banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

banner462

Endüstrinin dijital geleceğini şekillendirecek teknolojilerin başında geliyor: Nesnelerin İnterneti (IoT) Uygulamaları

Fiziksel dünyayı dijital dünyaya entegre eden teknolojilerin başında gelen ‘Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet Of Things)’ Uygulamaları, cihazların sürekli diğer cihazlara ve internete bağlandığı dev bir ağ teknolojisini ifade ediyor. Özetle; akıllı her ‘şey’in kalbinde IoT teknolojisi var. Biz de endüstrinin dijital geleceğini belirleyecek en önemli teknolojilerden birini; ‘IoT Uygulamaları’nı mercek altına aldık.

HABER 01.06.2021, 00:01 21.06.2021, 10:03
17056
Endüstrinin dijital geleceğini şekillendirecek teknolojilerin başında geliyor: Nesnelerin İnterneti (IoT) Uygulamaları

Dijital dönüşümün hız kazandığı Pandemi döneminde, artık Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramları yakın geleceğin değil bugünün kavramları haline geldi. Yapay zekadan, nesnelerin internetine, endüstriyel nesnelerin internetinden otomasyona, 5G’den WiFi 6’ya, büyük veriden sanal gerçekliğe, giyilebilir teknolojilerden dronelara, bulut teknolojilerinden akıllı cihazlara, otonom araçlardan robotlara, güçlendirilmiş kenar bilişimden (Edge Computing veya sınır bilişim) güçlendirilmiş insana, nöral ağlara, uzaktan çalışma sistemlerinden uzaktan eğitime kadar birçok yeni kavram, Pandemi ile birlikte hayatımız ve iş hayatında daha güçlü ve hızlı biçimde sahne olarak gündemin baş köşesine oturdu.

İnsanlar arasındaki temasın oldukça sınırlı hale geldiği bir dünyada cihazlar ve aletler arasındaki temas, iş dünyasının bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor. Bu noktada endüstrinin dijital geleceğini belirleyecek en önemli teknolojilerden biri olarak; Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things) öne çıkıyor. IoT, fiziksel dünyayı dijital dünyaya entegre eden teknolojilerin başında geliyor. Akıllı cihazların internet aracılığıyla birbiriyle iletişime geçmesini, haberleşmesini sağlayan IoT, birbiriyle ilişkili bilgi işlem cihazları, mekanik ve dijital makineler, nesneler, hayvanlar veya benzersiz tanımlayıcılar (UID’ler) ile sağlanan insanlara ve insandan ağa gerek duymadan bir ağ üzerinden veri aktarabilen sistemlerin tümünü ifade ediyor. Çeşitli endüstrilerdeki kuruluşlar daha verimli çalışmak, daha iyi müşteri hizmeti sunmak, karar vermeyi geliştirmek ve işinin değerini artırmak, müşterilerini daha iyi anlamak için IoT teknolojisini kullanıyor. Özetle; akıllı her ‘şey’in kalbinde IoT teknolojisi var. Uzmanlara göre; pandemide birçok şirket, maliyetleri düşürmek için ‘IoT Uygulamaları’na daha fazla yatırım yapmayı öncelikli planları arasına aldı.

Püf noktası; siber güvenlik önlemlerini almak: IoT, işletmelere karlılık, verimlilik, esneklik, hız kazandırırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, işletmedeki tüm cihazların siber saldırılara daha açık hale gelmesi. Bu nedenle dijital dönüşümle birlikte işletmelerin, siber güvenlik önlemlerini daha sıkı biçimde takip edip, uygulaması büyük önem kazanıyor.

‘IoT Uygulamaları’nın 2021 gelişimi
Küresel IoT pazarının 2021’de 520 milyar dolara ulaşacağı ve dünya genelinde 27.1 milyar ağ bağlantılı cihaz olacağı ve tüm ağ bağlantılı cihazların yüzde 43’ünün mobil bağlantılı hale geleceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre; ‘IoT Uygulamaları’nın 2021’de gelişmesi beklenen alanlar ise şöyle:
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve otomasyon.
‘IoT Uygulamaları’, evden çalışmayı daha üretken hale getirecek: Video konferanslar, sanal toplantı teknolojileri, yapay zeka destekli kişisel asistanlar, daha verimli, kaliteli çalışmaya olanaklı hale getirirken; şirketler tarafında ise akıllı ofisler, akıllı binalar, akıllı fabrikalar ve robotlar, makinelerin bakım ve onarımı ile operasyonları daha kolay ve verimli yönetmeyi sağlıyor.
IoT Uygulamaları’na sağlık alanında yatırımlar hızla artıyor.
Perakende sektöründe ‘IoT Uygulamaları’ daha verimli, daha güvenli mağazalar, süpermarketler, depolar, satış hizmetleri demek: Amazon’un tam otomatik süpermarketleri bu alanda en ilgi çekici örneklerden.
‘Iot Uygulamaları’ ile gelişen temassız ödeme yöntemleri, nakitsiz toplum’un habercisi.
Akıllı telefonlar, akıllı cihazlar, akıllı ofisler, akıllı binalar, akıllı fabrikalar, akıllı şehirler ciddi bir enerji ve zaman tasarrufu, verimlilik ve kaliteyi beraberinde getiriyor.
Kenar bilişimin (Edge Computing) sağladığı ciddi tasarruf ve düşük maliyet avantajıyla öne çıkacağı öngörülüyor.

‘Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) işlevi ve kapsamı
IoT ağlar, gömülü cihazlar ve yapay zeka gibi ‘etkinleştiriciler’ üzerine kurulmuş sürekli gelişen bir teknoloji alanı.
IoT uygulamaları nasıl çalışır? Çevrede bulunan cihazlara sensörlerin ve yazılımların yerleştirilmesiyle aktive olan teknoloji, bu sensörler ve yazılımlar aracılığıyla cihazların çalışma şekli, nasıl kullanıldıkları ve çevreleri hakkında bilgileri topluyor ve paylaşıyor. IoT, endüstri şirketlerinin iş kararlarını daha hızlı verebilmelerini sağlayan değerli bilgiler sunarak, verileri izleyen, toplayan, değiştiren ve analiz eden sistemler oluşturmak için iletişim teknolojileri yoluyla bağlanan bir cihaz ağı. Akıllı fiziksel cihazlardan alınan bilgileri toplamayı sağlayan IoT, böylece olası sorunları ortaya çıkmadan önce tespit etmeyi ve onlara çözüm sunmayı hızlandırıyor.
IoT uygulamaları, herhangi bir cihazı (yani “bir şey”) internete (ve / veya birbirine) haberleşme, dinleme ve / veya görevleri gerçekleştirme maksadıyla bağlamayı sağlıyor. ‘IoT Uygulamaları’, akıllı telefonlardan, akıllı cihazlardan, giyilebilir teknolojilere, dronelardan otonom arabalara, otonom cihazlara, akıllı TV’lerden çamaşır, bulaşık, kahve makinelerine ve lambalara kadar akla gelebilecek her türlü sensör, cihaz, makine ve dijital ağı birbirine bağlıyor, verileri aktarabiliyor.

* ‘IoT Uygulamaları’ altyapısı
‘IoT Uygulamaları’nın altyapısı şu bileşenlerden oluşur:
Dijital veri oluşturma: Fiziksel nesnelerin dijital nesne haline dönüştürülmesi için bu nesne üzerindeki herhangi bir bilginin (sıcaklık, ağırlık, hacim, çalışma, duruş gibi) işlenebilir sayısal hale dönüştürülmesi gereklidir. Veri kaynağı olarak adlandırılan bu nesneler makine, operatör, forklift, aparat, malzeme, ürün veya cihaz olabilir.  IIoT uygula malarında projeye bağlı olarak işletme içerisinde yer alan her bir nesne değerlendirilir (IIOT Assessment). Bu çalışmada hangi nesneden ne tür bilgi alınacağı, bu bilgi analog ise dijitale nasıl dönüştürülmesi tanımlanır. Sensörler, analog-dijital dönüştürücüler, çoklayıcılar gibi teknolojik araçlar kullanılır.

Kimliklendirme: Uzmanlara göre 2025’te 55 milyardan fazla cihazın ve nesnelerin internet ağına veya birbirine bağlanacağı öngörülüyor. Bu nesnelerde üretilen bilginin benzersiz kaynak bilgisi olarak tanımlanması gereklidir. Bu amaçla barkod, RFID (Radio Frequency Identification- radyo frekans ile tanımlama), NFC (Near Field Communication-yakın alan iletişimi), manyetik kartlar, mikro çipler, IP (Internet Protocol-İnternet Protokülü), optik renk, karakter tanıma, ses, GIS (Geographical Information System-Coğrafi Bilgi Sistemi) gibi teknolojiler kullanılıyor. Son yıllara kadar kimliklendirme çalışmaları mevcut cihazlara sonradan ek modül ya da araçlarla veriliyordu ancak bundan sonra özellikle tasarım aşamasında bu konu dikkate alınacak.

Veri toplama: Kimliklendirilmiş verinin toplanmasında tanımlama gereklidir. Özellikle yatay ve dikey entegrasyonda, entegrasyon sağlanacak üst seviye sistemlerle (SCADA, MES/MOS, ERP, PLM, ECM, QMS gibi) merkezi veri alt yapısı oluşturulmalıdır. Örneğin; bir iş merkezinden toplanacak kurulum, işlem, duruş bilgileri üst seviye sistemde planlamayı etkileyeceğinden her iki sistemde de aynı karakteristikte olmalıdır. Yine alınacak kalite verisi kalite kontrol sistemi içerisinde tanımlanmış olmalıdır. Veri toplamada WiFi, LP WiFi, Bluetooth, BTLE, 2G/3G/4G/LTE (GPRS), ZigBee, Ethernet gibi iletişim yöntemleri kullanılır. Network mimarisinin oluşturulmasında farklı topolojiler yer almaktadır. ‘Point-to-Point’ network topolojisi iki istasyon (node) arasında bağlantı kurar. ‘Star’ topolojisi birden fazla istasyonu içerir ancak veri iletişimi merkezi hub ile yapılır. ‘Mesh’ topolojisinde ise hem iki istasyon arası hem de istasyonlar arası iletişim sağlanabilir. MQTT, HTTPS,CoAp, REST, XMPP gibi protokoller üzerinden haberleşme sağlanır.

Veri saklama: Endüstri 4.0 yaklaşımının önemli aşamalarından biri olan ‘görünürlük’ adımında oluşturulan IIoT altyapısına dayalı verilerin görünür hale getirilmesinde saklama ortamı ve koşulları performans, güvenlik, erişilebilirlik, analitik açısından kritiktir. Bir veya birden fazla istasyonun verilerinin dahili hafızada saklanması (PLC gibi), lokal ağ içerisinde merkezi sistemler kullanımı (DCS), bulut üzerindeki IoT platformları (AWS-Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, ThingWorx, IBM Watson, Artik, Cisco IoT Cloud gibi) kullanılan sistemler arasındadır. Bulut platformlarının kullanımında olası erişilebilirlik ve performans problemlerinin önüne geçmek, bulutta saklanacak veri büyüklüğünü optimize etmek, veriye dayalı hızlı aksiyon almak gibi gerekçelerle kenar bilişim (Edge Computing) ve sis bilişim (Fog Computing) teknolojileri kullanılmaktadır.
*Kaynakça: https://www.edtcenter.com

‘IoT Uygulamaları’ hangi alanlarda kullanılır?
IoT, işletmeler için gelecekte de önemli bir teknoloji olmayı sürdürecek. Çünkü; yapay zeka, güçlendirilmiş kenar bilişim (güçlendirilmiş edge), büyük veri (big data), makine öğrenmesi (machine learning), derin öğrenme (deep learning), sanal gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler gibi birçok teknolojiyle büyük bir etkileşim içinde, onlarla birlikte büyüyüp gelişiyor. IoT ve bağlantılı tüm bu teknolojilerin birçok sektördeki çalışma biçimlerini kökünden değiştirecek. Sanayide üretimden, güvenlik sektörüne, bankacılık ve finans şirketlerinden, perakende şirketlerine, restoranlara, hastanelere, otellere, temassız ödeme teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, dronelara, otonom araçlar ve otonom cihazlara, akıllı telefonlara, akıllı TV’lere, akıllı cihazlara, akıllı evlere, akıllı binalara, akıllı fabrikalara, akıllı şehirlere, akıllı ofislere kadar birçok sektör ve alanda IoT uygulamaları, iş verimliliğini artırıyor, operasyonel yönetimi kolaylaştırıyor, güvenliğin üst düzeye çıkarılmasına yardımcı oluyor.

IoT, fabrikada veya depoda malzeme bittiğinde haber verir, GPS teknolojisiyle şirkete ait araçların nerede, nasıl bulunduğunun tespitini sağlar, şirket filosunun operasyonel yönetimini kolaylaştırır, akıllı cihazlardan ödeme yapabilmeye, güvenlik teknolojileriyle ofis, fabrika, depo, araçlar vb. işletmenin tüm mekan ve araçlarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. Bunların yanı sıra IoT, kişilerin tıbbi verilerini saklama ve gönderme işlevini yerine getiren veya spor bilgilerini takip etmek için kullanılan akıllı bileklik, akıllı telefon gibi akıllı cihazlarla da kişilerin hayatını kolaylaştıran teknolojilerin başında geliyor.

IoT Uygulamaları’nda öne çıkanlar: Hayatımızın her anına dokunan bu teknolojinin bazı uygulama alanları şöyle:
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things-IIoT)
Akıllı telefon, akıllı cihazlar, akıllı evler, akıllı binalar, akıllı ofisler, akıllı fabrikalar, akıllı şehirler.
Akıllı üretim
Giyilebilir teknolojiler
Akıllı sağlık
Akıllı enerji
Akıllı perakende
Akıllı tarım uygulamaları
Dijital veri oluşturma
Kimliklendirme
Veri toplama, veri saklama. Dijital dönüşümün hız kazandığı Pandemi döneminde, artık Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kavramları yakın geleceğin değil bugünün kavramları haline geldi. Yapay zekadan, nesnelerin internetine, endüstriyel nesnelerin internetinden otomasyona, 5G’den WiFi 6’ya, büyük veriden sanal gerçekliğe, giyilebilir teknolojilerden dronelara, bulut teknolojilerinden akıllı cihazlara, otonom araçlardan robotlara, güçlendirilmiş kenar bilişimden (Edge Computing veya sınır bilişim) güçlendirilmiş insana, nöral ağlara, uzaktan çalışma sistemlerinden uzaktan eğitime kadar birçok yeni kavram, Pandemi ile birlikte hayatımız ve iş hayatında daha güçlü ve hızlı biçimde sahne olarak gündemin baş köşesine oturdu.

İnsanlar arasındaki temasın oldukça sınırlı hale geldiği bir dünyada cihazlar ve aletler arasındaki temas, iş dünyasının bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor. Bu noktada endüstrinin dijital geleceğini belirleyecek en önemli teknolojilerden biri olarak; Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things) öne çıkıyor. IoT, fiziksel dünyayı dijital dünyaya entegre eden teknolojilerin başında geliyor. Akıllı cihazların internet aracılığıyla birbiriyle iletişime geçmesini, haberleşmesini sağlayan IoT, birbiriyle ilişkili bilgi işlem cihazları, mekanik ve dijital makineler, nesneler, hayvanlar veya benzersiz tanımlayıcılar (UID’ler) ile sağlanan insanlara ve insandan ağa gerek duymadan bir ağ üzerinden veri aktarabilen sistemlerin tümünü ifade ediyor. Çeşitli endüstrilerdeki kuruluşlar daha verimli çalışmak, daha iyi müşteri hizmeti sunmak, karar vermeyi geliştirmek ve işinin değerini artırmak, müşterilerini daha iyi anlamak için IoT teknolojisini kullanıyor. Özetle; akıllı her ‘şey’in kalbinde IoT teknolojisi var. Uzmanlara göre; pandemide birçok şirket, maliyetleri düşürmek için ‘IoT Uygulamaları’na daha fazla yatırım yapmayı öncelikli planları arasına aldı.

Püf noktası; siber güvenlik önlemlerini almak: IoT, işletmelere karlılık, verimlilik, esneklik, hız kazandırırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, işletmedeki tüm cihazların siber saldırılara daha açık hale gelmesi. Bu nedenle dijital dönüşümle birlikte işletmelerin, siber güvenlik önlemlerini daha sıkı biçimde takip edip, uygulaması büyük önem kazanıyor.

‘IoT Uygulamaları’nın 2021 gelişimi
Küresel IoT pazarının 2021’de 520 milyar dolara ulaşacağı ve dünya genelinde 27.1 milyar ağ bağlantılı cihaz olacağı ve tüm ağ bağlantılı cihazların yüzde 43’ünün mobil bağlantılı hale geleceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre; ‘IoT Uygulamaları’nın 2021’de gelişmesi beklenen alanlar ise şöyle:
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ve otomasyon.
‘IoT Uygulamaları’, evden çalışmayı daha üretken hale getirecek: Video konferanslar, sanal toplantı teknolojileri, yapay zeka destekli kişisel asistanlar, daha verimli, kaliteli çalışmaya olanaklı hale getirirken; şirketler tarafında ise akıllı ofisler, akıllı binalar, akıllı fabrikalar ve robotlar, makinelerin bakım ve onarımı ile operasyonları daha kolay ve verimli yönetmeyi sağlıyor.
IoT Uygulamaları’na sağlık alanında yatırımlar hızla artıyor.
Perakende sektöründe ‘IoT Uygulamaları’ daha verimli, daha güvenli mağazalar, süpermarketler, depolar, satış hizmetleri demek: Amazon’un tam otomatik süpermarketleri bu alanda en ilgi çekici örneklerden.
‘Iot Uygulamaları’ ile gelişen temassız ödeme yöntemleri, nakitsiz toplum’un habercisi.
Akıllı telefonlar, akıllı cihazlar, akıllı ofisler, akıllı binalar, akıllı fabrikalar, akıllı şehirler ciddi bir enerji ve zaman tasarrufu, verimlilik ve kaliteyi beraberinde getiriyor.
Kenar bilişimin (Edge Computing) sağladığı ciddi tasarruf ve düşük maliyet avantajıyla öne çıkacağı öngörülüyor.

‘Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) işlevi ve kapsamı
IoT ağlar, gömülü cihazlar ve yapay zeka gibi ‘etkinleştiriciler’ üzerine kurulmuş sürekli gelişen bir teknoloji alanı.
IoT uygulamaları nasıl çalışır? Çevrede bulunan cihazlara sensörlerin ve yazılımların yerleştirilmesiyle aktive olan teknoloji, bu sensörler ve yazılımlar aracılığıyla cihazların çalışma şekli, nasıl kullanıldıkları ve çevreleri hakkında bilgileri topluyor ve paylaşıyor. IoT, endüstri şirketlerinin iş kararlarını daha hızlı verebilmelerini sağlayan değerli bilgiler sunarak, verileri izleyen, toplayan, değiştiren ve analiz eden sistemler oluşturmak için iletişim teknolojileri yoluyla bağlanan bir cihaz ağı. Akıllı fiziksel cihazlardan alınan bilgileri toplamayı sağlayan IoT, böylece olası sorunları ortaya çıkmadan önce tespit etmeyi ve onlara çözüm sunmayı hızlandırıyor.

IoT uygulamaları, herhangi bir cihazı (yani “bir şey”) internete (ve / veya birbirine) haberleşme, dinleme ve / veya görevleri gerçekleştirme maksadıyla bağlamayı sağlıyor. ‘IoT Uygulamaları’, akıllı telefonlardan, akıllı cihazlardan, giyilebilir teknolojilere, dronelardan otonom arabalara, otonom cihazlara, akıllı TV’lerden çamaşır, bulaşık, kahve makinelerine ve lambalara kadar akla gelebilecek her türlü sensör, cihaz, makine ve dijital ağı birbirine bağlıyor, verileri aktarabiliyor.

* ‘IoT Uygulamaları’ altyapısı
‘IoT Uygulamaları’nın altyapısı şu bileşenlerden oluşur:
Dijital veri oluşturma: Fiziksel nesnelerin dijital nesne haline dönüştürülmesi için bu nesne üzerindeki herhangi bir bilginin (sıcaklık, ağırlık, hacim, çalışma, duruş gibi) işlenebilir sayısal hale dönüştürülmesi gereklidir. Veri kaynağı olarak adlandırılan bu nesneler makine, operatör, forklift, aparat, malzeme, ürün veya cihaz olabilir.  IIoT uygula malarında projeye bağlı olarak işletme içerisinde yer alan her bir nesne değerlendirilir (IIOT Assessment). Bu çalışmada hangi nesneden ne tür bilgi alınacağı, bu bilgi analog ise dijitale nasıl dönüştürülmesi tanımlanır. Sensörler, analog-dijital dönüştürücüler, çoklayıcılar gibi teknolojik araçlar kullanılır.

Kimliklendirme: Uzmanlara göre 2025’te 55 milyardan fazla cihazın ve nesnelerin internet ağına veya birbirine bağlanacağı öngörülüyor. Bu nesnelerde üretilen bilginin benzersiz kaynak bilgisi olarak tanımlanması gereklidir. Bu amaçla barkod, RFID (Radio Frequency Identification- radyo frekans ile tanımlama), NFC (Near Field Communication-yakın alan iletişimi), manyetik kartlar, mikro çipler, IP (Internet Protocol-İnternet Protokülü), optik renk, karakter tanıma, ses, GIS (Geographical Information System-Coğrafi Bilgi Sistemi) gibi teknolojiler kullanılıyor. Son yıllara kadar kimliklendirme çalışmaları mevcut cihazlara sonradan ek modül ya da araçlarla veriliyordu ancak bundan sonra özellikle tasarım aşamasında bu konu dikkate alınacak.

Veri toplama: Kimliklendirilmiş verinin toplanmasında tanımlama gereklidir. Özellikle yatay ve dikey entegrasyonda, entegrasyon sağlanacak üst seviye sistemlerle (SCADA, MES/MOS, ERP, PLM, ECM, QMS gibi) merkezi veri alt yapısı oluşturulmalıdır. Örneğin; bir iş merkezinden toplanacak kurulum, işlem, duruş bilgileri üst seviye sistemde planlamayı etkileyeceğinden her iki sistemde de aynı karakteristikte olmalıdır. Yine alınacak kalite verisi kalite kontrol sistemi içerisinde tanımlanmış olmalıdır. Veri toplamada WiFi, LP WiFi, Bluetooth, BTLE, 2G/3G/4G/LTE (GPRS), ZigBee, Ethernet gibi iletişim yöntemleri kullanılır. Network mimarisinin oluşturulmasında farklı topolojiler yer almaktadır. ‘Point-to-Point’ network topolojisi iki istasyon (node) arasında bağlantı kurar. ‘Star’ topolojisi birden fazla istasyonu içerir ancak veri iletişimi merkezi hub ile yapılır. ‘Mesh’ topolojisinde ise hem iki istasyon arası hem de istasyonlar arası iletişim sağlanabilir. MQTT, HTTPS,CoAp, REST, XMPP gibi protokoller üzerinden haberleşme sağlanır.

Veri saklama: Endüstri 4.0 yaklaşımının önemli aşamalarından biri olan ‘görünürlük’ adımında oluşturulan IIoT altyapısına dayalı verilerin görünür hale getirilmesinde saklama ortamı ve koşulları performans, güvenlik, erişilebilirlik, analitik açısından kritiktir. Bir veya birden fazla istasyonun verilerinin dahili hafızada saklanması (PLC gibi), lokal ağ içerisinde merkezi sistemler kullanımı (DCS), bulut üzerindeki IoT platformları (AWS-Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, ThingWorx, IBM Watson, Artik, Cisco IoT Cloud gibi) kullanılan sistemler arasındadır. Bulut platformlarının kullanımında olası erişilebilirlik ve performans problemlerinin önüne geçmek, bulutta saklanacak veri büyüklüğünü optimize etmek, veriye dayalı hızlı aksiyon almak gibi gerekçelerle kenar bilişim (Edge Computing) ve sis bilişim (Fog Computing) teknolojileri kullanılmaktadır.
*Kaynakça: https://www.edtcenter.com

‘IoT Uygulamaları’ hangi alanlarda kullanılır?
IoT, işletmeler için gelecekte de önemli bir teknoloji olmayı sürdürecek. Çünkü; yapay zeka, güçlendirilmiş kenar bilişim (güçlendirilmiş edge), büyük veri (big data), makine öğrenmesi (machine learning), derin öğrenme (deep learning), sanal gerçeklik ve giyilebilir teknolojiler gibi birçok teknolojiyle büyük bir etkileşim içinde, onlarla birlikte büyüyüp gelişiyor. IoT ve bağlantılı tüm bu teknolojilerin birçok sektördeki çalışma biçimlerini kökünden değiştirecek. Sanayide üretimden, güvenlik sektörüne, bankacılık ve finans şirketlerinden, perakende şirketlerine, restoranlara, hastanelere, otellere, temassız ödeme teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere, dronelara, otonom araçlar ve otonom cihazlara, akıllı telefonlara, akıllı TV’lere, akıllı cihazlara, akıllı evlere, akıllı binalara, akıllı fabrikalara, akıllı şehirlere, akıllı ofislere kadar birçok sektör ve alanda IoT uygulamaları, iş verimliliğini artırıyor, operasyonel yönetimi kolaylaştırıyor, güvenliğin üst düzeye çıkarılmasına yardımcı oluyor.

IoT, fabrikada veya depoda malzeme bittiğinde haber verir, GPS teknolojisiyle şirkete ait araçların nerede, nasıl bulunduğunun tespitini sağlar, şirket filosunun operasyonel yönetimini kolaylaştırır, akıllı cihazlardan ödeme yapabilmeye, güvenlik teknolojileriyle ofis, fabrika, depo, araçlar vb. işletmenin tüm mekan ve araçlarının güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. Bunların yanı sıra IoT, kişilerin tıbbi verilerini saklama ve gönderme işlevini yerine getiren veya spor bilgilerini takip etmek için kullanılan akıllı bileklik, akıllı telefon gibi akıllı cihazlarla da kişilerin hayatını kolaylaştıran teknolojilerin başında geliyor.

IoT Uygulamaları’nda öne çıkanlar: Hayatımızın her anına dokunan bu teknolojinin bazı uygulama alanları şöyle:
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of Things-IIoT)
Akıllı telefon, akıllı cihazlar, akıllı evler, akıllı binalar, akıllı ofisler, akıllı fabrikalar, akıllı şehirler.
Akıllı üretim
Giyilebilir teknolojiler
Akıllı sağlık
Akıllı enerji
Akıllı perakende
Akıllı tarım uygulamaları
Dijital veri oluşturma
Kimliklendirme
Veri toplama, veri saklama.

Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things) nedir?
Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things), “akla gelebilecek tüm nesnelerin internete erişmesini ve diğer cihazlarla iletişim kurabilmesini sağlamaya yönelik teknoloji” olarak tanımlanıyor.

Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) işletmelere
İşletmelere hız, kalite, verimlilik ve esneklik sağlar.
İşletmelere, zaman ve paradan tasarruf ettirir.
İşletmeler, IoT ile genel iş süreçlerini izleyebilir.
Karar vermeyi geliştirmeyi, işin değerini artırmayı sağlar.
Müşterileri daha iyi anlamaya yardımcı olur, müşteri deneyimini geliştirir.
İşletmenin daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olur.
Çalışanların verimliliğini artırır.
Daha iyi iş kararlarını vermeye yardımcı olur.
İş süreçlerinin ve operasyonların, üretimin veya hizmetin, çalışanların takibini kolaylaştırır.

IoT’dan elde edilen veriler inovasyon süreçlerinde kullanılıyor Her iki şirketten biri akıllı teknolojileri kullanacak: Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden SAP’nin yüzde 100 Türk sermayeli Global Platin iş ortağı Detaysoft tarafından yapılan Akıllı İşletme Analizi araştırmasına göre; her iki şirketten biri akıllı teknolojileri kullanarak iş süreçlerini iyileştirmeyi planlıyor. Ve her 3 şirketten biri akıllı teknolojilerden yararlanmak için henüz bir yol haritası belirlemediğini ifade ediyor. Akıllı teknolojilere yapılan yatırımların yeterliliği, tüm sektörlerde sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşırken veri ve teknolojiyi verimli kullanan şirketler ‘akıllı işletme’ olarak adlandırılıyor.

Bulut temelli teknolojiler ön planda: Araştırmaya göre bulut temelli teknolojiler, şirketlerin en çok yararlandığı akıllı teknolojiler arasında ilk sırada. Her 2 şirketten biri bulut temelli teknolojileri kullanırken onu analitikler, nesnelerin interneti (IoT), endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT), robotik süreç otomasyonu, yapay zeka ve blockchain teknolojisi takip ediyor. Analize katılan her 5 şirketten 3’ü yeni nesil Akıllı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımına henüz geçiş yapmadı. Her 3 şirketten biri, IoT’den elde ettiği verileri inovasyon süreçlerinde kullanıyor.

Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, akıllı teknolojilerin iş süreçlerine entegre edilmesi  gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye’de şirketler önümüzdeki dönemde akıllı teknolojileri şimdikinden daha çok kullanır hale gelecekler. Özellikle Akıllı Kurumsal Kaynak Planlama’ya geçiş ve IoT ile analitiklerin kullanımı tarafında önümüzdeki dönem hem dünyada hem de Türkiye’de bir artış bekliyoruz” dedi.

Endüstriyel IoT teknolojileri tüm sektörleri kökten değiştirecek
IoT, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok alanda etkisini genişletmeye devam ediyor. IoT teknolojileriyle yakın zamanda hayatımızın tamamen değişeceğini belirten Wipelot CEO’su Rifat Ok, ekonominin ayrılmaz bir parçası haline dönüşecek endüstriyel IoT’nin sanayinin yanı sıra başta sağlık, imalat, tarım, perakende, ulaştırma ve kamu hizmetleri olmak üzere pek çok alanda etkisini gittikçe artıracağına dikkat çekti. Bu sayede işletmelerin verimlilik ve üretkenlikten ödün vermeden birçok iş sürecini hızlandıracağını vurgulayan Ok, “COVID-19 pandemisinde de endüstriyel IoT’nin iş süreçlerinin kesintisiz devam etmesine olanak sağladığını ve işletmeler için hayati önem taşıdığını gördük” dedi.

5G ve IIoT ile yeni bir dünya düzeni geliyor:  Endüstriyel IoT sistemleri sayesinde üretimde kullanılan akıllı cihazların insan hatasını en aza indireceğini belirten Rifat Ok, 5G’nin IoT teknolojisinin hızla gelişmesine ve büyümesine imkan tanıdığını söyledi. 5G ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) alanındaki yeni teknolojik gelişmelerle birlikte iş yapış biçimlerinin de kökten değişeceğini aktaran Ok, “Sürecin en önemli yapı taşı dijital dönüşümün de temelini oluşturan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) alanındaki teknolojik gelişmeler olacak. Pek çok farklı sektörde görünmeyeni görünür hale getiren bu haberleşme sistemleri, çok daha akıllı ve dijital bir üretim düzenini, daha hızlı ve verimli iş süreçlerini beraberinde getirecek.”

Yorumlar (0)