında işletmelerin birbiriyle bağlantılı olduğu dünya büyüdükçe, yeni süreçlere, iş akışlarına, veri ağlarına gerçek zamanlı olarak entegre olmanız gerekecektir. ERP yazılımınız esnek üretim yönetimi seçenekleriyle yolculuğunuz sırasında size fayda sağlayacaktır. Yeni nesil ERP çözümleri, MES çözümleri ile çok daha etkin bir şekilde çalışabiliyor. Bu üreticiler için oldukça önemli, çünkü büyümekte olan üreticilerin MES sistemleri ile tesisleri ve tesislerdeki birden fazla üretim alanını efektif şekilde ve merkezi olarak yönetebilmeleri gerekiyor; ERP sistemleri imalat uygulama sistemleri (MES) ile tamamen entegre olarak hammaddelerin, ürünlere dönüşümünü anlık olarak izleyebilmektedir. Bu da iş süreçleriyle üretim hatlarını bütünleştirmek için ihtiyaç duyulan esnekliktir.

KobiEfor: Bir işletme neden ERP kullanmalı? ERP çözümlerinin işletmelere kazandırdığı avantajlar nelerdir?
Göker Sarp: ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri bilginin akışını kolaylaştıran, farklı iş birimlerinde gelen verileri merkezi olarak yönetmenizi sağlayan bir bilgi sistemidir.
Tüm şirketler kısa veya uzun vadede büyümek isterler, ERP sistemleri daha düzenli ve daha az sancılı olarak büyümenize imkân sağlar.
Modern ERP’ler modüller olarak yapılandırılmıştır, ‘Müşteri Kaynakları Yönetimi (CRM), Finansal Muhasebe, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satın Alma’ gibi birçok fonksiyonu içerir. Böylece şirketinizin ihtiyaç duyduğu modülleri her zaman uygulayabilirsiniz ve firmanız büyürken ERP’nize yeni özellikler ekleyebilirsiniz.

ERP’ler şirketinize ne sağlar?
ERP’ler karar verme sürecinizi geliştirir. ERP sistemleri, şirket yöneticilerinin karar verme sürecini iyileştirmek için raporlanabilen ortak ve merkezi bir veritabanı oluşturur.
ERP’ler verimliliğinizi artırır. Henüz bir ERP çözümüne sahip olmayan şirketlerin departmanlarında birbirinden bağımsız olarak kayıtlar ve raporlar yinelenir. ERP'ler bu tekrarlamaları büyük ölçüde azaltmayı sağlar. Eskiden manuel olarak yapılan ve tekrar eden görevleri otomatikleştirerek, hataları azaltacaktır (veri girişi gibi bazı manuel işlemler yine de gerekli olacağından tamamen ortadan kaldırılamamaktadır). Bu sayede çalışanlar daha üretken görevlere odaklanabilirler.
ERP’ler izlenebilirlik sağlar. ERP sistemleri, hammadde girişinden bitmiş ürünün müşterilere teslim edilmesine kadar geçen sürecin tamamında izlemeyi sağlar ve kolaylaştırır.
ERP’ler maliyetleri düşürmenize yardımcı olur. Elde edilen yüksek verimlilik, hataların ve yinelenen görevlerin azaltılması işletme maliyetlerini düşürmeye yardımcı olur.
ERP’ler değer zincirinin diğer üyeleriyle entegrasyon sağlar. Artık ERP’ler değer zincirinin diğer üyeleri olan müşteriler ve tedarikçileri de sisteme ekleyerek şirketin sınırlarını aşmaya başladı. CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) ve SCM (Tedarik Zinciri Yönetimi), ERP sistemlerinin geleneksel sınırları dışındaki müşterilerin ve tedarikçilerin organizasyonunu ve entegrasyonunu sağlar. İşletmeler arasında işbirliği kültürü geliştirir.
ERP’ler iletişimi artırır. ERP sistemleri, şirketteki departmanları bütünleştirerek, departmanlar arasındaki bilgi engellerini ortadan kaldırır.
ERP’ler uzun vadede performans artışı sağlar. Kurumsal Kaynak Planlaması’nın uygulanmasıyla elde edilen performans artışı ile yatırım geri dönüşü sağlanır.
ERP’ler veri güvenliği sağlar. Bir ERP sisteminin en büyük avantajlarından biri de veri güvenliğidir. ERP çözümleri, verilerinizin güvenliğini sağlamak için kontrollere sahiptir. ERP’lere yüksek düzeyde veri güvenliğini sağlaması için yardımcı olan şey, tek bir giriş kanalı sağlamasıdır. Tek bir bilgi havuzuna sahip olmak şirketinizin verisinin doğruluğunu, tutarlılığını ve güvenliğini artırmaya da yardımcı olur. ERP'nin kullandığı veritabanı, bu kritik ve hassas verilerinizin merkezi olarak yedeklenmesini de sağlar.
ERP’ler kalite ve müşteri ilişkilerini iyileştirmenize yardımcı olur. Günün sonunda, bir işletmenin endişe etmesi gereken en önemli şey, müşteri kazanımı ve korunmasıdır. Bir ERP’nin doğru bir şekilde uygulanması, müşteriye çok daha kısa sürede yanıt vermenizi sağlar. Müşteri bilgileri merkezileştirildiğinden satış ekibiniz hem ülke içinde hem de dışında müşteri ilişkilerini kurmaya ve sürdürmeye odaklanabilir.
ERP’ler bilişim teknolojileri harcamalarını düşürür. Bir ERP sistemine sahip olmak, uygulama lisansı da dahil olmak üzere BT ile ilgili masrafları önemli ölçüde düşürebilir. Tek bir sistem kullanmak, son kullanıcılar için eğitim gereksinimlerini de düşürür, çünkü çok sayıda sistemle etkileşimde bulunmak yerine tek bir sistemi kullanmak yeterli olacaktır. Tek bir veri havuzuna sahip olan bir ERP sistemi ile istediğiniz zaman rapor ve analiz üretebilirsiniz. Bu sistemler, departmanlardaki işlevleri analiz etme ve karşılaştırma olanağı sağlar. Ayrıca kişiselleştirilmiş raporlar IT müdahalesine ihtiyaç duymadan kullanıcılar tarafından hızlıca oluşturulabilir.

KobiEfor: ERP’nin sektörel durumunu rakamlarla anlatır mısınız?
Göker Sarp: Genel olarak Türkiye’de ‘Kurumsal Yazılım’ pazarındaki en büyük payı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve İş Zekası (BI) yazılımları alıyor. Ancak Türkiye’deki genel ‘Bilişim Teknolojileri’ pazarı halen yüksek oranda hardware’den oluşuyor. Önümüzdeki yıllarda bulut tabalı uygulamaların kullanımının artışı ile hardware pazarının yerini yavaş yavaş servis ve kurumsal yazılımlara bırakacağını varsayabiliriz.
80’li yılların başında başlayan bu serüvende öncelikle yazılımevleri yer aldı. Uzun bir süre ticari çözüm paketlerini oluşturarak yollarına devam ettiler. Türkiye entegre kurumsal çözümlerle ilk olarak 90’lı yılların başlarında yabancı MRP ve ERP çözümlerinin girişi ile tanıştı.
Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun 2.000’li yılların başına kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların ‘Kurumsal İş Çözümleri’ne kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olması, ERP gibi kurumsal sistemlerin Türkiye’de yaygınlaşmasını yavaşlatmış ve geciktirmiştir.
Bu koşullara rağmen, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı kurumsal iş uygulamalarının firmalara sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulması ile 1994-1995 yıllarında holdingler ve çokuluslu firmalarla başlayan kurumsal yazılım projeleri, son yıllarda hızlanmış: Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi özellikle 2010 yılından itibaren çok ciddi bir ivme kazanmıştır. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarının (ERP) kullanım oranı (TÜİK verilerine göre) yüzde 20, ERP kullanan firmalarda İş Zekası (BI) ve Karar Destek Sistemlerinin kullanım oranı yüzde 6, Üretim Alanı Yönetimi (MES) sistemlerinin kullanım oranı yüzde 5 civarındadır. Bunların sonucu olarak da Türkiye’deki işletmelerin Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) yüzde 50’li seviyelerdedir ve geliştirilmeye açıktır.
IDC verilerine göre, Türkiye kurumsal uygulama yazılımları (EAS) pazarı 2017 yılında 315.85 milyon dolar seviyesine ulaştı ve halen (On-premise) geleneksel lisanslama yöntemi tercih ediliyor. Kurumsal kaynak yönetimi (ERM) yazılımları pazarı yüzde 54.5’lik bir paya ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımları pazarı, yüzde 20.9’luk paya sahip olarak ikinci en büyük EAS pazarı oldu. Kurumsal uygulama yazılımları (EAS) pazarı harcama büyümesi 2017 yılında Türkiye’de ivme kaybetti.

KobiEfor: ERP sektörünün 2020 ve uzun vadeli hedefleri nelerdir?
Göker Sarp: ERP sektörünün 2020 yılından beklentisi zaman içinde artış gösterdi. 2018 ve 2019 yıllarında piyasa koşullarından dolayı ertelenen ve rafa kaldırılan projeler ile sıkışan bir ERP pazarı yaşadık. Pazarın büyüme ümitleri 2020 yılına kaldı. 2020 yılında, 2018 ve 2019 yılına göre yüzde 50’den fazla büyüme yakanlanmasını umut ediyoruz. Bununla bağlantılı olarak yeni projelerle birlikte istihdamın da artması beklenebilir. Herşeye rağmen bu yıl büyük umutlarla ERP pazarına giren yeni oyuncular da var, 2019 yılında hazırlıklarını tamamlayarak 2020 yılında pazara girecek olan oyuncular da.
Sektörde danışman veya yazılımcı olarak çalışacak yetişmiş insan ERP sektörü için her zaman gerekli olan, kolay kolay da sağlanamayan ve derinden etkileyen bir faktör.
Türkiye, kamuda ve özel sektörde e-dönüşüm, yani e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamalarında iyi durumda. Devlet buna öncülük etti, yasal düzenlemeleri yaptı, bu sene de yeni uygulamaların geleceği ve 5 milyon TL sınırına çekileceği beklentileri hâkim. Bu sayede ERP pazarına da hareket gelebilir beklentisi var.
Yazılım sektörü, Türkiye’nin taşıdığı potansiyele göre hâlen yeterince büyük değil. Kurumsal yazılım pazarının geleceğinde en önemli konulardan biri farklı yapılardaki verilerin paylaşımı ve entegrasyonu olacak. Bulut bilişim, SaaS, e-dönüşüm, IOT (Nesnelerin interneti), RPA (Robotik Proses Otomasyonu), Endüstri 4.0 gibi kavramlar gündemde kalmaya devam edecek ve etki alanları daha da genişleyecek ve Endüstri 5.0 konuşulmaya başlanacak.
IDC tahminlerine göre, Türkiye kurumsal uygulama yazılımları (EAS) pazarının 2022 yılında 405 milyon dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor. İş ortamı daha rekabetçi hale geliyor ve organizasyonlar verimliliklerini arttırmaya çalışıyorlar, bu nedenle, akıllı uygulamaların ön plana çıkmasıyla önümüzdeki yıllarda akıllı ERP’ye daha fazla odaklanılacak.

KobiEfor: ERP sektörünün sorunları ve çözüm önerileri nelerdir, sizin bu konuda Hükümet’ten beklentileriniz nelerdir?
Göker Sarp: ERP sektörünün temel sorunu ülkemizin kurumsal teknolojilere yaklaşımı ve farkındalık seviyesidir. Ondan sonraki sorunumuz ise her sektörün sorunlarından biri olan yetişmiş insan gücüdür.
Kamunun e-dönüşüm sürecinde gösterdiği çaba ve sonucunda elde ettiği başarı, KOBİ’lerin de e-dönüşüm sürecine hızlı adapte olmasını sağladı. Kamunun e-dönüşüm sürecinde gösterdiği çabayı ‘Dijital Dönüşüm’ uygulamalarında da göstererek bu konuda KOBİ’lere öncülük etmesinin KOBİ’leri bu konuda adım atmaya motive edeceğini düşünüyorum.
Türkiye de ‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ diyerek ‘Dijital Ekonomi’deki yerini almak için adımlarını atmaya başladı. Türkiye’de e-devlet uygulamalarını kullanan kişi sayısı 41 milyonu, Ar-Ge merkezlerinin sayısı 1.000 ’i geçti, tasarım merkezlerinin sayısı 300’e yaklaştı ve Teknopark sayısı da 81’i buldu.
Türkiye’nin savunma sanayi, sağlık, otomotiv ve turizm stratejik sektörlerde sağladığı desteğin bir benzerini ERP yazılımında da sağlanması bekleniyor.

KobiEfor: ERP Komitesi’nin 2019-2020 yılı ve uzun vadeli hedefleri nelerdir?
Göker Sarp: ‘Dijital Dönüşüm’ çalışma grubumuz vasıtasıyla dijital dönüşüm için farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Bu etkinliklerde Dijital Dönüşüm ekibi kurmuş ve küçük uygulamalar da hayata geçirmiş firmalara yer verdiğimiz gibi, bu konudaki motivasyonun artırılmasını sağlayacak konuşmacılara da yer veriyoruz.
Yakın zamanda bu etkinliklere ek olarak dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmaya niyetlenen firmaların mevcut durumlarını yerinde inceleyip dijital dönüşüm olgunluk seviyelerini belirleyerek, yol haritalarını düzenlenmelerine destek olmaya başlıyoruz.
ERP Komitesi olarak farkındalığı ve Türkiye’de ERP kullanım oranını artırma hedefimiz devam ediyor: 2015 yılında yüzde 20 olan, 2020’de yüzde 25 olacağı tahmin edilen ERP kullanımı oranının 2025 yılında yüzde 30 ve üzerine çıkartılmasına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.

KobiEfor: Yerli ve milli teknoloji hamlesinde yer alacak yerli ERP yazılımlarının geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?
Göker Sarp: Ülkemizin rekabet gücünü artırabilmesi için üretimde teknolojik yatırımlar yapması artık şart hale gelmiştir. Ülkemizde başta otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayi olmak üzere birçok sektörde katmadeğerli üretimler çok başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Ancak bunun doğru teknolojik yatırımlarla çoğalması gerekiyor. Son dönemde özellikle otomotiv başta olmak üzere üretim yapan firmalar 2025 ile 2030 yılları arasında fabrikalarını tamamen dijital akıllı fabrikaya dönüştürecek proje takvimlerini duyurmaya başladılar. Bunlar, ülkemizin yeni dünyada attığı adımları göstermektedir. Atılan ve atılacak bu adımlar sayesinde ERP yazılımlarına da roller düşecektir.
Ülkemizde iyi mühendisler yetiştirdiğimiz halde kolayca kaybediyoruz. Kendi ürettiğimiz markalarımıza karşı da önyargılı olduğumuz için ülkemizdeki startupların büyümesinin ve mühendislerimizin ülkemizde kalmasının önünde ciddi bir engel oluşturuyoruz ve girişimler maalesef gerekli olgunluğa erişmeden satılıyor.
Her alanda olduğu gibi ülkemizdeki iş uygulamalarının da gelişip, yazılım ihracatı yapabilmesi için öncelikle kendimize ve yaptığımız işlere güven duymalıyız. ERP yazılımlarının gelişmesini istiyor ve bekliyorsak, ‘kamu’dan başlayarak ERP kullanımının yaygınlaştırılması şarttır.

Logo, Turquality® destek programına dahil edilen ilk yazılım şirketi oldu
Türkiye’nin en değerli bilişim markalarından Logo Yazılım, küresel Türk markaları oluşturma hedefiyle yürütülen Turquality® destek programına dahil edildi. Bugüne kadar yazılım sektöründe pek çok ilke imza atan Logo, Turquality® programının da ilk yazılım şirketi oldu.
Logo Yazılım’ın program kapsamına alınmasında vizyoner Ar-Ge yaklaşımı, çevik çalışma metodolojisi, 800’ü aşkın iş ortağı ve 90 bini aşkın aktif müşterisi ile ulaştığı büyük ekosistemin yanı sıra güçlü, esnek kurumsal yapısı ve farklı coğrafyalara adapte edilebilen, farklı dil seçenekleri olan geniş ürün ailesine sahip olması rol oynadı. Şirket bu destekle birlikte bölgesel güç olma yolundaki adımlarını daha da güçlü ve emin bir şekilde atacak.
Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, şu değerlendirmeyi yaptı: “1984 yılında küçük bir girişim olarak yola çıkan Logo Yazılım, bugün Türkiye’nin uluslararası yazılım markası olarak hepsi bilişim teknolojilerine odaklı şirketlerden oluşan bir yüksek teknoloji grubu haline geldi. 2016 yılında Romanya merkezli Total Soft’u satın alarak ve Hindistan’da Logo Infosoft’u kurarak yurtdışındaki varlığımızı güçlendirecek önemli adımlar attık. Türkiye’nin mühendisleri ile hem ülkemiz hem de yurtdışında faaliyette bulunduğumuz pazarlar için çözümler geliştiriyoruz.”

Yorumlar (0)