banner472

banner458

banner457

EĞİTİM 5.0’DAN TOPLUM 5.0’A

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, ‘Eğitim 5.0’ı Toplum 5.0’a’ ulaşmanın anahtarı olarak gördüklerini belirtiyor. Uysal, Eğitim 5.0’ı tanımlarken; “Geleceğin toplumunu yaratmanın temelini oluşturan, kişiselleştirilmiş eğitim, öğrenim esnekliği, sürekli gelişim, eleştirel düşünme ve problem çözme, veri yorumlama, öğrenci katılımlı müfredat, proje bazlı öğrenme ve en önemlisi de teknoloji ve eğitim birlikteliği dinamiklerine dayanan geleceğin eğitim modelidir” diyor. 

HABER 01.01.2020, 07:39 31.01.2020, 09:17
21161
EĞİTİM 5.0’DAN TOPLUM 5.0’A

Eğitim 5.0 ile;
• Geleceğin ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap verebilecek, öğrenmeye açık, ileri görüşlü ve yenilikçi bireyler yetiştirebilecek;
• Bireylere, merak ve yaratıcılık duygularını taze tutabilecek ve bunları geliştirebilecekleri ortam sağlanabilecek;
• Bireylere, kendi öğrenme biçimlerini, ilgilendikleri konuyu ve yeteneklerini keşfedecekleri alan ve destek verilebilecek;
• Bireylere, öğrenmenin ne demek olduğu ve öğrenmenin sürekliliği, yaşam boyu sürdüğü gösterilebilecek;
• Sürekli bir gelişim ve değişim içerisinde olan dünyayı anlayabilecek ve bu değişime uyum sağlayabilecek, hatta yönetebilecek deneyim, bireylere verilebilecek;
• Bireylerin farklılıkları gözetilebilecek ve bu farklılıklarının temel alınacağı bir öğrenim sistemi sunulabilecek. Bireyler, kendi farklılıklarını, öğrenme biçimlerini ve kişisel gelişim basamaklarını keşfedecekleri ortama sahip olabilecek;
• Bireyler, kendi hızlarında çalışabilme, bireysel ihtiyaçlarını ifade edebilme, kişisel sınırlarını genişletme, öğrenmenin yanında öğretebilme ve sorumluluk alma fırsatını elde edebilecek;
• Öğrenci merkezli, çağdaş eğitim anlayışının temeli olan, farklı bakış açılarına yer veren, bilgiyi doğru yönde birleştirebilen ve karşılaşılan problemlere çözüm yolları üretebilen, bu yüzyılın en önemli yeterlilik alanlarından biri olan eleştirel düşünme ve problem çözme temelli olan bir müfredat hazırlanabilecek.

Yorumlar (0)