banner565

banner472

banner458

banner457

5. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi (KOBİ22) gündeme getirdi: ‘Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİ’ler’

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi’nin düzenlediği ve dergimiz KobiEfor’un medya sponsoru olduğu 5. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi (KOBİ22) ‘Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİ’ler’ ana temasıyla çevrimiçi webinar olarak gerçekleştirildi.

HABER 01.06.2022, 00:01 24.06.2022, 10:46
22809
5. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi (KOBİ22) gündeme getirdi: ‘Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİ’ler’

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından, dergimiz KobiEfor’un medya sponsorluğunda, 5. İstanbul KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi (KOBİ22) ‘Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİ’ler’ ana temasıyla çevrimiçi webinar olarak düzenlendi.

“KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceğiz”
TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tiryakioğlu, açılış konuşmasında; şunları söyledi: “Bu yıl da temamız ‘Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİ’ler. Tüm Dünya ülkeleri, iklim değişikliğinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının küresel bir sorun olduğunu kabul ederek önlemler alınması gerektiğinde hem fikir. Teknoloji ve yeşil dönüşüm küresel gündemin merkezinde. İklim değişikliğinin geri dönülemez sonuçlarına doğru gitmeden, bu tehdidi önlemek için yeşil teknolojileri geliştirmeli ve yaygın olarak kullanmalıyız. Bu teknolojiler, enerji, ulaşım, çelik, çimento, alüminyum veya bunlarla ilişkili emisyonları azaltan birçok farklı türde olabilir. Dünyamızın acilen ekolojik bir dönüşüme ihtiyacı var. Bir yandan dünyada iklim değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanırken diğer yandan iklim değişikliğinin, ticaret politikalarıyla bağlantısı giderek güçlendi. TBD olarak KOBİ’lerin ve sektörlerin ihtiyacı olan her noktada her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

“‘Yeşil Yazılım’, öncelikli çalışma alanı”
TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, açılış konuşmasında, çevre dostu yeşil teknolojilerin BT alanındaki uygulamalarından ‘Yeşil Yazılım’ın öncelikli çalışma alanı olarak karşımıza çıktığını söyledi: “Yazılım sektörü, başta AB ülkeleri olmak üzere küresel bazda Yeşil Mutabakat’a uygun olarak karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yazılım geliştirme çalışmalarına hız vermiştir. ‘Yeşil Yazılım’, azami enerji verimliliği sağlayacak ve çevre üzerinde asgari veya hiç etkisi olmayacak şekilde geliştirilen ve çalışan yazılımlardır.” KOBİ’lerin küresel rekabette ve yerel pazarda önemli belirsizlikler yaşadıklarını, buna rağmen e-ticaret yoluyla işlerini yürütebilenlerin bir nebze daha iyi konumda bulunduklarını, yüksek katmadeğerli teknoloji kullanımının ve üretiminin teşvikine çok önem vermemiz gerektiğini anlatan Aktepe, e-Turquality programına da değindi: “E-ticaret platformu üzerinden ürün ihraç etmek isteyen KOBİ’lerin pazarlama amaçlı internet sitelerinin desteklenmesiyle, Türkiye’nin bir e-ticaret merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.”

“‘Dijital Dönüşüm’e hız vermeyi hedefliyoruz”
TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve BiLiG OpEx Kurucu Ortağı Birden Tuluğ Siyahi, Kongre ile Türkiye’nin ‘Bilişim Toplumu’ olma yolundaki ilerlemesine katkı sunmayı ve katkı verebilecek tüm tarafların bilgi paylaşımı ve desteğiyle ‘Dijital Dönüşüm’e hız vermeyi hedeflediklerini açıkladı. Siyahi, orta-yüksek ve yüksek teknoloji kullanılan KOBİ’lerin oranının %11 civarında olduğunu belirterek, daha fazla bilişim kullanan ve ihracat yapan KOBİ’lerin Türkiye’nin gayri safi milli hasılasını çok yukarılara taşıyacağını söyledi.

Yeşil OSB’ler ve KOBİ’ler
Yeşil OSB ve KOBİ’ler oturumunun moderatörlüğünü yürüten KOSGEB eski Başkanı, Dünya Gazetesi Yazarı ve KobiEfor Köşeyazarı Hilmi Develi, oturumda konuşmacıların; KOBİ’lerin yeşil dönüşümde mevcut durumlarının tespiti, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi, öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında teşvik ve desteklerin çeşitlendirerek uygulamaya geçirilmesi gerektiği görüşünü paylaştıklarını ifade etti.
Dudullu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Murat Önay, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumda OSB’lerin (Organize Sanayi Bölgeleri) Türkiye’nin yüz akları olduğunu belirterek, “İlk önce bölgelerimizi yeşillendirmemiz lazım. Tükettiğimiz ambalajdan suya her alanda dönüşümle Yeşil OSB oluyorsunuz. Vatandaş ve insan olarak da bunu başarmalıyız” dedi
Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, “OSB’ler hür iradesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarını istediği gibi kurabilmeli ve elde ettiği enerjiyi de sanayicilerine bedava verebilmeli” dedi. Bu düzenlemelerin; ‘doluluğu yüzde 90’ı aşan OSB’ler’, ‘finansmanını kendi bulabilen’ gibi kriterlerle hayata geçirilmesi halinde bunun ilk talibi olduklarını, yeşil dönüşüme hazır olunmazsa ihracatta ciddi bir maliyet artışı yaşanacağını aktardı.
Eskişehir OSB (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumda aktif bir iklim politikası belirlenmesiyle milli gelirin yüzde 7 artacağını, sanayide ciddi dönüşüm yaşanarak ileri teknolojilere geçileceğini, istihdamın da artacağını söyledi. 2-3 yılda  yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan KOBİ’lerin olacağı 3. KOBİ-OSB alanını hizmete açmayı planladıklarını duyuran Küpeli, 2020’de Yeşil Hücre birimi kurduklarını, 81 ile hizmet veren akredite çevre laboratuvarları, atıksu tesisinin çamur kurutma sistemi, belgelendirdikleri enerji verimliliği yönetim sistemi ne sahip olduklarını, Bakanlık düzeyinde de Yeşil OSB sertifikasyon kriterleri belirleme çalışmalarının halen devam ettiğini, BEBKA desteğiyle ilk etabını hayata geçirecekleri Eskişehir OSB Dijital Dönüşüm Merkezi’nin de Türkiye’ye örnek olduğunu anlattı.
TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Deveci, TOSYÖV olarak ‘Yeşil OSB’, ‘Yeşil Enerji’, ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın KOBİ’lerimiz açısından farkındalığı ve bilinirliğini artırabilmek amacıyla KOBİ Zirveleri’nde ve TBD ile birlikte düzenledikleri toplantılarda Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getireceği yaptırımları sürekli gündemde tutarak çözüm önerilerini kamuouyuna sunduklarını ifade etti.

Yeni Teknolojiler ve Yapıcı Etkileri Metaverse-Artırılmış Gerçeklik
Yeni Teknolojiler ve Yapıcı Etkileri Metaverse-Artırılmış Gerçeklik oturumunun moderatörlüğünü yürüten TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, bu yeni teknolojilerde STK’ların öneminin ortaya çıktığını vurguladı ve Metaverse konusunda bir platform bulunduğunu aktardı. Virtual Event Maker Kurucu Ortağı Kerem Gençler, Metaverse’ı anlamak için sanal gerçekliği anlamak gerektiğini söyledi. Gençler, Metaverse’te sanat eseri ve arazi alımında, kripto para da olduğu gibi ciddi anlamda insanların dolandırıldığını bu nedenle çok dikkatli davranmaları gerektiğini kaydetti.
Nara Eğitim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Karadayı, kültürel evrimi internetin yaptığından çok daha hızlı hale getirecek Metaverse’in olmazsa olmazının 5G olduğunu, IBM’ın bu yıl satışa sunacağı kuantum bilgisayarların 5G ile birleşince teknolojinin daha da gelişeceğini, Web 3.0 deneyim dönemine geçeceğimizi, bilfiil içinde yaşayacağımız bir dünya olacağını aktardı. TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Ceyda Cimilli Akaydın, hukukta çok temel evrensel kurallar bulunduğunu, bu yeni teknolojilerde yeni bir mevzuata ihtiyaç duyulmadığını, hukukun geride kalmadığını, dolayısıyla elindeki olayı hukuka uygulayabilen iyi hukukçulara ve iyi kolluklara (bilişim polislerine) ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

E-Ticarette Rekabetin Baş Aktörü (Girişimcilik)
Kongrenin ikinci gününde E-Ticarette Rekabetin Baş Aktörü (Girişimcilik) oturumunun moderatörlüğünü yürüten TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gonca Telli, günümüzün en yükselen trendinin e-ticaret olduğunu, bu trende cevap verecek firmalara, girişimlere ihtiyaç bulunduğunu söyledi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Evrim İldem Develi, bir girişimin başarısızlığın bir sonraki girişim için çok kıymetli olduğunu söyledi. Develi, e-ticaretin en önemli avantajının rekabet ortamında faaliyet göstermek için fırsat eşitliği sunması olduğunu kaydetti.
İspira 7 Kurucu Ortağı Vecdi Çimen, e-ticaretin hızla dönüştüğünü, web tabanlı teknolojilerin gelişmesiyle firmaların markaların pazaryeri açtığını aktardı: “Devamlılık ve aktif olmak önemli. Yeni nesil teknolojiler ve yaratıcı olanlar e-ticareti gelecekte farklı noktaya getirecek. Yapay zeka tabanlı çözümler fark yaratacak, girişimciliğin temelini oluşturacak.” İnvento Danışmanlık ve Siber Güvenlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Tolga Ertürk, “Artık güvenlik ciroyu etkiliyor. Çünkü kullanıcı alışveriş yaptığı e-ticaret sitesine güvenmek istiyor. Bir işlemi tamamlayamama ya da geç tamamlama bile kullanıcıyı etkiliyor. Olmazsa olmaz güvenlik önlemleri var” diye konuştu.

KOBİ’lerin Gelişiminde Yazılımların Gücü
KOBİ’lerin Gelişiminde Yazılımların Gücü oturumunun moderatörlüğünü yürüten TBD Onur Kurulu Üyesi İlker Tabak, TEPAV Raporu’ndan bilgiler paylaştı: “Alimünyum, demir-çelik ve çimento sektörlerinin ürettiği malların 3’te 1’i ihraç ediliyor, bu ihracın yüzde 90’ı AB’ye. Her 4 firmadan 1’inin karbonsuzlaştırma çalışması var, mevcut enerji kaynaklarını değiştirmeye yüzde 30’u istekli. Yenilenebilir enerji kullanmak isteyenler alüminyum firmaları.” KOBİ’lerin gelişiminde yazılımların gücünü anlatan Öner Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kıvanç Öner, görece düşük maliyetlerle KOBİ’lerin rekabetçi altyapılara ulaşabildiğini, en temel ihtiyaçları için teknolojiyi kullandığını ancak daha karmaşık süreçler için de değerlendirmek istediğini paylaştı.
Bilişim A.Ş. Teknoloji Direktörü Ulaş Kula, teknoloji anlamında oldukça hevesli olan KOBİ’lerin maliyet etkin çözümler için yerli ve milli teknolojilerle bulutta yer almalarını önerdi ve IOT ile verimliliklerinin çok artacağını söyledi. BiLiG OpEx Kurucu Ortağı Oğuz Özbek, şirketlerin yapay zeka kullanan uygulamaları hayatlarına almaları gerektiğini vurguladı, AB pazarını ve  ve rekabeti kaybetmemek için bu teknolojileri kullanmamız gerektiğini ifade etti.

Günümüzde E-Lojistik (Lojistiği Ayakta Tutan Bilişim Çözümleri)
Günümüzde E-Lojistik (Lojistiği Ayakta Tutan Bilişim Çözümleri) oturumunun moderatörlüğünü yürüten Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi Trafik ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Ali Mesut Çelik, Pandemi sonrasında teknolojinin gelişiminin kaçınılmaz olduğunu ifade etti: “Aslında istenilen bir şeyi almak için fiziki hareket gerektirmeden erişimin nasıl basit olduğunu deneyimledik. Burada ciddi bir çalışma, altyapı ve yenilikler var.” Parametre Projeler Koordinatörü Özlem Toprak, yanlış teslimatın güveni azalttığına dikkat çekerek E-lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin etkilerini  anlattı: “Konum bazlı stratejik kararlar almayı destekler, hizmet kalitesini artırır, maliyeti düşürür, güvenirliliği artırır, rakip analizi sağlar, norm belirleme de destek olur, takip ve yönetimi kolaylaştırır, coğrafi yapay zeka sayesinde tahminlemelere olanak sağlar.”
İETT Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürü Naim Demirci, İstanbul’da tekerlekli ulaşım olarak 1 günde yaklaşık 6 milyon kişiyi taşıdıklarını belirterek, araç içlerinde, duraklarda, garajlarda, kurum içinde ve kullanıcılara sağladıkları ve kullandıkları teknolojileri anlattı. Demirci, akıllı garajlardan akıllı duraklara, araç içerisinde şoför davranış analiz uygulamasından ücretsiz wi-fi’ye, birçok akıllı teknoloji ve uygulamaya sahip olduklarını, araçların tamamına da IP kamera dönüşümü yapılmakta olduğunu belirtti.
“Pandemi’de e-ticaretin gelişmesiyle yazılım ve teknolojiyi de kullanarak lojistik sektörü de buna cevap verdi” diyen 4pl Danışmanlık ve Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Aydın, teknolojinin lojistiğin önemli bir parçası olduğunu söyledi: “Yapılan her işi yazılıma bağlamak lazım. Buna ayak uyduramayan ya küçülmeye ya da kaybolmaya mahkum. Kamyon şoförlerimiz bile buna ayak uydurdu. Kapasite, rota, maliyet hepsi önemli, evraktan müşteri takibini, veri analizlerine kadar artık hepsi yazılımlarla yapılıyor. Bir taraftan işgücünü artırırken insan gücünü aza indirmek önemli.”

Yorumlar (0)
banner557