banner565

banner472

banner458

banner457

Üretimde dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri; Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri

Her ölçekteki işletmenin ve fabrikanın sistematik, yüksek performans ve verimlilikle çalışabilmesi, kaliteli, hızlı ve düşük maliyetle üretim yapabilmesi ve özetle üretim süreçlerine tam hakimiyet ve iyi yönetişim için ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri. Dijital dönüşmeyen her işletmenin gelecekte varlığını sürdürme şansı yok.

DOSYA 01.07.2022, 00:01 27.07.2022, 09:37
22038
Üretimde dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri; Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri

Pandemi ile birlikte dijital dönüşümün kazandığı ivme, şirketlerin bilişim teknolojilerine yatırımlarını artırarak sürdürmelerini sağlıyor. Uzaktan ve hibrit çalışma, operasyonel verimlilik, lojistik, dış ticaret, pazarlama, müşteri, tedarik zincirinin takibi, üretimin verimliliğinin artmasına kadar birçok alanda dijital dönüşüm artık şirketler için tercih değil, zorunluluk ve ihtiyaca dönüştü.
ABD merkezli araştırma şirketi Gartner’ın verilerine göre, dünya çapındaki bilgi teknolojilerine yönelik harcamaların yüzde 5.5 artışla 2022’de 4.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yapay Zeka, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti (IoT), Siber Güvenlik, Kurumsal Yazılımlar, Bulut Bilişim gibi dijital dönüşümü etkileyecek alanlardaki yatırımlar ve gelişmeler öne çıkıyor.
Gartner öngörülerine göre; BT (bilişim teknolojileri) pazarının en dikkat çekici alanlarından biri yüzde 12 büyümeyle yazılım. Hibrit çalışma sistemlerinin hızlı yükselişi, hükümetlerin ve şirketlerin siber güvenlik ihtiyaçlarının artması pazarın büyümesindeki önemli etkenlerden. Uzmanlar, endüstriyel otomasyon pazarının Pandemi’yle büyümesini hızlandırdığını ve bu yıl 140 milyar doları aşacağını, 2028’de 234 milyar doları bulabileceğini söylüyor.
Endüstri 4.0 çağında ve Pandemi sürecinde; tüm bu veriler dijital dönüşemeyen her işletmenin geleceğe varlığını taşımayacağını gösteriyor. Her ölçekteki işletmenin sistematik, yüksek performans ve verimlilikle çalışabilmesi, kaliteli, hızlı ve düşük maliyetle üretim yapabilmesi; özetle üretim süreçlerine tam hakimiyet ve iyi yönetişim için Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri, dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri.
İşletmelerin / fabrikaların işleyişlerini düzenleyen Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri, işletmede çalışan tüm personel ve makinelerin verimliliğini tespit ve ölçmeye imkan tanıyor, zaman ve maliyet avantajı, personel hatasını minimuma indirmeye yardımcı olarak maksimum fayda ile üretimlerin yapılmasını sağlıyor.

Üretim takibi nasıl yapılır?
• Makine, ekipman, hat planlama
• İş emri
• Vardiya planlama
• İş emrine bağlı depo giriş-çıkış planlama
• Siparişe göre iş emri verebilme
• Bağımsız iş emri
• Verimlilik analizi
• Çevirim zamanı (operasyon süresi) analizleri
• Ortalama hız analizleri
• Kayıp zamanların tespiti ve analizleri
• İş değişim-setup sürelerinin analizi
• Online izleme
• ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması veya Malzeme Kaynak Planlaması), MRP II (İmalat Kaynak Planlaması), PLM (Ürün Yaşam Döngüsü), Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri, CRM (Müşteri İlişkiler Yönetimi), Depo Otomasyon Çözümleri gibi birçok Tedarik Zinciri Yönetimi ve Teknolojileri ile entegrasyon.
• Arıza müdahale sürelerinin analizi
• Arıza tamamlanma sürelerinin analizi
• Üretim miktarları ve üretim zamanının analizi
• Mamül, yarı mamül üretim takibi
• Hammadde, yedek parça, stok, depo takibi ve analizİ
• Kalite kontrol
• Hurda-fire miktarlarının ve sebeplerinin analizi
• Enerji analizi (İş emri, sipariş, operasyon bazında gerçek zamanlı enerji tüketim analizi)
• Geçmişe dönük süre ve durum raporlaması
• Stok, depo ve sevkiyat planlama ve analizi
• Mobil izlenebilirlik.

Üretim Takip Sistemleri Modülleri
Yönetici Paneli, Ajanda, Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri, Teklif, Sipariş, Satınalma, Stok, Depo, Üretim, Ürün Takip, Sevkiyat ve Operasyon, E-Ticaret, Proje, Muhasebe ve Genel Muhasebe (Cari işlem, fatura, banka, kredi vs. modülleri), Dış Ticaret, Kalite Kontrol, Mağazacılık, Personel Takip.

Üretim Takip Sistemleri Teknolojileri
Yapay Zeka (Al), Endüstri 4.0 Uygulamaları, Nesnelerin İnterneti (IoT), Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)x Hiperotomasyon, Büyük Veri (Big Data), Simülasyon Teknolojileri, Bulut Bilişim-Dağıtılmış Bulut, Otonom Robotik Sistemler, 3 ve 4 Boyutlu Yazıcılar (3D veya 4D Yazıcılar), Otonom Araçlar, Giyilebilir Teknolojiler, Mobil Uygulamalar, Dronelar, İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Teknolojileri, Siber Güvenlik, MES (Üretim Yönetim Sistemi) ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması), MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması veya Malzeme Kaynak Planlaması), MRP II (İmalat Kaynak Planlaması), PLM (Ürün Yaşam Döngüsü), EDI (Elektronik Veri Değişimi), Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri (OT / VT Sistemleri), CRM (Müşteri İlişkiler Yönetimi), Müşteri ve Tedarikçi Analiz Programları, Depo Otomasyon Çözümleri, Akıllı Depo Sistemi, E-Ticaret Depolama Teknolojileri, Stok Yönetimi, APS (İleri Planlama Sistemleri), Yük Optimizasyon Sistemleri, Satınalma ve Müşteri Sipariş Yönetimi, Satış Otomasyon Çözümü, TMS (Taşıma Yönetim Sistemleri), CMC-Konteyner Yönetim Sistemleri, GPS Sistemleri, Analiz Yazılımları, Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri.

‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’nin işletmelere faydası
• Üretim yapan işletmelerin / fabrikaların işleyişlerini düzenler, verimi maksimum seviyeye çıkarır. Bir işletmenin, faaliyetlerinin tüm küçük hareketli parçalarını görerek daha iyi kararlar ve yatırımlar yapmasına, sistematik çalışmasına olanak tanır.
• Fabrikaların verimini ve kontrolünü önemli ölçüde arttıran bu sistemler, yalnızca yapılan üretimlerin kontrolünü değil, aynı zamanda depolama, nakliye, envanter, muhasebe, müşteri, stok ve depo takibi, analizi ve yönetimi gibi tüm işlemleri kapsar. Üretimde kullanılan malzemeler hakkında detaylı bilgi alınabilir.
• Kaliteli ve başarılı bir ‘Üretim Takip Sistemi’, üretimin çok daha başarılı, planlı ve kolay yapılmasını sağlar.
• Üretimin yanı sıra işletmenin planlama yapabilmesi için gerekli tüm veriler, üretimle ilgili gerekli tüm istatistikler toplanır, tüm raporlar hazırlanır, kalite yönetimine ilişkin tüm verilere ulaşmayı sağlar.
• Hız kazandırmasının yanı sıra maliyeti de düşürür.
• Üretim ve planlama sırasında yaşanabilecek herhangi bir olağanüstü durumla karşılaşma ihtimalini düşürür. Personel hatasını önler, minumum hatayla maksimum fayda sağlayacak üretimin yapılmasını sağlar.

‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’ seçerken nelere dikkat edilmeli?
• Üretimin planlanmasında kullanılacak yazılımların fonksiyonel ve kapsamlı olması önemli.
• ‘Üretim Takip Sistemleri ve Teknolojileri’, üretim esnasında meydana gelebilecek her türlü riski öngörebilmeli ve yaşanabilecek tüm problemlerin önüne geçmeye imkan tanımalıdır.
• İşletmedeki tüm çalışanların ve makinelerin verimliliğini tespit edebilmeli, fabrikaya bağlı tüm kaynakların tam verimlilikle çalışmasını sağlamalıdır.

Üretim Takip Sistemi nedir?  ‘Üretim Takip Sistemleri’nin işlevi nedir?
Üretim Takip Sistemi; kişiler veya makinelerin üretim aşamalarında oluşturduğu verileri makinelerden otomatik toplayan, üretim takibini otomatikleştiren, üretim verimliliğini ölçen ve potansiyel sorunları tespit ederek üretim kayıplarını engelleyen, ürünün ortaya çıkışından, depolamasına, stoğuna, fabrika çıkışına kadar her aşamasındaki hareketliliği denetleyen ve raporlayan izleme sistemleri. Sistem, üretimden perakendeye, depolamaya, nakliyeye kadar, ürün, stok ve parçaların tüm hareketlerini kapsar.
Üretim Takip Sistemleri, işletmede ürünlerin siparişinin alınışından başlayıp üretimin aşamalarının sırasıyla tamamlanıp ürünün sevk edilmesine kadar olan tüm üretim hazırlık ve üretim süreçlerinin planlanıp izlenmesini, muhasebe programında sonlandırılıp ürünlerin depoya transfer edilmesini veya müşteriye sevk edilişinin takibi ve ilgili tüm süreçleri takip eder, gerekli raporlar ve analizlerin alınmasını sağlar. Özetle; Üretim Takip Sistemleri, ürünü işletmeden müşteriye kadar tüm süreçlerde tedarik zinciri boyunca izler, analiz eder, raporlar ve üretim sürecinin tamamına hakimiyet sağlar.

Yorumlar (0)