banner565

banner472

banner458

banner457

Verileri hızlı, kaliteli, verimli, esnek yönetmenin yolu; ‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’ ile sürdürülebilirlik

İş yaşamında kritik, stratejik ve en önemli değerlerden biri olan ve başarının temel farklılaştırıcısı haline dönüşen veri, dijital dönüşümle birlikte yüksek rekabet gücü sağlıyor.

DOSYA 01.11.2022, 00:00 20.01.2023, 09:13
25140
Verileri hızlı, kaliteli, verimli, esnek yönetmenin yolu; ‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’ ile sürdürülebilirlik

Veri ekonomisi çağında, birçok farklı dijital kaynaktan gelen standartlaştırılamamış veri yağmuru, özetle; ‘Büyük Veri’nin (Big Data) yönetilmesi ihtiyacı; işletmelerin ‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’na önem vermesinin en büyük nedenlerinden biri. ‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’, verilerin standartlaştırılmasını ve işletmeler için daha faydalı olmasını; verilerin yönetilebilmesini ve sürdürülebilirliği sağlıyor.
Veri ekonomisi çağında, uzmanlar ancak verisini yönetebilen şirketlerin sürdürülebilir olacağını ve varlıklarını geleceğe taşıyabileceklerini söylüyor. Dijital dönüşemeyen ve verisini iyi yönetemeyen her ölçekteki işletme, KOBİ’ler, girişimciler, kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurum ve kuruluşların temelini veri oluşturuyor.

“Veri her şey demektir”
Fütürist, Ekonomist, Yazar Ufuk Tarhan, yapay zeka ve büyük verinin dijital liderler ve dijital dönüşümünü hızlandıran işletmeler için önemini vurgulayarak, “Dijital liderler ve dijital dönüşümünü hızlandıran işletmeler için (ki bunu yapamayanlar zaten bireysel ya da kurumsal olarak otomatikman oyun dışı kalacak, batacaklar) veri her şey demektir. ‘Veri’ ne iş yapılıyorsa yapılsın, o işin temeli, omurgası, kök hücresidir…” diyor ve ekliyor: “Şirketinin, işinin her bir zerresini, hücresini, unsurunu (ürünleri, işyerleri, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, paydaşları, iletişim, satış, pazarlama, finans vb. tüm hareket ve faaliyetleri) dijital olarak ifade edemeyen, yani veriye dönüştüremeyenlerin geleceğin iş dünyasında hiçbir formda yaşama şansı yoktur…”
İş yaşamında kritik, stratejik ve en önemli değerlerden biri olan ve başarının temel farklılaştırıcısı haline dönüşen veri, dijital dönüşümle birlikte yüksek rekabet gücü sağlıyor. Bilgi akışının tek bir standart formatta olmaması, verinin saklanması, erişilmesi veya bir işletme avantajına dönüştürülmesini zorlaştırıyor. Birçok farklı dijital kaynaktan gelen standartlaştırılamamış veri yağmuru, özetle ‘Büyük Veri’nin (Big Data) yönetilmesi ihtiyacı; işletmelerin ‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’na önem vermesinin en büyük nedenlerinden biri. ‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’, verilerin standartlaştırılmasını ve işletmeler için daha faydalı olmasını; verilerin yönetilebilmesini sağlıyor. İşletmelerin Endüstri 4.0 yolculuklarında; dijital dönüşümlerinin hızlandırıcılarından biri de; yapay zeka ile desteklenen ‘Kurumsal Veri Entegrasyonu.’

Öne çıkan veri entegrasyon modelleri
Kuruluşların iş verilerinin standardizasyon sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olan önemli veri entegrasyon modellerinden bazıları şöyle:
1) Veri Çoğaltma: Dünya genelinde kullanılan en eski veri entegrasyon tekniklerinden biri olan veri çoğaltma; bir veri deposunda depolanan verileri bir başka veri deposuna çoğaltma işlemidir.
2) Veri Taşıma: Belirli bir zamanda iki sistem arasında veri taşıma veya aktarma işlemi olan veri taşıma; veri geçişi, geçiş kapsamının ve veri kümesinin son dönüşümünün işlemden önce belirlendiği düzenli bir süreçtir. Sonunda, bu sürecin sonuçları, sürecin uygunluğunu sağlamak için istenen sonuçlarla karşılaştırılır. Veri geçişi, değişen bir teknoloji ortamının zemininde yıllar boyunca toplanan toplam veri hacminin korunmasına yardımcı olur. Bu veri entegrasyon işlemi aynı anda birkaç büyük veri hacmini işlemek için tasarlanmıştır.
3) Veri Sanallaştırma: Ticari veri entegrasyonunun hızla gelişen modellerinden olan veri sanallaştırma; farklı veri tabanlarından gelen verileri tek bir fiziksel veri tabanında birleştirmeyi sağlar veya verilerin diğer kullanımlar için verimli kullanılmasını sağlayan tüm yollarla yeniden oluşturulmasına izin verir.
4) Yayın, İki Yönlü Senkronizasyon ve Korelasyon: Bu işlemler, farklı sistemler arasında veri güncellemek için bir ihtiyaç olduğunda kullanılır.

Yayıncılık (Broadcasting): Bu işlemde, bir sistemde depolanan veriler gerçek zamanlı olarak birçok hedef veri deposuna taşınır. Yayıncılık aynı zamanda ‘tek yönlü senkronizasyon’ olarak da bilinir, çünkü veri hareketi kaynak sistemden hedef sisteme tek yönlüdür. Yayın, veri geçişine birçok yönden benzer olmakla birlikte, esasen işlemseldir. Bu, yayın modelinin yakın zamanda değiştirilen öğelere, tüm öğelere göre ileti işlemcilerinin mantığını yürütmesi anlamına gelir. Bununla birlikte, göçte mantık, değişime uğrayan tüm ürün grubuna uygulanır. Yayın desenleri temel olarak kayıtların hızlı bir şekilde işlenmesini gerektiren birçok kritik uygulamada kullanılır.
İki Yönlü Senkronizasyon: Yayından farklı olarak, bu model iki yönlü veri hareketini içerir. Bu süreçte, iki ayrı sistemden iki veri deposu tek bir sistem gibi davranmak için birleştirilir. Bu senkronizasyon ayrıca farklı veri depoları olarak var olma önceliğini de dikkate alır. Verileri iki farklı sistemde görüntülemenize izin verirken bu sistemleri aynı anda kullanmanıza izin veren bir veri kümesi oluşturmak için iki yönlü senkronizasyondan yararlanılabilir.
Korelasyon: İki veri setinin kesişme noktasında iki yönlü senkronizasyonun yapıldığı bir işlemdir. Bu senkronizasyon, yalnızca belirlenen iki sistemle ilgili ortak bir veri varsa gerçekleştirilir. Alakasız verilerden kaçınıldığından, bu veri entegrasyon işlemi güvenilir ve basittir.
Toplama: Bu işlemde, birden çok sistemden gelen veriler tek bir birleşik bir sistemde toplanır. Bu veri entegrasyon tekniği, işletmelerin verileri güncel tutmasına yardımcı olur ve istenen veri setini üretmek için verileri işlemelerine veya birleştirmelerine izin verir.

“Türk şirketleri EDI’ın avantajlarını yeterince kullanamıyor”
Elektronik Veri Değişimi Uygulaması (EDI) hizmeti alanında Türkiye’de 25 yıldır faaliyet gösteren MAP E-Ticaret ve Veri Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Tuncel, elektronik veri değişimi kullanımının şirketlere maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlarken pazarlama ve küresel ticarete entegrasyon konularında güç kattığını belirtti.
Tuncel, elektronik veri değişiminin şirketlere birçok fayda sağladığına dikkat çekti: “Uluslararası alanda yapılan araştırmalar gösteriyor ki elektronik veri değişimi şirketlerde insan hatası kaynaklı yanlış işlemlerde yüzde 30-40; kağıt, baskı, arşiv ve saklama maliyetlerinde yüzde 35; EDI ile sürdürülen işlerin toplam maliyetlerinde ise yüzde 65-80 tasarruf sağlıyor. Bu kadar yüksek oranlı ekonomik faydalar sağlayan elektronik veri değişiminin kullanımına Türk firmalarının ilgisinin son yıllarda artmasına rağmen Dünya’yla karşılaştırıldığında hala düşük seviyelerde. Türkiye’de EDI kullanımı Dünya’nın oldukça gerisinde. Ne yazık ki Türk şirketleri EDI’ın avantajlarını yeterince kullanamıyor. MAP olarak, Türk firmalarını elektronik veri değişimi hakkında detaylı bilgi almaya ve kendi firmalarına adapte ederek avantajlarından yararlanma fırsatını kaçırmamaya davet ediyoruz.”
“EDI kullanımı şirketlere pek çok avantaj sağlıyor”: Elektronik iletişimin günümüz dünyasında iş yapmanın çok önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Hakan Tuncel, ticari başarının hızlı ve kusursuz operasyonlara bağlı olduğunu, bunun için de şirketlerdeki dijital dönüşümün sıfır hata ve sürdürülebilir şekilde yürümesi gerektiğini ifade etti. Tuncel, bir işletmenin kurumsallık adına temel yapı taşlarından birinin belge olduğunu aktardı: “Elektronik veri değişiminde altın kural; bir dokümanı ilk seferinde ve her seferinde, en hızlı şekilde, doğru adrese, doğru formatta, denetlenebilir ve tekrarlanabilir şekilde iletmektir. Şirketler doğru ve etkili elektronik veri değişimi kullanımıyla hem kurumsallaşma yolculuğunda pazarlama gücünü birkaç katına çıkarabilir hem kurum içi iletişimini hem de kurumsal işbirliklerini güçlendirebilir. Maliyetlerden tasarruf etmek, kârlılığı artırmak, çalışan memnuniyetini yükseltmek gibi doğrudan ya da dolaylı kazançlar sağlayabilirler.”

‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’ teknolojileri
• Büyük Veri (Big Data) / Veri Entegrasyonu / Veri Entegrasyonu Yazılımı / Büyük Veri (Big Data) Entegrasyonu (Bütünleştirme) / Büyük Veri Yönetimi / Büyük Veri Analizi / İş Süreç Yönetimi ve Entegrasyon / Modern Veri Entegrasyonu / Veri Ambarı / Veri Tabanı Yönetimi Sistemleri
Veri Yönetimi Çözümleri / Veri Yönetişim Çözümü / Veri Güvenliği Çözümü / Veri Entegrasyon Çözümü / Veri Kalitesi Çözümü / Ana Veri Yönetimi Çözümü
ETL (Extract Transform Load-Ayıklama Dönüştürme Yükleme)
Yapay Zeka (Al) / Yapay Zeka Destekli Veri Yönetimi Çözümleri /Makine Öğrenmesi (Machine Learning) / Deep Learning (Derin Öğrenme) / İş Zekası
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) / İş Süreçleri Analizi, Modellemesi ve ERP Entegrasyonu
• Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)
Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Teknolojileri
Nesnelerin İnterneti (IoT) / Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) / OT/VT Teknolojileri
5G Teknolojisi
Siber Güvenlik ve Teknolojileri (Ağ güvenlik sistemleri ve tüm donanımlar, yazılımlara ilişkin)
• Veri ve Veri Koruma Teknolojileri: Sunucu / Sistem Odası (Veri İşleme) / İşletme Sunucuları / Sunucu Donanımları / Server / Serverlar (Web Sunucu / Web Sunucular) / Bellek Donanımları (Veri Depolama) / E-Posta ve Dosya Paylaşımı / İletişim ve İşbirliği (Collaboration) Hizmetleri / Ağ Donanımları ve Geniş Bant İnternet (İletişim) / Özel Fiber Hatlar ve Yedek Fiber Hatlar / Özel Tip Network Kablolama Sistemi / Enerji Ekipmanları: (Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) Sistemi / Sistemleri ve Yedek UPS Sistemi / Sistemleri / Jenaratör / Jenaratörler / Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Transformatörler) / Sensörler / Gaz ve Duman Dedektörleri / Yangın Alarmı ve Söndürme Sistemleri / Manyetik Güvenlik Kartları / Güvenlik Kameraları / Soğutma Ekipmanları: (Klima / Klimalar ve Yedek Klima / Klimalar / Hava ve Sıvı Soğutma Sistemleri / Serbest Soğutma Sistemleri / Hava Akışı Sistemleri / Nem Kontrol Sistemleri) / Hava Temizleme Ekipmanları / Veri Merkezi Ölçüm Sistemleri / Konteyner Şeklinde Modüler Veri Merkezleri.
Elektronik Veri Değişimi (EDI)
Veri Merkezleri.

‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’ nedir?
‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’; “Çeşitli kaynaklardan gelen verileri tek ve birleşik bir görünümde birleştirme işlemidir. Verileri verimli şekilde yönetmek ve ihtiyaç duyanların kullanımına sunmak için kullanılır” diye tanımlanıyor. Bir diğer tanımsa şöyle: “Genel anlamda ‘Büyük Veri Entegrasyonu’; çeşitli ve farklı kaynaklardan ve yazılım formatlarından elde edilen verilerin birleştirilmesi ve kullanıcılara dönüştürülmüş ve birleştirilmiş görünümün sunulmasıdır.”
Bir başka tanıma göre; “Heterojen verilerin birleştirilmiş bir form ve yapı olarak alındığı ve birleştirildiği bir süreçtir. Veri entegrasyonu, farklı veri türlerinin (veri setleri, belgeler ve tablolar gibi) kişisel veya iş süreçleri ve / veya işlevleri olarak kullanılmak üzere kullanıcılar, kuruluşlar ve uygulamalar tarafından birleştirilmesine izin verir.”

Sürdürülebilir veri yönetimi için atılması gereken adımlar
• Verilerinizi belirlemek için bir keşif katmanı oluşturun.
• Verilerinize verimli bir şekilde yeni kullanım alanları kazandıracak bir veri bilimi ortamı geliştirin.
• Genişleyen veri katmanınızda performans seviyelerini korumak için kendi kendini yöneten teknolojiyi kullanın.
• Mevzuat uyum gerekliliklerine ayak uydurmak için keşiften yararlanın.
• Bütünleşik bir veritabanı kullandığınızdan emin olun.
• Veritabanı platformunuzun işletmenizi destekleyecek performans, ölçek ve kullanılabilirliğe sahip olduğundan emin olun.
• Çok sayıda ve çeşitli veri depolama biçimlerini yönetmek için ortak bir sorgu katmanı kullanın.

‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’nun işletmelere faydaları
Verileri tek ve birleşik bir görünümde birleştirmesiyle iş süreçlerinden zaman ve maliyet tasarrufu, hız, kalite, verimlilik, esneklik sağlar.
• İşletmelere çeşitli dijital kaynaklar tarafından üretilen büyük miktarda veriyi ele almada yardımcı olur, veri yönetiminde esneklik ve çeviklik sunar.
• Sadece organizasyon genelinde düzenli bir veri alışverişi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletmenin sağlam bir B2B veri bağlantısı kurmasına yardımcı olur.
• ‘Kurumsal Veri Entegrasyonu’, ölçeklenebilir, modüler ve entegre bir çözüm sunar.
• Verilerin, doğru ve sürdürülebilir bir altyapı ile iş birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, zamanında, doğru, kaliteli, güvenli, entegre ve uçtan uca yönetilmesini sağlar.
• Otomasyon ve kullanım kolaylığıyla öne çıkan Kurumsal Veri Entegrasyonu, karmaşık verilerin yönetimini kolaylaştırır.

Yorumlar (0)